Hoe verloopt een burgemeestersbenoeming?

Wat moet er nou eigenlijk allemaal gebeuren, voordat de Koning zijn handtekening onder een burgemeestersbenoeming zet? Nou, dat is geen klein klusje! Er zijn veel mensen bij betrokken en er gaat veel tijd overheen.

Profielschets

De gemeenteraad heeft een doorslaggevende rol bij het vinden van een burgemeester. Dat begint met het opstellen van een profielschets: dat deed de raad dit voorjaar. De mening van inwoners werd verwerkt in het profiel. De profielschets werd op 12 mei overhandigd aan de Commissaris van de Koning Ina Adema. De vacature stond vervolgens open tot 9 juni. De CdK ontving 18 brieven. Op dit moment doet de CdK vooronderzoek. In het najaar draagt ze de brieven over aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die gaat dan het selectieproces in.

Sollicitatiegesprekken

De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie gevormd. In het najaar voert die commissie sollicitatiegesprekken met de kandidaten. Aan het eind besluit ze welke kandidaat het best past bij Waalre. De commissie adviseert dan de raad een kandidaat voor te dragen voor benoeming. De minister van Binnenlandse Zaken, dat is nu Hanke Bruins-Slot, zorgt dan voor een handtekening van de Koning op de benoeming. Doet ze dat zomaar? Ja, eigenlijk wel. De minister kán in uitzonderlijke gevallen afwijken van de aanbeveling van de raad. Maar dat is al heel lang niet meer voorgekomen.