Definitief onderzoeksrappot 'Samen is soms beter'

Algemene informatie
Datum17 april 2018
AfzenderRekenkamercommissie Waalre

Toelichting

E-mail Rekenkamercommissie Waalre, ingekomen d.d. 12 april 2018, inzake definitief onderzoeksrapport “Samen is soms beter”(3915)

Presidium verzoeken een raadsvoorstel voor te bereiden

Weeklijst 2018-15

Bijlage(s)