Identificatie bij verkiezingen

Om te kunnen stemmen moet u zich kunnen identificeren.

Nationaliteit

Aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen Nederlanders deelnemen, onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-Nederlanders, die minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblijven.

Identiteitsbewijs

Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een identiteitsbewijs waar op staat 'geldig tot 22 maart 2013 of elke latere datum. In onderstaand schema is aangegeven met welk document u zich in het stemlokaal kunt identificeren.

Geldige identiteitsbewijzen bij de verkiezingen

Document Uitgegeven in
  Nederland Alle EU-staten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee (1)
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t.

(1) Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

Is uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen? Dan kunt u toch stemmen. Neem, naast uw stempas, een kopie van de vermissingsverklaring mee en een document waarop uw naam en foto staan, zoals een OV-kaart of sportabonnement. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten. Dit geldt ook als u een volmacht geeft.

Identiteitsbewijs aanvragen

Vraag tijdig een (nieuw) identiteitsbewijs persoonlijk aan bij de gemeentebalie in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak