Beroep bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum11 december 2018
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 10 december 2018, inzake beroep bestemmingsplan Buitengebied (15778)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-49

Bijlage(s)