Gebiedsvisie 't Hazzo

De gemeente Waalre is bezig met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor het gebied rond het huidige gemeenschapshuis ’t Hazzo. Na het gereedkomen van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan zal het huidige gemeenschapshuis haar functie verliezen en deels, met uitzondering van de sporthal,  worden gesloopt.

Hierna zal het gebied worden herontwikkeld. In de gebiedsvisie voor ’t Hazzo, die op 18 april 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad van Waalre, wordt een doorkijk gegeven op de wijze waarop en de kaders waarbinnen het gebied een nieuwe invulling kan krijgen. In de visie wordt een groter gebied beschouwd, grofweg begrensd door de Prunellalaan, Akkerstraat, Primulalaan en Gestelsestraat.

Vragen

Indien u vragen heeft over de gebiedsvisie of de verdere ontwikkeling van het gebied, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer A. Visschers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.