Vergadering van 6 juli 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 29-06-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar inzake invorderingsbeschikking Willibrorduslaan 10

Beslissing op bezwaar inzake invorderingsbeschikking Willibrorduslaan 10.

Notulen: Akkoord.

Bezwaar intrekken nummeraanduiding Molenstraat 25

Voorgesteld besluit:
Besluiten een beslissing op bezwaar te nemen met overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften van 14 maart 2021, waarbij besloten wordt het bezwaarschrift 131734:

  • ontvankelijk te verklaren
  • gegrond te verklaren
  • een vergoeding van proceskosten ter hoogte van een bedrag van 801 EURO toe te kennen.

Akkoord.

Dienstverleningsovereenkomst beiaardier 2022 t/m 2025

In te stemmen met dienstverleningsovereenkomst met de beiaardier, 2022 t/m 2025.

Akkoord.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT); toezichtoordeel Omgevingsrecht 2021

De raad te informeren over het toezichtoordeel IBT Omgevingsrecht 2021.

Akkoord.