Boerenbondterrein

Medio mei 2022 verkenden de gemeente Waalre en woonstichting 'thuis het voormalig Boerenbond terrein als mogelijke locatie voor tijdelijke woningbouw. Ook Waalre moet een bijdrage gaan leveren aan de zoektocht naar woningen voor vluchtelingen, statushouders en urgent woningzoekenden. Waalre heeft weinig eigen vastgoed, ook zijn er geen grote opvanglocaties zoals leegstaande kantoorcomplexen, vakantieparken of campings. De gemeente is eigenaar van de grond.

Pilot Provincie Noord Brabant 

Provincie Noord Brabant ziet de grote behoefte aan betaalbare woningen. Op korte termijn gaat de Provincie gemeenten ondersteunen door 3000 tijdelijke woningen te bouwen. Met twee gemeenten wordt nu al een pilot opgestart om ervaringen op te doen met versneld bouwen. De gemeente Waalre is één van deze gemeenten, met de pilot wordt ervaring opgedaan die voor de gehele provincie weer benut kan worden.

Uitkomst verkenning

De uitkomst van de verkenning werd donderdag 21 juli 2022 gepresenteerd aan belangstellenden. Iedereen was welkom om te bekijken welke mogelijke invullingen er voor dit plangebied mogelijk zijn. Vertegenwoordigers van de Provincie waren aanwezig en medewerkers van de gemeente. Waarnemend burgemeester Boelhouwer liep ook rond om vragen hierover te beantwoorden. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn kunnen de schetsen ook online bekeken worden.

Schetsen van de invullingen

FAAM architecten verzorgde de schetsen van de invullingen (PDF, 13.3 MB). Daarop zijn een aantal concepten te zien, en de sfeer en uitgangspunten van het gebied.

Uitkomsten inloopbijeenkomst

Wilt u een reactie geven op de varianten? Mail dan voor 1 september 2022 naar gemeente@waalre.nl. Alle reacties (van de inloopbijeenkomst en via de mail) worden voor zover mogelijk meegenomen in het plan dat in oktober ter inzage wordt gelegd. 

Vragen en antwoorden

Waarom is deze verkenning opgestart?

Het college besloot op 12 april jl. om samen met wooncorporatie 'thuis te verkennen of het Boerenbondterrein geschikt is voor het plaatsen van tijdelijke woningen. Onder andere om bij te dragen aan een oplossing voor de actuele problematiek rondom de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Er is een hoge urgentie naar betaalbare woningen voor opvang van eerder genoemde vluchtelingen, statushouders en urgent woningzoekenden.

Waarom op deze locatie?

Deze locatie is gekozen omdat er op korte termijn tijdelijke woningen nodig zijn. Deze grond is in eigendom van de gemeente en ligt in de bebouwde kom. Waalre heeft weinig eigen vastgoed, ook zijn er geen grote opvanglocaties zoals leegstaande kantoorcomplexen, vakantieparken of campings.

Mag er op het Boerenbondterrein zomaar gebouwd worden?

Het bouwen van de tijdelijke woningen (of andere woningbouw) is in strijd met de gebruiksvoorschriften van het geldende bestemmingsplan. Formeel is een omgevingsvergunning nodig. Deze procedure wordt opgestart. 

Waarom is de Provincie Noord Brabant betrokken?

Provincie Noord Brabant ziet de grote behoefte aan betaalbare woningen. Op korte termijn gaat de Provincie gemeenten ondersteunen door 3000 tijdelijke woningen te bouwen. Met twee gemeenten wordt nu al een pilot opgestart om ervaringen op te doen met versneld bouwen. De gemeente Waalre is één van deze gemeenten, met de pilot wordt ervaring opgedaan die voor de gehele provincie weer benut kan worden. 

Kunnen we de schetsen inzien?

De schetsen zijn tijdens de informatieve bijeenkomst op donderdag 21 juli 2022 voor iedereen ter inzage gelegd. Het was ook mogelijk om vragen te stellen, aan te geven hoe de schetsen worden ervaren. De schetsen zijn op deze pagina ook digitaal in te zien. De gemeente haalt zoveel mogelijk informatie op en waar mogelijk wordt alle input meegenomen.

Als mensen niet aanwezig zijn, kan er dan toch een reactie gegeven worden op de schetsen?

Dat kan zeker. We willen zoveel mogelijk reacties ontvangen op de mogelijke invullingen. De schetsen, 4 varianten staan tot 1 september 2022 online. Stuur een mail naar gemeente@waalre.nl met een reactie op deze invulling. Reacties kunnen tot 1 september 2022 gegeven worden. In oktober 2022 wordt dan een plan ter inzage gelegd. 

Wie komen er precies te wonen?

Deze tijdelijke woningen zijn voor urgent woningzoekenden, denk aan inwoners die dringend op zoek zijn naar een betaalbare woning. Ook zijn deze tijdelijke woningen voor vluchtelingen en statushouders. Woonstichting 'thuis verzorgt de toewijzing. Vooraf kan niet precies aangegeven worden wie er komen wonen. Dat is nu ook niet het geval met sociale woningbouw. 

Waarom ligt er een hoop zand op het voormalige Boerenbondterrein? 

Dit zand is afkomstig van de werkzaamheden aan de Michiel de Ruyterstraat. We gebruiken het terrein tijdelijk als depot voor de opslag van zand. Dit heeft niets te maken met de verkenning op dit moment of mogelijke acties die hiermee te maken hebben.