U bevindt zich op home / / Huishoudelijk afvalwater lozen, vrijstelling

Huishoudelijk afvalwater lozen, vrijstelling

Huishoudelijk afvalwater lozen, vrijstelling

Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren). Bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Is uw woning of ander gebouw (nog) niet aangesloten op het riool? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.

Hebt u een watervergunning voor het lozen? Dan hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.

U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u vrijstelling nodig hebt. Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

Vergunningen

tel: 040-2282500

e-mail: gemeente@waalre.nl

Algemene Plaatselijke Verordening
Snel naar

 


Knop Meldpunt voor www.waalre.nl  


Knop Woz-portaal op www.waalre.nl


Goed voor Mekaar Waalre op Facebook