Gezond Waalre

Gezondheid vinden we in de gemeente Waalre erg belangrijk. Gezond Waalre is een samenwerking voor een gezonde samenleving in de gemeente Waalre. Iedereen met een idee of initiatief op het gebied van gezondheid, kan hieraan meedoen. We bundelen de krachten zodat jeugd gezond opgroeit en volwassenen gezond oud worden.

Lokaal Preventieakkoord

De gemeente Waalre sloot in 2021 het lokaal Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ voor een ‘Gezonde leefstijl voor jong en oud’ en ‘Veilig gebruik van genotsmiddelen (alcohol, roken, drugs)’. In het lokaal Preventieakkoord staan ambities die we willen bereiken op gebied van gezondheid. Om deze doelen te bereiken, werken we samen met inwoners, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties aan het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van roken, alcoholgebruik en overgewicht.

De gemeente Waalre en 25 partners onderschrijven hiermee het belang van een preventieve aanpak van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor jong en oud in Waalre. Naast het lokale preventieakkoord zijn er in Waalre nog meer beleidsstukken die linken aan het thema gezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld: het lokaal gezondheidsbeleid en het sport- en beweegakkoord.

De JOGG aanpak

Vanuit de ambities van het lokaal preventieakkoord, ‘Gezond Waalre’ is de gemeente Waalre sinds maart 2022 ook aangesloten bij JOGG. JOGG is een samenwerking (‘werknet’) tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven voor een gezonde leefomgeving. JOGG helpt met de aanpak om de leefomgeving gezonder te maken. In Waalre noemen we die aanpak Gezond Waalre. Onze Gezond Waalre Regisseur begeleidt de aanpak vanuit JOGG.

Vragen, wensen, behoeften en ideeën insturen

Vul het formulier in of stuur een mail naar gezond@waalre.nl. Marieke Driessen, Gezond Waalre Regisseur bij de gemeente Waalre, neemt dan contact met u op.

Gezond Waalre sluit aan bij het Nationaal Preventieakkoord

Het lokaal Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ volgt op het Nationaal Preventieakkoord door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, in 2018. Daarin hebben meer dan 70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren.