Stellingen energietransitie

Graag leggen we enkele stellingen aan onze inwoners voor. De uitkomsten helpen ons als gemeente om in te spelen op wensen en behoeften van inwoners.

Afbeelding bij de poll: Ik weet al vrij veel over de energietransitie
Afbeelding bij de poll: Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken
Afbeelding bij de poll: De overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen en koken vind ik logisch gezien de landelijke afspraak
Afbeelding bij de poll: Ergens in de komende tien jaar wil ik investeren in een warmtepomp
Afbeelding bij de poll: Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet te investeren in duurzame oplossingen. Ik wil niet ineens met hoge kosten worden geconfronteerd in de overstap naar aardgasvrij wonen
Afbeelding bij de poll: Ik vind het belangrijk dat ik op tijd betrokken word en geholpen wordt door mijn gemeente bij het maken van duurzame keuzes
Afbeelding bij de poll: Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend bij in mijn ogen grote investeringen
Afbeelding bij de poll: Ik vind het belangrijk dat de gemeente Waalre het opwekken van duurzame energie mogelijk wil maken
Afbeelding bij de poll: De energie die we in de gemeente Waalre gebruiken moeten we zoveel mogelijk zelf opwekken
Afbeelding bij de poll: Volgens schattingen is er nog aardolie tot ongeveer 2050. Die kunnen we gewoon opmaken want daarna hebben ze heus wel iets anders gevonden. Dus we maken het gewoon op en daarna zien we wel
Afbeelding bij de poll: We moeten net als Duitsland en Engeland zorgen dat we zo snel mogelijk overstappen op duurzame energie
Afbeelding bij de poll: Windmolens zijn lelijk en mogen dus niet bij mij in de buurt geplaatst worden
Afbeelding bij de poll: In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid
Afbeelding bij de poll: Ik wil liever met eigen installatie(s) mijn huis verwarmen dan aansluiten op een warmtenet