Volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019

Algemene informatie
Datum 4 december 2018
AfzenderStichting Burgercomité Nederland

Toelichting

E-mail Stichting Burgercomité Nederland, ingekomen d.d. 29 november 2018, inzake verzoek om medewerking te verlenen aan het Volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019 (16937)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-48

Bijlage(s)