Jaarverslag 2018 (agendapunt 05a Algemene Ledenvergadering)

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake jaarverslag 2018 (agendapunt 05a Algemene Ledenvergadering)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-19

Bijlage(s)