Nieuws

Markttoets Raadhuisstraat 22

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen die door omstandigheden zo snel mogelijk woonruimte nodig hebben. De gemeente Waalre is eigenaar van de woning aan de Raadhuisstraat 22 in Aalst en van plan om deze woning voor onbepaalde tijd te verhuren. Het beheer van deze woning wordt uitbesteed aan woningstichting ‘thuis. Voordat woonstichting ‘thuis de woning kan beheren, willen wij weten of er een marktpartij is die het beheer van de woning ook op zich zou willen nemen voor een beheervergoeding van 9% van de jaarhuur. Lees meer...

Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) in Boven Dommel

Brabanders houden van hun platteland. Ze wonen, werken en recreëren in het landelijk gebied. Het Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) maakt het mogelijk om zelf een bijdrage te leveren aan de verfraaiing van dat buitengebied. Help mee en maak Brabant mooier! Lees meer...

Meedoen in de bouw van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis?

De voorbereidingen van de bouw van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis zijn in volle gang. Lees meer...

Uitnodiging inloopavond Brede School

SKOzoK en Kinderstad zijn in samenwerking met de gemeente Waalre bezig met de bouw van de Brede School in Waalre-dorp, aan de Meester Slootsweg 1. Lees meer...

Ophalen groene kliko

In de zomermaanden juni, juli en augustus wordt uw groene kliko elk week opgehaald in plaats van twee- wekelijks. Lees meer...

Team Waalre komt naar u toe

Team Waalre zorgt 5 tot 6 werkdagen per week voor de buitenruimte van de Gemeente Waalre. Sinds een tijdje zijn wij ook op zaterdag in de wijk om voornamelijk, door het groeizame weer, onkruiden te bestrijden Lees meer...

Gemeenteraad Waalre overwegend positief over AZC

Op donderdag 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Lees meer...

Definitief ontwerp voor multifunctioneel gemeentehuis Waalre

Op 10 mei heeft het college van B&W het definitieve ontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis vastgesteld. Lees meer...

12 mei raadsbijeenkomst opvang vluchtelingen

De raadsbijeenkomst over opvang vluchtelingen vindt plaats in 't Hazzo om 19.30 uur. Lees meer...

Bewonersbrieven opvang vluchtelingen

Helaas heeft niet iedereen deze brief ontvangen, we proberen dit zsm te herstellen. Lees meer...