Corona en de gemeenteraad

De coronamaatregelen vragen ook aanpassingen aan de manier van werken van de raad. Deze werkwijze is in lijn met de eisen die de gemeentewet stelt aan het besluitvormingsproces.

De belangrijkste aanpassingen

  • Bijeenkomsten zijn niet fysiek bij te wonen, wel kunt u digitaal meekijken.
  • Wilt u inspreken bij een onderwerp dat oordeelsvormend op de agenda staat? Dat kan: bijvoorbeeld via een filmpje of audio-opname. U kunt ook uw bijdrage schriftelijk indienen. Bij gunstige omstandigheden kunt u onder voorwaarden toegelaten worden om de vergadering persoonlijk bij te wonen. Neem contact op met de griffie via telefoonnummer 040 2282 500 of e-mailadres griffie@waalre.nl om te bespreken hoe uw inbreng kan worden meegenomen in de vergadering.
  • Kijkt u live naar de raadsinformatieavond en heeft u een vraag? U kunt die dan stellen via e-mailadres griffie@waalre.nl. Wij doen ons best hem in de vergadering te behandelen.
  • Als de coronasituatie verbetert of verslechtert, kunnen aanpassingen nodig zijn. Als de landelijke richtlijnen op korte termijn wijzigen, zullen wij die volgen. Elders op deze website vindt u de meest actuele informatie over vergaderingen en agenda’s van de gemeenteraad.