Vergadering van 22 juni 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 15-06-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Programma organisatie Covid-19 GGD Brabant-Zuidoost

  1. Kennis te nemen van de notitie Programma-organisatie Covid-19 bestrijding van de GGD Brabant-Zuidoost.
  2. De raad te informeren middels raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Gezond Waalre: Lokaal Preventieakkoord Waalre

  1. Kennis te nemen van het Lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre
  2. Wethouder L. Sjouw te machtigen om het preventieakkoord te ondertekenen namens het College van Burgemeester en Wethouders.
  3. In te stemmen met de aanvraag van een uitvoeringsbudget van € 10.000 voor 2022 en € 10.000 voor 2023.
  4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Kaders landgoederenbeleid

De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de beleidsnotitie landgoederenbeleid.

Akkoord.