De gemeente Waalre ontwikkelt een structureel armoedebeleid. In november 2021 heeft de toenmalige gemeenteraad de ontwikkeling van het armoedebeleid in een motie aangenomen. Het beleid wordt in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Gekeken wordt naar de korte en lange termijn.

De korte en lange termijn

Samen met verschillende organisaties in Waalre doet de gemeente al veel aan het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede. In het beleid komt te staan wat er al gebeurt op het gebied van armoede, wat er goed gaat, waar nog knelpunten zitten en waar inwoners van Waalre de komende jaren mee geholpen worden. We kijken naar de korte en lange termijn. Door de huidige energiecrisis en stijgende prijzen maken steeds meer mensen zich zorgen over hoe ze de winterperiode goed door kunnen komen. Samen met de organisaties is de gemeente in gesprek om te kijken wat we op korte termijn samen, binnen onze mogelijkheden, nog extra voor de mensen in Waalre kunnen doen

Samen in gesprek en actie ondernemen

Op 23 november 2022 en 18 januari 2023 organiseerde de gemeente Waalre twee gespreksavonden over het armoedebeleid. Betrokken organisaties op het gebied van armoedebestrijding, enkele ervaringsdeskundigen ambtenaren en enkele gemeenteraadsleden zijn deze avonden met elkaar in gesprek gegaan. Aanwezig waren de Voedselbank Waalre, Seniorenvereniging Waalre, KBO Waalre, Steunpunt Vluchtelingen Waalre, Seniorenraad Waalre, Cordaad – Thuisadministratie, de werkgroep Meedoen van de Participatieraad, Clientenraad A2, Armoedeplatform, Stichting Leergeld Valkenswaard en Waalre en Diaconaal Noodfonds Waalre.

De komende tijd werken we stap voor stap aan beleid dat helpt om mensen uit armoede te halen en armoede te voorkomen. Belangrijke mijlpalen delen we via deze webpagina, de gemeentepagina in De Schakel, de digitale nieuwsbrief en social media.

Wil jij je verhaal kwijt en/of meedenken over het armoedebeleid

Kon of wilde je er liever niet bij zijn? Maar wil je toch je verhaal, suggesties of ideeën delen? We horen graag van je. Je kunt contact opnemen met Jacco den Hartog via jdhartog@waalre.nl of met een van de organisaties op het gebied van armoedebestrijding in Waalre.