Regioverslag leerplicht

Algemene informatie
Datum18 juli 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden d.d. 11 juli 2017, inzake Regiojaarverslag leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim (378286)

Ter informatie

Weeklijst 2017-28

Bijlage(s)