Aankomende vergaderingen
gemeenteraad Waalre

Op deze pagina vindt u de aankomende vergaderingen van de gemeenteraad. Het gaat om drie soorten bijeenkomsten: commissie majeure onderwerpen, voorbereidende raadscommissie en raadsvergadering.

De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal aan de Laan van Diepenvoorde 8 en beginnen om 19.30 uur. Zij zijn openbaar, wat betekent dat iedereen ze mag bijwonen. Slechts in zeer bijzondere gevallen vergadert de raad met gesloten deuren. In de commissievergaderingen kunt u meepraten. U kunt daarover meer lezen op de pagina spreekrecht. In de raadsvergaderingen is geen mogelijkheid tot inspreken.

Een week voordat de gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen, wordt hieraan aandacht besteed in de Schakel. De agenda’s en stukken worden gepubliceerd op deze website. Als de locatie of aanvangstijd afwijkend zijn, wordt dat op de agenda vermeld.


Archief