Begroting 2020

Algemene informatie
Datum28 oktober 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 24 oktober 2019, inzake begroting 2020 (27968).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020.

Weeklijst 2019-43

Bijlage(s)