Wetswijziging

Algemene informatie
Datum19 september 2017
AfzenderVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 13 september 2017, inzake wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen (384887)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-37

Bijlage(s)