Coronamaatregelen 6 april verlengd tot en met 28 april

Corona

Als gemeente volgen wij de richtlijnen en adviezen van het RIVM, Rijksoverheid en de GGD over het coronavirus. Meer informatie vindt u op de websites van RIVM en Rijksoverheid. Het landelijke informatienummer: 0800-1351 is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Op deze pagina verzamelen we alle berichtgeving van de gemeente Waalre rondom corona. 

Informatie voor anderstaligen, slechthorenden en kwetsbare doelgroepen

Information in English

For more information about the coronavirus in English, please visit the website of the National Institute for Health and Environment, or the website of the Dutch Government.

Video's in gebarentaal

Op de website van de Rijksoverheid wordt een deel van de informatie over het coronavirus aangeboden in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Uitleghulp Steffie

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Nieuwsberichten

Woensdag 1 april 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Vrijdag 27 maart 2020

Woensdag 25 maart 2020

Dinsdag 24 maart 2020

Maandag 23 maart 2020

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.

Actuele maatregelen

Het kabinet heeft op 31 maart jl. besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Daarnaast is er vanuit de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost een noodverordening van kracht in de gemeente Waalre. 

Informatie voor ondernemers en ZZP'ers

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. Bent u als Waalrese ondernemer getroffen door deze crisis? Mogelijk komt u in aanmerking voor een tijdelijke financiële ondersteuning via de gemeente: de tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en ZZP-ers (Torzo) of Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ook stelt Waalre de eerste betalingstermijn lokale belastingen uit om ondernemers te ondersteunen.

Heeft u als ondernemer andere vragen? Dan kunt u mailen naar de bedrijfscontactfunctionaris via rjongen@waalre.nl of bellen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 en kijken op de websites van KVK, Rijksoverheid, Brainport EindhovenRijksdienst voor ondernemend Nederland en Information in English for businesses.

Coronahulp in Waalre

Wilt u hulp bieden of heeft u hulp nodig? Ga naar de website van Goed voor mekaar Waalre  en de Facebookgroep Bewegen voor een ander. Lees hier meer over in het nieuwsbericht: Coronahulp in Waalre: hulp nodig of hulp aan te bieden?

Informatie over dienstverlening gemeente en Huis van Waalre

Vanaf 23 maart gelden er aangepaste openingstijden voor de gemeente. De balies zijn minder lang open en afspraken kunnen alleen nog telefonisch gemaakt worden en alleen voor aanvragen die écht nodig zijn. Bekijk de aangepaste openingstijden gemeente.

De bibliotheek, het Grand Café en de zalen in Het Huis van Waalre zijn tot en met dinsdag 28 april gesloten voor publiek. Alle activiteiten komen in deze periode te vervallen. Het Rabobank Servicepunt is met ingang van 13 maart ook tijdelijk gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van Het Huis van Waalre.

Openbaar vervoer, buurtbus en taxbus

Géén buurtbus t/m 7 april en aangepaste dienstregeling openbaar vervoer

Kijk voor de actuele informatie op de websites van Bravo (busdiensten), Hermes (buurtbus) en Taxbus.