Bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum17 oktober 2017
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 13 oktober 2017, inzake toezending stukken die betrekking hebben op de beroepschriften van alle partijen op het bestemmingsplan Buitengebied (383142)

Ter informatie

Weeklijst 2017-41

Bijlage(s)