Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48b

Algemene informatie
Datum14 november 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 14 november 2017, inzake kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48b (zonnepark) (1466)

Ter informatie

Weeklijst 2017-45

Bijlage(s)