Nieuws

GFT container

Vanaf deze week gaat het reguliere afvalschema weer in. Dat betekent dat de groene afvalcontainer alleen in de oneven weken aan de straat kan worden gezet. Maar de tuinkorven zijn onlangs weer geplaatst tot eind november. Daar kunt u blad- en snoeiafval in kwijt. Lees meer...

Mantelzorgondersteuning in Waalre

Uit gesprekken die de gemeente gevoerd heeft met mantelzorgers blijkt dat zij veel behoefte hebben aan individuele hulp en ondersteuning op momenten die zij zelf aangeven. Zo kunnen ze de hulp aan hun dierbare(n) lang(er) vol blijven houden. Lees meer...

Bewegen in water voor ouderen bij de Smient

Wilt u zich fitter voelen? Lekker in uw vel zitten? Dan is ‘Bewegen in water voor ouderen’ echt iets voor u! Lees meer...

Wouter Ernes griffier in Waalre

De heer Wouter Ernes is op 15 september 2015 beëdigd als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Waalre. Ernes startte op 7 september in Waalre. Daarvoor was hij werkzaam als griffier van de gemeente Nederweert. Lees meer...

Start werkzaamheden parkeerterrein Den Hof

Het parkeerterrein bij winkelcentrum Den Hof, aan de zijde van de Michiel de Ruyterstraat, wordt vergroot en opnieuw ingericht. In april is een inloopavond hierover georganiseerd. Op 14 september starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het terrein. Lees meer...

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant: regionaal meldpunt bij acute crisis

Sinds 1 september is SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant; hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn. Lees meer...

Mantelzorgers in het zonnetje zetten

Op 10 november is het de dag van de Mantelzorger. De burgemeester en wethouders van Waalre waarderen de inzet van mantelzorgers enorm. Lees meer...

Voorlezen op woensdagmiddag

Vanaf 2 september vindt er elke woensdagmiddag het voorleesuurtje plaats van 15:00 tot 16:00 in de Bibliotheek ’t Hazzo, Trolliuslaan 7, 5582 GM Waalre. Lees meer...

Digitaal café in de bibliotheek

Vanaf 1 september is er elke dinsdagmiddag het digitaal café van 14:00 tot 15:30 in de Bibliotheek ’t Hazzo, Trolliuslaan 7, 5582 GM Waalre. Lees meer...