De gemeenteraad van Waalre is op zoek naar een nieuwe burgemeester (v/m) voor Waalre. Waar staan we nu? De vacature stond open tot 9 juni 2022. Er kwamen 18 sollicitatiebrieven binnen bij de commissaris van de Koning (CdK). De CdK doet op dit moment vooronderzoek en spreekt indien nodig kandidaten.

In het najaar deelt ze dan alle sollicitatiebrieven met de vertrouwenscommissie. De commissie bestudeert en bespreekt de kandidaten en bepaalt wie worden uitgenodigd voor een gesprek. De vertrouwenscommissie voert dan gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Als alle gesprekken zijn gevoerd en eventuele assessments zijn doorlopen, besluit de vertrouwenscommissie welke kandidaat het best past bij Waalre. De commissie adviseert dan de raad een kandidaat voor te dragen voor benoeming. De minister van Binnenlandse Zaken, dat is nu Hanke Bruins-Slot, zorgt dan voor een handtekening van de Koning op de benoeming. Doet ze dat zomaar? Ja, eigenlijk wel. De minister kán in uitzonderlijke gevallen afwijken van de aanbeveling van de raad. Maar dat is al heel lang niet meer voorgekomen.