Crisisnoodopvang Waalre

Let op!De crisisnoodopvang in Waalre is ten einde. De asielzoekers zijn uiteindelijk gehuisvest voor een periode van drie weken. Inmiddels zijn de asielzoekers naar een andere opvanglocatie van het COA gegaan.

In de sporthallen De Pracht en 't Hazzo, was tijdelijke huisvesting voor 225 asielzoekers. Dat deden we omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een groot tekort heeft aan opvanglocaties. Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over, en er is een absolute crisissituatie. Alle gezochte oplossingen, leidden niet tot een situatie die onder controle is.

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om per regio asielzoekers op te vangen. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten al doen en wat de mogelijkheden waren. Daar kwam uit dat de gemeente Waalre de meest aangewezen gemeente is om aan deze taakstelling te voldoen, ook gezien de inspanningen die andere gemeenten al verrichten. We voelden ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

Tijdelijke crisisopvang

De asielzoekers zijn gehuisvest vanaf 13 juli voor een periode van drie weken. Dit noemden we ‘crisisnoodopvang’, en daarover zijn landelijk afspraken gemaakt. Na deze periode zijn de asielzoekers naar een andere opvanglocatie van het COA gegaan. De opvanglocaties in sporthal De Pracht en sporthal 't Hazzo worden weer gedemonteerd en in de oude staat hersteld.

Op de locaties was 24/7 professionele begeleiding, toezicht en beveiliging.

Waarom hier?

Er is gekozen voor de sporthallen, omdat die goed bereikbaar zijn en per direct beschikbaar waren, en in eigendom van de gemeente. Er zijn al aansluitingen aanwezig voor gas, water etc. Bovendien waren de locaties groot genoeg om een dergelijke groep te kunnen opvangen.

Hoe zag de crisisnoodopvang eruit?

Op beide locaties zijn foto's gemaakt. Zo hebben omwonenden een idee van de locatie en inrichting. De foto's kun je bekijken op de pagina Foto's Crisisnoodopvang Waalre.