Modelverordening leges

Algemene informatie
Datum14 maart 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 9 maart 2017, inzake wijziging Modelverordening leges (363139)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-10

Bijlage(s)