Onderzoeksrapport "De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol"

Algemene informatie
Datum 7 mei 2019
AfzenderRekenkamercommissie Waalre

Toelichting

Brief Rekenkamercommissie Waalre, ingekomen d.d. 6 mei 2019, inzake onderzoeksrapport “De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol” (20662)

Behandeling in een nader te bepalen oordeelsvormende bijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

Weeklijst 2019-18

Bijlage(s)