Nieuws

Nieuw leesplezier in bibliotheekpunt ’t Hazzo

De collectie voor volwassenen is flink uitgebreid. En niet alleen met nieuwe romans, maar ook met speciale boeken als dwarsliggers, grootletterboeken en luisterboeken. Lees meer...

Waalre in Beweging zondag 14 februari

Zondag 14 februari is er weer een bijeenkomst van Waalre in Beweging: een ontmoetingspunt voor dementerenden en hun naasten. U bent van harte welkom! Tijdens deze bijeenkomst gaan ontmoeten, bewegen en informeren samen. Ook andere belangstellenden zoals mantelzorgers zijn uiteraard welkom! Lees meer...

Oud papier ophaaldag verandert voor gedeelte Waalre dorp

In een gedeelte van Waalre dorp wordt voortaan de 4e zaterdag van de maand oud papier opgehaald en niet meer de 2e zaterdag van de maand. Kijk voor de juiste ophaaldata op uw papieren afvalkalender of op afvalkalender.waalre.nl. Daarnaast het verzoek van de papierophalers om het papier niet aan te bieden in plastic of houten kratjes, maar in een kartonnen doos, of gebundeld met touw. Lees meer...

Vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer 17 februari 2016

De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 17 februari, aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, verzoeken wij u dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht. Lees meer...

Energieloket van Waalre Energie Lokaal

Op 20 februari organiseert Waalre Energie Lokaal (WEL) van 10.00 tot 12.00 uur een energieloket in de Albert Heijn De Bus Lees meer...

Huisvesting Boerderij Aalst

Op 18 januari jl. organiseerde de gemeente Waalre een informatiemarkt samen met Woonstichting ‘thuis, Sint Annaklooster/Rentree en Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre. Lees meer...

Team Waalre start met het onderhoud van de openbare ruimte

Sinds 1 januari zijn Brouwers Groenaannemers uit De Moer en Ergon uit Eindhoven gestart met het gezamenlijk onderhouden van de openbare ruimte in Waalre. Daarvoor is een contract afgesloten op 17 december jl.. Het is een innovatief contract waarin duurzaamheid en burgerparticipatie centraal staat. Inwoners krijgen op deze manier meer invloed op hun eigen woonomgeving. Lees meer...

Opening expositie 'De oranjes' in Waalres Museum

Op zondag 17 januari 2016 opende wethouder Alexander van Holstein een bijzondere tentoonstelling in het Waalres Museum: ‘Oranjes, strijd en republiek’ met vele zeventiende-eeuwse objecten uit particuliere verzamelingen. In zijn openingswoord liet hij blijken op de hoogte te zijn van de vaderlandse geschiedenis. Overeenkomstig de laatste woorden van Johan van Oldenbarneveldt hield hij zijn praatje kort, zodat de vele aanwezigen snel de expositie konden bekijken. Lees meer...

Winnaars loterij kerstboominzameling

Op zaterdag 9 januari 2016 werden tijdens de kerstboominzameling bijna 600 bomen ingeleverd. Zoals elk jaar was aan de actie een loterij verbonden. De inzamelpunten werden weer bemenst door vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd. De gemeente Waalre en het Wereld Natuur Fonds onderstrepen het belang van duurzame energie en de vermindering van CO2 uitstoot. Lees meer...