Burger initiatief

Heeft u als inwoner van Waalre een goed idee voor uw buurt of het dorp? Zorg dan dat u voldoende dorpsgenoten vindt, die uw idee steunen. Een burgerinitiatief is een manier om als groep inwoners een onderwerp aan de raad voor te leggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een probleem dat u signaleert, een verzoek dat u hebt of een suggestie voor een bepaalde koers of beleid, met daarbij een onderzoeksvraag, een oplossingsrichting of zelfs een uitgewerkt voorstel.

Vraag de griffie om advies

U kunt uw burgerinitiatief op de agenda van de raad zetten. Uiteraard kan een burgerinitiatief alleen maar gaan over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. Het is daarom verstandig om eerst met de raadsgriffier te overleggen. De griffie kan u helpen erachter te komen of uw onderwerp geschikt is voor een burgerinitiatief en zo ja, hoe u het voorstel kunt vormgeven zodat u de meeste kans van slagen heeft. U kunt de griffie telefonisch bereiken via 040 - 2282552 of via griffie@waalre.nl.

Waaraan moet een voorstel voldoen?

Een burgerinitiatief is een voorstel van een inwoner of een groep inwoners, voor een onderwerp dat:  

 • is gericht op het bevorderen van het algemeen belang (dus niet van iemands persoonlijke of zakelijke belang);
 • een meerwaarde voor de Waalrese samenleving heeft;
 • in de openbare ruimte plaatsvindt (dus niet in de achtertuin of thuis op zolder);
 • waarbij de gemeente Waalre op enig moment een rol speelt;

Wat is geen geschikt onderwerp voor een burgerinitiatief?

De volgende zaken kunnen niet als burgerinitiatief worden ingediend:

 • een onderwerp waarover de gemeenteraad niet kan beslissen;
 • een vraag over het gemeentelijk beleid;
 • een klacht over hoe het gemeentebestuur handelt;
 • een bezwaar tegen een besluit van de gemeente;
 • een onderwerp waarover de raad korter dan 12 maanden geleden een besluit heeft genomen;
 • een onderwerp waarover al eerder een negatief besluit is genomen en waarover geen nieuwe feiten bekend geworden zijn.

Wie mag een burgerinitiatief indienen?

U mag een burgerinitiatief indienen, als u:

 • stemgerechtigd bent voor de gemeenteraad en inwoner van Waalre bent, of
 • 16 jaar of ouder bent en in de gemeente Waalre woont.

U kunt eventueel een burgerinitiatief indienen namens uw kind(eren).

Steun van minimaal 250 andere inwoners

Het initiatief moet de steun hebben van ten minste 250 andere inwoners van Waalre, die ook 16 jaar of ouder moeten zijn of stemgerechtigd. Die steun bewijst u door minimaal 250 handtekeningen (met naam en adres) te verzamelen.

Hoe schrijf ik een raadsvoorstel voor een burgerinitiatief?

Een voorstel is goed als er een goede beschrijving is van het probleem, de mogelijke oplossing en de manier waarop het uitgevoerd zou kunnen worden.
Om u op weg te helpen, kunt u de volgende punten in uw voorstel behandelen. Het is niet verplicht om ze alle tien uit te werken. En als u er zelf niet helemaal uitkomt, dan helpen de medewerkers van de griffie u graag verder.

 1. Inleiding: wat houdt uw idee of plan in het kort in?
 2. Aanleiding: wat is de achterliggende gedachte om tot dit plan te komen?
 3. Doel, doelgroep: wat wilt u bereiken en voor wie is het bestemd?
 4. Huidige situatie: hoe is de situatie op dit moment?
 5. Heeft u praktijkvoorbeelden van hoe het ook kan? Bijvoorbeeld in een andere gemeente?
 6. Begroting: heeft u globaal een idee van wat uw idee gaat kosten?
 7. Financiering: waar zou het geld volgens u vandaan kunnen komen?
 8. Mogelijke knelpunten: wat zijn mogelijke problemen of bezwaren bij de uitvoering van het project?
 9. Planning: wanneer zou het plan moeten worden uitgevoerd, in welke stappen en hoe lang gaat het duren?
 10. Gevraagde beslissing aan gemeenteraad: waarover wilt u de raad een besluit laten nemen?

Voorstel toelichten tijdens raadsvergadering

De gemeenteraad beslist zo snel mogelijk of het initiatief op de agenda komt. Als dat zo is dan krijgt u een uitnodiging voor de raadsvergadering. U kunt dan tijdens de vergadering uw initiatief toelichten (als u dat wilt). Natuurlijk zijn ook de ondersteuners van uw voorstel en andere belangstellenden van harte welkom.