De gemeente Waalre ontwikkelt een structureel geldzorgenbeleid. Dat beleid vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma met concrete acties. Dat programma maakt de gemeente samen met maatschappelijke partners, zodat de ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij de inwoners die het nodig hebben.

Opdracht van de gemeenteraad

In opdracht van de gemeenteraad onderzocht de gemeente in 2022 en 2023 de armoedeproblematiek in Waalre, samen met maatschappelijke partners en inwoners. Op basis van de nieuwe inzichten is nieuw beleid ontwikkeld dat de basis vormt voor een concreet uitvoeringsprogramma. Het beleid en het programma worden de komende jaren ingezet om tegemoet te komen in de behoeften van onze inwoners. Op dinsdag 18 april neemt de gemeenteraad een besluit over de nota geldzorgenbeleid.

Van Armoedebeleid naar Geldzorgenbeleid

Goed om te weten: één van de inzichten was dat het woord ‘armoede’ gevoelens van schaamte opriep en dat mensen zich niet zomaar willen identificeren met dat woord. Dat vergroot de drempel om hulp te zoeken, ondanks de zorgen die spelen. Om de drempel voor die mensen te verlagen en de schaamte deels weg te nemen, is de naam armoedebeleid aangepast naar geldzorgenbeleid.

Tijdlijn

Bekijk hier hoe de ontwikkeling van het beleid is verlopen en wat er nog aankomt.

 • 9 november 2021: Motie gemeenteraad

  Op 9 november 2021 diende de gemeenteraad de motie Armoedebeleid in. Corona legde toen veel armoedeproblematiek bloot en het onderwerp stond volop op de landelijke agenda. De gemeenteraad van Waalre wilde een beter beeld krijgen bij de situatie in Waalre. Wat zijn de oorzaken? Hoe beïnvloedt het ene probleem het andere? En wat is er dan nodig om armoede gericht aan te pakken? Met die opdracht ging de gemeente aan de slag.

 • 23 november 2022: Eerste gespreksavond

  Gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties in gesprek over armoedebestrijding. Goed beleid is beleid dat sámen met inwoners wordt gemaakt. Samen vormen we een beeld van de problematiek, uitdagingen en oplossingen.

 • 18 januari 2023: Tweede gespreksavond

  Gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties in gesprek over kansen die er liggen, samenwerking, communicatie/voorlichting en participatie.

 • 4 april 2023: Oordeelvormende vergadering gemeenteraad

  Behandeling van de nota geldzorgenbeleid. De nota is een stuk op hoofdlijnen en vormt de basis van de Uitvoeringsagenda die samen met partners wordt opgesteld.

 • 18 april 2023: Besluitvormende vergadering gemeenteraad

  Behandeling van de nota geldzorgenbeleid voor besluitvorming. De nota is een stuk op hoofdlijnen en vormt de basis van de Uitvoeringsagenda die samen met partners wordt opgesteld.

  Op 18 april is het geldzorgenbeleid aangenomen.

Belangrijke mijlpalen delen we via deze webpagina, de gemeentepagina in De Schakel, de digitale nieuwsbrief en social media.

Er gebeurt al heel veel

Naast het geldzorgenbeleid voor de lange termijn, is er ook aandacht voor de problemen nu. De energiecrisis en de stijgende prijzen van de afgelopen maanden hebben zorgen met zich meegebracht. Extra zorgen voor inwoners die al flinke geldzorgen hadden en nieuwe zorgen voor inwoners die in de problemen kwamen, ondanks hun hogere inkomen.

Er gebeurt al veel om die inwoners te ondersteunen. Het is belangrijk dat mensen niet alleen kunnen voorzien in hun basisbehoeften, maar bijvoorbeeld ook hun kinderen kunnen laten sporten, mee laten gaan met een schoolreisje, kunnen genieten van cultuur of andere activiteiten. Denk aan de energietoeslag, de Energiebox, maar ook aan de ondersteuning vanuit het Centrum voor Maatschappelijke Deelname, waar inwoners maatwerkadvies en/of -ondersteuning krijgen voor hun persoonlijke situatie.

Groep van meedenkers en ontwikkelaars

We willen niet over mensen praten, maar met mensen. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de dagelijkse problematiek en uitdagingen waar mensen met geldzorgen voor komen te staan. Daarom werken we samen met maatschappelijke partners zoals de Voedselbank Waalre, Seniorenvereniging Waalre, KBO Waalre, Steunpunt Vluchtelingen Waalre, Seniorenraad Waalre, Cordaad – Thuisadministratie, de werkgroep Meedoen van de Participatieraad, Clientenraad A2, Armoedeplatform, Stichting Leergeld Valkenswaard en Waalre en Diaconaal Noodfonds Waalre. Dat geldt zowel voor de beleidsnota als voor het Uitvoeringsprogrammadat nog ontwikkeld gaat worden.

Samen optrekken zorgt voor een gezamenlijk beeld. Organisaties weten elkaar beter te vinden, schakelen makkelijker en kunnen elkaar versterken, zodat uiteindelijk die ene inwoner zo goed mogelijk geholpen wordt.

Wil jij je verhaal kwijt en/of meedenken over het vervolg?

Kon of wilde je niet bij de gespreksavonden zijn? En wil je graag je verhaal, suggesties of ideeën delen? We horen graag van je. Je kunt contact opnemen met Jacco den Hartog via jdhartog@waalre.nl of met een van de organisaties op het gebied van geldzorgen in Waalre..