Vergadering van 24 augustus 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 27-07-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Aanwijzingsbesluit nieuwe medewerkers als toezichthouders

Twee medewerkers aan te wijzen als toezichthouder.

Akkoord.

Middelen Cultuur Loper

Uit de Corona compensatiemiddelen € 36.000,- te bestemmen voor een krediet op de begroting Kunst en cultuur voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Akkoord.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Cultuur Brabant 2022

De overeenkomst met het Jeugdfonds Cultuur Brabant voort te zetten in 2022.

Akkoord.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021

  1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
  2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.
  3. De raad voor te stellen te besluiten over de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 conform concept-raadsvoorstel en -besluit.

Akkoord.