Nieuws

Huisvesting Boerderij Aalst

Op 18 januari jl. organiseerde de gemeente Waalre een informatiemarkt samen met Woonstichting ‘thuis, Sint Annaklooster/Rentree en Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre. Lees meer...

Team Waalre start met het onderhoud van de openbare ruimte

Sinds 1 januari zijn Brouwers Groenaannemers uit De Moer en Ergon uit Eindhoven gestart met het gezamenlijk onderhouden van de openbare ruimte in Waalre. Daarvoor is een contract afgesloten op 17 december jl.. Het is een innovatief contract waarin duurzaamheid en burgerparticipatie centraal staat. Inwoners krijgen op deze manier meer invloed op hun eigen woonomgeving. Lees meer...

Opening expositie 'De oranjes' in Waalres Museum

Op zondag 17 januari 2016 opende wethouder Alexander van Holstein een bijzondere tentoonstelling in het Waalres Museum: ‘Oranjes, strijd en republiek’ met vele zeventiende-eeuwse objecten uit particuliere verzamelingen. In zijn openingswoord liet hij blijken op de hoogte te zijn van de vaderlandse geschiedenis. Overeenkomstig de laatste woorden van Johan van Oldenbarneveldt hield hij zijn praatje kort, zodat de vele aanwezigen snel de expositie konden bekijken. Lees meer...

Winnaars loterij kerstboominzameling

Op zaterdag 9 januari 2016 werden tijdens de kerstboominzameling bijna 600 bomen ingeleverd. Zoals elk jaar was aan de actie een loterij verbonden. De inzamelpunten werden weer bemenst door vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd. De gemeente Waalre en het Wereld Natuur Fonds onderstrepen het belang van duurzame energie en de vermindering van CO2 uitstoot. Lees meer...

Houtoogst in de gemeentelijke bossen

In januari en februari 2016 wordt in de gemeentelijke bossen ten oosten van Ekenrooi en ten zuiden van de Hutdijk gedund. Dit wordt ook wel houtoogst genoemd. Er wordt plaats gemaakt voor kruiden, struiken, jonge bomen en oudere bomen. Hierdoor ontstaan afwisselingen in hoog en laag, dichte en meer open gebieden waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt sterk vergroot. Lees meer...

Start uitvoering venherstel Meeuwven

De gemeente Waalre en Bosgroep Zuid Nederland starten in januari met het leegpompen van het Meeuwven. Dit is een vervolg op de herstelwerkzaamheden in 1995. Lees meer...

Dunning in de gemeentelijke bossen

In januari-februari zal er een dunning plaatsvinden in de gemeentelijke bossen, ook wel houtoogst genoemd. Lees meer...

Sporthal 't Hazzo met onmiddellijke ingang gesloten

Uit onderzoek is gebleken dat de dakconstructie van de sporthal niet voldoet aan de veiligheidsnorm voor de belasting van dakconstructies. Lees meer...

Vergadering GR PlusTeam

Op woensdag 23 december a.s. is er van 13.45 tot 14.45 uur een openbare vergadering van het AlgemeenBestuur GR PlusTeam op het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, te Geldrop. Lees meer...