Woonvisie

Algemene informatie
Datum 3 oktober 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 29 september 2017, inzake Woonvisie (387396)

Ter informatie

Weeklijst 2017-39

Bijlage(s)