De Coronamaatregelen vragen ook aanpassingen aan de manier van werken van de raad. Deze werkwijze is in lijn met de eisen die de gemeentewet stelt aan het besluitvormingsproces. De belangrijkste aanpassingen:

  • Een beperkt aantal bijeenkomsten tot aan de zomervakantie. De bijeenkomsten starten zoals gewoonlijk om 19.30 uur.
  • Een beperkt aantal agendapunten die door de gemeenteraad vanuit juridisch en democratisch oogpunt zijn geprioriteerd.
  • Bijeenkomsten zijn niet fysiek bij te wonen, wel zijn ze digitaal te volgen via deze link. Om de vergadering te kunnen bekijken, klikt u op de groene balk bovenin het scherm, naast de melding ‘nu live’. Zie de afbeelding.
  • Wilt u inspreken bij een onderwerp dat oordeelsvormend op de agenda staat? Of vragen stellen over een onderwerp dat besproken wordt op een raadsinformatiebijeenkomst? Dat kan: bel met de griffie via 040 2282 500 om te bespreken of u toegelaten kunt worden in de vergadering zelf, of zet uw bijdrage op papier en breng hem in via griffie@waalre.nl.
  • De situatie kan vragen om snelle aanpassingen op het laatste moment. Hou daarom de website van de gemeenteraad in de gaten voor de meest actuele informatie over vergaderdata en agendapunten.

Klik hier voor de meest actuele informatie over vergaderingen en agenda’s van de gemeenteraad.