Waarom een nieuwe burgemeester?

De huidige burgemeester van Waalre, Jan Boelhouwer, is onze waarnemend burgemeester. Hij kwam in het najaar van 2020 en is hier tijdelijk. Bij de start van deze nieuwe bestuursperiode staat voor de hele gemeenteraad het vormen van een stabiel gemeentebestuur centraal. Daar hoort ook het zoeken naar een nieuwe, vaste burgemeester bij.

Kroonbenoemd

Want elke gemeente moet een burgemeester hebben! We kunnen niet zonder. Een waarnemend burgemeester is er tijdelijk. Een zogeheten ‘kroonbenoemde’ burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad en benoemd voor zes jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming. Dat is dus echt ‘onze’ burgemeester! Die zal vanuit een lange termijn visie werken en meer mensen zullen hem of haar echt leren kennen en zich met hem of haar verbonden voelen. De kroonbenoemde burgemeester hoort echt bij Waalre en zal ook in Waalre (komen) wonen.

Maar, wat betekent dat ‘kroonbenoemd’ nou eigenlijk? Dat betekent dat de burgemeester benoemd wordt door de Kroon; de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zijne Majesteit de Koning.