Denk jij met ons mee?

Op donderdag 2 juli aanstaande vindt het tweede Atelier2040 plaats waarin we samenwerken om te komen tot de omgevingsvisie voor de gemeente Waalre. De omgevingsvisie is een visie op de fysieke leefomgeving in Waalre in 2040. Dit atelier vindt, vanwege de coronacrisis, geheel digitaal plaats. De sessie is van 19.30 – 21.30 uur met om 19.15 uur een digitale inloop.

Vervolg ophalen droombeelden

In februari t/m april haalden we de tijdens de droomfase de droombeelden op bij bewoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en het gemeentebestuur. We zitten momenteel in de denkfase van het proces om te komen tot een omgevingsvisie. In deze fase gaan we deze opgehaalde dromen met elkaar bespreken en bekijken hoe deze zich verhouden tot trends, ontwikkelingen en de opgaven die voor ons liggen. Dit tweede Atelier2040 is onderdeel van de denkfase en daarom het Denkatelier. De opbrengst van de denkfase bestaat uit de notitie Kernopgaven. Wanneer u meedoet aan het Denkatelier draagt u bij aan het aanpassen, aanscherpen en verbeteren van de kernopgaven waar Waalre richting 2040 voor staat.

Aanmelden vóór 24 juni

Let op! Het aantal deelnemers voor het Atelier2040 is beperkt. Stuur daarom vóór 24 juni 2020 uw aanmelding per mail toe naar omgevingsvisie@waalre.nl en vermeld in het onderwerp: Denkatelier 2 juli. In de mail zelf ontvangen we graag uw volledige naam, geboortejaar en de wijk waarin u woont. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Meer over de Omgevingsvisie en Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze nieuwe wet. De invoering van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In Waalre werken we echter onverminderd door dit omvangrijke proces. Dit doen we samen met onze inwoners. Samen maken we ruimte! Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op www.waalre.nl/omgevingsvisie