Gebiedsvisie 't Hazzo

De gemeente Waalre is bezig met invulling geven aan de gebiedsvisie die voor het gebied rond het huidige gemeenschapshuis ’t Hazzo is opgesteld. Na het gereedkomen van het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan heeft ‘t Hazzo haar functie als gemeenschapshuis grotendeels verloren. De sporthal blijft bestaan en de overige bouwdelen zijn en worden gesloopt. Aan de zuidzijde wordt een nieuwe kantine/ ontmoetingsruimte voor de ASV/KBO gerealiseerd.

Het gebied rondom ’t Hazzo is in ontwikkeling. In de gebiedsvisie voor ’t Hazzo, die op 18 april 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad van Waalre, wordt een doorkijk gegeven op de wijze waarop en de kaders waarbinnen het gebied een nieuwe invulling kan krijgen. In de visie wordt een groter gebied beschouwd, grofweg begrensd door de Prunellalaan, Akkerstraat, Primulalaan en Gestelsestraat.

Vragen

Indien u vragen heeft over de gebiedsvisie of de verdere ontwikkeling van het gebied, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer A. Visschers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.