Boerenbondterrein

Medio mei 2022 verkenden de gemeente Waalre en woonstichting 'thuis het voormalig Boerenbond terrein als mogelijke locatie voor tijdelijke woningbouw. Ook Waalre moet een bijdrage gaan leveren aan de zoektocht naar woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne , statushouders, spoedzoekers en urgent woningzoekenden uit Waalre. De gemeente Waalre heeft weinig eigen vastgoed, ook zijn er geen grote opvanglocaties zoals leegstaande kantoorcomplexen, vakantieparken of campings. De gemeente is eigenaar van het terrein achter 't Stationskoffiehuis, de oude plek van de Boerenbond.

Pilot Provincie Noord Brabant 

Provincie Noord Brabant ziet de grote behoefte aan betaalbare woningen. Op korte termijn gaat de Provincie gemeenten ondersteunen door 3000 tijdelijke woningen te bouwen. Met twee gemeenten wordt nu al een pilot opgestart om ervaringen op te doen met versneld bouwen. De gemeente Waalre is één van deze gemeenten, met de pilot wordt ervaring opgedaan die voor de gehele provincie weer benut kan worden.

Uitkomst verkenning

De uitkomst van de verkenning werd donderdag 21 juli 2022 gepresenteerd aan belangstellenden. Iedereen was welkom om te bekijken welke mogelijke invullingen er voor dit plangebied mogelijk zijn. Vertegenwoordigers van de Provincie waren aanwezig en medewerkers van de gemeente. Waarnemend burgemeester Boelhouwer liep ook rond om vragen hierover te beantwoorden. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn kunnen de schetsen ook online bekeken worden.

Schetsen van de invullingen

FAAM architecten verzorgde de schetsen van de invullingen (PDF, 13.3 MB). Daarop zijn een aantal concepten te zien, en de sfeer en uitgangspunten van het gebied.


Eerste inloopbijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst deelden de gemeente en 'thuis de uitkomst van de verkenning voor tijdelijke en herplaatsbare woningen op het voormalige Boerenbond terrein. Inclusief schetsen met mogelijke invullingen. Ook de Provincie Noord-Brabant was vertegenwoordigd. De gemeente Waalre zoekt, net als alle gemeenten in ons land, naar extra mogelijkheden als reactie op de grote woningnood. De belangrijkste zorgen en vragen in de buurt zijn deze avond opgehaald. Een vervolg op deze bijeenkomst volgt. Insteek is om samen en stap voor stap te zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren in de zoektocht naar woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders, spoedzoekers en urgent woningzoekenden uit Waalre. 
 

Gesprekken omwonenden 

In november 2023 vonden gesprekken plaats waar omwonenden van het Boerenbond terrein. Er is extra ruimte gegeven om vragen te stellen en te luisteren naar elkaar. Een gespreksverslag van deze avond is gemaakt en gedeeld met de omwonenden.

Ontwerpsessie begin 2023

Begin 2023 vindt er een Ontwerpsessie plaats. Omwonenden en andere belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het terrein. Zodra er een datum bekend is, dan plaatsen we de informatie op deze pagina.

Vragen en antwoorden

Waarom is deze verkenning opgestart?

Het college besloot op 12 april jl. om samen met wooncorporatie 'thuis te verkennen of het Boerenbondterrein geschikt is voor het plaatsen van tijdelijke woningen. Alle gemeenten zijn op zoek naar extra mogelijkheden als reactie op de grote woningnood. De gemeente Waalre ook. Er is een hoge urgentie naar betaalbare woningen voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders, spoedzoekers en urgent woningzoekenden uit Waalre.

Waarom op deze locatie?

Deze locatie is gekozen omdat er op korte termijn tijdelijke woningen nodig zijn. Deze grond is in eigendom van de gemeente en ligt in de bebouwde kom. Waalre heeft weinig eigen vastgoed, ook zijn er geen grote opvanglocaties zoals leegstaande kantoorcomplexen, vakantieparken of campings. Ook is de infrastructuur op deze plek al beschikbaar, denk aan de rioolaansluiting.

Mag er op het Boerenbondterrein zomaar gebouwd worden?

Het bouwen van de tijdelijke woningen (of andere woningbouw) is in strijd met de gebruiksvoorschriften van het geldende bestemmingsplan. Formeel is een omgevingsvergunning nodig. Deze procedure wordt opgestart. 

Waarom is de Provincie Noord Brabant betrokken?

Provincie Noord Brabant ziet de grote behoefte aan betaalbare woningen. Op korte termijn gaat de Provincie gemeenten ondersteunen door 3000 tijdelijke woningen te bouwen. Met twee gemeenten wordt nu al een pilot opgestart om ervaringen op te doen met versneld bouwen. De gemeente Waalre is één van deze gemeenten, met de pilot wordt ervaring opgedaan die voor de gehele provincie weer benut kan worden. 

Kunnen we de schetsen inzien?

De schetsen zijn tijdens de informatieve bijeenkomst op donderdag 21 juli 2022 voor iedereen ter inzage gelegd. Het was ook mogelijk om vragen te stellen, aan te geven hoe de schetsen worden ervaren. De schetsen zijn op deze pagina ook digitaal in te zien. De gemeente haalt zoveel mogelijk informatie op en waar mogelijk wordt alle input meegenomen. 

Als mensen niet aanwezig zijn, kan er dan toch een reactie gegeven worden op de schetsen?

De buurt is op uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 21 juli 2022. Alle zorgen en vragen zijn verzameld deze avond. Een vervolg op deze eerste bijeenkomst komt er aan. 

Wie komen er precies te wonen?

Deze tijdelijke woningen zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders, spoedzoekers en urgent woningzoekenden uit Waalre. Woonstichting 'thuis verzorgt de toewijzing. Vooraf kan niet precies aangegeven worden wie er komen wonen. Dat is nu ook niet het geval met sociale woningbouw. 

Waarom ligt er een hoop zand op het voormalige Boerenbondterrein? 

Dit zand is afkomstig van de werkzaamheden aan de Michiel de Ruyterstraat. We gebruiken het terrein tijdelijk als depot voor de opslag van zand. Dit heeft niets te maken met de verkenning op dit moment of mogelijke acties die hiermee te maken hebben.