Vergadering van 7 september 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 31-08-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Vervolgtraject onrechtmatig grondgebruik

  1. In te stemmen met het opstellen van beleid “handhaving van onrechtmatig grondgebruik;
  2. In te stemmen met de uitvoeringsfase onrechtmatig grondgebruik op basis van het opgestelde beleid;
  3. In te stemmen met het opstellen van beleid “reguliere uitgifte snippergroen”;
  4. In te stemmen met uitvoering van beslispunten 1, 2 en 3 door een extern adviesbureau;
  5. In te stemmen met een terughoudend verkoopbeleid van snippergroen;
  6. In te stemmen met een elk 10 jaar terugkerende handhavingsactie om nieuwe gevallen van verjaring te voorkomen;

Akkoord.