Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Nadat de stembureaus op 16 maart om 21.00 uur zijn gesloten, worden de stemmen geteld. Als alle stemmen geteld zijn, wordt de uitslag bekendgemaakt.

Wat gebeurt er met jouw stem?

Op 16 maart kiezen we weer volksvertegenwoordigers, omdat we vinden dat ze goede ideeën hebben voor het reilen en zeilen in onze gemeente. Na de verkiezingen kijken de partijen hoe de wensen van hun kiezers bij elkaar aansluiten. Op basis daarvan maken de partijen afspraken over hoe ze de komende vier jaar willen samenwerken om Waalre te besturen. Daarna worden er afspraken gemaakt over wie wethouder wordt in het college van burgemeester en wethouders. De grootste partij kan hierbij het initiatief nemen. Ook kunnen alle politieke partijen samen afspreken hoe de onderhandelingen worden georganiseerd en op welke manier naar een akkoord en het aanstellen van wethouders wordt toegewerkt.

Vertaalslag

Dan begint de periode van uitvoering van de in het akkoord gemaakte afspraken. Daarbij zijn de rollen van het college en de gemeenteraad heel verschillend. Het college bereidt plannen voor. De raad stelt het beleid op hoofdlijnen vast. Het college ontwikkelt de concrete ideeën op basis daarvan en voert ze uit. Achteraf controleert de raad of dit volgens de afspraken is gebeurd. De raadsleden treden altijd op als vertegenwoordigers voor de inwoners. Ieder raadslid probeert daarbij natuurlijk zo goed mogelijk het verkiezingsprogramma van zijn of haar eigen politieke partij te realiseren. Maar omdat een meerderheid in de raad nodig is, worden daarbij altijd compromissen gesloten met andere partijen.

Vier jaar beleid vormen en controleren

Hoewel een collegeprogramma bedoeld is om richting te geven aan het beleid van vier jaar, kun je natuurlijk niet alles vastleggen voor zo’n lange periode. Het collegeprogramma is daarom nog algemeen en het beleid wordt pas in de loop van de vier jaar die daarop volgen concreet ingevuld. Er is dus nog genoeg te beslissen voor de raad! Bovendien zijn er maatschappelijke ontwikkelingen en onverwachte gebeurtenissen die om reacties van de raad vragen.