Vergadering van 7 december 2021

Geplaatst op woensdag 15 december 2021

B&W-besluitenlijst 30-11-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Brief procedure behandeling onderzoeksrapport MRE en SGE

Kennis te nemen van de brief van de rekenkamercommissie inzake de procedure van de behandeling van het onderzoeksrapport naar de samenwerkingsverbanden MRE en SGE.

Het college heeft de brief ter kennisgeving aangenomen.

Ondersteuning Maatschappelijk Middenveld 2021

 1. Niet-commerciële, maatschappelijke organisaties, die een huur-relatie hebben met gemeente Waalre, voor 75 % in het eerste kwartaal en voor 45 % in het tweede kwartaal te compenseren voor € 32.192 als gevolg van de Corona-crisis in het eerste half jaar van 2021.
 2. Niet-commerciële, maatschappelijke organisaties, die een recht-van-opstal-relatie hebben met gemeente Waalre, voor 75 % in het eerste kwartaal en voor 45 % in het tweede kwartaal te compenseren voor € 69 als gevolg van de Corona-crisis in het eerste half jaar van 2021.
 3. Niet-commerciële, maatschappelijke organisaties, die een belasting-relatie hebben met gemeente Waalre, voor 75 % in het eerste kwartaal en voor 45 % in het tweede kwartaal te compenseren voor € 3.975 als gevolg van de Corona-crisis in het eerste half jaar van 2021.
 4. De exploitant van de gemeentelijke sporthallen (Hoeveland, ’t Hazzo en de Pracht) voor 75 % in het eerste kwartaal en voor 45 % in het tweede kwartaal te compenseren in huurgeld voor € 6.600 als gevolg van de Corona-crisis in het eerste half jaar van 2021;
 5. Het Waalres Museum de rente, die zij als gevolg van een lening aan gemeente Waalre betalen, voor 75 % in het eerste kwartaal en voor 45 % in het tweede kwartaal te compenseren voor € 453 als gevolg van de Corona-crisis in het eerste half jaar van 2021.
 6. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld als gevolg van de Corona-crisis in het eerste half jaar van 2021.
 7. In het eerste kwartaal van 2022 opnieuw af te wegen of het noodzakelijk is om het maatschappelijk middenveld in Waalre te ondersteunen als gevolg van de Corona-crisis in het tweede half jaar van 2021.

Akkoord.

Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2022

 1. De raad voor te stellen tot vaststelling van de Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2022.
 2. In te trekken de Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018.

Akkoord.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FeDa Security Solutions

Vanuit het oogpunt van een goed handhavingsbeleid, specifiek in het kader van de coronamaatregelen wordt voorgesteld om: de ingehuurde medewerkers van het bedrijf FeDa Security Solutions aan te wijzen als toezichthouder.

Akkoord.

Tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijzen

 1. In te stemmen met de regeling ‘Tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijzen in Waalre’ en bijbehorend aanvraagformulier.
 2. In te stemmen met raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Aanbieding onderzoeksplan doorwerking aanbevelingen en rode draden aan raad, college en MT

Kennis te nemen van de aanbieding van het onderzoeksplan voor het tweede onderzoek door de rekenkamercommissie in 2021 met als onderwerp “doorwerking aanbevelingen en rode draden”. Dit is onderdeel van het Onderzoeksprogramma 2021-2022.

Het college heeft kennis genomen.