Datalek

Algemene informatie
Datum17 oktober 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 10 oktober 2017, inzake datalek (388280)

Ter informatie

Weeklijst 2017-41

Bijlage(s)