Hoorzitting

Algemene informatie
Datum 7 november 2017
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 2 november 2017, inzake hoorzitting voorlopige voorziening bestemmeningsplan Buitengebied (1070)

Ter informatie

Weeklijst 2017-44

Bijlage(s)