Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de plannen rondom het huisvesten van maximaal 15 mensen in de boerderij en op de daarnaast gelegen weide aan de Frederik Henrikstraat 2a in Waalre.

De gemeente Waalre

De gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een wettelijke verplichting voor het huisvesten van mensen die urgent huisvesting nodig hebben.

Woonstichting ‘thuis

Woonstichting ’thuis is een sociale woningcorporatie met de taak om mensen met een laag inkomen, die daarin zelf niet of moeilijk kunnen voorzien, te helpen met huisvesting. Ook heeft ‘thuis de taak om bijzondere doelgroepen te huisvesten.

Rentree / Sint Annaklooster

Rentree / Sint Annaklooster begeleidt mensen met een detentieverleden die een re-integratietraject doorlopen en in de laatste stap zitten voordat zij weer volledig zelfstandig gaan wonen. 

Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre

Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre, het lokale Vluchtelingenwerk, begeleidt de vergunninghouders. Denk hierbij aan de taal, daginvulling zoals werk of opleiding, etcetera.

Heeft u vragen naar aanleiding van boventaande informatie, dan kunt u deze mailen naar communicatie@waalre.nl.