Transitievisie Warmte

Samen gaan we zorgen dat onze aarde niet verder opwarmt. Daarom maken we stapsgewijs de overstap van aardgas naar alternatieve duurzame warmtebronnen. De strategie om van het aardgas af te stappen noemen we de Transitievisie Warmte.

Alle Nederlandse gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het klimaatneutraal maken van de samenleving. Om dit concreet te maken, heeft het Rijk gemeenten de opdracht gegeven om een gefaseerde en wijkgerichte aanpak te maken: de Transitievisie Warmte. De gemeenten staan het dichtst bij de bewoners en daarom is het aan hen om samen met haar inwoners hiermee aan de slag te gaan.

Net als alle gemeenten in Nederland, moet de gemeente Waalre deze visie, met daarin informatie voor woningeigenaren, investeerders, huurders en de gemeente zelf, voor eind 2021 vaststellen. De Transitievisie Warmte van de gemeente Waalre is op 21 september 2021 door de raad vastgesteld.

Van het aardgas af

Op weg naar een klimaat neutrale samenleving in 2050 is het de bedoeling dat Nederland stapsgewijs (of misschien wel: stapjes-gewijs) van het aardgas afgaat. Dit betekent dat alle woningen die voor de verwarming op aardgas zijn aangesloten, overgaan naar een alternatieve warmtebron. Concreet betekent dat: in 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

Hoe ziet aardgasvrij eruit? Je kookt bijvoorbeeld niet meer op gas, maar op elektriciteit. Ook wordt je douchewater op een andere manier verwarmd. Het is duurzamer én zuiniger.

Hoe komen we tot een Transitievisie Warmte?

Om dit grote proces goed op te starten, heeft de gemeenteraad in 2020 een startnotitie vastgesteld. In de startnotitie is het proces van onderzoek tot aan de eerste resultaten vastgelegd. Als werkwijze hebben we gekozen voor het houden van bijeenkomsten met relevante partijen: woningbouwcorporaties, Waalre Energie Lokaal, de netbeheerder, vakambtenaren van de gemeente Waalre en waterschap de Dommel.

We hebben daarin nadrukkelijk de keuze gemaakt om dit samen te doen. Het is de start van een samenwerking die we voortzetten en uitbreiden wanneer we de transitievisie warmte uitvoeren. Met de resultaten uit de transitievisie geven we zekerheid en voorspelbaarheid aan de gemeente, woningeigenaren, investeerders, huurders en andere betrokkenen.

Hoe ziet de Transitievisie Warmte eruit voor Waalre?

De Transitievisie Warmte bestaat uit:

  • Een strategie, waarin we uitleggen hoe een aardgasvrij Waalre er in 2050 uitziet
  • Een prioritering waarin we aangeven welke kansen wij zien voor 2030 (verduurzaming of kansen om delen volledig aardgas vrij te krijgen).

In de transitievisie warmte nemen we je mee in ons onderzoek rondom hernieuwbare warmtebronnen, de kansen voor de gemeente Waalre en de doelen die we samen formuleren. Het is een doorkijkje naar de toekomst. We willen graag samen met onze bewoners werken aan een aardgasvrij Waalre in 2050.

Wat kan ik zelf doen?

Alleen samen met onze gemeenschap creëren wij een duurzaam en toekomstbestendig Waalre. Dus ook jouw hulp kunnen we goed gebruiken. Wil je aan de slag met het verduurzamen van jouw woning? Kijk dan op de pagina Zelf aan de slag voor alle tips en andere besparingsadviezen.