Dossier Het Klooster

Wethouder Uijlenhoet sprak maandag 8 juni met de investeerders die Het Klooster hebben gekocht. Doel was om de stand van zaken te bespreken nu Futuris de gehele exploitatie niet meer voor haar rekening wil nemen. Daarmee komt een wezenlijk onderdeel van het concept op losse schroeven te staan. Het totaalconcept omvat een mix van wonen en zorg, ontmoetingen tussen jong en oud en voldoende ruimte voor Waalrese verenigingen. Uijlenhoet: “De gemeente is niet meer in de lead, maar blijft uiteraard toezien op dit totaalconcept. De investeerders hebben aangegeven hier ook voor te gaan.”

Ingebruikname ontmoetingsruimte per 1 september

De verbouwing vordert gestaag. Zoals afgesproken in het koopcontract destijds is 450 m2  waaronder een ruime zaal met een grootte van ca 2/3e van de huidige zaal, behouden gebleven voor gebruik door de verenigingen. Het is volgens de investeerders zeker dat verenigingen per 1 september 2020 terecht kunnen in de voor hen ontwikkelde ontmoetingsruimte. Van Brussel: “Op basis van behoeften van de grotere verenigingen, waaronder bijvoorbeeld de harmonie, hebben we een mooie ruimte kunnen bouwen. Onder andere leden van de KBO, Bridgeclub, Volksuniversiteit en toneelvereniging zijn in september van harte welkom.“

Actief beheer totaalconcept

Er worden in totaal 22 zorgwoningen gerealiseerd. Welke exploitant Het Klooster binnen het totaalconcept gaat beheren is nu nog niet bekend. De investeerders voeren hierover gesprekken en doen hun best om het totaalconcept voor de toekomst te behouden. Futuris is nog in beeld om het woon zorg gedeelte te exploiteren maar het is niet vanzelfsprekend dat zij het daadwerkelijk gaan doen. Mocht er een exploitant worden gevonden die het totaalconcept kan aanbieden, dan gaat daar de voorkeur naar uit. “We gaan ervoor! Alleen het totaalconcept biedt de kruisbestuiving waar we in het begin al zo enthousiast over waren.” Aldus Peter van Brussel. Eén van de investeerders die in het overleg met de wethouder afgelopen maandag de stand van zaken deelde.