Toeristenbelasting 2018

Algemene informatie
Datum19 december 2017
AfzenderRecron Zeeland en Noord-Brabant

Toelichting

E-mail van Recron Zeeland en Noord-Brabant, ingekomen d.d. 15 december 2017, inzake toeristenbelasting 2018(3068)

Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018 in de besluitvormende raadsvergadering van 19 december 2017

Weeklijst 2017-50

Bijlage(s)