De coronamaatregelen vragen ook aanpassingen aan de manier van werken van de raad. Deze werkwijze is in lijn met de eisen die de gemeentewet stelt aan het besluitvormingsproces.

De belangrijkste aanpassingen

  • Bijeenkomsten zijn niet fysiek bij te wonen, wel kunt u digitaal meekijken.
  • Wilt u inspreken bij een onderwerp dat oordeelsvormend op de agenda staat? Dat kan: bijvoorbeeld via een filmpje of audio-opname. U kunt ook uw bijdrage schriftelijk indienen. Bij gunstige omstandigheden kunt u onder voorwaarden toegelaten worden om de vergadering persoonlijk bij te wonen. Neem contact op met de griffie via telefoonnummer 040 2282 500 of e-mailadres griffie@waalre.nl om te bespreken hoe uw inbreng kan worden meegenomen in de vergadering.
  • Kijkt u live naar de raadsinformatieavond en heeft u een vraag? U kunt die dan stellen via e-mailadres griffie@waalre.nl. Wij doen ons best hem in de vergadering te behandelen.
  • Als de coronasituatie verbetert of verslechtert, kunnen aanpassingen nodig zijn. Als de landelijke richtlijnen op korte termijn wijzigen, zullen wij die volgen. Elders op deze website vindt u de meest actuele informatie over vergaderingen en agenda’s van de gemeenteraad.