Aanleveren stukken beroep bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum29 augustus 2017
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 28 augustus 2017, inzake verzoek om toezending stukken t.b.v. beroep bestemmingsplan Buitengebied (383142)

Ter informatie

Weeklijst 2017-34

Bijlage(s)