Aankomende vergaderingen

Op deze pagina vindt u de aankomende vergaderingen van de gemeenteraad.

De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal aan de Laan van Diepenvoorde 8 en beginnen om 19.30 uur. Zij zijn openbaar, wat betekent dat iedereen ze mag bijwonen. Slechts in zeer bijzondere gevallen vergadert de raad met gesloten deuren.

Iedere twee weken vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. Bij deze vergaderingen geldt spreekrecht voor de onderwerpen die oordeelsvormend op de agenda staan. U vindt in de agenda van de betreffende vergadering om welke onderwerpen het gaat. Een keer per maand houdt de gemeenteraad een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze vergaderingen wordt alleen informatie gegeven en gevraagd.

Een week voordat de gemeenteraad vergadert, wordt hieraan beknopt aandacht besteed in de Schakel. Vaak zal een uitgebreidere toelichting verschijnen op de nieuwspagina van deze website. De agenda’s en stukken worden gepubliceerd op deze website. Als de locatie of aanvangstijd afwijkend zijn, wordt dat op de agenda vermeld.


Archief