Peuterspeelplekken

Algemene informatie
Datum 6 juni 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 31 mei 2017, inzake overeenkomst peuterspeelplekken (373112)

Ter informatie

Weeklijst 2017-22

Bijlage(s)