Vergadering van 28 september 2021

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021

B&W-besluitenlijst 21-09-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord

3e wijziging APV gemeente Waalre

  1. Kennis nemen van raadsvoorstel en bijbehorende stukken inzake de gedeeltelijke wijziging van de APV;
  2. De gedeeltelijke wijziging van de APV bij de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen (fractie ZW14) RES MRE 1.0

In te stemmen met beantwoording van raadsvragen aangaande de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) via brief.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen, geweigerde vergunning Raadhuisstraat 8 te Waalre

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van Aalst Waalre Belang inzake de geweigerde omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de exploitatie van een landwinkel (verkoop van groenten en fruit) op het perceel aan Raadhuisstraat 8 te Waalre.

Akkoord.

Principeverzoek terrein Verhoeven (Willibrorduslaan/Ansbalduslaan)

In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van woningbouw op het terrein van voormalig transportbedrijf Verhoeven aan de Willibrorduslaan.

Akkoord