Denk- en Doegroep

De W100 Denk- en Doegroep werd in het leven geroepen om de W100-initiatieven verder te brengen. Deze initiatieven werden genomen door 100 gelote inwoners. De inwoners brachten de onderwerpen die voor hen belangrijk waren voor het voetlicht en zijn er in diverse initiatiefgroepen mee aan de slag gegaan.

Na enige tijd bleek dat er meer nodig was om de initiatieven gaande te houden. In overleg met de gemeente werd de W100 Denk- en Doegroep opgericht om de initiatiefgroepen te ondersteunen. De leden van de Denk- en Doegroep hebben contact gezocht met alle geïnteresseerden van de initiatiefgroepen. Vervolgens werd de stand van zaken per initiatief bekeken en daar waar nodig werd ondersteuning geboden. Inmiddels is een aantal initiatieven vanuit de W100 uitgevoerd en afgerond. Ook zijn er activiteiten die opgepakt zijn door burgers zelf, de gemeente of andere partijen en die verder geen ondersteuning meer nodig hebben. Daarmee sluit de Denk- en Doegroep haar project af.

Evaluatie

De W100 Denk- en Doegroep en de gemeente hebben veel van het proces geleerd. Burgerparticipatie is nog een zoektocht. Er zijn vele vormen mogelijk en de ingeslagen weg wordt in de toekomst zeker voortgezet. Wilt u meer weten over de projecten die uit de W100 zijn voortgekomen en wat hierin bereikt is? Bezoek dan de pagina Overzicht projecten W100.