U bevindt zich op home / Actueel / Nieuws
Nieuws
 • 26 maart: Inloopavond plan Schoonoordstraat

  24-03-2015 - Op donderdag 26 maart, tussen 19.00 uur en 21.00 uur vindt een inloopinformatieavond plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum (Laan van Diepenvoorde 8 in Waalre) over het plan Schoonoordstraat. Dit plan voorziet in 37 woningen op het voormalige NSA terrein. Op deze avond kan het concept ontwerpbestemmingsplan worden ingezien. De avond is bedoeld voor alle inwoners van Waalre en andere geïnteresseerden.

  Meer info
 • Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2015

  De voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2015 zijn:

  De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 in Waalre is 54,4% (63,2% in 2011). De VVD is in Waalre de grootste partij met 23,2% van de stemmen (28,7% in 2011), gevolgd door D66 met 16,4% van de stemmen (10,9% in 2011) en CDA met 15,2% van de stemmen (15,9% in 2011). Kijk voor het volledige overzicht van de Waalrese uitslagen op de website van de provincie Brabant.

 • Vragenlijst voor verenigingen Het Klooster en 't Hazzo

  Maakt uw vereniging gebruik van de faciliteiten van Het Klooster of 't Hazzo? Vul dan onderstaande vragenlijst in. Door middel van deze vragenlijst brengen we in kaart welke gevolgen de keuze voor een bepaalde locatie voor nieuwbouw van het gemeentehuis/multifunctioneel centrum voor de verenigingen heeft. Op 3 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Waalre opdracht hiervoor aan het college van B&W gegeven in een motie over het project nieuwbouw gemeentehuis/multifunctioneel centrum. Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen en deze voor 20 Maart aan ons terug te sturen. Dat kan door te mailen naar gemeentehuis@waalre.nl of te sturen naar Gemeente Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

  Meer info
 • Het Waalres Museum zoekt gastvrouwen/- heren

  09-03-2015 - Het Waalres Museum is op zoek naar gastvrouwen - of heren die arrangementen in onze gemeente willen begeleiden.

  Je begeleidt de gasten op hun dag uit en zorgt ervoor dat alles prima verloopt. Je bent aanspreekpunt voor de gasten. Dit kan op iedere willekeurige dag in de week plaatsvinden. Soms zijn er veel arrangementen, maar gemiddeld moet je rekenen op ongeveer twee keer per maand. Je werkt samen met de rondleid(st)ers, die de uitleg op de diverse locaties voor hun rekening nemen en de coördinator.

  Naast een prettige werkomgeving en leuke collega’s is er een jaarlijks uitje, uitnodiging voor iedere nieuwe opening van een tentoonstelling en uitleg van de kunstenaars. Kijk op de vacaturebank op www.vrijwilligerswaalre.nl onder de rubriek “gastvrouw – heer” met vacaturenummer gg13 of kom langs.

  Vrijwilligers Waalre bezoeklocatie: activiteitencentrum ’t Hazzo, telefoon 040 – 74.40.416, email vrijwilligerswaalre@hetgow.nl.Openingstijden: dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur

 • Afsluiten onofficiële bospaden

  09-03-2015 - Om de rust voor dieren en planten te herstellen gaat de gemeente de onofficiële paden in de gemeentebossen, die door recreanten zelf gemaakt zijn, afsluiten.

  Meer info
 • Samen je eigen huis ontwikkelen op het voormalige Brabantia terrein

  03-03-2015 - Op initiatief van Bouwen In Eigen Beheer (BIEB), woonstichting ‘thuis en de gemeente Waalre wordt aan de Brabantialaan/Eindhovenseweg de mogelijkheid gegeven om 36 grondgebonden woningen in diverse prijscategorieën te ontwikkelen en bouwen.

  Meer info
 • Boomfeestdag 2015Boomfeestdag 2015

  02-03-2015 - De Nationale Boomfeestdag is dit jaar op woensdag 18 maart en wordt georganiseerd door de gemeente en het IVN. Het thema is ‘Bomen en Water’. Kinderen van groep 8 van de basisscholen planten dit jaar bomen op twee locaties.

  Meer info
 • Tuinkorven

  23-02-2015 - Vanaf maandag 2 maart worden de tuinkorven geplaatst. Het plaatsen van alle tuinkorven duurt twee dagen. Op maandag 11 mei en dinsdag 12 mei worden de tuinkorven weer opgeruimd.

  In de tuinkorven mag u alleen tuinafval, zoals bladafval en snoeiafval deponeren. Houd het netjes en gooi geen ander afval in of naast de korven anders zijn wij genoodzaakt om op deze locatie de tuinkorf weg te halen. Het tuinafval wordt gecomposteerd tot hoogwaardige compost en een deel van het snoeiafval wordt ingezet voor de opwekking van duurzame energie.

  Meer info
 • 7 maart Natuurwerkdag bij blokhut De Meerberg in Waalre

  23-02-2015 - Op zaterdag 7 maart wordt de laatste Natuurwerkdag van dit seizoen uitgevoerd in de directe omgeving van de blokhut van de scouting aan het einde van de Heistraat.

  Meer info
 • Gezocht: leden voor de participatieraad Wmo/Sociaal beleid

  23-02-2015 - Bent u maatschappelijk betrokken? Wilt u meedoen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het sociaal beleid van de gemeente Waalre? Dan is deze functie misschien iets voor u.

  Meer info
 • Verkiezing provinciale staten én waterschap

  19-02-2015- Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel.

  Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan heeft u twee stempassen ontvangen. Eén voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen u stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. In de gemeente Waalre staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Als u voor beide verkiezingen komt stemmen dan ontvangt u voor iedere verkiezing een apart stembiljet.

  Meer info
 • Dagbesteding nu ook in Waalre-dorpDagbesteding nu ook in Waalre dorp

  16-02-2015 - Op vrijdag 27 februari start in Waalre dorp een dagbestedingsactiviteit voor ouderen. Voor wie is dagbesteding bedoeld? De dagbesteding is bedoeld voor ouderen, die vanwege lichte lichamelijk en/of geestelijke beperkingen, niet meer zo makkelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten. Voor deelname aan de dagbesteding is geen indicatie nodig. Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u zelf inschatten of de dagactiviteit bij u past. De dagbestedingsactiviteit voorziet niet in persoonlijke zorgtaken. En er is plaats voor 12 deelnemers.

  Meer info
 • Omvorming Populierenbos ArembergstraatPopulierenbos

  16-02-2015 - Gemeente Waalre gaat het bestaande populierenbos langs de Arembergstraat omvormen. De huidige bomen zijn in verval geraakt en dienen daarom gekapt te worden. Met herinrichting van het terrein wordt gestreefd de inrichting aan te laten sluiten bij het natuurlijke beekdal van de Tongelreep. De werkzaamheden hiervoor starten begin maart 2015. Omwonenden hebben afgelopen week hierover een informatiefolder ontvangen.

  Meer info
 • DamwandPlaatsen Damwand

  10-02-2015 - Maandag 9 februari is een nieuwe damwand geplaatst in het Gat van Waalre aan de kant van de Hooghbeemd. De gemeente heeft de damwand laten plaatsen om de bestaande boulevard te kunnen verlengen. Dit is onderdeel van het woonrijp maken van Heistraat Noord.

 • Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre

  09-02-2015 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Ouders van kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer kunnen zitting nemen in de adviesraad. De gemeente Waalre geeft ouders hiermee de gelegenheid hun mening over beleidsvoornemens en de uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer kenbaar te maken. De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.
   

  Meer info
 • Warm welkom voor burgemeester Jan BrenninkmeijerInstallatie burgemeester Brenninkmeijer

  09-02-2015 - Graag wil ik u mede namens mijn echtgenote en kinderen bedanken voor uw warme belangstelling bij gelegenheid van mijn installatie als burgemeester van Waalre. Uw vele blijken van waardering en vertrouwen ervaar ik als een bijzondere steun in de rug bij deze voor mij nieuwe uitdaging.

  Drs. Jan W. Brenninkmeijer
  burgemeester

 • De Brabantse Dorpen DerbyLogo Brabantse Dorpen Derby

  09-02-2015 - Kan Waalre leuker en leefbaarder worden? Doe dan mee met de Brabantse Dorpen Derby. Dit jaar is het thema Cultuur.

  Bundel de krachten met een groep vrienden of buurtgenoten, de school of een club en maak samen het verschil. Meld je idee vóór 11 maart 2015 aan via www.brabant.nl/dorpenderby en maak kans op minimaal 10.000 euro voor de uitvoering van jullie plan.

 • Brandveilige CarnavalCarnaval

  09-02-2015 - Feest vieren op straat of in de kroeg. Carnaval is leuk en gezellig, maar het is ook goed om stil te staan bij de risico's: ben jij op de hoogte van de brandbaarheid van kleding en wat je kunt doen wanneer kleding in brand vliegt? Door eenvoudige maatregelen kun je ervoor zorgen dat het carnavalsfeest veilig verloopt.

  Meer info
 • LIAC gesloten tijdens carnaval

  09-02-2015 - Tijdens de carnaval is het LIAC – Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening – gesloten op maandag 16 en dinsdag 17 februari 2015. Vanaf woensdag 18 februari kunt u ons weer bereiken op ons adres Trolliuslaan 7 in Waalre, tel 040 2221194, e-mail liac.waalre@inter.nl.net.

 • Natuurwerkdag verzet naar 7 februari

  5-2-2015 - De natuurwerkdag van 24 januari is verzet naar 7 februari. Dit ivm het slechte weer van 24 januari. A.s. zaterdag wordt er gewerkt aan het Blokven. Er wordt gestart met het schoonmaken van de oevers en het verwijderen van dennen, berken, eiken en Amerikaanse vogelkers. Natuurlijk wordt er door deskundigen uitleg gegeven hoe dat moet worden aangepakt. De dag start om 10:00 uur en eindigt om 13.00 uur met een kopje soep. Tussendoor om 11.00 uur wordt er koffie gedronken. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de IVN Natuurwerkgroep Waalre. Heb je een zaag of kniptang (takkenschaar), breng die dan mee, mocht je die niet hebben dan wordt er gezorgd voor de nodige gereedschap. Aanmelden kan bij de IVN Natuurwerkgroep Waalre. Wim van Stipdonk, tel.: 040-2216573 of email: stipd017@planet.nl. Ben Putman, tel.: 040-2215000 of email: ben.putman1@hotmail.com.

 • Actie Waalre Energie Lokaal (WEL)Logo Waalre Energie Lokaal

  02-02-2015 - In onze gemeente is de lokale energiecoöperatie Waalre Energie Lokaal (WEL) actief. WEL is een coöperatie die de toepassing van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie op lokaal niveau nastreeft. Binnenkort start een project in de wijk Ekenrooi. Buurtbewoners met besparingsideeën zijn van harte welkom. Gezamenlijk wordt de buurt verkend en worden offertes opgevraagd voor bijvoorbeeld dakisolatie of zonnepanelen. Door samen op te trekken wordt het goedkoper, gemakkelijker én leuker gemaakt voor buurtbewoners om mee te doen. De aftrap van dit project vindt plaats op zaterdag 7 februari, wanneer WEL zich presenteert in een stand op Den Hof. Meer informatie over WEL is ook terug te vinden op hun website: www.waalreenergielokaal.nl. Hier kunt u zich ook inschrijven voor hun nieuwsbrief.

 • Voorlopig energielabel voor iedere woningeigenaarEnergielabel

  02-02-2015 - Elke woningeigenaar of verhuurder in onze gemeente die nog niet in het bezit is van een energielabel, ontvangt in de week van 2 februari van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel thuis ontvangen.

  Meer info
 • Ondergrondse glasbakken aan de Jan van Genugtenstraat

  30-01-2015 - Maandag 2 februari wordt gestart met het plaatsen van ondergrondse glasbakken aan de Jan van Genugtenstraat. Een deel van het centrum van Waalre-dorp heeft in de afgelopen periode, met de ontwikkelingen op het voormalig terrein van garagebedrijf Dereumaux, al een flinke verandering ondergaan. Deze ontwikkeling biedt kansen om het openbaar gebied duurzamer, schoner en veiliger in te richten. Één van de ingrepen die een verbetering in het openbaar gebied betekent is de plaatsing van een drietal ondergrondse glasbakken aan de Jan van Genugtenstraat, vlakbij de toegang van de nieuw aangelegde parkeerplaats. Deze glasbakken zullen de bestaande bovengrondse glasbakken aan de Jan van Genugtenstraat (vlakbij ‘de kop’ van De Bus) vervangen. De kleding- en luiercontainer die daar nu staan worden verplaatst naar een plek vlakbij de nieuwe ondergrondse glasbakken. Na het plaatsen van en de afwerking rondom de nieuwe ondergrondse bakken kunnen deze in gebruik worden genomen en worden de bestaande bovengrondse bakken verplaatst en verwijderd.

 • Duurzaam wonen in Zuidoost-BrabantFoto warmtebeeldcamera

  27-01-2015 - De regio Zuidoost-Brabant wil projecten stimuleren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in woningen. De gemeente Waalre is kartrekker van het onderwerp duurzaamheid in de regio. Het nieuwe programma ‘Duurzaam wonen in Zuidoost-Brabant’ heeft per 1 januari een regeling, waarmee projecten van wijkverenigingen, lokale energiecoöperaties en ketens van bedrijven ondersteund kunnen worden. Het doel van deze projecten is om huiseigenaren te stimuleren en helpen om energiebesparende maatregelen aan hun woning uit te voeren.

  Meer info
 • Persoonlijk in gesprek, dichtbij inwoners

  27-01-2015 - De zorg is per 1 januari 2015 verandert. Wij begrijpen dat dit vragen oproept. Wethouder Hanneke Balk gaat daarom graag met u in gesprek op vrijdag 30 januari tussen 15.00 en 17.00 uur bij de Lidl in Waalre-dorp. U kunt haar vragen stellen, ideeën opperen of een boodschap achterlaten voor de gemeente.

  Centrum voor Maatschappelijke deelname
  Heeft u vragen over zorg en welzijn? Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre is vanaf 1 januari de toegangspoort voor vragen. U kunt contact opnemen met het CMD via 040 – 2282500 of cmd@waalre.nl.

 • Gevaarlijk hangende takken

  20-01-2015 - Tijdens de laatste sneeuwval van een paar weken geleden, zijn veel takken van bomen afgebroken door het zware gewicht van de sneeuw. Met gevolg dat takken gevaarlijk boven of langs de weg kunnen hangen. Inmiddels is veel hout in de gemeentebomen opgeruimd.

  Inwoners, breng hout naar de milieustraat
  We zien dat veel inwoners het afgebroken hout uit hun tuinen verzamelen en dit langs de kant van de weg leggen. Wij willen u er op wijzen dat dit niet de bedoeling is! U moet er zelf voor zorgen dat u het hout naar de milieustraat brengt.

  Meer info
 • Kinderstad op zoek naar vrijwilligers (M/V) voor kinderopvang

  20-01-2015 - Als vrijwilliger assisteer je pedagogische medewerkers die wel een paar extra handen en ogen kunnen gebruiken. Er gebeurt veel, klaarzetten van materialen, opruimen, knutselen, buitenspelen etc. Je helpt met de verzorging van de kinderen, eten en drinken, toiletbezoek, jassen aan- en uitdoen, snoeten poetsen. Natuurlijk zorg je voor een vriendelijke, gezellige sfeer en geef je een goed voorbeeld aan de kinderen.
  Belangrijk is ook dat je ook let op een schone en veilige speelomgeving, of de deuren en hekken goed zijn gesloten, of de kinderen veilig kunnen spelen en of de speelmaterialen schoon zijn.

  Vind je het leuk om met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 te werken en ben je beschikbaar op woensdag- en/of vrijdagmiddag neem dan contact met Vrijwilligers Waalre op. Vrijwilligers Waalre bezoeklocatie: activiteitencentrum ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre. Openingstijden: dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Telefoon: 040 – 74.40.416. E-mailadres: vrijwilligerswaalre@hetgow.nl. Website: www.vrijwilligerswaalre.nl.

 • Winnaars loterij kerstboominzameling

  20-01-2015 - Op zaterdag 10 januari 2015 werden tijdens de kerstboominzameling bijna 600 bomen ingeleverd. Ook dit jaar was aan de actie een loterij verbonden. De inzamelpunten werden bemand door vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd. De prijswinnaars kunnen t/m 6 februari 2015 hun prijs afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

  Meer info
 • Vuurwerkafval

  20-01-2015 - Iedereen die vuurwerkafval heeft ingeleverd, willen we hartelijk danken! De prijswinnaars zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. Opvallend was dat er dit jaar veel minder vuurwerkafval was dan voorgaande jaren.

 • José van Dijk wethouder in Waalre

  15-01-2015 - José van Dijk is dinsdag 13 januari 2015 geïnstalleerd als wethouder in Waalre. Zij neemt in het college de portefeuille over van Marina Starmans, die benoemd is als burgemeester van Dongen. Namens de organisatie wensen wij José van Dijk veel succes en plezier in haar nieuwe functie.

  José van Dijk (60 jaar) was lid van de gemeenteraad voor de VVD sinds maart 2014. In de vorige raadsperiode was zij al fractievertegenwoordiger. José van Dijk woont in Waalre sinds 1995. Zij studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven en heeft een carrière achter de rug bij zowel de lokale overheid als verschillende vastgoed- en bouwondernemingen. Daarbij bouwde zij als leidinggevende en directielid ruime bestuurlijke ervaring op.

 • Komt u kennismaken met burgemeester Brenninkmeijer?

  15-01-2015 - Op vrijdag 16 januari kunnen de inwoners van Waalre en verenigingen kennis maken met de nieuwe burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeijer, en zijn vrouw. U bent van harte welkom op de kennismakingsreceptie in 't Hazzo, van 17.30 - 20.30 uur. Burgemeester Brenninkmeijer kijkt ernaar uit om u te ontmoeten.

 • Jan Brenninkmeijer burgemeester van WaalreJan Brenninkmeijer burgemeester

  13-01-2015 - Op 12 januari 2015 is Drs. J.W. (Jan) Brenninkmeijer geïnstalleerd als burgemeester van Waalre. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre nodigt u als inwoner van Waalre daarom van harte uit om tijdens een openbare receptie kennis te maken met burgemeester Brenninkmeijer, op vrijdag 16 januari 2015 van 17.30 uur tot 20.30 uur in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre.

  U bent allen van harte welkom. Graag tot dan!

 • 13 januari vanaf 16.00 uur gemeente niet bereikbaar

  Vandaag, 13 januari, is het gemeentehuis vanaf 16.00 uur gesloten, en ook telefonisch niet bereikbaar, in verband met de kennismaking van het personeel met de nieuwe burgemeester J. Brenninkmeijer.

 • 21 januari vergadering adviesraad leerlingenvervoer

  12-01-2015 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. De adviesraad vergadert op woensdag 21 januari 2015, aanvang is om 19.45 uur. De vergadering is openbaar, u bent dus van harte welkom. Indien u de vergadering wilt bijwonen en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, verzoeken wij u dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

 • Werken aan het Blokven tijdens de Natuurwerkdag

  12-01-2015 - De IVN Natuurwerkgroep Waalre gaat zich samen met een aantal buurtbewoners inzetten om het Blokven op te knappen tijdens de natuurwerkdag op 24 januari 2015. U bent van harte welkom om mee te doen!

  Meer info
 • Samen met uw hond voor een veilige woonomgeving!

  12-01-2015 - Bent u hondenbezitter? Samen met u willen wij de alertheid en veiligheid in de leefomgeving verhogen. Zodat we samen het aantal inbraken in uw woonwijk verminderen! Wij geven hondenbezitters daarom graag tips wat zij samen met hun trouwe viervoeter kunnen doen. Hiervoor organiseren we op maandag 26 januari 2015 in samenwerking met o.a. de politie een informatieavond van het Project Waaks.

  De informatieavond Project Waaks voor hondenbezitters vindt plaats op maandag 26 januari 2015 van 19.30-20.30 uur in ’t Hazzo. De eerste 50 aanmeldingen ontvangen een gadget voor hun trouwe viervoeter. Meld je aan via veilig@waalre.nl. Graag tot dan!

 • Persoonlijk in gesprek, dichtbij inwoners

  12-01-2015 - De zorg is per 1 januari 2015 verandert. Wij begrijpen dat dit vragen oproept. Wethouder Hanneke Balk gaat daarom graag met u in gesprek op vrijdag 16 januari van 14.00 tot 16.00 uur bij de Jumbo in de Voldijn. U kunt haar vragen stellen, ideeën opperen of een boodschap achterlaten voor de gemeente.

 • In memoriam Pierre Janssen

  12-01-2015 - Onlangs bereikte ons het bericht van overlijden van de heer P.C.H. (Pierre) Janssen.

  Pierre Janssen was van 1955 tot 1989 werkzaam voor de gemeente Waalre, waarvan hij de laatste 20 jaar als Gemeentesecretaris aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente Waalre stond en eerste adviseur was van het gemeentebestuur.

  Meer info
 • Steunbetuiging slachtoffers en nabestaanden aanslag Parijs

  08-01-2015 - De gemeente Waalre betuigt steun aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Parijs van 7 januari jl. Om 18.00 uur vandaag worden in het bestuurscentrum aan de Laan van Diepenvoorde 8 de lichten gedimd en branden we een kaars tegen de aanslag en voor een tolerante samenleving die staat voor vrijheid en saamhorigheid. De gemeente vraagt inwoners, die eveneens hun steun willen betuigen, ook om 18.00 uur een kaars te laten branden voor het raam.

  Meer info
 • Nieuwjaarsspeech burgemeester Kortmann

  Tijdens de openbare receptie van 5 januari in 't Hazzo heeft burgemeester Kortmann de aanwezigen toegesproken met een nieuwjaarsspeech. In de bijlage kunt u de speech nog eens nalezen.

  Meer info
 • Informatieavond woninginbraakpreventie

  05-01-2015 - Misschien heeft u er ooit mee te maken gehad; een inbraak in uw woning of schuur of in uw directe omgeving. De impact hiervan is groot! Tijdens de donkere dagen, een tijd waarin inbrekers vaker toeslaan, willen we de kans aangrijpen om tips te geven om woninginbraken te voorkomen.

  Meer info
 • De Schakel is geen gemeenteblad

  05-01-2015 - Af en toe komen er vragen over bijvoorbeeld bezorgklachten of persberichten van inwoners binnen bij de gemeente die bedoeld zijn voor de Schakel. De Schakel is geen blad van de gemeente Waalre maar een uitgave van de Kempenpers. De gemeente Waalre neemt wekelijks gemiddeld twee pagina’s af om haar gemeentenieuws, bekendmakingen en gemeenteraadnieuws in de Schakel te publiceren.

  De contactgegevens van de Kempenpers vindt u in het colofon van iedere Schakel.

 • De beste wensen voor 2015

  05-01-2015 - De gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en alle medewerkers van de gemeente Waalre wensen u een gelukkig en voorspoedig 2015 toe.

 • VrijwilligersavondFoto vrijwilligersavond

  05-01-2015 - Op woensdag 17 december 2014 hebben 49 vrijwilligers uit handen van wethouder Hanneke Balk een persoonlijke vrijwilligerspenning en een oorkonde in ontvangst mogen nemen. Ook overhandigde de vrijwilligerscommissie van de gemeente Waalre aan iedere genomineerde een leuk presentje van de wereldwinkel.

  De bedoeling van de vrijwilligersavond was om de genomineerde vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun tomeloze vrijwillige inzet voor de organisatie waarvan zij lid zijn. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat dit bedankje beslist was overgekomen en de vrijwilligersavond wederom als een zeer geslaagde avond werd ervaren.

 • Sporten met de stadspas voor Waalrese minima

  05-01-2015 - Sporten is gezond en goed voor zowel lichaam als geest. En het is ook gewoon leuk om te doen en goed voor de sociale contacten. Daarom vinden de gemeenten Eindhoven en Waalre het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sport. Waalrese gezinnen met een laag inkomen hebben een gratis passe-partout gekregen waarmee zij in 2015 voordelig kunnen sporten.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval

  Op 1 januari 2015, nieuwjaar, wordt er geen afval opgehaald. Het ophalen van GFT wordt verplaatst naar zaterdag 3 januari 2015. Zorg dat voor 7.30 uur uw groene bak buiten staat.

 • Veilig thuis: advies - en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandelingLogo veilig thuis

  29-12-2014 - Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder volwassenen en kinderen die te maken hebben met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling. Per 1 januari 2015 hebben gemeenten daarom samen één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling onder de naam Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en brengt mensen weer in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

  Meer info
 • Naturalisatiedag in Waalre

  Op 15 december 2014 is voor de 10e keer de Nationale Naturalisatiedag gevierd. Alle in Waalre wonende naturalisanten die in 2014 Nederlander werden, waren met hun families op maandag 15 december 2014 te gast in het gemeentehuis voor de naturalisatieceremonie.

  Burgemeester Kortmann verwelkomde de aanwezigen en sprak de 'Nieuwe Nederlanders' toe. Onder het genot van een kopje koffie en Nederlandse lekkernijen praatten de ‘Nieuwe Nederlanders’, hun familie en burgemeester Kortmann nog even na. Het was een plezierige bijeenkomst.
   

 • Opruimdag in de buurt

  19-12-2014 - Ook dit jaar heeft de gemeente Waalre weer samen met de buurt een opruimdag georganiseerd. De Victor J.M. Swanelaan heeft enthousiast gereageerd op de oproep van de gemeente. Twintig buurtbewoners zijn zaterdag 15 november aan de slag gegaan met het opruimen van de straat en de voortuinen, jong en oud heeft elkaar geholpen met snoei en kluswerk. Dat hebben de bewoners Goed voor Mekaar! De gemeente Waalre heeft de straat voorzien van harken, bezems, handschoenen, kruiwagen en gele hesjes. Gewapend met eigen snoeischaren werden de bladkorven van de gemeente weer flink gevuld. Na een ochtend hard werken is de opruimdag afgesloten met een gezamenlijke lunch, alle buren hadden iets lekkers meegenomen. Behalve het opruimen is er ook veel tijd geweest voor de buren om elkaar wat beter te leren kennen.

 • Gemeentehuis gesloten

  19-12-2014 - Het gemeentehuis van Waalre is in verband met de feestdagen op onderstaande data en tijden gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar:

  Woensdag 24 december: vanaf 12.30 uur t/m vrijdag 26 december 2014.
  Woensdag 31 december vanaf 12.30 uur t/m vrijdag 2 januari 2015.

 • Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning bij dagbesteding in Waalre

  19-12-2014 - De gemeente Waalre zet in op de ontwikkeling van dagbestedingsactiviteiten in ontmoetingscentra en gemeenschapshuizen om zodoende de sociale samenhang en leefbaarheid van kwetsbare mensen te stimuleren.

  GOW Welzijnswerk is gevraagd om aanvang 2015 een dagbestedingsactiviteit op te zetten in ontmoetingscentrum Het Klooster. Hiermee willen we de bezoekers iedere vrijdag een zinvolle en gezellige invulling van de dag geven door het aanbieden van diverse activiteiten.

  Meer info
 • Gewijzigde openingstijden Vrijwilligers Waalre

  19-12-2014 - Tijdens de kerstperiode en Nieuwjaar is Vrijwilligers Waalre gesloten van maandag 22 december tot en met zondag 4 januari. Dinsdag 6 januari zijn wij je graag weer van dienst. Namens het hele Team Vrijwilligers Waalre mooie feestdagen gewenst.

 • Sluiting feestdagen LIAC

  19-12-2014 - Tijdens de kerstdagen is het LIAC – Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening -- gesloten van maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015. Vanaf maandag 5 januari kunt u ons weer bereiken op ons adres Trolliuslaan 7 in Waalre via tel 040 2221194. Het LIAC team wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015. 

 • Uitrol glasvezel fase 2a door KT Waalre start begin 2015

  19-12-2014 - KT Waalre start vanaf 8 januari 2015 met de aanleg van Fase 2A (zie bijgevoegd kaartje) (uiteraard mits de weersomstandigheden dit toelaten). Stap 2A telt circa 1600 aansluitingen. Inwoners die vragen hebben over de aanleg van Fase 2A kunnen contact opnemen met KT Waalre.

  Meer info
 • Afsluiten afvalbakken oud-en nieuw

  19-12-2014 - Op woensdag 31 december 2014 worden in de namiddag de afvalbakken (met dispensers) afgesloten. Op diverse plaatsen worden de afvalbakken (met dispensers) ook weggehaald. Dit om te voorkomen dat vuurwerk in de containers, afvalbakken of dispensers wordt gestopt. Op maandag 5 januari 2015 wordt alles geopend of teruggeplaatst.

 • Aangepaste ophaaldag afval

  19-12-2014 - In verband met Nieuwjaar wordt er geen afval opgehaald. Het GFT afval wordt verplaatst naar zaterdag 3 januari 2015 in plaats van 1 januari 2015.
  Zorg dat uw afval op de inzameldag voor 7.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender via http://afvalkalender.waalre.nl/, www.waalre.nl of bel met het GemeenteContactCentrum via tel: 040-2282500.

 • Fijne feestdagen en een goed 2015!

  19-12-2014 - Het college van burgemeester & wethouders, de gemeenteraad en alle medewerkers van de gemeente Waalre wensen u als inwoner van Waalre alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2015 toe.

 • Duurzame verwerking van kerstbomen

  19-12-2014 - Op zaterdag 10 januari 2015 kunnen inwoners hun kerstboom tussen 11.00 en 15.00 uur op drie plaatsen in de gemeente inleveren. In Waalre kan dat bij Basisschool De Wilderen. In het Aalst bij de inzamelpunten De Pracht en winkelcentrum De Voldijn.

  Meer info
 • Zorg voor veilige feestdagen

  19-12-2014 - December staat bol van de gezellige feestdagen. Om deze gezelligheid ook veilig te houden, hebben we voor u een aantal belangrijke tips op een rij gezet.

  Meer info
 • Afsteektijden vuurwerk

  19-12-2014 - Vuurwerk afsteken? Voortaan alleen nog op oudejaarsavond 31 december van 18.00 tot 02.00 uur.

   

  Afsteektijden Vuurwerk

 • Felicitaties voor M. Starmans met officiele benoeming tot burgemeester

  Op 17 december 2014 is Marina Starmans bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Dongen per 2 februari 2015. De Commissaris van de Koning Wim van de Donk liet haar dat op 18 december weten. Burgemeester Kortmann was de eerste om haar te feliciteren met dit heuglijke feit. Marina Starmans is nu wethouder Ruimtelijk Ordening van de gemeente Waalre. Op 13 januari 2015 nemen het college en de raad van Waalre afscheid van haar.
   

 • Spamberichten met valse afzender Baetsen

  In de afgelopen week kregen de gemeente en Baetsen diverse meldingen van ontvangen e-mails met de titel “Kennisgeving huisvuil boete”. Hoewel de mail afkomstig lijkt van een e-mailadres van de Baetsen-Groep, is deze niet door hen verzonden maar door iemand die zich voor de Baetsen-Groep uitgeeft. Het gaat hier om een spambericht. Wij vragen ontvangers van betreffend spambericht dringend om de e-mail direct te verwijderen en bijlagen niet te openen!

  Zie ook het bericht op dewebsite van de Baetsen-Groep.

 • Hulp in het huishouden

  08-12-2014 - Vanaf 1 januari 2015 is huishoudelijke hulp niet langer een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar wat betekent dat voor u? Ontvangt u momenteel huishoudelijke hulp gefinancierd vanuit de gemeente? Dan heeft u van ons in juli 2014 een brief ontvangen. Naar aanleiding van die brief nemen wij contact met u op of hebben wij dat al gedaan. Inmiddels heeft de gemeente ruim 200 inwoners gesproken, met de andere 200 inwoners worden momenteel afspraken ingepland. In de krant en op tv heeft u veel informatie gekregen over huishoudelijke hulp. In dit artikel informeren wij u over de situatie in Waalre.

  Meer info
 • We zorgen samen voor een schone wijk

  08-12-2014 - 100 kinderen van de groepen 4/5 van Basisschool de Meent hebben zich gericht op het belang van scheiden van afval. Eén aspect hiervan was zwerfafval. In overleg met de gemeente hebben zij in november in de schoolomgeving met prikkers en vuilniszakken zwerfvuil verzameld. Een mooi voorbeeld van Goed voor Mekaar in Waalre.

  Goed gedaan jongens en meisjes! Er werden lege blikjes, plastic zakjes, sigarettenpeuken en verpakkingen van eten gevonden. Ook een zadel van een fiets, zakjes met uitwerpselen van honden en volle plastic (vuilnis)zakken.

 • Nieuwjaarsreceptie en afscheidsreceptie burgemeester Kortmann

  08-12-2014 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre nodigt u als inwoner van Waalre uit voor de nieuwjaarsreceptie en tevens afscheidsreceptie van burgemeester Kortmann, op maandag 5 januari 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre.

  U bent allen van harte welkom. Graag tot dan!

 • Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning bij dagbesteding in Waalre

  08-12-2014 - De gemeente Waalre zet in op de ontwikkeling van dagbestedingsactiviteiten in ontmoetingscentra en gemeenschapshuizen om zodoende de sociale samenhang en leefbaarheid van kwetsbare mensen te stimuleren.

  Meer info
 • Oproep aan de jeugd van Waalre: lever je vuurwerkafval in!

  08-12-2014 - Vuurwerk is gaaf! Lekker knallen met kanonslagen of 1000-klappers of genieten van siervuurwerk. Maar de resten van het vuurwerk die op de straten en in de plantsoenen achterblijven zijn minder mooi. Bovendien is niet afgegaan vuurwerk gevaarlijk! Daar willen we samen met jullie: de jeugd van de gemeente Waalre iets aan doen.

  Meer info
 • Persoonlijk in gesprek, dichtbij inwoners

  08-12-2014 - De zorg verandert per 1 januari 2015. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en dat het belangrijk is voor u te weten waar u terecht kunt met uw vragen. Wethouder Hanneke Balk gaat daarom graag met u persoonlijk in gesprek op vrijdag 12 december en zaterdag 13 december bij de Albert Heijns in Aalst en Waalre. U kunt haar vragen stellen, ideeën opperen of een boodschap achterlaten voor de gemeente over de veranderingen in de zorg.

  In de supermarkt
  Op vrijdag 12 december van 15.00 tot 18.00 staat de gemeente in de koffiecorner van de Albert Heijn in Aalst. Op zaterdag 13 december van 10.00 tot 13.00 staan we bij de entree van de Albert Heijn in Waalre. In de maand januari zijn wij ook in andere supermarkten te vinden.

  Heeft u vragen over zorg en welzijn? Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre is vanaf 1 januari de toegangspoort voor vragen. U kunt contact opnemen met het CMD via 040 – 2282500 of cmd@waalre.nl.

 • VERGADERING ADVIESRAAD LEERLINGENVERVOER

  5-12-2014 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 10 december 2014. aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wil bijwonen en/of wil inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

 • Dienstverlening Taxbus met Kerstmis en rond de jaarwisseling 2014

  3-12-2014 - Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers wordt geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden.

  Meer info
 • Koffieochtend in kerstsfeer

  1-12-2014 - Op zondag 14 december bent u van harte welkom tijdens de koffieochtend in de Wolderse Wever. Tussen 10.30 en 12.00 uur staat de verse koffie voor u klaar. Deze ochtend kunt u ook een bezoek brengen aan de levende Kerststal op de markt.

  Elke maand is er een speciale “zondagochtend koffietijd” voor ouderen bij de Wolderse Wever. Mensen met dementie zijn deze dag bijzonder welkom. Juist omdat het zo gewoon is om in het eigen dorp met familie op een gezellige locatie ongedwongen samen koffie met iets lekkers te gebruiken.

 • Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Jeugd en Wmo in de subregio Dommelvallei+

  1-12-2014 - Bent u een zorgaanbieder en wilt u vanaf 2015 zorg (blijven) verlenen op het gebied van Jeugdzorg en Wmo? Kom dan op 9 december a.s. naar de informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders van de Dommelvallei+ gemeenten (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre). Tijdens deze bijeenkomst informeren wij (startende) zorgaanbieders op het gebied van Jeugdzorg en Wmo over de nieuwe contracten uit het subregionale aanbestedingstraject Dommelvallei+.

  Meer info
 • Marktconsultatie horecagelegenheid De Meeris

  1-12-2014 - De gemeente Waalre houdt een marktconsultatie voor de ontwikkeling van een kleinschalige horecagelegenheid aan het water in het toekomstige Park de Meeris in Waalre-Noord.

  Meer info
 • Vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer

  1-12-2014 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre vergadert op woensdag 10 december 2014 om 19.45 uur. De adviesraad behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. De vergadering is openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen of inspreken of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar allvwaalre@gmail.com.

 • Stand van zaken klankbordgroep afvalinzameling

  1-12-2014 - Een half jaar geleden zijn veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. Het doel hiervan is een betere afvalscheiding, om het dure restafval (de grijze bak) terug te dringen en meer waardevolle materialen zoals plastic, metaal en drankenkartons (wat geld oplevert) op te halen. De eerste resultaten zijn heel positief, maar er zijn ook klachten en opmerkingen gekomen, dus we zijn nog niet klaar. Een klankbordgroep van acht bewoners heeft de afgelopen maanden meegedacht hoe de afvalinzameling verder verbeterd kan worden en de knelpunten die inwoners ervaren opgelost kunnen worden.

  Meer info
 • Nieuw en bijzonder bouwproject in Ekenrooi: Beekdael

  De naam voor het nieuwbouwplan aan de Ekenrooisestraat wordt Beekdael. De naam verwijst naar de locatie: een mooie groene omgeving in het beekdal van de Tongelreep. Afgelopen maandag 24 november hebben gemeente en Wooninc. de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Belangstellenden voor het project, dat wordt gebouwd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, zijn welkom tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 december voor de aftrap van nieuwbouwplan Beekdael. De woningen in Beekdael zijn bedoeld voor jonge senioren (55+).
   

  Meer info
 • Start sloop aangebouwde vleugels voormalig gemeentehuis

  Op 8 december starten de sloopwerkzaamheden voor de aangebouwde vleugels uit de jaren ’70 en ’90 van het voormalige gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan. Wethouder M. Starmans geeft het startschot voor de sloop om 08.30 uur, door de eerste sloophandeling te verrichten. De werkzaamheden duren ongeveer 30 werkdagen en worden uitgevoerd door Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V. uit Eindhoven. De kantoorvleugels worden onder asbestcondities gesloopt. De restanten van het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis blijven staan. Na de werkzaamheden is het gebied aan de Koningin Julianalaan weer toegankelijk voor wandelaars.

  Meer info
 • De Schakel week 48

  Gemeentenieuws en gemeenteraadnieuws

  Meer info
 • Buurtpreventie: wijkschouw in Aalst Wijkschouw

  25-11-2014 - Wethouder Hanneke Balk is woensdag 19 november meegegaan tijdens de wijkschouw achter zorgcentrum 't Laar. Deze schouw was georganiseerd in het kader van buurtpreventie om bewoners bewust te maken over woninginbraken. Tijdens de schouw waren ook de wijkagenten aanwezig. Opvallend was dat veel buurtbewoners hun poort 's avonds open hadden staan. Met 'witte voetjes' oftewel flyers hebben de agenten aangegeven welke punten de bewoners kunnen verbeteren tegen woninginbraak. Tips tegen woninginbraken vindt u hier.

 • Bewegen voor 55+ers in Waalre

  24-11-2014 - Op 2 december 2014 organiseert het Waalrese initiatief: Leefstijl Actief een informatiebijeenkomst in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7, Waalre, van 14.00-15.45 uur. Leefstijl Actief is voor mensen vanaf 55 jaar, die (meer) willen gaan bewegen. Tijdens de bijeenkomst vertellen twee deskundigen over het belang van bewegen. Leefstijl Actief biedt drie verschillende cursussen aan: valpreventie, klachten aan het bewegingsapparaat en conditie en lenigheid. De inhoud van deze cursussen wordt ook besproken. De informatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.

 • Tuinkorven weer wegTuinkorven weer weg

  24-11-2014 - In week 49 worden de tuinkorven weer weggehaald. Wanneer de tuinkorven weggehaald zijn, is het niet de bedoeling dat u tuinafval blijft storten op die plaatsen waar de korven gestaan hebben. Een voorbeeld van hoe het niet moet, ziet u op de foto.

 • Gemeente Waalre gesloten: 17 december vanaf 15.00 uur

  20-11-2014 - Op woensdag 17 december is de gemeente vanaf 15.00 uur gesloten voor publiek.

 • Jan Brenninkmeijer voorgedragen als nieuwe burgemeester Waalre

  WAALRE 20 november 2014 - De gemeenteraad van Waalre heeft de heer drs. J.W. Brenninkmeijer (57) voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Waalre. De raad heeft dit besluit vanavond genomen in een besloten raadsvergadering. Na afloop hiervan is de voordracht voor de nieuwe burgemeester van Waalre in een openbare raadsvergadering bekrachtigd en bekend gemaakt.

  Meer info
 • Subsidiebeleid voor verenigingen

  17-11-2014 - De gemeente Waalre subsidieert verenigingen niet op basis van ledenaantal en reguliere activiteiten maar op basis van activiteiten. Of de activiteiten in aanmerking komen voor subsidie hangt af van een aantal criteria. Een belangrijk uitgangspunt van het subsidiebeleid is dat verenigingen financieel zelfstandig zijn. Wilt u als vereniging subsidie aanvragen voor een activiteit? Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

  Meer info
 • Melden defecte lichtmast

  17-11-2014 - Op verschillende manieren probeert de gemeente Waalre er voor te zorgen dat de openbare verlichting goed werkt. Want verlichting is belangrijk voor de sociale- en verkeersveiligheid. Wij zorgen er voor dat lampen op tijd vervangen worden en lichtinstallaties onderhouden worden. Uiteraard is het altijd mogelijk dat een lamp kapot is of een installatie defect is.

  Meer info
 • Geen vuurwerkverkoop bij Timco in 2014

  17-11-2014 - In 2013 heeft Timco omdat zij voldeden aan de wet- en regelgeving toestemming gekregen van de gemeente voor de opslag van vuurwerk. Het was toen niet bekend wanneer Timco gebruik wilde gaan maken van de verleende toestemming en zou starten met de verkoop van vuurwerk. In 2013 bleek dat er te weinig tijd was om de opslagkluizen te bouwen en te voldoen aan de vereiste veiligheidseisen. De gemeente heeft vorig jaar in samenwerking met Timco, de Brandweer en een milieudeskundige een informatieavond georganiseerd. Tijdens die avond heeft de gemeente afspraken gemaakt om omwonenden te informeren over dit onderwerp. Van de directeur van Timco hebben wij begrepen dat ook voor dit jaar geen opslag en verkoop van vuurwerk gepland staat.

 • DigiD aanvragen en herstellen beperkt mogelijk zaterdag 15 november

  14-11-2014 - Het aanvragen en herstellen van een DigiD is beperkt mogelijk op 15 november tussen 8.00 en 13.00 uur. Dit heeft te maken met onderhoud bij de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Wijziging Persoonsgebonden Budget

  10-11-2014 - Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking. Hiermee krijgen gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden. Dit brengt veranderingen met zich mee, zoals bijvoorbeeld de werkwijze van het persoonsgebonden budget (PGB).

  Meer info
 • Doe mee aan de Waterschapsverkiezingen!Logo Waterschap de Dommel

  10-11-2014 - Op woensdag 18 maart 2015 zijn er landelijke waterschapsverkiezingen. Er wordt een nieuw algemeen bestuur voor Waterschap De Dommel gekozen. Politieke partijen en belangenorganisaties kunnen meedoen aan deze waterschapsverkiezingen. Registratie kan tot en met 22 december. U kunt zich laten informeren over de taken van het waterschap tijdens een informatieavond op 18 november en een veldexcursie op 22 november.
   

  Meer info
 • Samen tegen woninginbraken

  10-11-2014 - Begin oktober zijn de gemeente Waalre en Veldhoven tijdens de Nationale Week van de Veiligheid gestart met een gezamenlijke aanpak om het aantal woninginbraken terug te dringen. De afgelopen maand zijn diverse woninginbraken door oplettende inwoners voorkomen. Door samen alert te zijn, kunnen we woninginbraken verminderen!

  Meer info
 • WEL en gemeente Waalre samen voor duurzame energie

  07-11-2014 - Waalre Energie Lokaal (WEL) en de gemeente Waalre hebben de handen ineengeslagen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Zij onderzoeken de mogelijkheden om collectieve zonnepanelen in Waalre te realiseren. Inwoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen, profiteren dan toch mee van de voordelen van zonne-energie. De gemeente Waalre en WEL onderzoeken daarom nu de mogelijkheden om sporthal de Pracht te voorzien van zonnepanelen.

  Meer info
 • Week van de MantelzorgHanden

  04-11-2014 - In de tweede week van november staat in de gemeente Waalre de mantelzorger centraal in De week van de Mantelzorg. In deze week organiseert Steunpunt Mantelzorg De Kempen, onderdeel van GOW Welzijnswerk, samen met Zuidzorg, RSZK, Lunet zorg, GGzE en de Kempen gemeenten een groot aantal activiteiten. Mantelzorgers van alle leeftijden worden in “het zonnetje” gezet als waardering voor hun onmisbare inzet.

  Meer info
 • Koffieochtend in de Wolderse Wever

  4-11-2014 - Op 9 november staat tussen 10.30 en 12.00 uur de verse koffie voor u klaar. Deze dag gaat de tonproater met u terug in de tijd. Elke maand is er een speciale “zondagochtend koffietijd” voor ouderen bij de Wolderse Wever. Mensen met dementie zijn deze dag bijzonder welkom. De volgende koffieochtend is op zondag 14 december in kerstsfeer met een bezoek aan de levende Kerststal.

 • Jongere aannemen? Vraag subsidie aan!

  31-10-2014 - Neemt u een jongere tot 27 jaar uit Eindhoven of Waalre in dienst? Vraag dan nu subsidie aan. Neemt u een jongere tot 27 jaar uit Eindhoven of Waalre aan? Vraag dan nu subsidie aan via www.werkgeverssubsidies.nl. Om een impuls te geven aan de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren uit Eindhoven en Waalre stelt gemeente Eindhoven extra geld beschikbaar voor bedrijven die jongeren in dienst nemen.

  De subsidie varieert van €1.500,- tot €5.500,- (inclusief een aanvullende subsidie voor het opleiden en/of bijscholen van de werknemer). Vraag de subsidie aan binnen zeven dagen na het ingaan van het arbeidscontract of de leerwerkovereenkomst.

   

  Meer info
 • Aanvangstijdstip raad 4 november gewijzigd

  De raadsvergadering van 4 november, waarin de gemeenteraad verdergaat met de behandeling van de begroting 2015, begint om 19.00 uur in plaats van 19.30 uur, zoals eerder werd aangekondigd. De vergadering zal beginnen met de reactie van het college op de algemene beschouwingen zoals de fracties die op 28 oktober uitspraken. Daarna zal de vergadering doorgaan zoals hij oorspronkelijk was gepland. Elders op deze website vindt u de gewijzigde agenda.


   

 • Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014

  29-10-2014 : Op 18 oktober 2014 zijn de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens en het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in werking getreden. Op grond van de wet hebben personen met een inkomen van ten hoogste 110 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014. Het gaat daarbij om een bedrag van € 100,00 voor gehuwden, € 90,00 voor een alleenstaande ouder en € 70,00 voor een alleenstaande.

  Meer info
 • Reizen met de Buurtbus

  De buurtbus rijdt langs belangrijke punten binnen de gemeente zoals winkelcentra, medische voorzieningen, apotheken en gemeenschapshuizen. De buurtbus is ontzettend klantgericht. De chauffeurs zijn servicegericht, hulpvaardig en punctueel en passen daarom graag hun dienstverlening aan op uw wensen.

  Gemakkelijk boodschappen doen of op bezoek bij vrienden en familie
  De buurtbus kan gebruikt worden voor veel doeleinden. Een ziekenhuisbezoek, boodschappen doen of op de koffie bij uw vrienden en familie. De buurtbus rijdt ook van en naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. En met succes: dagelijks reizen tientallen inwoners van en naar het ziekenhuis! Het begin- en eindpunt van de buurtbus is bij serviceflat Eeckenrhode. Daardoor kunnen de bewoners voor de deur instappen. Op de website www.buurtbuswaalre.nl staan alle diensten en haltes, zodat u vanuit thuis uw route kunt bepalen.
   

  Meer info
 • Hondenbeleid

  Veel inwoners van Waalre hebben een hond. Deze dierenvrienden zijn vaak gek op hun beestje en zorgen er goed voor. Echter, er zijn ook hondenbezitters, die helaas geen rekening houden met hun dorpsgenoten. Niemand vindt het prettig om andermans hondenpoep op te ruimen of in de hondenpoep te trappen. Houd daar rekening mee!

  Meer info
 • Gladheidsbestrijding

  Hoe werkt de gladheidbestrijding? Gemeenten zijn verantwoordelijk om het overgrote deel van de Nederlandse wegen te bestrijden tegen gladheid. Gemeenten moeten er 'in alle redelijkheid' voor zorgen dat de wegen veilig zijn. De doorgaande wegen moeten bij sneeuw, ijzel en opvriezen goed begaanbaar blijven. De gemeente Waalre werkt hiervoor samen met omliggende gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat. Vaak is één ronde strooien over de routes voldoende, maar bij sneeuwval moet er geschoven en/of geborsteld worden.
   

  Meer info
 • Huisdieren en het welzijn van ouderen in Waalre

  24-10-2014 - Dieren doen iets met je. Wie zelf een huisdier heeft herkent dit meteen.
  Of het nu een poes of hond is, ze zijn een en al aandacht als je tegen ze praat.
  En hoe enthousiast reageren ze als je thuiskomt!
  Hoe jammer is het dan dat je op hogere leeftijd niet meer tot de aanschaf van een huisdier over durft te gaan, hoe graag je het ook zou willen. Je mist de dagelijkse ommetjes met de hond en de praatjes die je op straat maakt met andere hondenbezitters. De genegenheid en warmte van je huisdier is er niet meer.
  Want wat gebeurt er met je hond of poes als je er zelf niet meer voor kunt zorgen vanwege ziekte of overlijden?
  Je kinderen hebben er geen tijd voor en een ander baasje is niet een twee drie gevonden. Je wilt niet dat er met je trouwe kameraad geleurd gaat worden. Het dierenasiel neemt een hond of kat om bovenstaande reden niet op. Deze organisatie is er met name voor zwerfdieren.
  Dan maar geen huisdier meer. Of………………………meld u aan voor de pilot in onze gemeente!
  In samenwerking met de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost en Dierenopvangcentrum De Doornakker kunt u zich verzekeren tegen gegarandeerde opvanggarantie als u een huisdier adopteert uit het asiel.
  Over de voorwaarden gaan we graag met u in gesprek.

  Nieuwsgierig geworden? Vragen?
  Neem contact op met de gemeente Waalre, telefoonnummer 040-2282500.

 • Militaire oefeningen

  Van 27 t/m 31 oktober 2014 vinden er binnen onze gemeente twee militaire oefeningen plaats van de Koninklijke Landmacht. Eén oefening wordt gehouden ihk van het trainen en aftoetsen van militairen van 11 Infanterie Bataljon uit Schaarsbergen. Deze oefening speelt zich hoofdzakelijk af op de militaire oefenterreinen Weerterheide en Oirschotse Helde. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Lucht Mobiele Brigade uit Schaarsbergen.
  De andere oefening wordt gehouden ihk van de opleiding en training van verkenners. Deze oefening vindt plaats op openbare wegen. Er worden verkenningen te voet en met pantserwielvoertuigen uitgevoerd. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot. Voor meer informatie over de landmacht kijk op: www.landmacht.nl.
   

 • Onze Lieve Vrouwedijk 1 week 's nachts afgesloten

  Van 20 t/m 26 oktober is de Onze Lieve Vrouwedijk in de avond en nacht afgesloten van 19h00 – 06h00 voor werkzaamheden m.b.t. de Kempenbaan in Veldhoven. Het verkeer wordt in deze periode omgeleid. Verkeer vanuit Waalre kan de Kempenbaan bereiken door de omleidingsroute via de N69 en de N2 afslag 32 te volgen. Verkeer vanaf de Kempenbaan kan Waalre bereiken door deze route in omgekeerde richting te volgen. De omleidingsroute wordt aangegeven met tijdelijke gele borden langs de weg. Klik op onderstaande kaart om de omleidingsroute groter weer te geven. De volledige planning en fasering van de werkzaamheden aan Kempenbaan Midden vindt u terug op www.kempenbaanveldhoven.nl/planning. Houd de nieuwsberichten op de homepage in de gaten voor de meest up-to-date informatie.
   

 • Gezondheidsbelevingsonderzoek rondom luchthaven

  Ruim 18.000 omwonenden van Eindhoven Airport krijgen deze week een vragenlijst in de bus. Het gaat om een steekproef onder inwoners van gemeenten die in het invloedsgebied van de luchthaven liggen: Bergeijk, Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot, Sint Oedenrode, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

  Meer info
 • Leef je uit op de Natuurwerkdag op 1 november

  Zin om de handen uit de mouwen te steken in de natuur? Doe dan dit jaar mee met de Natuurwerkdag! Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland.
  Met name de vennen zijn onze oudste natuurmonumenten die worden bedreigd door dichtgroeien. Ongetwijfeld geniet u vaak van de mooie natuur. Maar als we geen onderhoud plegen, blijft deze mooie natuur niet bestaan voor toekomstige generaties.
   

  Meer info
 • Koffie-ochtend voor ouderen in Wolderse Wever

  Elke maand is er een speciale “zondagochtend koffietijd” voor ouderen bij de Wolderse Wever. Tussen 10.30 en 12.00 uur staat de verse koffie voor u klaar. Mensen met dementie zijn deze dag bijzonder welkom. Juist omdat het zo gewoon is om in het eigen dorp op een gezellige locatie, met familie ongedwongen samen koffie te drinken met iets lekkers erbij.

  De speciale koffieochtenden bij De Wolderse Wever vinden in 2014 plaats op:

  • Zondag 19 oktober: Koffieochtend in herfstsfeer
  • Zondag 9 november: De tonproater gaat met u terug in de tijd
  • Zondag 14 december: Koffieochtend in kerstsfeer met bezoek aan de levende Kerststal
 • Op zoek naar vrijwilligerswerk?

  Ben je op zoek naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding of wil je graag iets doen voor andere mensen? Dan is vrijwilligerswerk misschien is voor jou! Er zijn vele reden om vrijwilligerswerk te doen. In een persoonlijk gesprek bij je aanmelding praten wij daar graag over met je. Doordat Vrijwilligers Waalre contact heeft met vele organisaties die graag met vrijwilligers werken, weten wij wat de vrijwilligersfuncties inhouden. Daardoor kunnen we je goed vertellen wat je kan verwachten. Samen bekijken we of we een functie vinden die bij je past.

  Meer info
 • Kosteloos personeel vinden

  Waalrese ondernemers die op zoek zijn naar personeel kunnen hiervoor terecht bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Waalre werkt hierbij samen met de gemeente Eindhoven. Het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven neemt kosteloos de werving en selectie van personeel uit handen. Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden bij het aannemen van personeel via de gemeente. Bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen contact opnemen met het team via ikzoekpersoneel@eindhoven.nl. Kijk voor meer informatie op www.eindhoven.nl/ikzoekpersoneel.

 • Aanvraag activiteitensubsidie periode jan-mrt 2015 sluit 6 december

  Voor verenigingen is er vanaf 1 januari 2014 een nieuwe manier om subsidie aan te vragen. Er kunnen alleen nog aanvragen worden ingediend op basis van activiteiten: de activiteitensubsidie. Ook vrijwilligersorganisaties die zich inspannen om de kwaliteit van hun activiteitenaanbod te verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een activiteitensubsidie. Aanvragen voor een activiteitensubsidie kunnen per tijdvak ingediend worden. De sluitingsdatum voor het tijdvak januari – maart 2015 is 6 december 2014. Aanvragen die na deze datum binnenkomen schuiven automatisch door naar het volgende tijdvak. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op deze website.
   

 • Start aanpak woninginbraken

  Op maandag 6 oktober vond in het MFA Noord in Veldhoven de aftrap plaats van de gezamenlijke aanpak woninginbraken in de gemeenten Veldhoven en Waalre. Een woninginbraak geeft een groot gevoel van onveiligheid voor degene die het overkomt. Inbrekers slaan vaker toe tijdens de donkere maanden van het jaar. “Als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken”, aldus burgemeester Mikkers tijdens de opening van de bijeenkomst.

  Meer info
 • Meldingen over uw buurt

  Op de website overuwbuurt.overheid.nl worden berichten gepubliceerd van overheidsorganisaties, zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Als u zich geabonneerd heeft, ontvangt u een e-mail als er een bericht wordt gepubliceerd dat voldoet aan uw interesseprofiel.

  Meer info
 • Stichting Leergeld laat kinderen meedoen

  Tien jaar geleden is Stichting Leergeld gestart. Doel van de stichting is kinderen die vanwege een slechte financiële situatie buiten de boot vallen toch mee te laten doen. Want meedoen met activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bestuurslid Christine Eeken ziet het aantal aanvragen de laatste jaren toenemen. “Steeds meer mensen weten de weg naar Stichting Leergeld te vinden. Gezinnen met een eigen huis die de hoge lasten niet meer kunnen opbrengen. Ouders die door de crisis hun baan kwijt zijn of ZZP-ers zonder opdrachten. Stichting Leergeld kijkt niet naar het vermogen van mensen, maar naar wat zij per maand te besteden hebben. Wij willen kinderen die opgroeien in armoede kansen bieden.”

  Meer info
 • Centrum voor Maatschappelijke Deelname

  Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind, omgaan met geld, hulp in de huishouding, zelfstandig blijven wonen of mantelzorg? Voor al deze vragen en meer kunt u vanaf 1 januari 2014 terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre. Voorheen was het zo dat mensen met vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en inkomensondersteuning naar verschillende loketten gingen. Dat willen we niet meer. Bij het CMD heeft u één aanspreekpunt in de vorm van een vaste contactpersoon. Deze contactpersoon heet een consulent. Door de consulent wordt naar uw verhaal geluisterd. Het maakt niet uit hoe groot of klein uw vraag is. Uw vraag staat centraal. Het kan ook zijn dat uw huisarts, de (basis)school van uw kind of een andere instantie u adviseert contact op te nemen met het CMD.

  Meer info
 • Meldpunt werkt weer!

  02-10-2014 - U kunt weer een melding doen via het Meldpunt op de website, het systeem waarmee u meldingen of klachten over de openbare ruimte en andere zaken aan de gemeente kunt doorgeven.

 • Storing openbare verlichting kruising Voorbeeklaan - N69

  De openbare verlichting op de kruising Voorbeeklaan-N69 is door een storing uitgevallen. Het gaat om een netwerkstoring die door netbeheerder Enexis verholpen moet worden. Enexis voert de reparatie a.s. maandag, 6 oktober, uit. Houd u er rekening mee dat het donker is op de kruising. De verkeerslichten op de kruising werken wel.

   

 • Renovatie Openbare Verlichting

  De gemeente Waalre heeft firma Heijmans Wegen B.V. uit Eindhoven opdracht verleend voor het renoveren van de openbare verlichting in de Molenstraat, Bergstraat, Wollenbergstraat en de Heikantstraat (binnen de bebouwde kom). Zowel de masten als de armaturen zijn sterk verouderd en worden vervangen.
   

  Meer info
 • Dunning in het bos ten zuiden van de Lissevenlaan

  Vanaf oktober zal de dunning, ook wel houtoogst genoemd, in de bossen plaatsvinden. Het betreft delen van de bossen ten zuiden van de Lissevenlaan. Deze maatregel heeft als doel de soortenrijkdom van het gebied te verhogen en meer structuurvariatie in het bos te creëren. Een van de gevolgen is dat de huidige bosopstanden veranderen van beeld. Nu zijn het veelal opstanden met één boomlaag met weinig andere vegetatie. De gemeente streeft naar een bos met meerdere boomsoorten wat tevens aantrekkelijk oogt voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt vergroot.
   

  Meer info
 • Informatieavond woninginbraakpreventie

  Misschien heeft u er ooit mee te maken gehad; een inbraak in uw woning of schuur of in uw directe omgeving. De impact hiervan is groot! Nu de donkere dagen er weer aankomen, een tijd waarin inbrekers vaker toeslaan, willen we de kans aangrijpen om tips te geven om woninginbraken te voorkomen.

  Meer info
 • Komt u ook een broodje brandweer eten?

  De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en november een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven bij een kazerne bij u in de buurt.
   

 • Goed voor Mekaar

  Koken voor mensen in de buurt, een jongere die een vriendje met een beperking meeneemt voor een dagje uit, boodschappen doen voor je oudere buurvrouw, een vriendin helpen met de opvang van haar kinderen. Hulp vragen en hulp geven in de eigen omgeving wordt steeds belangrijker. Iets doen voor een ander is fijn voor iedereen! Dat laten we zien met het project Goed voor Mekaar.

  Meer info
 • Agenten op straat krijgen nieuw uniform

  Het nieuwe politie uniformAlle Nederlandse politieagenten die op straat dienst doen, krijgen voor het eind van het jaar een nieuw uniform. Dit operationele uniform is praktisch, modern en kan tegen een stootje. Het is ontwikkeld omdat het huidige uniform niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Het straatbeeld zal er flink door veranderen. Het formele uniform met blauw en wit maakt plaats voor een stoer pak in blauw en felgeel. Het bestaat uit een worker, een polo, een jack, hoge schoenen, een cap en een veiligheidsvest. De felgele strepen vergroten de zichtbaarheid.

  Meer info
 • Telefoonnummers dierenhulpLogo dierenbescherming

  26-09-2014 - Wil je melding doen van een dier in nood of dierenmishandeling/-verwaarlozing? Bel dan het meldpunt van de politie. Het telefoonnummer is 144.
  Is er geen sprake van dierenmishandeling/-verwaarlozing maar wel van een dier in nood? Bel dan de meldkamer dierenhulp via 0900 - 112 00 00 (24 uur per dag, €0,15 per minuut). Indien nodig kunnen zij een dierenambulance sturen om hulp te verlenen.

 • Melddesk tijdelijk niet beschikbaar

  24-09-2014 - Er is op dit moment een probleem met het Meldpunt, het systeem waarmee u meldingen of klachten mbt de openbare ruimte en andere zaken aan de gemeente kunt doorgeven. De meldingen komen niet aan bij de gemeente. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij vragen u om meldingen en klachten tijdelijk door te geven via gemeente@waalre.nl.  Wilt u hierbij ook uw telefoonnummer vermelden, dan kunnen wij rechtstreeks met u contact opnemen.
  Zodra het Meldpunt weer beschikbaar is, informeren wij u daarover.

 • Gemeente start voorbereiding Park de Meeris

  22-09-2014 - De gemeente Waalre is de voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van een nieuw park: Park de Meeris. Dit park komt op het braakliggend terrein tussen de nieuwe woonwijk Waalre Noord, Bedrijvenpark Het Broek, woonwagencentrum Broekweg en waterplas De Meeris. In de plannen voor Waalre Noord is het park destijds al opgenomen. Nu de woonwijk is afgerond, worden de plannen voor Park de Meeris verder uitgewerkt. Op donderdag 25 september is er van 19.00 – 20.30 uur een inloopavond in Het Klooster waar vragen gesteld kunnen worden over het park.

  Meer info
 • Huisdieren en het welzijn van ouderenMan met hond

  22-09-2014 - Dieren doen iets met je. Wie zelf een huisdier heeft, herkent dit meteen. Of het nu een poes of hond is, ze zijn één en al aandacht als je tegen ze praat. En hoe enthousiast reageren ze als je thuiskomt! Hoe jammer is het dan dat je op hogere leeftijd niet meer tot de aanschaf van een huisdier over durft te gaan, hoe graag je het ook zou willen. Je mist de dagelijkse ommetjes met de hond en de praatjes die je op straat maakt met andere hondenbezitters. De genegenheid en warmte van je huisdier is er niet meer. Want wat gebeurt er met je hond of poes als je er zelf niet meer voor kunt zorgen vanwege ziekte of overlijden? Je kinderen hebben er geen tijd voor en een ander baasje is niet één, twee, drie gevonden. Je wilt niet dat er met je trouwe vriend geleurd gaat worden. Het dierenasiel neemt een hond of kat om bovenstaande reden niet op. Deze organisatie is er met name voor zwerfdieren. Dan maar geen huisdier meer.

  Meer info
 • DigiD website verandert eind septemberLogo DigiD

  19-9-2014 - De DigiD website verandert eind september. Het gaat om de volgende wijzigingen:
  - De homepage van DigiD
  - Het aanvragen van een DigiD
  - Het activeren van een DigiD
  - Het herstellen van een wachtwoord
  - De layout van Mijn DigiD
  De brieven die DigiD verstuurt, verwijzen naar hun homepage. In oktober 2014 wordt daarom op de homepage vermeld, dat sommige termen in de brieven een andere benaming hebben gekregen.

  Meer info
 • Koffie drinken tijdens Wereld Alzheimerdag

  15-09-2014 - Zondag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag 2014. In de Wolderse Wever staat die dag tussen 10.00 en 12.00 uur de verse koffie voor u klaar.

  Tijdens de maandelijkse speciale “zondagochtend koffietijd” voor ouderen bij de Wolderse Wever zijn mensen met dementie ook bijzonder welkom. Juist omdat het zo gewoon is om in het eigen dorp met familie op een gezellige locatie ongedwongen koffie met iets lekkers te nuttigen. Bij mooi weer is het terras open!

 • Toezicht op alcoholverkoop en gebruik onder 18 jaar

  15-09-2014 - In 2014 besteedt de gemeente extra aandacht aan het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW). De controles zien toe op het gebruik van alcohol onder 18 jaar en de verkoop hiervan aan deze leeftijdsgroep in horecagelegenheden, (sport)kantines, evenementen en andere verkooppunten. Door een passende invulling en uitvoering van deze wet heeft de gemeente de mogelijkheid te sturen op het terugdringen van de negatieve effecten van alcoholgebruik. Dit kunnen we niet alleen, we hebben hier de betrokkenheid van alcoholverstrekkers maar ook de ouders van minderjarigen bij nodig.

  Meer info
 • Geheimhouding Persoonsgegevens BRP

  12-09-2014 Van alle inwoners van Waalre zijn gegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).
  Het gaat om:

  - naam- en adresgegevens
  - gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  - uw nationaliteit
  - ouders en eventuele kinderen

  Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die zij uit de basisregistratie van de gemeente hebben ontvangen.

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is.

  Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?

  Meer info
 • Publieksopening nieuw wandelpad Waalre-Valkenswaard

  12-09-2014 - Ontdek de verborgen paden van het Dommeldal! Zondag 21 september is de publieksopening van het Loondermolenpad, een nieuw wandelpad door de Elshouters in Waalre en ‘t Heike in Valkenswaard. Gebiedseigenaren en –beheerders als de families De Schepper en Van Hapert, de gemeenten Waalre en Valkenswaard, Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuwe schakel te realiseren in het netwerk van wandelroutes door het Dommeldal. 

  Meer info
 • Kosteloos personeel vinden via de gemeenteWerkgelegenheidsteam

  12-09-2014 - Waalrese ondernemers die op zoek zijn naar personeel kunnen hiervoor terecht bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Waalre werkt hierbij samen met de gemeente Eindhoven. Het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven neemt kosteloos de werving en selectie van personeel uit handen. Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden bij het aannemen van personeel via de gemeente. Bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen contact opnemen met het team via ikzoekpersoneel@eindhoven.nl.

  Meer info
 • IVN Natuurwerkgroep WaalreNatuurwerkgroep aan de slag

  08-09-2014 - Nieuwe naam: IVN Natuurwerkgroep Waalre
  Bij de start van het nieuwe seizoen 2014 - 2015 gaat de IVN Houtwallengroep Waalre verder onder de nieuwe naam: IVN Natuurwerkgroep Waalre. Ruim 25 jaar geleden is de Houtwallengroep ontstaan met als doel een bijdrage te leveren aan het kleinschalig beheer en onderhoud van natuurgebieden binnen onze gemeente. Het leek ons een goed moment om vanaf dit seizoen onze naam meer aan te laten sluiten bij het beheer en onderhoud van de natuur als geheel.

  Meer info
 • Militaire oefening

  08-09-2014 - Van 11 t/m 14 september 2014 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  Meer info
 • Onderzoek asbestsituatie monumentale deel oude gemeentehuis

  05-09-2014 - Op woensdag 10 september starten de werkzaamheden om de asbestsituatie van de restanten van het monumentale gedeelte van het oude gemeentehuis te onderzoeken. Nadat de asbestsituatie in kaart is gebracht, kan gestart worden met het constructief veiligstellen van de restanten van het monumentale gedeelte. De werkzaamheden zijn gericht op het behoud van het monumentale gedeelte. 

  Meer info
 • Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?

  05-09-2014 - Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Negen cliëntenorganisaties willen heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan een digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

  Meer info
 • Test jezelf achter het stuur en voorkom verkeersongevallen

  05-09-2014 - Ben jij tussen de 18 en 24 jaar? En heb je al een tijdje je rijbewijs? Dan kun je goed autorijden! Maar wat moet je doen als je in een slip raakt? Hoe moet je handelen bij een onverwachte situatie? Hoe voelt het om achter het stuur van een vrachtauto te zitten? Kortom, hoe kun je nog alerter en behendiger worden achter het stuur? Meer rijervaring verkleint de kans ongelukken. Test jezelf achter het stuur en voorkom verkeersongevallen. De praktijkdagen in de Regio Eindhoven starten op 13 en 27 september in de Regio Eindhoven.

  Meer info
 • Asfalteringswerkzaamheden Burgemeester Mollaan

  05-09-2014 - Van maandag 22 september t/m vrijdag 26 september 2014 vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Burgemeester Mollaan tussen de rotonde met de Juliana de Lannoylaan en de N69. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd (fase 1: rotonde Juliana de Lannoylaan-rotonde Primulalaan, fase 2: rotonde Primulalaan-N69).

  Meer info
 • Programma Open Monumentendag 2014 thema “Op Reis”

  02-09-2014 - Exposities, informatie, demonstraties, films, muziek, ontmoeten tijdens de Open Monumentendag op 14 september! Bekijk het programma bij 'meer info'.

  Meer info
 • Vergadering adviesraad leerlingenvervoer 8 september

  01-09-2014 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op maandag 8 september 2014, aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

   

 • PMD, Wat gebeurt er mee?Afval scheiden, foto Baetsen

  01-09-2014 - Een aanzienlijk deel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval wordt gevormd door plastics, metalen en drankenkartons. Dit verpakkingsafval bestaande uit onder meer verpakkingsplastics, soepblikken en melkpakken wordt ook wel PMD genoemd. Vanaf mei 2014 wordt dit materiaal in één zak huis aan huis ingezameld in Waalre.

  Meer info
 • Laadpalen voor elektrische auto's

  01-09-2014 - Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit dan ook snel. De gemeente Waalre stimuleert elektrisch autorijden. Helaas is het opladen van elektrische auto’s niet voor iedereen even gemakkelijk. E-rijders die niet kunnen parkeren en opladen op hun eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen.

  Meer info
 • Wat doet vrijwilligers Waalre?Logo Vrijwilligers Waalre

  01-09-2014 - Vrijwilligers Waalre geeft informatie, bemiddelt en begeleidt zowel de vrijwilliger als de organisatie. Zij brengt beide partijen samen en neemt in een persoonlijk gesprek graag de tijd om de wederzijdse wensen te inventariseren en een kennismakingsgesprek te arrangeren.

  Meer info
 • Vanaf september wordt groene kliko eens in de twee weken opgehaald

  27-08-2014 - De groene kliko voor groente, fruit en tuinafval (GFT) wordt vanaf week 36 weer eens in de twee weken ingezameld.

  Meer info
 • Inloopavond bestemmingsplan Bastion-Hotel Diepenvoorde

  27-08-2014 - De Bastion-hotelgroep is van plan om op bedrijvenpark Diepenvoorde een hotel van 156 kamers te realiseren. De afgelopen maanden is in overleg met de adviseur van Bastiongroep gewerkt aan het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk moet maken.

   

  Meer info
 • PrachtDag: fijn en gezellige dag voor kwetsbare ouderenPrachtDag

  27-08-2014 - De Pracht start vanaf 10 september op de woensdagen met een nieuw initiatief: PrachtDag, dagbesteding voor kwetsbare ouderen.

  Meer info
 • Gemeentegids wordt 'Uw Gids'

  27-08-2014 - In juni 2014 is de gemeentegids voor het laatst verschenen in zijn vertrouwde opzet. Vanaf 2015 verandert de gemeentegids in de informatiegids ‘Uw Gids’. De gids van 2015 is een uitgave van Akse Media en zal qua vorm en inhoud anders zijn dan de traditionele gemeentegids. De gemeente Waalre gaat vanaf nu zelf geen papieren en digitale gemeentegids meer uitgeven.

  Meer info
 • Open Monumentendag in WaalreLogo monumentendag

  27-08-2014 - De voorbereidingen voor Open Monumentendag 2014 in Waalre op zondagmiddag 14 september zijn in volle gang. Het landelijk thema dit jaar is “Op Reis” en zowel in Aalst als Waalre wordt hieraan aandacht besteed via exposities, informatie, demonstraties en muziek.

  Meer info
 • Jeugdweek zoekt vrijwilligersLogo jeugdweek

  13-08-2014 - Van 18 t/m 22 augustus is het weer Jeugdweek! Zo’n 500 kinderen tussen de 5 en 15 jaar en de vele vrijwilligers beleven dan, in de laatste week van de zomervakantie, een leuke week vol avontuur, spelletjes en creativiteit.

  Gezocht: leiding!
  De jeugdweek zoekt altijd vrijwilligers die als leiding heel de week willen meedraaien. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op www.jeugdweek.com of stuur een e-mail naar: leiding@jeugdweek.com.

 • Ontmoetingen voor oudere inwonersKopje koffie

  13-08-2014 - Gezellig samenkomen tijdens de kermis
  Dinsdagmiddag 19 augustus is iedereen welkom om op en rondom de Markt in Waalre de Kermis sfeer te komen proeven. De Wolderse Wever verhoogt de gezelligheid met ouderwetse orgelmuziek die vooral oudere inwoners bekend in de oren zal klinken. Bewoners van De Hoevenakkers en Het Laar zijn, samen met familieleden, bijzonder welkom.

  Koffieontmoeting op zondagochtend
  Als vervolg op dit initiatief biedt de Wolderse Wever dit jaar 1 keer maand op zondagochtend een koffieontmoeting aan in ouderwetse Brabantse sfeer. Ook hier zijn al onze oudere inwoners met partner, kinderen en kleinkinderen meer dan welkom! U bent tijdens de koffieontmoetingen van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

  Meer info
 • Veelgestelde vragen over wateroverlast

  12-08-2014 - De afgelopen drie weken zijn bijzonder te noemen: elke week was er een zware regenbui. Als gevolg hiervan worden bij de gemeente veel vragen gesteld. Een aantal hiervan staat hieronder vermeld.

  Meer info
 • Kringloop de KempenLogo Kringloop de Kempen

  04-08-2014 - Heeft u nog (her)bruikbaar, overtollig huisraad zoals meubelen, fietsen, elektra, boeken en/of kleding? Kringloop de Kempen haalt deze graag kosteloos bij u op. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Kringloop de Kempen biedt ingezamelde goederen voor hergebruik in hun winkel aan.

  Meer info
 • Laadpalen voor elektrische auto's

  04-08-2014 - Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit dan ook snel. De gemeente Waalre stimuleert elektrisch autorijden. Helaas is het opladen van elektrische auto’s niet voor iedereen even gemakkelijk. E-rijders die niet kunnen parkeren en opladen op hun eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen.

  Meer info
 • Militaire oefeningLogo landmacht

  04-08-2014 - Van 13 t/m 18 augustus 2014 en van 17 t/m 21 augustus vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.
   

  Meer info
 • Herdenking 70 jaar Market Garden

  28-07-2014 - Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Market Garden heeft plaatsgevonden. Vanuit België kwamen de Engelsen Nederland binnen. Deze historische route wordt nogmaals afgelegd. De Koninklijke Landmacht bestaat dit jaar zelf 200 jaar en levert daarom een extra bijdrage aan de activiteiten die tussen 12 en 21 september plaatsvinden om de bevrijding in het zuiden van ons land te vieren. Langs de historische route herdenkt de Landmacht de gevallenen, legt ze bruggen, organiseert wateroversteken en begeleidt luchtlandingen. In totaal zetten 800 landmachtmilitairen van verschillende eenheden zich in voor de herdenking van Market Garden.

  Meer info
 • Dag van nationale rouw

  23-07-2014 - Minister-president Rutte heeft woensdag 23 juli 2014 tot dag van nationale rouw verklaard. Op deze dag komen de eerste slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne om 16.00 uur aan in Eindhoven, in bijzijn van nabestaanden. Verder zijn aanwezig Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, minister-president Rutte en vice-minister-president Asscher.

  De vlaggen hangen vandaag halfstok. Alle kerken behorend tot de parochie Valkenswaard-Waalre luiden klokken tussen 15.50 - 16.00 uur. Om 16.00 uur wordt er in heel Nederland een minuut stilte gehouden. Ook in Waalre gebeurt dat voor het gemeentehuis aan de Laan van Diepenvoorde 8. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.   

  Het gemeentehuis is vanaf 15.45 uur in verband met deze Dag van nationale rouw gesloten. Donderdag 24 juli zijn wij weer tijdens reguliere openingstijden bereikbaar.

  Vervoer van de slachtoffers van de vliegramp verloopt via de A2 en A27. Om een vlotte en waardige doorgang te garanderen, worden de snelwegen A2 en A27 tijdens het passeren van de colonne afgesloten voor het overige verkeer. Enkele kilometers voor en na de colonne maakt de politie de weg vrij.

  Weggebruikers moeten tijdens de woensdagavondspits op en rondom de route tussen Eindhoven en Hilversum rekening houden met de tijdelijke wegafsluitingen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de actuele verkeersinformatie te volgen.

 • Veranderingen Huishoudelijke Hulp

  21-07-2014 - Vanaf volgend jaar verandert er veel op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2015 verandert deze wet niet alleen inhoudelijk, ook de beschikbare financiële middelen die de gemeente vanuit de Rijksoverheid voor de uitvoering van deze wet ontvangt, worden minder.

  Meer info
 • Informatie voor Vrijwilligers

  21-07-2014 - Vragen van vrijwilligers
  Vragen als: hoe zit het met mijn reisvergoeding? Ik wil graag een dag vrij zijn? Ik heb schade gemaakt, wie vergoedt dat? Kun je overleggen met je contactpersoon van de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Indien de organisatie geen antwoord op je vraag heeft, neem dan contact op met Vrijwilligers Waalre. We gaan dan voor jou op zoek naar het antwoord of verwijzen je door naar de juiste instantie. Neem ook contact op met Vrijwilligers Waalre als je vragen hebt die je liever niet wilt bespreken bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

  Meer info
 • Wat doet u op Burendag 2014?Logo Burendag

  21-07-2014 - Op 27 september 2014 is het weer Burendag! Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen viert met uw buren. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor uw eigen buurt. Bedenk zelf een leuke activiteit om te doen met uw buurt op Burendag!

  Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.

  Meer info
 • 't Gat van Waalre

  18-07-2014 - Op 't Gat van Waalre drijft momenteel een substantie. Naar alle waarschijnlijkheid is hier sprake van een algsoort. Dit weten we niet zeker. Er wordt de komende dagen onderzoek gedaan. Zodra we weten wat het is, informeren wij u.

  't Gat van Waalre geen officiële zwemwaterlocatie
  ‘t Gat van Waalre is geen officiële zwemwaterlocatie. Het is dan ook niet toegestaan te zwemmen in ’t Gat van Waalre. Zwemmen is alleen toegestaan op officiële zwemwaterlocaties. Voor officiële zwemwaterlocaties in de regio ga naar www.zwemwater.nl.

 • Medeleven vliegtuigramp Oekraïne

  18-07-2014 - In Waalre hebben we met afschuw kennisgenomen van de vliegtuigramp in Oekraïne van 17 juli jl. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de vliegtuigramp. Heel Waalre leeft intens mee met familie, vrienden en kennissen van de slachtoffers. Er is een speciale website voor nabestaanden, familie, vrienden e.d.: www.vliegrampoekraine.nl. Onder de slachtoffers van de ramp bevinden zich ook inwoners van onze buurgemeenten Eindhoven en Valkenswaard. Eindhoven en Valkenswaard hebben een condoleanceregister geopend in hun gemeentehuizen. Ook inwoners uit Waalre kunnen daar of via de website http://www.condoleance.nl/ hun medeleven betuiging en uiting geven aan hun verdriet bij deze ramp.

  Het gemeentebestuur van Waalre

 • Zomerlezen met de VakantieBiebDe Bibliotheek

  14-07-2014 - Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen 1 à 2 AVI‐niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. Vanaf 1 juli staat de VakantieBieb voor iedereen online. Voor volwassenen heeft de VakantieBieb e-books (thrillers, romans e.d), tijdschriften, reis- en taalgidsen.

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  14-07-2014 - Tijdens de vakantieperiode vervalt op 31 juli, 7 en 14 augustus de avondopenstelling op donderdagavond van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is op die dagen tot 17.00 uur geopend. Voor de andere dagen gelden de reguliere openingstijden.
   

 • Politie Waalre naar politiebureau Veldhoven

  14-07-2014 - De wijkagent en netwerkinspecteur van Waalre werken vanaf half juni vanuit het politiebureau in Veldhoven.

  Meer info
 • PrachtDag: fijne en gezellige dag voor kwetsbare ouderenPrachtDag

  14-07-2014 - De Pracht start vanaf 10 september op de woensdagen met een nieuw initiatief: PrachtDag, dagbesteding voor kwetsbare ouderen.

  Meer info
 • Vakantiesluiting LIAC

  14-07-2014 - Tijdens de zomervakantie is het LIAC – Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening – in Waalre gesloten van maandag 28 juli t/m vrijdag 15 augustus 2014. Voor urgente vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen met GOW Welzijnswerk in Eersel via tel: 0497 524746. Vanaf maandag 18 augustus zijn wij weer te bereiken op het adres Trolliuslaan 7 in Waalre of tel. 040 2221194.

 • Openingstijden 't Hazzo gedurende de zomer

  11-07-2014 -Openingstijden 't Hazzo gedurende de zomer

  Meer info
 • Bestrijden van zwarte ratten

  10-07-2014 - Zwarte ratten zijn in de eerste plaats hinderlijk, maar kunnen ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Signaleert u een zwarte rat? Meld dit dan direct bij de gemeente via tel: 040-2282500 of via het meldpunt op www.waalre.nl.  

  Meer info
 • Laadpalen voor elektrische auto's

  07-07-2014 - Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit dan ook snel. De gemeente Waalre stimuleert elektrisch autorijden. Helaas is het opladen van elektrische auto’s niet voor iedereen even gemakkelijk. E-rijders die niet kunnen parkeren en opladen op hun eigen terrein zijn aangewezen op openbare laadpalen.

  Meer info
 • Reizen met kinderenKind

  07-07-2014 - Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Sommige landen eisen namelijk een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende ouder echt de ouder is of het ouderlijk gezag heeft.

  Meer info
 • PMD, wat doe je ermee?

  30-06-2014 - Een aanzienlijk deel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval wordt gevormd door plastic, metalen en drankkartons. Dit wordt ook wel afgekort tot PMD. Voorbeelden hiervan zijn verpakkingsplastics, soepblikken en melkpakken.

  Meer info
 • Reizen met de buurtbusBuurtbus

  30-06-2014 - De buurtbus rijdt langs belangrijke punten binnen de gemeente zoals winkelcentra, medische voorzieningen, apotheken en gemeenschapshuizen. De buurtbus is ontzettend klantgericht. De chauffeurs zijn servicegericht, hulpvaardig en punctueel en passen daarom graag hun dienstverlening aan op uw wensen.

  Meer info
 • Oproep Monumentendag 2014 Logo monumentendag

  30-06-2014 - Zondag 14 september is het weer Open Monumentendag. Het landelijk thema van dit jaar is “Op Reis”.

  Net als vorig jaar is er binnen onze gemeente een werkgroep gestart bestaande uit leden van de Gemeentelijke Monumentencommissie en enkele vrijwilligers. Één van de ideeën is om in het Stations Koffiehuis en op het aangrenzende evenemententerrein een expositie in te richten met voorwerpen die met het thema “Op Reis” te maken hebben en die een relatie hebben met de gemeente Waalre.

  Meer info
 • Vrijwilligers Waalre zoekt nieuwe collega'sLogo vrijwilligers Waalre

  30-06-2014 - Vrijwilligers Waalre geeft binnen onze gemeente informatie over vrijwilligerswerk, bemiddelt en begeleidt zowel de vrijwilliger als de organisatie. Wij doen dit met vijf vrijwilligers en hebben plaats voor nieuwe collega’s. De taken zijn gevarieerd en er is ruimte voor ideeën en creativiteit.

  Meer info
 • Waalre voor vierde jaar op rij beste gemeente van Brabant!

  26-06-2014 - Voor het vierde jaar op rij is Waalre de beste gemeente van Noord-Brabant! Uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier blijkt Waalre een goede plek om te wonen, leven en recreëren. Dit jaar is Waalre op de achttiende plaats van alle Nederlandse gemeente op de lijst van Elsevier geëindigd.

  Meer info
 • Regionale afspraken over taken Jeugdzorg

  26-06-2014 - Alle 67 Brabantse gemeenten en Bureau Jeugdzorg hebben afspraken gemaakt over de overdracht van taken van Bureau Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Uitgangspunt is dat de overdracht, op 1 januari 2015, voor jeugdigen die jeugdzorg ontvangen, geruisloos verloopt. “Belangrijk is dat we er nu voor kunnen zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen”, aldus Jannie Visscher, wethouder Jeugd in Eindhoven.

  Meer info
 • Oog voor mantelzorgers

  23-06-2014 - Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand uit de directe omgeving waar al een emotionele band mee bestaat. Deze zorg kan niet zomaar beëindigd worden. Om overbelasting bij deze groep mensen te voorkomen is het belangrijk om mantelzorgers te erkennen en te ondersteunen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners voor de professionals. Wanneer de zorg hen boven het hoofd groeit, is de kans aanwezig dat ze zelf ook cliënt worden en ondersteuning nodig hebben.
   

  Meer info
 • Militaire oefening

  23-06-2014 - Van 30 juni tot en met 4 juli 2014 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  Meer info
 • Reizen met kinderen

  23-06-2014 - Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Sommige landen eisen namelijk een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende ouder echt de ouder is of het ouderlijk gezag heeft.
   

  Meer info
 • Nuttige inwonersbijeenkomsten afvalinzamelingInwonersbijeenkomst afval

  23-06-2014 - Op dinsdag 3 juni (Het Klooster) en donderdag 12 juni (’t Hazzo) hebben er inwonersbijeenkomsten plaatsgevonden over de wijzigingen in de afvalinzameling. De aanwezige inwoners konden vragen stellen en suggesties doen ten aanzien van het nieuwe afvalbeleid. Het waren twee nuttige avonden.

  Meer info
 • Gemeentehuis gesloten op 20 juni

  19-06-2014 - Op vrijdag 20 juni is het gemeentehuis gesloten aan de Laan van Diepenvoorde 32. Dit in verband met het jaarlijkse personeelsuitje van de gemeentelijke organisatie. Het GemeenteContactCentrum is telefonisch die dag niet bereikbaar. Ook de balies van burgerzaken zijn niet voor publiek beschikbaar. U kunt ons op maandag 23 juni weer bereiken!
   

 • Werkzaamheden Aalsterweg HOV2

  19-06-2014 - Op 23 juni start de derde fase van de werkzaamheden voor HOV2 op de Aalsterweg. De Floralaan in Eindhoven wordt dan afgesloten vanaf de Roostenlaan richting de kruising met de Aalsterweg. Vanaf 12 juli wordt de Aalsterweg afgesloten. Overlast voor verkeer en omwonenden is onvermijdelijk, maar door de afsluiting te plannen in de basisschoolvakantie blijft deze overlast beperkt. Ook veel inwoners van Aalst en Waalre krijgen te maken met de werkzaamheden als zij richting Eindhoven rijden.

  Meer info
 • Nieuwe gemeentegids wordt verspreid in week 26Voorkant gemeentegids 2014

  16-6-2014 - In de week van 23 - 27 juni wordt in heel Waalre de nieuwe gemeentegids 2014-2015 huis-aan-huis verspreid. In de gemeentegids staat veel praktische informatie, onder andere over de gemeentelijke organisatie en onze dienstverlening, over welzijn en zorg, over sociaal-cultureel werk en over sport- en ontspanningsmogelijkheden.

  Meer info
 • Informatie voor vrijwilligersVrijwilligers Waalre

  10-6-2014 - Wanneer je als vrijwilliger aan de slag wil gaan zijn twee zaken erg belangrijk. Je moet voor je zelf beslissen of je een bepaalde vrijwilligersfunctie graag wilt en kunt doen.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval Pinksteren

  In verband met Pinksteren wordt op maandag 9 juni 2014 geen afval opgehaald. De ophaaldag verschuift daarom naar zaterdag 7 juni 2014. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender, afvalkalender.waalre.nl, www.waalre.nl of bel met ons GemeenteContactCentrum, telefoon 040-2282500.

 • Wees alert op valse e-mails van DigiD of belastingdienst

  02-06-2014 - Criminelen proberen achter uw DigiD te komen. Zij sturen e-mails die leiden naar valse websites van DigiD of de Belastingdienst. Klik niet op links in deze e-mails en gooi ze weg. Vul nooit uw DigiD gegevens in als u niet zeker weet of u op de echte DigiD inlogpagina bent. Controleer of het adres daarvan begint met https://digid.nl/. Op www.digid.nl/veiligheid vindt u meer informatie.

 • Aangepaste ophaaldag afval Hemelvaart

  In verband met Hemelvaart wordt op donderdag 29 mei 2014 geen plastic of groenafval opgehaald. De ophaaldag van het plastic verschuift daarom naar zaterdag 31 mei 2014. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender, afvalkalender.waalre.nl, www.waalre.nl of bel met ons GemeenteContactCentrum, telefoon 040-2282500.

 • Goed voor Mekaar WaalreGoed voor Mekaar

  26-5-2014 - Koken voor mensen in de buurt, een jongere die een vriendje met een beperking meeneemt voor een dagje uit, boodschappen doen voor je oudere buurvrouw, een vriendin helpen met de opvang van haar kinderen. Ken jij iemand in je omgeving die iets voor een ander doet? Er zijn veel voorbeelden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in Waalre die wat voor een ander doen. Wij zijn op zoek naar deze voorbeelden om te gebruiken voor de campagne Goed voor Mekaar!

  Meer info
 • Kosteloos personeel vinden via de gemeenteWerkgelegenheidsteam

  26-5-2014 - Waalrese ondernemers die op zoek zijn naar personeel kunnen hiervoor terecht bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Waalre werkt hierbij samen met de gemeente Eindhoven. Het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven neemt kosteloos de werving en selectie van personeel uit handen. Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden bij het aannemen van personeel via de gemeente. Bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen contact opnemen met het team via ikzoekpersoneel@eindhoven.nl.

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  26-5-2014 - Het gemeentehuis is op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei gesloten. Op maandag 2 juni staan we weer voor u klaar volgens de normale openingstijden.

 • Gewijzigde huisvuilinzamelingLuiercontainer

  26-5-2014 - Per 19 mei 2014 is de afvalinzameling in Waalre gewijzigd. In dit artikel leest u meer over de luiercontainers, de uitgebreide Afvalwijzer, de meest gestelde vragen en de informatieavonden.

  Meer info
 • Uitslagen Europese Verkiezingen

  26-05-2014 - Op donderdag 22 mei vonden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Het opkomstpercentage in Waalre was 43,6 %. Er waren 12.885 kiesgerechtigden. Hieronder vindt u de einduitslag van de verkiezingen in Waalre in percentages en op partijniveau.
   

  Meer info
 • Landschapsontwikkelingsplan WaalreLandschapsontwikkelingsplan

  23-5-2014 - Naar aanleiding van de eerste interactieve bijeenkomst is het concept van de landschapsvisie opgesteld. De sterktes / kansen, zwaktes / bedreigingen en de koers (toekomstvisie) die de partijen hebben aangegeven zijn, waar mogelijk, verwerkt in de landschapsvisie. Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst hebben alle partijen het concept van de landschapsvisie toegestuurd gekregen.

  Meer info
 • DigiD aanvragen beperkt mogelijk op 25 mei

  23-05-2014 - Als gevolg van spoedonderhoud bij de Basisregistratie Personen (BRP) is het aanvragen en herstellen van een DigiD beperkt mogelijk op zondag 25 mei tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

 • Europese verkiezingen

  22-5-2014 - Vandaag donderdag 22 mei 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees parlement. Als u gaat stemmen, neem dan uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. 

  Kandidaten en politieke partijen
  Bekijk de kandidatenlijst die u heeft ontvangen, hierop vindt u de kandidaten van de verschillende politieke partijen en informatie over het stemmen. De deelnemende politieke partijen en kandidaten kunt u ook online bekijken.

  Waar kunt u stemmen
  Het staat u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Waalre te stemmen. De stembureau's zijn gevestigd op onderstaande locaties:

  - Agnes Dei Kerk, Koningin Julianalaan 12
  - Sporthal Hoeveland, Meester Slootsweg 3
  - Ontmoetingscentrum Het klooster, Hoogstraat 6-8
  - Woonzorgcentrum De Hoevenakakkers, De Hoevenakkers 1a
  - Zalencentrum 't Hazzo, Trolliuslaan 7
  - Woonzorgcentrum 't Laar, Malvalaan 2
  - Serviceflat Eeckenrhode, Irenelaan 9
  - Openbare Basisschool Ekenrooi, Maximiliaanlaan 1
  - Ontmoetingscentrum De Pracht, De Pracht 2

  De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden en geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. 

  Meer info
 • Oplichters met een mooi verhaal

  19-5-2014 - Mensen zijn goed van vertrouwen. Dat geldt zeker ook voor de inwoners van de gemeente Waalre. De meeste mensen zijn gelukkig ook te vertrouwen, maar u zult net een oplichter voor uw deur treffen. Met een gezonde voorzichtigheid en eenvoudige ingrepen in huis kan veel ellende worden voorkomen.

  Meer info
 • Informatiebijeenkomst 'Straling in de dagelijkse leefomgeving'

  19-5-2014 - Op 5 juni 2014 organiseert de gemeente in samenwerking met de initiatiefgroep Verplaats UMTS Hoogh Waalre een informatiebijeenkomst in ’t Hazzo. Het onderwerp van de avond is ‘straling in de dagelijkse leefomgeving’. Tijdens de vrije inloopbijeenkomst zijn verschillende instanties en groepen aanwezig zoals het Antennebureau, de GGD, de actiegroep Stop UMTS, een bouwbioloog en meer. Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over ‘straling in de dagelijkse leefomgeving’.

  Meer info
 • Betalingen gemeentelijke belastingen

  19-5-2014 - Wij willen u erop wijzen dat inwoners en bedrijven uit Waalre die de gemeentelijke belastingen niet via een automatische overschrijving betalen deze op tijd over moeten maken. De uiterlijke vervaldatum van deze belastingen is 31 mei 2014.

  Meer info
 • Positie van de mantelzorger in de nieuwe WMO: doe mee met het cliënttevredenheidsonderzoek mantelzorg!

  19-5-2014 - Het kan niemand ontgaan zijn. Met ingang van 1 januari 2015 verandert er veel in het zorgstelsel van Nederland. Het is de bedoeling dat mensen met een hulpvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hiermee wordt het beroep op ondersteuning uit de eigen omgeving groter. Centraal staat de grotere betrokkenheid van de samenleving. En een goede balans tussen informele- en professionele zorg.

  Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning van kwetsbare burgers bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. Mantelzorgers en vrijwilligers worden nog nauwer betrokken bij inzet van ondersteuning via de nieuwe Wmo.

  Meer info
 • Veranderingen afvalinzameling per 19 mei

  19-5-2014 - Sinds afgelopen maandag is de afvalinzameling in Waalre veranderd. Meer informatie en de inzameldata vindt u in de digitale afvalkalender op afvalkalender.waalre.nl. Om u verder wegwijs te maken stuurden wij u vorig weekend de Afvalwijzer toe. Hierin vindt u meer informatie over waar u het afval kwijt kunt, wat er met het gescheiden afval gebeurt, de ophaalservice van Kringloop de Kempen en de nieuwe ophaalservice met Big Bags.

  Meer info
 • Vacature voor burgemeester Waalre opengesteld

  19-05-2014 - Staatscourant publiceert vacature

  Via de Staatscourant is de vacature voor een nieuwe burgemeester van Waalre opengesteld. In de profielschets vindt u de functie-eisen. In het woordelijk verslag van de raadsvergadering van 12 mei*, vindt u een toelichting op de profielschets en informatie over de procedure. De kandidaten kunnen tot en met 9 juni op de vacature reageren. Als de definitieve keuze is gemaakt, naar verwachting in november, zal de Commissaris van de Koning de burgemeester in de gemeente beëdigen.

  Meer info
 • Commissaris van de Koning ontvangt profielschets nieuwe burgemeester

  14-05-2014 - Op maandag 12 mei werden twee bijzondere raadsvergaderingen gehouden. Eerst werd de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Ook werd een vertrouwenscommissie ingesteld die de procedure voor een nieuwe burgemeester voor Waalre gaat begeleiden. In de raadsvergadering die daarop volgde gaf waarnemend raadsvoorzitter, Kees de Zeeuw, een toelichting op de profielschets. Daarna nam Commissaris van de Koning Wim van de Donk de profielschets in ontvangst. De Commissaris sprak zijn complimenten uit voor de profielschets. Welke volgens hem duidelijk was opgesteld wat de zoektocht naar de juiste persoon als burgemeester voor Waalre ten goede komt. Vervolgens vertelde de Commissaris meer over de selectieprocedure die gevolgd wordt.

  Meer info
 • Veranderingen afvalinzameling per 19 mei

  13-05-2014 - Met ingang van komende maandag verandert de afvalinzameling in Waalre. De belangrijkste wijziging is dat we u meer mogelijkheden bieden om materialen te scheiden, zoals blik, melk-/sap-/yoghurtpakken en luiers en incontinentiemateriaal. Het GFT-afval halen we in de zomermaanden vaker bij u op. Daarmee zult u aanzienlijk minder restafval in de grijze kliko overhouden. Daarom hoeft het restafval voortaan minder vaak opgehaald te worden.

  Meer info
 • Wie verdient een Koninklijk lintje?Koninklijke onderscheiding

  14-4-2014 - Elk jaar bij de viering van Koningsdag, worden Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Kent u ook een vrijwilliger die een lintje verdient? U heeft de mogelijkheid om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen.

  Meer info
 • Veranderingen afvalinzameling per 19 mei

  6-5-2014 - Per 19 mei verandert de afvalinzameling in Waalre. De belangrijkste wijziging is dat we u meer mogelijkheden bieden om materialen te scheiden. U kunt voortaan meer materialen (zoals luiers, blik en melk-/sappakken) gescheiden aanbieden. Maar we halen ook vaker bepaalde materialen (zoals GFT) bij u op. Daarmee zult u aanzienlijk minder restafval in de grijze kliko overhouden. Daarom hoeft het restafval voortaan minder vaak opgehaald te worden.

  Meer info
 • TuinkorvenTuinkorven

  6-5-2014 - In week 20 worden de tuinkorven weer weggehaald. Wij zorgen ervoor dat de locaties netjes achtergelaten worden. Houdt de locaties netjes. Dus stort geen tuinafval meer wanneer de tuinkorven er niet meer staan!

 • Gemeentehuis sluit op 7 mei om 16.00 uur

  30-4-2014 - Het gemeentehuis aan de Laan van Diepenvoorde 32 sluit in verband met de afscheidsreceptie van ex-wethouders Piet van Dalen en Ton Bonouvrié om 16.00 uur.

 • Oud-wethouder Bonouvrié ontvangt gemeentelijke onderscheiding

  30-04-2014 - Oud-wethouder Ton Bonouvrié heeft het Gemeentelijk Blijk van Waardering ontvangen. Deze gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een bronzen legpenning met bijbehorend oorkonde ontving hij uit handen van burgemeester Kortmann tijdens de raadsvergadering op 29 april jl. Ton Bonouvrié kreeg het Gemeentelijk Blijk van Waardering voor zijn jarenlange inzet, ondermeer als wethouder, gemeentesecretaris en als actief (bestuurs)lid in het verenigingsleven van Waalre.

  Meer info
 • Studenten maken landschapsontwikkelingsplan WaalreHAS

  29-4-2014 - Drie studenten van HAS Hogeschool zijn in het kader van hun afstuderen bezig met het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan en een uitvoeringsprogramma voor de gemeente Waalre. Ter ondersteuning worden er drie interactieve bijeenkomsten georganiseerd, de eerste bijeenkomst heeft op 17 april plaatsgevonden.

  Meer info
 • 70e provinciale Dodenherdenking in Waalre

  28-4-2014 - Op 4 mei vindt in Waalre de provinciale dodenherdenking plaats. Dit jaar is het thema “Vrijheid geef je door”. Ook dit jaar is de herdenking georganiseerd door Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden. De plechtigheid begint om 19.15 uur in de Willibrorduskerk aan de Markt in Waalre.

  Meer info
 • Vrijwilligers Waalre zoekt nieuwe collega'sVrijwilligers Waalre

  28-4-2014 - Vrijwilligers Waalre geeft informatie aan vrijwilligers en organisatie over vrijwilligerswerk binnen onze gemeente. Ook bemiddelen en begeleiden zij beide partijen. Vrijwilligers Waalre bestaat momenteel uit vijf personen maar extra handen zijn altijd welkom.

  Meer info
 • Operatie Market Garden 2014

  28-4-2014 - In september 2014 vindt in onze regio een spectaculair evenement plaats in het kader van de herdenking ’70 jaar Operatie Market Garden’ (OMG).

  Meer info
 • Verandering afvalinzameling per 19 meiWijziging in de afvalinzameling

  28-4-2014 - Op 19 mei veranderen we de inzameling van huishoudelijk afval in Waalre. Dat doen we omdat er in het afval veel waardevolle materialen zitten die nu nog verband worden. Dat is zonde en kost veel geld. Door beter afval te scheiden besparen we geld en het milieu. Afgelopen week heeft elk Waalres huishouden een nieuwe afvalkalender ontvangen met daarbij uitleg over de verandering in afvalinzameling. De inwoners van Waalre krijgen meer mogelijkheden om verschillende afvalstromen gescheiden aan te bieden, waardoor het restafval minder vaak opgehaald hoef te worden.

  Meer info
 • Uitnodiging afscheidsreceptie wethoudersWethouders nemen afscheid

  28-4-2014 - Op woensdag 7 mei a.s. nemen de heren Ton Bonouvrié en Piet van Dalen afscheid als wethouders van de gemeente Waalre.

  Als dank voor de inzet en de betrokkenheid wordt hen een feestelijke receptie aangeboden. Deze receptie vindt plaats op woensdag 7 mei van 17.30 tot 19.00 uur in Restaurant De Leemerhoef, Gestelsestraat 102, 5582 HK Waalre.

  Het college van B&W nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 • Drie Waalrenaren Koninklijk onderscheidenLintjesregen 2014

  25-4-2014 - Op vrijdag 25 april heeft burgemeester Kortmann aan drie inwoners van de gemeente Waalre een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De heer Drs. A.H.P.J. Dams en de heer W.F.W. Doensen werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer W.P.M. Bannenberg werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  Meer info
 • Nieuwe coalitie presenteert coalitieakkoord en kandidaat wethouders

  24-04-2014 - De nieuwe coalitie voor Waalre is bekend. Onder het motto: “Samen verder met de kracht van Waalre” hebben de partijen D66, VVD, CDA en PvdA een coalitie gevormd. De coalitiepartijen willen verder gaan op de vanaf april 2013 ingeslagen weg om het dualisme meer ruimte te geven waarbij het inhoudelijk debat in de gemeenteraad plaatsvindt en het college een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering. De coalitiepartijen zijn zich ervan bewust dat er in deze periode belangrijke en ingrijpende besluiten genomen moeten worden om Waalre toekomstbestendig te houden. De coalitiepartijen zijn bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen en zullen er alles aan doen om voor de inwoners van Waalre aansprekende resultaten te boeken.

  Meer info
 • De afvalinzameling wijzigt op 19 meiWijziging in de afvalinzameling

  23-4-2014 - De gemeente Waalre wijzigt vanaf 19 mei haar afvalinzameling. De belangrijkste wijziging is dat we u meer service bieden om materialen te scheiden. U kunt voortaan meer materialen (zoals luiers en melk-/sappakken) gescheiden aanbieden. Maar we halen ook vaker bepaalde materialen (zoals GFT) bij u op. Daarmee zult u aanzienlijk minder restafval in de grijze kliko overhouden. Daarom hoeft het restafval voortaan minder vaak opgehaald te worden. Meer informatie over deze wijzigingen krijgt u de komende week per post thuis gestuurd.

  Meer info
 • Beschermingsmaatregel voor delen van Reusel en Beerze

  23-4-2014 - Met onmiddellijke ingang kondigt Waterschap De Dommel een verbod af voor het onttrekken van water uit de beken de Reusel ten zuiden van het Wilhelminakanaal en de Groote en Kleine Beerze. Dit verbod geldt ook voor de kleinere beken, zoals de Raamsloop, en sloten die uitkomen in deze beken. Boeren en tuinders gebruiken dit water voor het beregenen van hun gewassen. Nu zijn ze aangewezen op grondwater. Maar voor het oppompen van grondwater heeft men een vergunning nodig.

  Meer info
 • Militaire oefening

  22-4-2014 - Van 28 april tot en met 2 mei 2014 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  Meer info
 • De buurtbus gaat voorbereid op pad!Buurtbus Waalre

  22-4-2014 - De 22 vrijwillige chauffeurs van de buurtbusvereniging hebben in het najaar van 2013 een rijvaardigheidstraining gevolgd. Eind 2014 komt er een vervolg op deze rijvaardigheidstraining. De chauffeurs rijden in de ochtend vijf ritten van een uur en in de middag vier ritten. Met de trainingen, die georganiseerd zijn in samenwerking met gerenommeerde verkeersveiligheidsorganisaties zoals de ANWB, wil de buurtbusvereniging de chauffeurs voorbereiden op onverwachte situaties in de bus of in het verkeer. Tijdens deze trainingen wordt veel aandacht besteed aan de rij- en hulpvaardigheid van de chauffeurs. Daarnaast wordt jaarlijks een reanimatie- en AED cursus gegeven aan de chauffeurs zodat zij in geval van nood tijdens een busrit mensen hulp kunnen bieden.

  Meer info
 • Bibliotheek 't Hazzo zoekt vrijwilligers!

  22-4-2014 - Werk je graag met mensen en zoek je boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk? Als gastheer of gastvrouw ontvang je bezoekers en maakt hen wegwijs in de bibliotheek. Je bent verantwoordelijk voor het innemen en opruimen van materialen en het op orde houden van de bibliotheek.

  Meer info
 • Sanering hogedruk gasleiding Endinet

  22-4-2014 - 22 april is Endinet B.V. in de gemeente Waalre gestart met het saneren van een deel van het gasleiding netwerk. Hierbij wordt het bestaande netwerk opgewaardeerd van een 1 bar netwerk naar een 8 bar netwerk.

  Meer info
 • Coalitie-onderhandelingen Waalre in laatste fase

  17-04-2014 - De coalitie onderhandelingen in Waalre tussen D66, VVD, CDA en PvdA verlopen voorspoedig. Deze week leggen de onderhandelaars de laatste hand aan het coalitie akkoord tussen de partijen. De nieuwe coalitie wil doorgaan op de weg die vorig jaar april is ingeslagen. Een bestuur dat het dualisme ruimte geeft en het debat terug brengt naar de gemeenteraad.
   

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval Pasen

  In verband met Pasen wordt op maandag 21 april 2014 geen restafval opgehaald. De ophaaldag van de grijze container verschuift daarom naar zaterdag 19 april 2014. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender, afvalkalender.waalre.nl,  www.waalre.nl of bel met ons GemeenteContactCentrum, telefoon 040-2282500.

 • Aangepaste ophaaldag oud papier

  In verband met Koningsdag wordt in bepaalde wijken op zaterdag 26 april 2014 geen oud papier opgehaald. De ophaaldag van oud papier verschuift daarom voor de betreffende wijk naar zaterdag 19 april 2014. Zorg dat uw papier op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender, afvalkalender.waalre.nl, www.waalre.nl of bel met ons GemeenteContactCentrum, telefoon 040-2282500.

 • Renovatie het Fort gereedRenovatie het Fort gereed

  14-4-2014 - De afgelopen weken heeft de gemeente Waalre Het Fort in Waalre-dorp opnieuw ingericht ter hoogte van de huisnummers 30 t/m 66. Het groen in de openbare ruimte in deze straat gaf veel problemen. Er stonden in dit gedeelte van de straat teveel bomen. De wortels van deze bomen drukten de bestrating omhoog, waardoor deze van slechte kwaliteit was.

  Meer info
 • Startbijeenkomst inkooptraject voor (zorg)aanbieders decentralisaties jeugdzorg en AWBZ

  14-4-2014 - Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die momenteel gebruikmaken van begeleiding en kortdurend verblijf op basis van de Awbz. Deze taken worden ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook de taken op het gebied van de Jeugdzorg komen naar de gemeenten. Het overhevelen van deze Jeugdzorg en Awbz taken wordt ook wel decentralisaties genoemd.

  Meer info
 • Marktconsultatie voor voormalige bibliotheek Waalre-dorpMarktconsultatie voormalige bibliotheek Waalre-dorp

  9-4-2014 - De gemeente Waalre houdt een marktconsultatie voor de herontwikkeling van de voormalige bibliotheek in Waalre-dorp. In 2012 is een centrumvisie voor Waalre-dorp opgesteld met het doel om deze dorpskern te versterken en aantrekkelijker te maken. Eén van de locaties uit deze centrumvisie is het pand van de voormalige bibliotheek aan de Markt 21 in Waalre.

  Meer info
 • Waalre scoort hoog op duurzaamheidsindexDuurzaamheidsindex

  9-4-2014 - Waalre scoort een 6,1 in de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex en bezet daarmee de 28e plaats in een ranglijst van 408 gemeenten. De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) laat in één oogopslag zien hoe duurzaam elke gemeente in Nederland werkelijk is. De GDI bekijkt de duurzaamheid van een gemeente in brede zin op de onderwerpen Mens en Maatschappij, Milieu en Natuur en Economie. Niet alleen een schone lucht en goede waterkwaliteit, maar ook jeugdwerkloosheid, gender gelijkheid en gezondheid van de inwoners worden onderzocht. Gemeenten zijn met de GDI onderling te vergelijken om zo van elkaar te leren en elkaar te stimuleren.

  Meer info
 • Websiteteksten laten voorlezen

  9-4-2014 - U kunt teksten op de gemeentelijke website www.waalre.nl en op www.waalre.woz-portaal.nl laten voorlezen. Hiervoor biedt de gemeente een gratis programma aan. Heeft u moeite met het lezen van informatie op de website? Zet dan het programma aan zodat u de tekst hoort.

  Meer info
 • Doe mee! Prijsvraag vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijnNationale zorgvernieuwingsprijs

  9-4-2014 - Heb je een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg? Een idee waardoor mensen (nog beter) in staat zijn om zorg te dragen voor elkaar? Dan maak je kans op de Nationale Zorgvernieuwingsprijs! Stuur je idee uiterlijk 22 april 2014 vóór 15.00 uur in. Je maakt dan kans op € 75.000,- waarmee het idee uitgevoerd wordt.

  Meer info
 • Vennenwandeling HoutwallengroepVennenwandeling

  31-03-2014 - Op zaterdag 22 maart hield de Houtwallengroep een vennenwandeling. Iedereen die heeft deelgenomen aan de dag, bedankt!

 • Afsluiting gedeelte Deelshouten

  31-03-2014 - Afsluiting gedeelte Deelshouten van maandag 7 april tot en met 11 april.

  Meer info
 • “Vertrouwen en eensgezindheid” bij vorming coalitie en college

  31-03-2014 - Op zaterdag 29 maart spraken initiatiefnemer D66 en mogelijke coalitiepartners VVD, CDA en PvdA voor het eerst gezamenlijk met elkaar. Ze werden het er over eens dat ze een coalitieakkoord willen sluiten met beleid op hoofdlijnen. Ook vinden ze daarbij erg belangrijk dat er ruimte blijft voor debat in de gemeenteraad.

  Meer info
 • Wet Basisregistratie Personen (BRP)

  26-03-2014 - Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking getreden. Deze vervangt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens en vormt het wettelijk kader voor de nieuwe basisregistratie.

  Meer info
 • Doe mee! Prijsvraag vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijnNationale zorgvernieuwingsprijs

  25-3-2014 - Heb je een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg? Een idee waardoor mensen (nog beter) in staat zijn om zorg te dragen voor elkaar? Dan maak je kans op de Nationale Zorgvernieuwingsprijs! Stuur je idee uiterlijk 22 april 2014 vóór 15.00 uur in. Je maakt dan kans op € 75.000,- waarmee het idee uitgevoerd wordt.

  Meer info
 • HondenuitlaatregelsHondenuitlaatregels

  25-3-2014 - Binnen de gemeente Waalre zijn geen speciale hondenuitlaat plaatsen. U kunt uw hond uitlaten, met in achtneming van onderstaande regels:

  Meer info
 • NL DOET weer een succes!

  25-3-2014 - Op zaterdag 22 maart heeft het gemeentebestuur van Waalre haar handen weer uit de mouwen gestoken tijdens NL DOET, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Dit jaar is het schoolplein van basisschool Ekenrooi onder handen genomen. De school is ongeveer twee jaar geleden naar het nieuwe pand aan de Maximiliaanlaan verhuisd. Het schoolplein was echter nog niet mooi gemaakt. Mede dankzij het gemeentebestuur van Waalre ziet het plein er weer goed uit.

 • Overtollige huisraad? Kringloop de Kempen!Kringloop de Kempen

  25-3-2014 - Heeft u nog bruikbare huisraad waar u niets mee doet? Stichting Kringloop de Kempen haalt dit kosteloos op bij alle inwoners van Waalre. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is een afspraak maken via telefoonnummer: 040-2544334. U kunt ook uw spullen afgeven aan de Run 4145 in Veldhoven.

  Meer info
 • Afsluiting 'onofficiële' paden in de gemeentebossen van Waalre

  18-3-2014 - De gemeente Waalre heeft in totaal circa 400 hectare bos- en natuurterrein in bezit die een dagelijks beheer vragen. Binnen deze oppervlakte liggen verschillende recreatieve routes. Er zijn wandelroutes, atb-routes, ruiterroutes en fietsroutes. Daarnaast zijn er nog verschillende andere zandpaden die opengesteld zijn.

  Meer info
 • Doe jij ook één uur het licht uit voor de aarde?

  18-3-2014 - Op zaterdag 29 maart vanaf 20.30 uur is het Earth Hour. Dan gaat overal ter wereld één uur het licht uit. Met deze symbolische actie maken miljoenen mensen, bedrijven en organisaties samen het grootste statement voor de natuur om zuiniger om te gaan met onze aarde.

  Meer info
 • Helpt u mee om natuurbranden te voorkomen?Natuurbrandgevaar

  18-3-2014 - De natuur is mooi maar ook kwetsbaar. Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Ieder vuurtje in een natuurgebied kan uitlopen op een allesverwoestende brand. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. In deze periode van het jaar - wanneer de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen en daardoor erg droog zijn - is de natuur vanwege de droogte extra kwetsbaar.

  Meer info
 • Ondersteuning en advies voor vrijwilligersVrijwilligers Waalre

  18-3-2014 - Bent u op zoek naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding? Wilt u graag iets voor andere mensen doen? Misschien is vrijwilligerswerk dan iets voor u! Er zijn genoeg redenen om vrijwilligerswerk te doen. Die reden kunt u toelichten tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek.

  Meer info
 • Waalre aan de slag tijdens NL doet!NL DOET

  18-3-2014 - Op zaterdag 22 maart steekt het gemeentebestuur van Waalre haar handen uit de mouwen tijdens NL DOET. Zij gaan het schoolplein van OBS Ekenrooi opknappen. Voor meer informatie ga naar: www.nldoet.nl.

 • Informatiemarkt over kansrijke beroepen en opleidingen

  18-3-2014 - Ben je tussen de 18 en 27 jaar en wil je meer te weten komen over kansrijke beroepen en opleidingen? Kom dan op donderdag 27 maart tussen 10.00 – 13.00 uur naar de Effenaar. Aanmelden kan door hier te klikken. Je kunt je opgeven tot 26 maart.

  Meer info
 • Samen werken aan goede jeugdhulp

  13-03-2014 - Afspraken over jeugdzorg in Zuidoost-Brabant. Vanaf 2015 zijn de gemeenten volledig verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Nu liggen die taken nog bij het Rijk en de provincies. De gemeenten moeten de jeugdzorg met minder geld uitvoeren. In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten samen aan de voorbereiding op de veranderingen in de jeugdzorg. De 21 gemeenten hebben onder voorwaarden overeenstemming bereikt met Bureau Jeugdzorg over de toekomstige samenwerking.

  Meer info
 • Raad stelt budget beschikbaar voor uitwerken PvA huisvesting

  In de raadsvergadering van 11 maart stond het dossier gemeentehuis op de agenda. Tijdens deze vergadering is besloten om € 10.000,- beschikbaar te stellen voor het uitwerken van een Plan van Aanpak.

  Meer info
 • Bezwaar tegen WOZ-waarde

  3-3-2014 - Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde van uw woning? Dan kunt u bezwaar maken. Tegenwoordig schakelen mensen regelmatig een bureau dat voor hen bezwaar maakt bij de gemeente en dat werkt op basis van ‘no cure, no pay’ (geen resultaat, geen kosten). Het is echter heel gemakkelijk om zelf bezwaar te maken en op die manier uzelf, en de samenleving kosten te besparen. In dit artikel leggen we u uit hoe u bezwaar kunt maken en wat de gevolgen zijn van het inschakelen van een professionele bezwaarmaker.

  Meer info
 • Plaatsing TuinkorvenTuinkorven

  5-3-2014 - Op 4 en 5 maart zijn er tuinkorven geplaatst binnen de gemeente. Op maandag 12 en dinsdag 13 mei worden deze weer opgeruimd.

  Meer info
 • Passend onderwijs leidt tot gewijzigde verordening leerlingenvervoer

  11-3-2014 - Elk kind heeft recht op goed onderwijs. De gemeente Waalre staat achter het streven van het Rijk dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben zij de beste kansen om mee te doen in de samenleving. Daarom wordt  op 1 augustus 2014 de wetswijziging Passend Onderwijs van kracht. Kinderen die passend onderwijs nodig hebben, kunnen dat krijgen. Net als nu.

  Meer info
 • Adresgegevens vaak niet goed doorgegeven aan gemeente

  11-3-2014 - Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar.

  Meer info
 • Activiteiten HoutwallengroepNatuurwerkdag

  11-3-2014 - Er was veel belangstelling voor de Natuurwerkdag die gehouden werd aan het Groot Vlasrootven. Ruim 60 deelnemers hebben in hoog tempo veel werk verzet. Daardoor is het Groot Vlasroot helemaal opgeschoond. Er waren veel kinderen aanwezig, waaronder ook een grote groep Bevers van Scoutinggroep Aalst-Waalre. Bep van Stipdonk van het IVN Valkenswaard-Waalre gaf een inleiding over de betekenis van Vlasroot. Vervolgens werd er voor de kinderen een mooie sporenzoektocht georganiseerd.

  Meer info
 • Waalre aan de slag tijdens NL doet!Nederland doet!

  11-3-2014 - Het gemeentebestuur van Waalre steekt op zaterdag 22 maart de handen uit de mouwen. Onder de vlag van NL DOET, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, gaan zij het schoolplein van OBS Ekenrooi opknappen. Het gemeentebestuur en Vrijwilligers Waalre willen hiermee laten zien dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de Waalrese samenleving.

  Meer info
 • Sleuteloverhandiging carnavalSleuteloverdracht

  11-3-2014 - Op zaterdag 1 maart 2014 overhandigde burgemeester Kortmann de sleutel van Waalre aan Prins William van AWC de Keien, Prins Tiesjurt van de Baltrappers en Prins Rob van De Torentutters. Het was erg gezellig!

 • Omgevingsloket online gaat over op eHerkenning 2 per 1 april 2014

  Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen.

  Meer info
 • Raad kiest 't Hazzo als locatie voor nieuw gemeentehuis

  26-02-2014 - Op dinsdag 25 februari besloot de gemeenteraad van Waalre om locatie ‘t Hazzo te kiezen als locatie voor het nieuwe gemeentehuis. Op 11 maart wordt een voorstel in de raad behandeld voor een plan van aanpak voor het vervolgtraject. In dat plan van aanpak worden onder andere financiële - en ruimtelijke kaders opgenomen. De raad heeft een keuze gemaakt uit de locaties Koningin Julianalaan en ’t Hazzo en in grote meerderheid gekozen voor de locatie ’t Hazzo met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

  Meer info
 • Jeugdsportfonds Waalre ontvangt gift van Rabobank FoundationJeugdsportfonds Waalre ontvangt cheque Rabobank

  3-3-2014 - Maandag 24 februari 2014 heeft het Jeugdsportfonds een cheque t.w.v. € 5000,- mogen ontvangen. De gift van de Rabobank Foundation werd overhandigd door René Coppens, directievoorzitter van Rabobank De Kempen. Het bedrag dient als versterking van het dit jaar gestarte Jeugdsportfonds Waalre. Met het bedrag kan het Jeugdsportfonds tientallen Waalrese kinderen, die opgroeien vanuit een achterstandspositie, lid maken van een lokale sportvereniging. Wethouder De Jonge nam de cheque samen met Peter Overeem van Jeugdsportfonds Brabant in ontvangst. De gemeente Waalre en het Jeugdsportfonds Brabant/Waalre bedanken de Rabobank hartelijk voor deze donatie.

  Meer info
 • Wandelen in de Wijk 2014Wandelen in de Wijk 2014

  3-3-2014 - Iedereen die wil bewegen moet daarvoor de mogelijkheid krijgen, want bewegen is gezond. Daarom organiseert GOW Welzijnswerk Waalre de activiteit “Wandelen in de Wijk”. Het evenement is vooral bedoeld voor mensen die niet meer mee kunnen lopen met wandelgroepen die grotere afstanden afleggen in een (te) hoog tempo.

  Meer info
 • Stichting Leergeld ontvangt donatie van 'thuisStichting Leergeld ontvangt donatie van 'thuis

  3-3-2014 - Woonstichting ’thuis heeft Stichting Leergeld Waalre blij kunnen maken met een bedrag van € 868,-. Steeds meer gezinnen kunnen de kosten voor schoolse - en buitenschoolse activiteiten niet meer opbrengen. Met de donatie van ‘thuis kan Stichting Leergeld weer meer kinderen ondersteunen.

  Meer info
 • Reconstructie het Fort

  3-3-2014 - De gemeente Waalre gaat dit voorjaar een deel van Het Fort opnieuw inrichten ter hoogte van de huisnummers 30 t/m 66. De redenen hiervoor zijn:

  - De boomwortels in dit gedeelte van de straat drukken de bestrating omhoog waardoor deze in slechte staat is. Dit is al jaren een probleem. De gemeente krijgt hierover steeds meer klachten en meldingen;
  - De boomwortels die voor problemen zorgden zijn verwijderd, maar op de lange termijn kunnen bomen hierdoor instabiel worden.De gemeente wil dit tegengaan;
  - In dit deel van Het Fort staan 27 bomen, wat veel is voor deze straat. Een aantal bomen wordt gekapt, waardoor de andere bomen betere groeiomstandigheden krijgen;
  - De aanleg van Glasvezel heeft de bestrating verslechterd.

  Meer info
 • Geen acceptgiro meer

  3-3-2014 - Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk om de gemeentelijke belastingen te betalen met een acceptgiro. Op de Europese betaalmarkt zijn veel ontwikkelingen, en de acceptgiro verdwijnt op termijn als betaalmiddel. Als gemeente moeten wij voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Single Euro Payment Area (SEPA). Aangezien er in Waalre amper gebruik wordt gemaakt van betalen met acceptgiro, hebben wij besloten betalingen met dit middel te stoppen.

  Meer info
 • Raad kiest voor 't Hazzo als locatie nieuw gemeentehuisJa tegen 't Hazzo

  3-3-2014 - Op dinsdag 25 februari besloot de gemeenteraad van Waalre om locatie ‘t Hazzo te kiezen als locatie voor het nieuwe gemeentehuis. Op 11 maart wordt een voorstel in de raad behandeld voor een plan van aanpak voor het vervolgtraject. In dat plan van aanpak worden onder andere financiële - en ruimtelijke kaders opgenomen. De raad heeft een keuze gemaakt uit de locaties Koningin Julianalaan en ’t Hazzo en in grote meerderheid gekozen voor de locatie ’t Hazzo met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

  De belangrijkste argumenten voor deze keuze waren de combinatie van de functies bestuur en cultuur. De multifunctionaliteit en mogelijkheid tot ontmoeten kunnen volgens de raad hier het beste gerealiseerd worden. Ook zijn de mogelijkheden voor hergebruik in de toekomst van het gemeentehuis op deze locatie groter. Dit waren de criteria die de raad eerder in het Programma van Eisen (PvE) heeft vastgelegd. Wethouder Ton Bonouvrié: “Ik ben heel blij dat de raad een keuze voor de locatie heeft gemaakt. Zoals al eerder gezegd zal het nieuw te realiseren gemeentehuis niet leiden tot lastenverzwaring voor onze inwoners.”

  Meer info
 • Avondopenstelling 6 maart 2014

  28-02-2014 - Op donderdag 6 maart 2014 vervalt de avondopenstelling van het gemeentehuis.
  Het gemeentehuis is dan om 17.00 uur gesloten.

 • Informatieve film Monumentendag

  25-02-2014 - Jaarlijks vindt er een Monumentendag plaats. In 2013 is daar een informatieve film van gemaakt op verzoek van de Monumentencommissie en enkele vrijwilligers uit het dorp. De film is gemaakt door Harm Carolus. U kunt de film hier bekijken of op de gemeentelijke website via Sport, Cultuur & Vrije tijd / Kunst & Cultuur.

 • Inwoner en gemeente in overlegIn gesprek met inwoners en consulent

  24-2-2014 - Voor ons allemaal, zowel voor u als voor ons als gemeente, verandert er komende jaren veel op het gebied van zorg en welzijn. Het beschikbare geld moeten we samen op een zo goed mogelijke manier verdelen, zodat hulp daar terecht komt waar het het hardst nodig is. In december 2013 heeft de gemeente inwoners met een Persoonsgebonden Budget (Pgb) een brief gestuurd. In deze brief vragen wij de Pgb gebruikers om vanaf 1 januari 2014 aan te tonen dat ze hulp in het huishouden inkopen en bij wie ze dat doen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat het beschikbare geld ook daar terecht komt, waar het nodig is. En ieder van ons heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.  

   De gemeente is benieuwd wat inwoners met een Pgb vinden van deze verandering. Daarom hebben we de afgelopen weken in een viertal artikelen inwoners die hiermee te maken hebben aan het woord gelaten. Op vragen en opmerkingen van inwoners, heeft de gemeente een reactie gegeven. Deze week is het laatste verhaal over het Pgb te lezen.

  Meer info
 • Controle op alcoholverkoop en gebruik onder 18 jaar is speerpuntGeen alcohol onder de 18

  24-2-2014 -  In 2014 geeft de gemeente extra aandacht aan de controles op gebruik van alcohol onder 18 jaar en de verkoop van alcohol aan deze leeftijdsgroep in horecagelegenheden, (sport)kantines en andere verkooppunten als supermarkten. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 van de gemeente. Het college heeft dit programma op 28 januari 2014 vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma 2014 wordt aangegeven waar het komende jaar prioriteit aan wordt gegeven. Hieronder leest u de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014. 

  Meer info
 • Nix tot 18 jaar ook tijdens carnavalNix is de afspraak

  24-2-2014 - Carnaval staat weer voor de deur! Dat betekent veel gezelligheid, uitbundige kleding en kleurrijke wagens. Maar ook tijdens deze gezellige dagen is Nix tot 18 jaar de afspraak. De leeftijdsgrens om alcohol te mogen drinken is vanaf 1 januari 2014 verhoogt naar 18 jaar.

  Meer info
 • Boomfeestdag 2014 op woensdag 12 maartBoomfeestdag

  24-02-2014 - De nationale boomfeestdag wordt dit jaar gevierd op woensdag 12 maart 2014. Het thema van deze dag is: “Kiezen voor bomen”.

  Meer info
 • Maak carnaval geen feest voor inbrekers

  24-2-2014 - Traditioneel stijgt het aantal woninginbraken in de week voorafgaand, en tijdens carnaval. Ook gaan veel mensen in deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, net als de politie, extra alert te zijn op verdachte situaties in hun woonomgeving en deze ook bij de politie te melden.

  Meer info
 • Een nieuwe WOZ-waarde voor uw pand

  24-2-2014 - In het kader van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) ontvangt u met dagtekening 28 februari 2014  een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw pand. Deze waarde dient als heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting, het erfrecht, de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB) en de waterschapsomslag. De nieuwe WOZ-waarde geldt voor het belastingjaar 2014.

  Meer info
 • Locatiekeuze toekomstig gemeentehuis Logo huisvesting

  19-02-2014 - Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 18 februari behandelde de gemeenteraad de locatiekeuze voor het toekomstige gemeentehuis. De discussie ging vooral over de locaties Koningin Julianalaan en ’t Hazzo, varianten 1C en 1D. Variant C is met een nieuwe multifunctionele theaterzaal, variant D is zonder multifunctionele theaterzaal. Tijdens de raadsvergadering van 25 februari zal het over deze locaties/varianten gaan. Uit het debat op 18 februari kwam naar voren dat de politieke partijen het Boerenbondterrein een minder geschikte locatie vinden.

  Op 25 februari staat het onderwerp opnieuw op de agenda van de raadsvergadering. De gemeenteraad vindt het onderwerp rijp voor besluitvorming op 25 februari, mits een aantal openstaande vragen nog door het college beantwoord wordt. Deze vragen gaan met name over de (financiële) risico’s en vertraging van bouw met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure bij ’t Hazzo. Ook heeft de raad aanvullende vragen gesteld over de voor- en nadelen tot het onderbrengen van de raadzaal in de grootste multifunctionele zaal (ook wel Theaterzaal genoemd) in ’t Hazzo.

 • Inwoners en gemeente in overlegIn gesprek met inwoner en consulent

  17-02-2014 - Voor ons allemaal, zowel voor u als voor ons als gemeente, verandert er komende jaren veel op het gebied van zorg en welzijn. Het beschikbare geld moeten we samen op een zo goed mogelijke manier verdelen, zodat hulp daar terecht komt waar het het hardst nodig is. In december 2013 heeft de gemeente inwoners met een Persoonsgebonden Budget (Pgb) een brief gestuurd. In deze brief vragen wij de Pgb gebruikers vanaf 1 januari 2014 om aan te tonen dat ze hulp in het huishouden inkopen en bij wie ze dat doen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat het beschikbare geld ook daar terecht komt, waar het nodig is. En ieder van ons heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.

  De gemeente is benieuwd wat inwoners met een Pgb vinden van deze verandering. Daarom laten we inwoners die hiermee te maken hebben de komende weken aan het woord. Dat doen we in een viertal artikelen die gepubliceerd worden op 5-12-19 en 26 februari. Op vragen en opmerkingen van inwoners, geeft de gemeente in datzelfde artikel een reactie. Met deze vier artikelen geven zowel de geïnterviewde inwoners als de gemeente hun inzichten waarom zij bepaalde dingen doen.

  Meer info
 • Ondersteuning van evenementen door de gemeente

  17-02-2014 - De gemeente Waalre ondersteunt vanaf nu alleen nog evenementen die voldoen aan bepaalde criteria. Welke criteria dat zijn, leest u in dit artikel. Met het opstellen van criteria komen nog maar een aantal evenementen per jaar kosteloos in aanmerking voor ondersteuning van de gemeente. Die ondersteuning bestaat dan uit het aanleveren en ophalen van dranghekken, kliko’s en afzetmaterialen voor evenementen.

  Meer info
 • Help hennep uw buurt uit!Help hennep uw buurt uit

  17-02-2014 - Het komt weleens voor dat in schuren of op zolders een illegale hennepkwekerij wordt ontdekt. Deze hennepkwekerijen zijn gevaarlijk voor de woonomgeving. Er kan brand ontstaan door oververhitting of kortsluiting. Ook wateroverlast door lekkages komt voor. Daarnaast veroorzaken hennepkwekerijen overlast door onder andere stank- en schimmelvorming.

  Meer info
 • Kringloop de Kempen haalt overtollige huisraad opKringloop de Kempen

  17-02-2014 - Alle Waalrenaren kunnen overtollige, nog bruikbare huisraad inleveren bij Kringloop De Kempen in Veldhoven. Dat kan zowel bij de winkel op Run 5415 als op de milieustraat op Habraken. Maar u kunt het ook gratis laten ophalen door de eigen kringloopvrachtwagen. Als extra service wordt tegen een geringe vergoeding in beperkte mate ook niet-bruikbaar huisraad meegenomen, die wordt afgevoerd naar de Veldhovense milieustraat. Iedereen kan natuurlijk ook leuke spullen in de kringloopwinkel kopen tegen bescheiden prijzen.

  Meer info
 • HondenbeleidHondenpoep dispenser

  17-02-2014 - Veel inwoners van Waalre hebben een hond. Deze dierenvrienden zijn vaak gek op hun beestje en zorgen er goed voor. Echter, zijn er ook hondenbezitters, die helaas geen rekening houden met hun dorpsgenoten. Niemand vindt het prettig om andermans hondenpoep op te ruimen of in de hondenpoep te trappen. Houd daar rekening mee!

  Meer info
 • Militaire oefening

  17-02-2014 - Van 25 tot en met 27 februari 2014 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  Meer info
 • Beleidsplan jeugd Dommelvallei+ afgestemd met het onderwijsBeleidsplan jeugd Dommelvallei+

  10-2-2014 - In januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel en Waalre, werken als regio Dommelvallei+ samen om deze nieuwe taak goed voor te bereiden. Gezamenlijk is gewerkt aan een Beleidsplan Jeugd, dat in februari- maart 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraden van de vier gemeenten wordt aangeboden. De colleges van burgemeester en wethouders van de Dommelvallei+ hebben met het beleidsplan de ambitie om er samen met hun inwoners voor te zorgen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

  Meer info
 • Inwoner en gemeente in overlegInwoners en gemeente aan het woord

  10-2-2014 - Voor ons allemaal, zowel voor u als voor ons als gemeente, verandert er komende jaren veel op het gebied van zorg en welzijn. Het beschikbare geld moeten we samen op een zo goed mogelijke manier verdelen, zodat hulp daar terecht komt waar het het hardst nodig is. In december 2013 heeft de gemeente inwoners met een Persoonsgebonden Budget (Pgb) een brief gestuurd. In deze brief vragen wij de Pgb gebruikers vanaf 1 januari 2014 om aan te tonen dat ze hulp in het huishouden inkopen en bij wie ze dat doen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat het beschikbare geld ook daar terecht komt, waar het nodig is. Ieder van ons heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.

  De gemeente is benieuwd wat inwoners met een Pgb vinden van deze verandering. Daarom laten we inwoners die hiermee te maken hebben de komende weken aan het woord. Dat doen we in een viertal artikelen die gepubliceerd worden op 5-12-19 en 26 februari. Op vragen en opmerkingen van inwoners, geeft de gemeente in datzelfde artikel een reactie. Met deze vier artikelen geven zowel de geïnterviewde inwoners als de gemeente hun inzichten waarom zij bepaalde dingen doen.

  Meer info
 • Ergon en gemeente Waalre ondertekenen contractgemeente en Ergo tekenen contract

  10-2-2014 - De gemeente Waalre en Ergon ondertekenden op 3 februari 2014 een contract om taken op het gebied van onderhoud aan de openbare ruimte en medewerkers van de buitendienst per 1 maart 2014 over te dragen van de gemeente aan Ergon. Het contract houdt in dat de gemeente Waalre het onderhoud van de openbare ruimte voor een periode van tien jaar uitbesteedt aan Ergon. Ook neemt Ergon neemt zes medewerkers over van de gemeente Waalre.

  Meer info
 • Natuurwerkdag 22 februari 2014Natuurwerkdag

  10-2-2014 - De IVN Houtwallengroep Waalre gaat op 22 februari weer een Natuurwerkdag organiseren. Er wordt die dag gewerkt bij het Groot Vlasrootven. Wilt u graag meehelpen op 22 februari? Hieronder leest u hoe u zich aan kunt melden. Ook leest u op welke dagen er in het eerste kwartaal van 2014 nog meer natuurwerkdagen plaatsvinden.

  Meer info
 • Buurtbus voor iedereen!Buurtbus

  10-2-2014 - De buurtbus rijdt langs belangrijke punten binnen de gemeente zoals winkelcentra, medische voorzieningen, apotheken en gemeenschapshuizen. De buurtbus is ontzettend klantgericht. De chauffeurs zijn servicegericht, hulpvaardig en punctueel en passen daarom graag hun dienstverlening aan op uw wensen.

  De buurtbus werkt er hard aan om mensen enthousiast te maken om met de buurtbus te reizen. In januari 2014 registreerden we nog wat minder reizigers, dan in dezelfde maand van 2013. Vanaf de tweede helft van januari is een duidelijke toename van het aantal reizigers waarneembaar.
  We hopen dat deze trend zich doorzet. De chauffeurs doen hier in ieder geval hun uiterste best voor!

  Meer info
 • GOW welzijnswerk op zoek naar maatjesGOW Welzijnswerk

  10-2-2014 - Voor het project ‘Vrijwillige Coaches’ zijn wij op zoek naar vrijwilligers die als maatje een cliënt willen ondersteunen. Helaas is eenzaamheid onder ouderen een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Daar willen wij verandering in brengen!

  Meer info
 • Veel reacties inwoners nieuwe locatie gemeentehuis

  4-2-2014 - Inmiddels is fase 3, de consultatiefase voor inwoners afgesloten. De afgelopen weken zijn er meer dan honderd reacties binnengekomen via de post en via onze website. Deze reacties zullen gebundeld en aangeboden worden aan de Raad, zodat zij deze mee kunnen nemen tijdens het besluitvormingsproces. Ook de opkomst tijdens de informatiebijeenkomsten voor inwoners en medewerkers was groots. Bedankt hiervoor!

  Meer info
 • Inwoner en consulent aan het woordHulp in het huishouden

  3-2-2014 - Voor ons allemaal, zowel voor u als voor ons als gemeente, verandert er komende jaren veel op het gebied van zorg en welzijn. Het beschikbare geld moeten we samen op een zo goed mogelijke manier verdelen, zodat hulp daar terecht komt waar het het hardst nodig is. In december 2013 heeft de gemeente inwoners met een Persoonsgebonden Budget (Pgb) een brief gestuurd. In deze brief vragen wij de Pgb gebruikers vanaf 1 januari 2014 om aan te tonen dat ze hulp in het huishouden inkopen en bij wie ze dat doen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat het beschikbare geld ook daar terecht komt, waar het nodig is. En ieder van ons heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.

  De gemeente is benieuwd wat inwoners met een Pgb vinden van deze verandering. Daarom laten we inwoners die hiermee te maken hebben de komende weken aan het woord. Dat doen we in een viertal artikelen die gepubliceerd worden op 5-12-19 en 26 februari. Op vragen en opmerkingen van inwoners, geeft de gemeente in datzelfde artikel een reactie. Met deze vier artikelen geven zowel de geïnterviewde inwoners als de gemeente hun inzichten waarom zij bepaalde dingen doen.
   

  Meer info
 • 18 februari huisvesting in raadscommissieLogo huisvesting

  3-2-2014 - Op 18 februari behandelt de gemeenteraad in de raadscommissie o.a. het raadsvoorstel over de toekomstige huisvesting van het gemeentehuis van Waalre. Tot 3 februari kon u uw mening geven over de geselecteerde locaties/varianten via de informatiebijeenkomsten op 30 januari, de website, per mail en per brief. Er zijn veel reacties binnengekomen en ook nuttige suggesties. Deze reacties en suggesties worden verwerkt in het raadsvoorstel. De raadsleden nemen deze mee bij hun overwegingen en beraadslagingen.

  Meer info
 • Natuurwerkdag succesvol!Natuurwerkdag

  3-2-2014 - Op zaterdag 25 januari jl. organiseerde de Houtwallengroep een succesvolle Natuurwerkdag. De 75 enthousiaste deelnemers staken de handen uit de mouwen bij het Vliegenven. Wethouder Balk opende de dag en wenste de aanwezigen vooral veel werkplezier in de buitenlucht!

  Meer info
 • Moet je gevraagd worden om vrijwilliger te worden?Logo vrijwilligers Waalre

  3-2-2014 - Nee, je hoeft niet gevraagd te worden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Het is leuk als een vriend of kennis je vraagt om je in te zetten voor een bepaalde organisatie en om daar je kennis en vaardigheden te gebruiken. Je kunt ook uit eigen initiatief als vrijwilliger wat leuks en zinvols doen. Bijvoorbeeld als vrijetijdsbesteding of gewoon om onder de mensen te komen.

  Meer info
 • Start actualisatie gemeentegids 2014-2015Voorkant gemeentegids 2013-2014

  3-2-2014 - Op dit moment bereiden wij samen met het bedrijf Akse Media uit Den Helder de gemeentegids 2014-2015 voor, welke medio 2014 verschijnt. We merken dat organisaties en instellingen soms huiverig zijn hun adresgegevens aan Akse Media te verstrekken. Daarom laten wij u weten dat Akse Media het actualiseren van de gegevens in opdracht van de gemeente Waalre uitvoert.

  Meer info
 • SRE investerings- en adviesregeling voor midden- en kleinbedrijf opengesteld

  3-2-2014 - Momenteel is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor de SRE investerings- en adviesregeling voor midden- en kleinbedrijf. De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de regio Eindhoven en een nieuwe economische activiteit willen ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Het gaat om de SRE Investeringsregeling (SIR) en SRE Adviesregeling (SAR).

  Meer info
 • Informatieavond voor ondernemers inkoop en aanbestedingen

  3-2-2014 - De Eerste Kamer heeft een nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. Deze is in werking sinds 1 april 2013. Omdat inkoop en aanbestedingen ondernemers bezighoudt, wil de gemeente ondernemers graag bijpraten over dit onderwerp. Wij nodigen alle ondernemers uit de gemeente Waalre die geïnteresseerd zijn in hoe overheidsopdrachten in de markt worden gezet, van harte uit voor een informatieavond op:

  Datum: woensdag 26 februari 2014,
  Tijd: 20.00 - 21.30 uur (Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
  Locatie: Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8

  Meer info
 • Alcohol niet onder de 18!alcohol niet onder de 18 jaar

  27-01-2014 - Alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan. Binnenkort ontvangen ouders/verzorgers van jongeren tussen de 12 en 17 jaar een brief en informatiefolder van de gemeente. Want alcohol drinken voor jongeren onder de 18 jaar is riskant! In de folder leest u wat u als ouder/verzorger kunt doen.

  De leeftijdsgrens om alcohol te mogen drinken is vanaf 1 januari 2014 verhoogt naar 18 jaar. Supermarkten, slijterijen, kroegen, sportkantines of andere horecagelegenheden kunnen een boete krijgen van de gemeente als zij toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen jongeren onder de 18 geen alcohol in bezit of bij zich hebben. Wanneer je jonger dan 18 jaar bent en je hebt toch alcohol bij je riskeer je een boete.

  Meer info
 • Rectificatie artikel Minimabeleid en armoede in de gemeente Waalre

  24-01-2014 - In de schakel van week 5 met verschijningsdatum 22 januari 2014 staat een interview met wethouder Elly de Jonge over het Minimabeleid. In het artikel staan een aantal feitelijke onjuistheden, waarover wij u via onderstaande rectificatie willen informeren. Huis aan Huisblad de Schakel zal op 29 januari 2014 ook een rectificatie op hun voorpagina plaatsen.

  Er is tijdens het interview door wethouder de Jonge niet gezegd dat er in 2014 een onderzoek plaatsvindt met de Seniorenraad om te kijken hoe het met de doelgroep senioren gesteld is. Wethouder de Jonge heeft tijdens het interview wel aangegeven van plan te zijn om in 2014 met de Seniorenraad over de doelgroep senioren in gesprek te gaan. In het artikel is wethouder de Jonge met de volgende quote aangehaald: “een andere verborgen doelgroep waar we geen grip op hebben, zijn de illegale inwoners”. Wethouder de Jonge heeft tijdens het interview in relatie tot minimaregelingen niet over illegale inwoners gesproken. Illegale inwoners komen naar aanleiding van de Nederlandse wet- en regelgeving ook niet in aanmerking voor minimaregelingen. Mocht u naar aanleiding van deze rectificatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Team Communicatie.

 • Militaire oefening

  27-01-2014 - Van 4 tot en met 6 februari 2014 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  De militaire oefening wordt gehouden in het kader van het op peil houden van militaire vaardigheden.
  Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich te voet en met voertuigen verplaatsen. De militairen verplaatsen zich alleen over openbare wegen en paden. Aan de oefening nemen 80 personen deel en 27 voertuigen. Er wordt tijdens de oefening geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Painfbat Ll uit Oirschot.

  Voor meer informatie over de landmacht kijk op: www.landmacht.nl.

 • Paspoort en ID-kaart voortaan 10 jaar geldig

  24-01-2014 De paspoortwet wordt met ingang van 9 maart 2014 gewijzigd. Een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart, aangevraagd op of na 10 maart, is dan voortaan 10 jaar geldig. Deze geldigheid van 10 jaar geldt alleen voor personen van 18 jaar en ouder. Voor kinderen tot en met 17 jaar blijft het paspoort of de identiteitskaart 5 jaar geldig. Deze regel geldt omdat kinderen binnen enkele jaren veel van uiterlijk kunnen veranderen.

  Meer info
 • Gemeente nodig? Maak een afspraak!Gemeente nodig? Maak een afspraak!

  20-1-2014 - De gemeente Waalre werkt uitsluitend op afspraak. Heeft u een paspoort, uittreksel, rijbewijs of een ander product nodig? Dan moet u een afspraak maken. Dat kunt u doen via www.waalre.nl.

  Meer info
 • Winnaars loterij kerstboominzamelingFoto Peter Lagendijk

  20-1-2014 - Op zaterdag 11 januari 2014 werden tijdens de kerstboominzameling bijna 650 bomen ingeleverd. Zoals elk jaar was aan de actie een loterij verbonden. In dit artikel maken we de prijswinnaars van de loterij bekend!

  Meer info
 • Vergadering adviesraad leerlingenvervoer 29 januari 2014Leerlingenvervoer

  20-1-2014 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 29 januari 2014, aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

 • GemeenteContactCentrum

  14-01-2014 - De nieuwe naam voor de frontoffice van de gemeente Waalre is GemeenteContactCentrum. Uit de ruim twintig inzendingen van inwoners is GemeenteConctactCentrum gekozen. De winnende inzending is van Annemieke Kole. Wij willen iedereen die een naam heeft ingestuurd hiervoor hartelijk danken!

  Meer info
 • Mogelijke locaties toekomstig gemeentehuis bekend

  14-1-2014 - Inwoners en medewerkers van de gemeente konden in het najaar van 2013 mogelijke locaties aandragen voor het toekomstige gemeentehuis. Hieruit is een totale lijst van locaties en varianten gekomen. Deze totale lijst en informatie over het proces is te vinden op www.waalre.nl/gemeentehuis. De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad de totale lijst na zorgvuldige afweging teruggebracht naar 5 mogelijke locaties/varianten.
   

  Meer info
 • Bedankt voor uw geduld!Logo gasunie

  13-1-2014 - In de periode september – december 2013 heeft Gasunie werkzaamheden uitgevoerd in de Heikantstraat tussen Valkenswaard en Waalre. Oudere onderdelen van het gastransportnet werden vervangen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, werden een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Die kunnen voor weggebruikers de nodige overlast hebben geven. Wij willen u bedanken voor het geduld dat u met ons heeft gehad. De werkzaamheden zijn succesvol afgerond zodat u kunt blijven vertrouwen op een ongestoorde gaslevering. In de komende 20 jaar vervangt Gasunie door het hele land onderdelen van het gastransportnet.

 • DeAfvalAppGrijze containers

  13-01-2014 - Met DeAfvalApp heeft u de mogelijkheid om op een gemakkelijk en gebruiksvriendelijke manier digitaal afvalgegevens op te vragen. Het gaat om Afvalgegevens die betrekking hebben op uw eigen woonadres. U krijgt een overzicht wanneer uw afval wordt opgehaald, eventueel met een alarmering. U kunt de gegevens ook installeren in uw eigen digitale kalender. Daarnaast vindt u in DeAfvalApp informatie over alle soorten afval. DeAfvalApp kunt u installeren op uw smartphone, tablet en hij is beschikbaar via internet. U kunt DeAfvalApp gratis downloaden via de appstore van Apple en Android.

 • Publiceren van verordeningen op www.officielebekendmakingen.nl

  13-01-2013 - Vanaf 1 januari 2014 publiceert de gemeente haar verordeningen in een Elektronisch Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Dat is verplicht volgens de Wet Elektronische Bekendmaking. Het is door deze wet niet langer noodzakelijk de bekendmakingen van de verordeningen op papier te publiceren in De Schakel, maar de gemeente blijft dit voorlopig wel doen.

  Meer info
 • Opening Brabantia StaeteOpening Brabantia Staete

  13-01-2014 - Wethouder Bonouvrié opende op woensdag 8 januari 2014 huurwoningen van Woningstichting 'thuis op het Brabantiaterrein. De naam van het wooncomplex is Brabantia Staete geworden. Deze naam is bedacht door een bewoonster van het wooncomplex. Op de foto werd de naam onthuld door wethouder Bonouvrié, de bewoonster van het complex en directeur Lies de Groot van ‘thuis.

 • Jongeren onder 18 jaar geen alcohol Logo NIX18

  13-01-2014 - Alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan. Supermarkten, slijterijen, kroegen, sportkantines of andere horecagelegenheden kunnen een boete krijgen van de gemeente als zij toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen jongeren onder de 18 geen alcohol in bezit of bij zich hebben. Wanneer je jonger dan 18 jaar bent en alcohol bij je hebt, riskeer je een boete.

  Meer info
 • Burgemeester Kortmann ontvangt ambtsketenBurgemeester ontvangt ambtsketen

  6-1-2014 - Met ingang van 1 januari 2014 is de heer drs. Y.C.Th.J. Kortmann (Yvo) (CDA) uit Oisterwijk waarnemend burgemeester van de gemeente Waalre. Op 2 januari 2014 heeft burgemeester Kortmann uit handen van de gemeenteraad de ambtsketen ontvangen. De penning aan de keten is een teken van het burgemeestersambt. Burgemeester Kortmann zal de ambtsketen dragen tijdens officiële plechtigheden.

 • NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie

  6-1-2014 - Op woensdag 2 januari 2014 vond in ’t Hazzo de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waalre plaats.Tijdens de nieuwjaarsreceptie wensten de collegeleden alle aanwezigen een goed 2014. Burgemeester Kortmann sprak voor het eerst de inwoners toe over wat onze gemeente het komende jaar te wachten staat. Ook kregen inwoners de gelegenheid kennis te maken met burgemeester Kortmann en zijn echtgenote.

  Bent u benieuwd naar de woorden van burgemeester Kortmann? Lees zijn Nieuwjaarsspeech.

 • Jeugdzorg in de versnellingJeugdzorg

  6-1-2014 - Jeugdzorg naar gemeente. Opvoeden en opgroeien is niet altijd gemakkelijk. Soms heeft u daar hulp bij nodig. Ervaart u problemen bij de opvoeding van uw kind? Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre.
  Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor enkelvoudige ambulante jeugdzorg. Enkelvoudige ambulante jeugdzorg is hulp (op basis van vrijwilligheid) bij grote opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar. Deze hulp vindt plaats bij ouders/verzorgers thuis of bij een zorginstelling. Tot nu toe was hiervoor een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig. Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor deze hulp terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente. U spreekt dan met een consulent van het CMD over uw vragen of problemen.

  Meer info
 • Nieuwe aanbieder jongeren- en kinderwerk

  6-1-2014 - Met ingang van 1 januari 2014 is Lumens de nieuwe aanbieder voor jongeren- en kinderwerk in Waalre. Jongerenwerk sluit aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Dit komt doordat zij ervaring hebben in het contact leggen met jongeren. Hierdoor is jongerenwerk een belangrijke schakel tussen jongeren en de rest van de Waalrese samenleving. Lumens in de buurt werkt in Eindhoven al jaren met kinderen en jongeren om ze hun eigen talent te laten ontdekken. Zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen voor een goede toekomst. Met deze ervaring gaat Lumens in 2014 ook aan de slag in Waalre.
   

  Meer info
 • Laatste plaatsen bij beweegcursussen voor 55-plussers

  6-1-2014 - Tijdens de informatiebijeenkomst in december hebben zich 35 personen opgegeven voor de beweegcursussen van Leefstijl Actief. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de drie cursussen die in februari in ’t Hazzo starten. U kunt zich tot 17 januari opgeven bij het LIAC.

  Meer info
 • Natuurwerkdagen 2014

  6-1-2014 - De Houtwallengroep gaat in 2014 meerdere Natuurwerkdagen organiseren. Dit naar aanleiding van een geslaagde Landelijke Natuurwerkdag op 2 november 2013. De eerst volgende Natuurwerkdag is op 25 januari 2014. Er wordt die dag gewerkt bij het Vliegenven. Wilt u graag meehelpen? Hieronder leest u hoe u zich aan kunt melden. Ook leest u op welke dagen er in het eerste kwartaal van 2014 nog meer natuurwerkdagen plaatsvinden.

  Meer info
 • Nieuwjaarsspeech burgemeester Kortmann

  3-2-2014 - Hieronder leest u de nieuwjaarsspeech van burgemeester Kortmann.

  Kom dan vullen we de glazen
  En we drinken allebei
  Op een mooie toekomst
  Die van jou en die van mij

  Op de prachtigste momenten
  En het allerbeste plan
  En we blijven steeds geloven
  Dat het altijd beter kan

  Kom dan vullen we de glazen
  En we drinken allebei
  Op de mooiste toekomst
  Die van jou en die van mij

  Namens het gemeentebestuur en de organisatie van Waalre wens ik de Waalrese gemeenschap een goed, gezond, gezegend, zalig Nieuwjaar.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval in verband met Nieuwjaar

  24-12-2013 - In verband met Nieuwjaar wordt op woensdag 1 januari 2014 geen restafval opgehaald. De ophaaldag van de grijze container verschuift naar zaterdag 4 januari 2014. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 7.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender, www.waalre.nl of naar het gemeentehuis via tel: 040-2282500.

 • UMTS mast Hoogh Waalre

  23-12-2013 - In de woonwijk Hoogh Waalre staat een UMTS zendmast. Het college betreurt het dat er inwoners zijn die zich zorgen maken over de zendmast in de woonwijk Hoogh Waalre. De gemeente is volgend aan wat er op landelijk niveau gebeurt m.b.t. zendmasten en wat aan gemeenten verplicht wordt gesteld. De initiatiefgroep UMTS heeft de gemeente gevraagd de zendmast te verplaatsen. De zendmast is niet in eigendom van de gemeente. Ook biedt landelijke wet- en regelgeving –zowel op het gebied van gezondheidsrichtlijnen als op het gebied van ruimtelijke ordening- momenteel geen aanleiding om de UMTS zendmast te verplaatsen. Wanneer de landelijke wetgeving omtrent zendmasten wijzigt, volgt de gemeente Waalre uiteraard.
   

  Meer info
 • Veilig de feestdagen doorkerstboom met lichtjes

  23-12-2013 - De feestdagen staan weer voor de deur. Een gezellige tijd met veel kaarsen en een verlichte kerstboom. Om deze gezelligheid ook veilig te houden, hebben we voor u een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet.

  Meer info
 • Afsluiten kledingcontainers en afvalbakken oud en nieuw

  23-12-2013 - Op dinsdag 31 december 2013 worden in de namiddag de kledingcontainers en afvalbakken (met dispensers) afgesloten. Op diverse plaatsen worden de afvalbakken (met dispensers) ook weggehaald. Dit om te voorkomen dat vuurwerk in de containers, afvalbakken of dispensers wordt gestopt. Op donderdag 2 januari 2014 wordt alles rond 13.00 uur geopend of teruggeplaatst.

 • Duurzame verwerking van kerstbomenvrachtwagen

  23-12-2013 - Op zaterdag 11 januari 2014 kunnen inwoners van Waalre hun kerstboom tussen 11.00 en 15.00 uur op drie plaatsen in de gemeente inleveren. In het kerkdorp Waalre kan dat bij Basisschool De Wilderen. In het kerkdorp Aalst bij de inzamelpunten De Pracht en winkelcentrum De Voldijn.

  Meer info
 • Nieuwjaarsreceptie

  23-12-2013 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre nodigt u als inwoner van Waalre uit voor de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 2014 van 19.00 uur tot 21.00 uur in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre. Tijdens deze gelegenheid kunt u kennismaken met waarnemend burgemeester Yvo Kortmann. Graag tot dan!
   

 • VrijwilligersavondVrijwilligers

  20-12-2013 - Op woensdag 18 december 2013 hebben 43 vrijwilligers uit handen van wethouder Hanneke Balk een persoonlijke vrijwilligerspenning en een oorkonde in ontvangst mogen nemen. De vrijwilligersavond vond dit jaar plaats in het Klooster. Ook overhandigde de vrijwilligerscommissie van de gemeente Waalre aan iedere genomineerde een leuk presentje van de wereldwinkel.

  De bedoeling van de vrijwilligersavond was om de genomineerde vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun tomeloze vrijwillige inzet voor de organisatie waarvan zij lid zijn. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat dit bedankje beslist was overgekomen en de vrijwilligersavond wederom als een zeer geslaagde avond werd ervaren.

 • Aangepaste ophaaldag afval feestdagen

  18-12-2013 - In verband met Kerstmis wordt op woensdag en donderdag 25 en 26 december 2013 geen GFT of plastic opgehaald. Woensdag 25 december verschuift naar zaterdag 21 december 2013 en donderdag 26 december 2013 verschuift naar zaterdag 28 december 2013. In verband met Nieuwjaar wordt op dinsdag 1 januari 2014 geen restafval opgehaald. De ophaaldag van de grijze container verschuift naar zaterdag 4 januari 2014.

  Zorg dat uw afval op de gewijzigde inzameldag vóór 7.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw Afvalkalender of bel met de gemeente via tel. 040-2282500.

 • Gemeente Waalre en Simac werken samenOndertekening overeenkomst

  18-12-2013 - Burgemeester de Wijkerslooth en Bernard Dortmans directeur van Simac ICT Nederland tekenden op dinsdag 17 december jl. een Service Level Agreement (SLA). Hiermee heeft de huidige samenwerking tussen de gemeente Waalre en Simac een verdieping gekregen. In de serviceovereenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over het beheer van de ICT omgeving van de gemeente Waalre.

  Meer info
 • Samenwerking gemeente, Stichting Leergeld en Jeugdsportfondssamenwerkingsovereenkomst

  18-12-2013 - Wethouder Elly de Jonge, Christine Eeken van Stichting Leergeld en Peter Overeem van het Jeugdsportfonds Brabant tekenden op woensdag 18 december jl. een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van drie jaar. De drie partijen willen Waalrese kinderen waarvan de ouders/verzorgers het niet kunnen betalen, de kans geven deel te nemen aan sport-, cultuur- en schoolactiviteiten.

  Meer info
 • Naturalisatie ceremonieNieuwe nederlander

  16-12-2013 - Op 15 december 2013 is voor de 9e keer de Nationale Naturalisatiedag gevierd. Alle in Waalre wonende naturalisanten die in 2013 Nederlander werden, waren met hun families op vrijdag 13 december 2013 te gast tijdens de ceremonie, die plaatsvond in het gemeentehuis.

  Meer info
 • Burgemeester neemt na tien en half jaar afscheidBurgemeester neemt afscheid

  16-12-2013 - 25 juni jl. maakte ik bekend te stoppen als burgemeester van Waalre met ingang van 1 januari 2014. De heer Yvo Kortmann neemt het als waarnemend burgemeester van mij over. Na de verkiezingen van maart 2014 start de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester.

  Ik heb het als een groot voorrecht ervaren de afgelopen tien en een half jaar burgemeester van Waalre te zijn. Waalre is een prachtige gemeente met veel betrokken inwoners. Dat heb ik op zijn best ervaren tijdens ‘Waalre aan zee’, de Waalrese deelname aan ‘De schoonste gemeente van Nederland’ in 2005. Heel het dorp hielp mee om het centrum van Waalre om te toveren in een strand. Die betrokkenheid was geweldig om mee te maken.

  Meer info
 • Vrijwilligers Waalre tijdens feestdagen geslotenMooie feestdagen

  16-12-2013 - Tijdens de feestdagen is Vrijwilligers Waalre gesloten van maandag 23 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014. Dinsdag 7 januari 2014 staan wij graag weer voor u klaar!

  Vrijwilligers Waalre bezoeklocatie: activiteitencentrum ’t Hazzo
  Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre openingstijden: dinsdag en donderdag
  tussen 13.00 en 16.00 uur telefoon 040 – 74.40.416
  e-mailadres: vrijwilligerswaalre@hetgow.nl site: www.vrijwilligerswaalre.nl

 • Fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2014kerstballen

  16-12-2013 - Het college van burgemeester & wethouders en alle medewerkers van de gemeente Waalre wensen u als inwoner van Waalre alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2014 toe.

 • Jongeren onder 18 jaar geen alcoholSticker Horeca Stichting Nederland

  16-12-2013 - Vanaf 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen. Supermarkten, slijterijen, kroegen, sportkantines of andere horecagelegenheden kunnen een boete krijgen van de gemeente als zij toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen jongeren onder de 18 jaar vanaf 1 januari 2014 geen alcohol in bezit of bij zich hebben. Wanneer je jonger dan 18 jaar bent en alcohol bij je hebt, riskeer je een boete.

  Meer info
 • Dienstverlening Taxbus rond de jaarwisseling

  16-12-2013 - Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op Oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de Nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelreizigers vervoerd. Voor de kerstdagen vragen wij u op tijd te reserveren.

  Meer info
 • Winnaars fotowedstrijd gemeentegids 2014/2015Prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids

  16-12-2013 - In de Schakel van week 43 hebben wij u uitgenodigd deel te nemen aan de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2014/2015. Van belang was een foto in te zenden die genomen is in Waalre door een inwoner uit Waalre. Er zijn 54 foto’s ingezonden door negen inwoners. Wij willen iedereen die zijn of haar foto’s heeft toegestuurd hiervoor hartelijk danken!

  Meer info
 • Nieuw subsidiebeleid voor verenigingen

  16-12-2013 - Voor verenigingen is er vanaf 1 januari 2014 een nieuwe manier om subsidie aan te vragen. Dat heeft de gemeenteraad op 17 september 2013 vastgesteld in de subsidieverordening 2014-2017 en het subsidiebeleid 2014-2017. Met het nieuwe subsidiebeleid ligt de nadruk op activiteiten die verenigingen organiseren. De gemeente Waalre gaat verenigingen niet langer subsidiëren op basis van ledenaantal en reguliere activiteiten. Of de activiteiten in aanmerking komen voor subsidie hangt af van een aantal criteria. Welke dat zijn, leest u hieronder. Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe subsidiebeleid is dat verenigingen financieel zelfstandig worden. Deze gedachte past binnen de door de gemeenteraad opgestelde ‘Visie op de samenleving’ en het vernieuwde Wmo beleid. Wilt u als vereniging subsidie aanvragen voor een activiteit? Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

  Meer info
 • Openingstijden gemeentehuis rondom de feestdagen

  Openingstijden balies burgerzaken en vergunningen:
  Maandag 23-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur
  Dinsdag 24-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur
  Woensdag 25-12-2013: gesloten
  Donderdag 26-12-2013: gesloten
  Vrijdag 27-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur

  Maandag 30-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur
  Dinsdag 31-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur
  Woensdag 01-01-2014: gesloten
  Donderdag 02-01-2014: 08.30 uur - 17.00 uur (Let op: de avondopenstelling komt te vervallen)
  Vrijdag 03-01-2014: 08.30 uur - 12.30 uu

  Maandag 06-01-2014: 10.00 uur - 12.30 uur
   
  De gemeente werkt op afspraak.
  U kunt zelf digitaal een afspraak maken op www.waalre.nl of bellen naar 040-2282500.

 • Gewijzigde telefonische bereikbaarheid in december 2013 / januari 2014

  Op de volgende dagen is de telefonische bereikbaarheid van de gemeente gewijzigd.

  Maandag 16-12-2013: 08.30 uur - 16.00 uur in verband met afscheid burgemeester
  Woensdag 18-12-2013: 08.30 uur - 15.00 uur in verband met kerstviering

  Dinsdag 24-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur
  Woensdag 25-12-2013: gesloten
  Donderdag 26-12-2013: gesloten

  Dinsdag 31-12-2013: 08.30 uur - 12.30 uur
  Woensdag 01-01-2014: gesloten
  Donderdag 02-01-2014: 08.30 uur - 17.00 uur
   
  Maandag 06-01-2014: 10.00 uur - 17.00 uur

 • Koninklijke Onderscheiding voor mw. Lauteslager-Schmitz

  12-12-2013 - Op woensdag 11 december is mevrouw M.J.C. (Marja) Lauteslager-Schmitz benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester H. de Wijkerslooth reikte de versierselen behorend bij deze Koninklijke Onderscheiding aan haar uit tijdens een bestuursvergadering die op 11 december werd gehouden. Op deze datum was het precies 10 jaar geleden dat Stichting Inloophuis De Eik op initiatief van mevrouw Lauteslager is opgericht en dat zij is toegetreden tot het bestuur. Mevrouw Lauteslager ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet voor Inloophuis De Eik, dat op haar initiatief is opgericht en inmiddels in een behoefte voorziet die niet meer weg te denken is. Mevrouw Lauteslager heeft sinds de oprichting diverse bestuurlijke en uitvoerende taken vervuld. Zij heeft als een pionier voor de totstandkoming en exploitatie van dit inloophuis gezorgd.
   

 • Voordelen van reizen met de buurtbus

  9-12-2013 - Met ingang 15 december gaat er een nieuwe dienstregeling in voor de buslijnen van Hermes in Aalst en Waalre. Het tijdschema van de buurtbus (lijn 471) wordt vanaf 16 december met vier minuten vervroegd. Ook rijden buslijn 7 en de buurtbus lijn 471 voortaan om de beurt van Aalst via Waalre naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Naast deze nieuwe dienstregeling, attendeert de buurtbus inwoners op de voordelen van het reizen met de buurtbus!

  Meer info
 • Gemeente nodig? Maak een afspraak! Gemeente nodig? Maak een afspraak

  9-12-2013 - De gemeente Waalre werkt uitsluitend op afspraak. Heeft u een paspoort, uittreksel, rijbewijs of een ander product nodig? Dan moet u een afspraak maken. Dat kunt u doen via www.waalre.nl.

  Meer info
 • Gladheidbestrijding in WaalreWinter in Waalre

  9-12-2013 - Bij gladheidbestrijding wordt wegenzout gestrooid om het vriespunt van het water te verlagen. Normaal gesproken bevriest water als de temperatuur onder 0 graden Celsius komt. Na het strooien bevriest het water pas vanaf temperaturen die lager zijn dan ongeveer 10 graden onder het nulpunt. Hieronder leest u op welke manier de gemeente de gladheid bestrijdt en waar gestrooid wordt.

  Meer info
 • Sluiting feestdagen LIACKerst

  9-12-2013 - Tijdens de kerstdagen is het LIAC – Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening - gesloten van maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014. Vanaf maandag 6 januari 2014 kunt u ons weer bereiken op ons adres Trolliuslaan 7 in Waalre, tel. 040 2221194.
   
  Het LIAC team wenst u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2014.

 • Vet niet in het riool!Oliebollen

  9-12-2013 - De feestdagen komen er weer aan. Oliebollen en andere lekkernijen worden gebakken in frituurvet of bakolie. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet en bakolie? Deponeer geen vet in het toilet of de gootsteen, dit kan verstoppingen in de riolering veroorzaken. Hieronder leest u wat u wel kunt doen.

  Meer info
 • Centrum voor Maatschappelijke DeelnameGezin

  9-12-2013 - Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind, omgaan met geld, hulp in de huishouding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Voor al deze vragen en meer kunt u vanaf 1 januari 2014 terecht bij het Centrum voor Maatschapelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre.

  Voorheen was het zo dat mensen met vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en inkomensondersteuning naar verschillende loketten gingen. Dat willen we niet meer. Bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) heeft u één aanspreekpunt in de vorm van een vaste contactpersoon. Deze contactpersoon heet een consulent. Door de consulent wordt naar uw verhaal geluisterd. Het maakt niet uit hoe groot of klein uw vraag is. Uw vraag staat centraal. Het kan ook zijn dat uw huisarts, de (basis)school van uw kind of een andere instantie u adviseert contact op te nemen met het CMD.

  Meer info
 • Met welke vragen kan ik bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname terecht?Kinderen met mobiele telefoons in de hand

  9-12-2013 - Bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) kunt u vanaf 1 januari 2014 terecht voor vragen over zorg en welzijn. Misschien heeft u vragen over de opvoeding van uw kind, het omgaan met geld, hulp in de huishouding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor al deze vragen en meer op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en inkomensondersteuning kunt u terecht bij het CMD.

  Meer info
 • De heer Yvo Kortmann waarnemend burgemeester in Waalre

  6-12-2013 - Met ingang van 1 januari 2014 is de heer drs. Y.C.Th.J. Kortmann (Yvo) (CDA) uit Oisterwijk waarnemend burgemeester van de gemeente Waalre. De heer Kortmann neemt het burgemeesterschap van burgemeester de Wijkerslooth over. De waarneming van de heer Kortmann geldt voor de duur van de periode die nodig is om een nieuwe burgemeester in Waalre te benoemen. De heer Kortmann was van 1982 - 1990 burgemeester van Baarle-Nassau en van 1990 - 2009 burgemeester van Oisterwijk. Ook heeft hij gewerkt als waarnemend burgemeester in de gemeente Best van 2009 - 2012. 

   

 • Onderzoek naar rookmelders in huis

  6-12-2013 - De Brandweer doet onderzoek naar de werking en betrouwbaarheid van rookmelders in huis die aangesloten zijn op het 230V-elektriciteitsnet. Aanleiding is dat de Brandweer de laatste jaren veel klachten kreeg van woningeigenaren over de werking van rookmelders. De Brandweer is dan ook benieuwd naar uw ervaringen! U kunt deelnemen aan het onderzoek via http://bit.ly/ItSatZ.

 • Uitslag enquête Politie wijk EkenrooiLogo politie

  2-12-2013 - De politie Valkenswaard-Waalre en de gemeente Waalre streven ernaar om u zo prettig en veilig mogelijk te laten wonen. Om te bekijken welke problemen of irritaties er in de wijk leven, heeft de politie Valkenswaard-Waalre in de week van 7 oktober 2013 enquêtes verspreid in de wijk Ekenrooi en via internet. 106 inwoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. Deze resultaten willen we graag met u delen!

  Meer info
 • Besluit Toekomstige huisvesting in februariLogo toekomstige huisvesting

  2-12-2013 - De besluitvorming over de toekomstige huisvesting van de gemeente staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2014. In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is, neemt de gemeenteraad dit jaar geen definitief besluit over de toekomstige huisvesting. Dit komt doordat de lijst van zes mogelijke locaties langer vertrouwelijk blijft. De gesprekken met de eigenaren van locaties en het onderzoek naar de voor- en nadelen van de locaties is nog niet afgerond. Om de procedure zorgvuldig te doorlopen, wordt tijd genomen om tot een goed besluit te komen.

  Voor 4 februari 2014 wordt een inloopinformatieavond georganiseerd waarvoor wij u uitnodigen om de voor- en nadelen die u ziet bij de locaties aan te geven. Uw inbreng is input voor het definitieve besluit. Wij informeren u nog waar en wanneer deze inloopavond wordt gehouden.

 • Voorlichtingsbijeenkomst over bewegen voor 55+ers in Waalre

  2-12-2013 - Op 10 december 2013 organiseert het Waalrese initiatief Leefstijl Actief een informatiebijeenkomst in ’t Hazzo van 13.45 tot 15.45 uur. Leefstijl Actief is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar, die (meer) willen gaan bewegen. Tijdens de bijeenkomst gaan twee deskundigen in op het belang van bewegen. De inhoud van de aangeboden cursussen wordt ook besproken. Toegang voor deze informatiebijeenkomst is gratis!

  Meer info
 • Afscheidsreceptie burgemeester de Wijkersloothburgemeester de Wijkerslooth

  2-12-2013 - Op 1 januari 2014 legt Henri de Wijkerslooth, na een periode van 10,5 jaar zijn ambt als burgemeester van de gemeente Waalre neer. Als blijk van waardering biedt het gemeentebestuur hem op donderdag l9 december aanstaande een afscheidsreceptie aan in De Leemer Hoef. U bent van harte welkom!

  De openbare receptie vindt plaats van 18.00 uur tot 19.00 uur in De Leemer Hoef, Gestelsestraat 102 in Waalre.

 • Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen aangepastKinderen

  2-12-2013 - Het regionaal handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen is aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. De 21 SRE gemeenten werken met één regionaal handhavingsbeleid om de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te waarborgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Kinderopvangorganisaties werken vaak in meerdere gemeenten. Met het regionale handhavingsbeleid is duidelijk wat van kinderopvangorganisaties verwacht wordt. Het regionaal handhavingsbeleid is opgesteld in samenwerking met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD houdt toezicht en controleert of de kinderopvang en peuterspeelzalen voldoen aan gestelde kwaliteitseisen.

  Meer info
 • Adresgegevens vaak niet goed doorgegeven doorgegeven aan gemeenteGBA gegevens op orde poster

  2-12-2013 - Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar.

  Meer info
 • Eerste stap jeugdzorg naar gemeenten Zuidoost-BrabantOndertekening

  28-11-2013 - Jeugdzorg naar gemeenten
  Vanaf 2015 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu ligt deze verantwoordelijkheid onder meer bij provincie.

  Eerste stap een jaar eerder
  Op 27 november ondertekenden alle wethouders jeugd van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant de bestuursovereenkomst “eerste stap transitie jeugdzorg Zuidoost-Brabant”. Dit gebeurde in aanwezigheid van de bestuurders van Bureau Jeugdzorg en de twee jeugdzorginstellingen in de regio De Combinatie en Bijzonder Jeugdwerk Brabant. Met deze ondertekening zullen de gemeenten vanaf 2014, een jaar eerder dus dan de inwerkingtreding van wetgeving, verantwoordelijk worden voor de enkelvoudige ambulante jeugdzorg. Dat is gespecialiseerde jeugd- en gezinshulp voor kinderen van 0-18 jaar. Jasper Ragetlie, wethouder in Deurne en regionaal bestuurlijk trekker: “gemeenten weten elkaar steeds beter te vinden en gemeenten en jeugdzorginstellingen leren zo steeds beter elkaars taal te spreken”

  Meer info
 • Regio maakt scherpe keuzes in kantorenvoorraad

  28-11-2013 - De 21 gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven pakken de leegstand op de kantorenmarkt samen daadkrachtig aan. Vandaag hebben zij met de provincie Noord-Brabant en het SRE afspraken gemaakt over de reductie van de bouw van nieuwe kantoren in de regio. In het landelijk gebied worden de nieuwbouwmogelijkheden sterk ingeperkt en in het stedelijk gebied zijn duidelijke keuzes gemaakt voor slechts een aantal locaties waar nog nieuwbouw mogelijk is. Ten opzichte van het absolute hoogtepunt van vóór de crisis, is nu ruim 40 hectare en bijna 270.000 m² aan nieuwbouwplannen geschrapt. Het is de eerste keer dat er regiobreed afspraken zijn gemaakt over kantoren.

  Meer info
 • Minder soepel in het verkeer.Logo veilig verkeer nederland

  27-11-2013. Ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer, onafhankelijk van de wijze waarop ze zich verplaatsen. Ze zijn niet vaker dan gemiddeld betrokken bij ongevallen, maar de afloop van een ongeval is voor hen wel vaak ernstiger. Houd er rekening mee dat oudere mensen zich minder zeker en soepel in het verkeer kunnen bewegen en erken deze verandering ook bij jezelf.

  Meer info
 • Contact met de gemeente: bedenk een naam!Whats in a name

  27-11-2013 - De medewerkers van de gemeente waarmee u als inwoner of ondernemer het eerste rechtstreekse contact heeft, worden binnen de gemeentelijke organisatie ook wel frontofficemedewerkers genoemd. Deze mensen werken binnen, wat nu het KlantContactCentrum (KCC) heet. Maar wij zoeken voor deze plek, deze groep mensen een nieuwe naam, een naam waardoor u meteen weet dat u hier terecht kunt met uw vragen over de gemeentelijke dienstverlening. Denk mee!

  Meer info
 • Koninklijke Onderscheiding voor dhr. F. Lavrijssen

  Op zaterdag 23 november is de heer F.M. (Frans) Lavrijssen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester H. de Wijkerslooth reikte tijdens de bindingsdag van de Brandweer Waalre ter gelegenheid van het afscheid van dhr. Lavrijssen als lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Waalre de versierselen behorend bij deze Koninklijke Onderscheiding aan hem uit

  Meer info
 • Sybrandy Media Groep werkt NIET in opdracht van gemeente Waalre

  De Sybrandy Media Groep uit Zutphen belt op dit moment Waalrese ondernemers om advertenties te werven voor de "Veiligheidswijzer Calamiteitenkaart gemeente Waalre". LET OP! Dit bedrijf werkt niet in opdracht van de gemeente Waalre. De gemeente Waalre heeft geen enkele relatie met dit bedrijf of de veiligheidswijzer. Sybrandy Media Groep produceert deze veiligheidswijzer in eigen opdracht.

 • Sinterklaasavond openingstijden gemeentehuis

  25-11-2013 In verband met Sinterklaasavond is het gemeentehuis op donderdag 5 december a.s. om 17.00 uur gesloten. Vrijdag 6 december zijn wij vanaf 8.30 uur weer geopend.

   

 • Vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer 27 november 2013

  25-11-2013 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 27 november 2013, aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u een e-mail sturen naar dit e-mailadres.

 • Aangepaste dienstregeling buslijn 7 en buurtbuslijn 471

  25-11-2013 - Met ingang 15 december is er een nieuwe dienstregeling voor de buslijnen van Hermes in Aalst en Waalre. Buslijn 7 en de buurtbus lijn 471 rijden voortaan om de beurt van Aalst via Waalre naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het tijdschema van lijn 471 (buurtbus) wordt met vier minuten vervroegd.

   

  Meer info
 • Waalrese ondernemers en het Werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven

  25-11-2013 - Samenwerking gemeente Waalre en Eindhoven. Transportbedrijf HL Couriers vond het afgelopen jaar al 15 nieuwe medewerkers via de gemeente Eindhoven. Het bedrijf laat de werving en selectie van koeriers onder meer over aan het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven. Waalrese ondernemers die op zoek zijn naar personeel kunnen ook terecht bij het werkgelegenheidsteam. De gemeente Waalre werkt hiervoor samen met de gemeente Eindhoven. Bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen contact opnemen met het team via ikzoekpersoneel@eindhoven.nl. Het team bemiddelt kosteloos voor personeel. Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden.

  Meer info
 • Veranderingen binnen Taxbus vervoer

  25-11-2013 - Inwoners die vanwege lichamelijke beperkingen geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer komen in aanmerking voor vervoer (tegen gereduceerd tarief) van de Taxbus. Tot op heden was dit ook mogelijk voor mensen met een Ouderenpas. Deze Ouderenpas werd onder bepaalde voorwaarden verstrekt aan inwoners van 65 jaar of ouder. De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat het bereiken van de 65 jarige leeftijd vanaf nu geen reden meer is om een Ouderenpas voor de Taxbus te krijgen. Inwoners met een lichamelijke beperking kunnen wel gebruik blijven maken van het vervoer van de Taxbus.

  Meer info
 • Aangifte vermissing staatsdocumenten vanaf 1 december bij de gemeentePoster vermissing documenten

  25-11-2013 - Met ingang van 1 december 2013 nemen alle gemeenten in Noord Brabant en Zeeland de aangifte van Vermissing Staatsdocumenten over van de politie. Dit betekent dat wanneer een staatsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) gestolen is of is zoekgeraakt, het niet meer noodzakelijk is om daarvoor bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente, wordt de aangifte van vermissing van het oude document direct meegenomen.

  Meer info
 • Nieuwe winkeltijden in Waalre

  25-11-2013 - De winkeltijden in Waalre zijn aangepast. Dit heeft de gemeenteraad op 19 november vastgesteld met de (nieuwe) Verordening winkeltijden Waalre 2013. Hierdoor zijn de toegestane openingstijden op zon- en feestdagen voor winkels binnen de gemeente Waalre veranderd.

  Meer info
 • Moet je gevraagd worden om vrijwilliger te worden?Logo vrijwilligers Waalre

  25-11-2013 - Nee, je hoeft niet gevraagd te worden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Het is leuk als een vriend of kennis je vraagt om je in te zetten voor een bepaalde organisatie en om daar je kennis en vaardigheden te gebruiken. Je kunt ook uit eigen initiatief als vrijwilliger wat leuks en zinvols doen. Bijvoorbeeld als vrijetijdsbesteding of gewoon om onder de mensen te komen.

  Meer info
 • Renovatie openbare verlichting "Heuvelse Akkers" 2013Lighttronics lamp

  19-11-2013. De openbare verlichting in de Heuvelse Akkers wordt gerenoveerd. Lampen (ook wel armaturen genoemd) die ouder zijn dan 20 jaar worden vervangen. Ook worden de oudste lantaarnpalen (masten) vervangen. De firma Heijmans Wegen B.V. uit Eindhoven start met het renoveren van de openbare verlichting in Heuvelse Akkers in week 50. De vervangingswerkzaamheden duren ongeveer drie weken. Een eventuele vorstperiode kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden vertraagd of uitgesteld worden.

  Meer info
 • Tuinkorven weer wegHoop tuinafval

  18-11-2013 - In week 49 worden de tuinkorven weer weggehaald. Wanneer de tuinkorven weggehaald zijn, is het niet de bedoeling dat u tuinafval blijft storten op die plaatsen waar de korven gestaan hebben. Een voorbeeld van hoe het niet moet, ziet u op de foto.

   

 • Inloopavond Brede School WaalreOnderschrift: Brede School Waalre-Dorp, ontwerp Bonnemayer Architecten

  18-11-2013 - De gemeente Waalre werkt samen met Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit (SKOzoK) en Kinderstad aan de realisatie van een nieuwe Brede School in Waalre-Dorp. De samenwerkende partijen organiseerden op maandag 11 november 2013 een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden van de nieuwe school. Er was veel belangstelling van omwonenden en ouders/verzorgers voor de presentatie van de nieuwbouwplannen.

  Meer info
 • Melden defecte lichtmastLichtmast

  18-11-2013 - Op verschillende manieren probeert de gemeente Waalre er voor te zorgen dat de openbare verlichtingsinstallatie zijn functies (sociale- en verkeersveiligheid) goed vervuld. Te denken valt aan preventieve lampvervanging en regulier onderhoud. Ondanks dat is het altijd mogelijk dat er een lichtmast defect is. Dit kan bijvoorbeeld een kapotte lamp zijn, maar ook een kabelstoring komt weleens voor. Ziet u een defecte lichtmast? Meld dit dan bij de gemeente!

  Meer info
 • Militaire oefening

  18-11-2013 - Van 25 tot en met 29 november 2013 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  De militaire oefening wordt gehouden in het kader van de mentale en fysieke training van de eenheid. Praktisch gezien houdt dit in dat de 60 militairen zich zowel te voet als met behulp van 21 militaire wielvoertuigen verplaatsen. De militairen verplaatsen zich alleen over bestaande openbare wegen en paden, zodanig dat het overige verkeer hier geen hinder van ondervindt. Er wordt tijdens de oefening geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon uit Weert.

  Voor meer informatie over de landmacht kijk op: www.landmacht.nl.

 • Op pad met de wijkagentWijkagent Arjan van Roosmalen

  18-11-2013 - Binnen de gemeentegrenzen werken er verschillende mensen op het gebied van handhaving en veiligheid. Wij informeren u in een drietal artikelen wat de Brandweercommandant, Buitengewoon Opsporingsambtenaar en wijkagent binnen de gemeente Waalre doen. Eerder las u de verhalen van Buitengewoon Opsporingsambtenaar Stephan Gruijters en Brandweercommandant Ben van Otterdijk. De laatste in de rij is wijkagent Arjan van Roosmalen. Hij vertelt over zijn werk bij de politie.

  Meer info
 • Week van de mantelzorgerWeek van de mantelzorger

  18-11-2013 - Van 11 tot en met 16 november stond in Waalre de mantelzorger centraal tijdens De week van de Mantelzorger. In deze week hebben Steunpunt Mantelzorg Waalre, onderdeel van GOW Welzijnswerk, samen met Zuidzorg, RSZK, Lunet zorg, GGzE en gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre diverse activiteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten werden de mantelzorgers in het zonnetje gezet voor al hun inspanningen.
   
  Wethouder Balk nam deel aan een aantal activiteiten om mantelzorgers persoonlijk te bedanken voor hun inzet. Zo heeft zij de lunch bij Zuidzorg bezocht voor mantelzorgers uit Waalre op 13 november 2013 en de activiteiten bij het RSKZ op vrijdag 15 november 2013.

 • Wmo-Café: Ik red mezelf!

  18-11-2013 - Op 2 december 2013 om 19.30 uur vindt voor de vierde keer een Wmo-café plaats. Het Wmo-café wordt georganiseerd door de gemeente Waalre in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg, Binnen (onderdeel van GGzE) ZuidZorg, MEE en RSZK.

  Het thema van deze avond is “Ik red mezelf”: De regie over mijn eigen leven.

  Meer info
 • Opening zwembad De Smientopening zwembad De Smient

  18-11-2013 - Het openbare zwembad De Smient is op zaterdag 16 november 2013 geopend door wethouder van Dalen. Het verwarmde indoorzwembad is 15 meter lang en 6 meter breed. De diepte loopt van 1.45 tot 2.50 meter. Door de extra diepte is het zwembad te gebruiken als oefenbad voor duikers. Ook kan het bad gebruikt worden voor zwemles. Het gebouw waarin het zwembad zich bevindt, bevat ook: leslokalen (met uitzicht op het zwembad), opslagruimte van zwem- en duikmaterialen, een zithoek die uitkijkt op het zwembad en aparte douches te gebruiken na een buitenduik. Het zwembad De Smient is op loopafstand van het buitenwater "Het Gat van Waalre" dat door duikers gebruikt mag worden. Voor meer informatie over De Smient, kijk op www.desmient.nl.  
   

 • Kind mee in de autoLogo veilig verkeer Nederland

  13-11-2013. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 73% van de ouders hun kinderen (0-4 jaar) niet veilig vervoert in de auto. Zelf denken zij dat ze het goed doen. Vaak zit de beugel van het babystoeltjes in de verkeerde stand, staat de airbag van de voorstoel niet uitgeschakeld of vervoert men een baby voorwaarts. Daarnaast zitten kinderen vaak te snel in een grotere stoel, is de autostoel niet altijd juist bevestigd of wordt het kind niet goed vastgezet. Het kan dus veel beter.

  Meer info
 • De bibliotheek…op school!Opening de Drijfveer

  11-11-2013 - De nieuwe schoolbibliotheek op basisschool de Drijfveer is op woensdag 6 november 2013 geopend door wethouder van Dalen. De basisscholen in Aalst en Waalre zijn momenteel druk bezig om samen met de bibliotheek Eindhoven schoolbibliotheken te openen. Basisschool de Drijfveer, de Wilderen en de Meent hebben inmiddels hun eigen bibliotheek. De bibliotheken op basisschool Ekenrooi en de Christoffel volgen nog.

  Meer info
 • Adresgegevens vaak niet goed doorgegeven aan gemeente

   08-11-2013 - Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties, van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar.

  Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U voorkomt zo vervelende verrassingen: een te lage uitkering, een misgelopen erfenis, of een lange wachttijd bij het aanvragen van een paspoort.

  Meer info
 • Sluitende begroting 2014 aangenomen door gemeenteraad

  06-11-2013 - De gemeenteraad van Waalre heeft tijdens de raadsvergadering van 5 november 2013 een meerjarig financieel sluitende begroting voor de jaren 2014 tot en met 2017 aangenomen. Daarmee kiest de gemeenteraad ervoor om de lasten in 2014 en 2015 voor de inwoners van Waalre te verlagen. De gemiddelde woonlasten dalen van € 713 in 2013 naar € 708 in 2014 tot uiteindelijk € 700 in 2015, doordat de afvalstoffenheffing sterker daalt dan de geringe stijging van rioolheffing en OZB.

  Meer info
 • Ambulancezorg zoekt leden voor klankbordgroepLogo RAV Brabant-Zuidoost

  04-11-2013 - Woont u in de regio Zuidoost Brabant? Wilt u een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de ambulancezorg? Dan bent u wellicht een goede kandidaat voor de klankbordgroep. De Regionale Ambulance Voorziening Brabant- Zuidoost (RAV BZO) nodigt u van harte uit om zich aan te melden. Want uw mening is belangrijk.

  Meer info
 • Inloopavond Brede School Waalre

  04-11-2013 - SKOzoK en Kinderstad zijn in samenwerking met de gemeente Waalre bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe Brede School in Waalre-Dorp. Op maandag 11 november wordt het voorontwerp van de nieuwe Brede School Waalre-dorp gepresenteerd tijdens een inloopavond.

  Meer info
 • Informatie voor vrijwilligersLogo vrijwilligers Waalre

  04-11-2013 - Wanneer je als vrijwilliger aan de slag wil gaan, zijn twee zaken erg belangrijk. Je moet voor je zelf beslissen of je een bepaalde vrijwilligersfunctie graag wil en of je deze vrijwilligersfunctie ook kunt doen.

  Wel willen maar nog geen beschikbare functie
  Indien je graag vrijwilligerswerk wil doen en er is geen geschikte vacature beschikbaar op onze website, aarzel dan niet om langs te komen en je voorkeur kenbaar te maken. Zodra er een passende functie beschikbaar is, nemen wij contact met je op. Vrijwilligers Waalre maakt in dit geval je wens aan diverse organisaties kenbaar.

  Meer info
 • Gladheidbestrijding: sneeuwruimen en zout strooien

  01-11-2013 - Hoe werkt de gladheidbestrijding?
  Gemeenten zijn verantwoordelijk om het overgrote deel van de Nederlandse wegen te bestrijden tegen gladheid. Gemeenten moeten er 'in alle redelijkheid' voor zorgen dat de wegen veilig zijn. De doorgaande wegen moeten bij sneeuw, ijzel en opvriezen goed begaanbaar blijven. De gemeente Waalre werkt hiervoor samen met omliggende gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat. Vaak is één ronde strooien over de routes voldoende, maar bij sneeuwval moet er geschoven en/of geborsteld worden.  

  Meer info
 • Samenwerking voor de jeugd in Zuidoost-Brabant bekrachtigd

  31-10-2013 - Vanaf 2015 zijn de gemeenten voortaan verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een van de voorbereidingen op deze transitie is het vaststellen van een Regionaal Transitiearrangement. In dat arrangement moeten alle gemeenten vastleggen hoe ze in het overgangsjaar 2015 de zorg waarborgen voor bestaande cliënten (jeugdigen en hun ouders). Dit doen gemeenten samen met de zorgaanbieders. In de regio Zuidoost-Brabant is dit arrangement op donderdag 31 oktober door wethouders van de 21 gemeenten ondertekend.

  Meer info
 • Ga verlicht sportenLogo veilig verkeer nederland

  30-10-2013 - Het is al vroeg donker. Ook als je naar de sportclub fiets. Misschien niet op je beste fiets? Doet je licht het wel? Of het is toch zo’n kort ritje, dat je je licht niet aan hoeft te doen… Of toch wel?

  Meer info
 • Voorlichting brandpreventie voor seniorenBrand blussen

   28-10-2013 - De meeste branden in huis zijn te voorkomen. Maar hoe dan? En wat doet u als er toch brand uitbreekt? Brandweer Waalre wil samen met u antwoord geven op deze vragen. Daarom organiseert Brandweer Waalre samen met de Seniorenraad Waalre in het kader van de Nationale Brandpreventieweken een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren.

  Meer info
 • Testen NL-Alert

   28-10-2013 - NL-Alert geeft direct informatie bij een noodsituatie. NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie informeren. Om NL-Alert te testen wordt jaarlijks een controlebericht gestuurd. Mensen die het controlebericht ontvangen, weten dat ze hun telefoon juist hebben ingesteld.

  Let op: maandag 4 november om 12.00 uur zendt de overheid een controlebericht uit. Je kunt dan zelf zien of NL-Alert al werkt op jouw mobiel.

  Wil je meer informatie? Of wil je je aanmelden voor NL-Alert? Ga dan op www.NL-Alert.nl.

 • Week van de mantelzorger

   28-10-2013 - Van 11 tot en met 16 november staat in Waalre de mantelzorger centraal tijdens De week van de Mantelzorger. In deze week organiseert Steunpunt Mantelzorg Waalre, onderdeel van GOW Welzijnswerk, samen met Zuidzorg, RSZK, Lunet zorg, GGzE en gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre diverse activiteiten.

  Meer info
 • Brabantse Dorpen DerbyLogo Brabantse Dorpen Derby

  28-10-2013 - Kan Waalre leuker, beter en leefbaarder worden door meer beweging en sport? En kun jij daar een mooi project voor bedenken? Doe dan mee met de Brabantse Dorpen Derby! De derde editie van dit spektakel heeft als thema sport en beweging. Bundel je krachten met je vereniging, je buren, je klasgenoten of vrienden en win een geldbedrag voor jouw project!

  Meer info
 • Verloop informatieavond vuurwerkopslag bij Timco

  25-10-2013 - Op donderdag 24 oktober vond er een informatieavond plaats bij Timco over het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk. Timco start in 2014 met het opslaan en verkopen van vuurwerk. Voor het eind van 2013 lukt het Timco niet meer om alle veiligheidsmaatregelen te treffen die nodig zijn voordat er vuurwerk verkocht mag worden. Tijdens de informatieavond zijn concrete afspraken gemaakt tussen de aanwezige buurtbewoners, Timco-directeur Steines en de gemeente Waalre. Naast de ongeveer 35 omwonenden en Timco-directeur Steines waren Wethouder Bonouvrié, brandweercommandant Ben van Otterdijk en milieudeskundige Albert van der Linden aanwezig. 

  Meer info
 • Youtube filmpje Brede School Waalre

  25-10-2013 - In 2015 krijgt basisschool de Wilderen een nieuw schoolgebouw. 

  Wethouder Piet van Dalen, directeur Theo Houben & de kinderen van basisschool de Wilderen vertellen over de nieuwe Brede School Waalre in een filmpje dat te zien is via youtube

   

 • Raadsvoorstel Winkeltijdenverordening

  21-10-2013 - De gewijzigde Winkeltijdenwet geeft de gemeente vrijheid om de openingstijden van winkels in Waalre te regelen. Het raadsvoorstel winkeltijdenverordening wordt op 7 november en 19 november door de gemeenteraad behandeld. In het voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om als algemene regel vast te stellen dat winkels op zon- en feestdagen tussen 12.00u - 20.00u open mogen zijn. Winkels in de bakkersbranche mogen open zijn tussen 09.00 – 20.00u. Verder zijn er een aantal winkels die zonder beperkingen open mogen zijn op zon- en feestdagen. Hieronder vallen onder andere: snackbars, ijscomannen, videotheken, bloemenwinkels bij begraafplaatsen, museawinkels, winkels in bejaardenoorden en winkels in feestartikelen. Ook openstellingen ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen en bijzondere gelegenheden van religieuze aard, zoals de Ramadan, de Eerste Heilige Communie en bedevaarten vallen daar onder. Op Goede Vrijdag na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur, dienen alle winkels gesloten te zijn.

 • Opening tentoonstelling Mooie Momenten oude gemeentehuisMevrouw Jordense en burgemeester de Wijkerslooth

  21-10-2013 - Zondag 20 oktober opende burgemeester de Wijkerslooth en mevrouw Jordense van het Waalres Museum officieel de tentoonstelling Mooie Momenten oude gemeentehuis Waalre. Tijdens deze expositie in het Waalres Museum is verschillend beeldmateriaal te zien van inwoners, (oud)bestuurders en medewerkers van de gemeente Waalre.

  De tentoonstelling is tot en met 3 november te zien in het Waalres Museum. De entree is GRATIS!

 • Kosteloos personeel vinden via de gemeente EindhovenWerkgelegenheidsteam

  21-10-2013 - Samenwerking gemeente Waalre en Eindhoven.

  Waalrese ondernemers die op zoek zijn naar personeel kunnen voortaan terecht bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Waalre werkt hiervoor samen met de gemeente Eindhoven. Het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven neemt kosteloos de werving en voorselectie van personeel uit handen. Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden bij het aannemen van personeel via de gemeente Eindhoven. Bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen contact opnemen met het team via ikzoekpersoneel@eindhoven.nl.

  Meer info
 • Fotowedstrijd gemeentegids WaalreVoorkant gemeentegids 2013/2014

  21-10-2013 - Rond mei/juni 2014 verschijnt de nieuwe gemeentegids 2014 / 2015 van de gemeente Waalre. We nodigen u van harte uit mee te werken aan deze gids. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. De foto’s die we als winnaar van deze wedstrijd aanwijzen, krijgen een plaats in de nieuwe gemeentegids. Naast een plek in de gids, winnen de drie beste inzendingen een waardebon van respectievelijk 75, 50 en 25 euro. Ook degenen die geen geldprijs winnen, zien hun foto mogelijk terug in de gemeentegids of in een andere publicatie van de gemeente.

  Meer info
 • Leef je uit op de Natuurwerkdag op 2 november 2013!Natuurwerkdag

  21-10-2013 - Zin om de handen uit de mouwen te steken in de natuur? Doe dan dit jaar mee met de Natuurwerkdag! Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. In Waalre krijgen de heidevelden een goede opknapbeurt om zo de natuur in Waalre te behouden.

  Meer info
 • Militaire oefening

  21-10-2013 - Van 29 tot en met 31 oktober 2013 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  De militaire oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding tot onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. De 50 militairen verplaatsen zich te voet over bestaande wegen en paden. Er wordt tijdens de oefening geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Koninklijke Militaire School uit Weert.

  Voor meer informatie over de landmacht kijk op: www.landmacht.nl.

 • Vuurwerkopslag Timco

  17-10-2013 - Timco in Aalst heeft een aanvraag ingediend om consumentenvuurwerk op te slaan. De gemeente heeft de aanvraag, voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk tot 10.000 kg bij de Timco, goedgekeurd. Met andere woorden: de gemeente heeft de vergunning verleend. Dit omdat de aanvraag van Timco aan de gestelde eisen (uit het landelijke vuurwerkbesluit) voldoet die nodig zijn om 10.000 kg consumentenvuurwerk op te mogen slaan. Consumentenvuurwerk betreft de laagste soort categorisering in de soorten vuurwerk. 10000 kg consumentenvuurwerk kan met een melding (volgens het vuurwerkbesluit) opgeslagen worden. Omwonenden hebben aan Omroep Brabant laten weten zich zorgen te maken over de vuurwerkopslag, zij geven aan bang te zijn voor een tweede Enschede. De situatie in Enschede destijds is niet te vergelijken met de vuurwerkopslag bij Timco. In Enschede ging het om 177.000 kilo professioneel vuurwerk, bij Timco gaat het om 10.000 kg consumentenvuurwerk. Het consumentenvuurwerk wordt opgeslagen in brandwerende kluizen en er worden nog andere veiligheidsmaatregelen genomen.

  De gemeente en Timco gaan zorgvuldig om met de zorgen van de direct omwonenden. Timco organiseert daarom een informatieavond op 24 oktober 2013. Tijdens deze informatieavond is de brandweercommandant en een milieudeskundige gespecialiseerd in het opslaan van vuurwerk aanwezig. Zij lichten de veiligheidsmaatregelen op die avond toe. De gemeente gaat gedurende de opslagperiode, maar vooral ook tijdens de verkoopdagen, de toezicht en controle bij Timco verhogen. De gemeente is niet verplicht de toezicht en controle te verhogen, maar doet dit wel om o.a. het veiligheidsgevoel van de direct omwonenden te vergroten.

  De vergunning voor Timco is nog niet onherroepelijk omdat de bezwarenperiode nog loopt. De bezwarenperiode is ingegaan op 1 oktober 2013 en loopt zes weken.

 • Informatie voor vrijwilligers

  15-10-2013 - Als je als vrijwilliger vragen hebt als: hoe zit het met mijn reiskostenvergoeding? Ik heb schade, wie regelt dat? Ik wil graag een dag vrij zijn? Overleg dan met de contactpersoon van de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Indien de organisatie geen antwoord heeft op je vraag kun je de vraag aan Vrijwilligers Waalre stellen. Wij proberen dan een juist antwoord te vinden of verwijzen je door naar de geschikte instantie.

  Meer info
 • Dunning in het bos ten zuiden van de Lissevenlaanhoutoogst

  15-10-2013 - In de maanden oktober en november 2013 worden bosbeheerwerkzaamheden uitgevoerd in de bossen ten zuiden van de Lissevenlaan.

  Meer info
 • Benoeming leden Adviesraad Leerlingenvervoer

  15-10-2013 - Op 1 oktober 2013 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalre besloten om de volgende kandidaten te benoemen als leden van de Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre:
  • Mw. A.C. Kole (Annemieke Kole)
  • Mw. L.M. Gaykema (Lucia Gaykema)
  • Dhr. A.N.M. Gorter (Ton Gorter)
  • Mw. N.M.A. Ornek (Nancy Ornek)
  • Dhr. K. Brink (Klaas Brink)

  Meer info
 • Waalre is ondernemersvriendelijke gemeente!

  10-10-2013 - Waalre is een ondernemersvriendelijke gemeente! Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van MKB Nederland. Lokale ondernemers in Waalre zijn tevreden over het ondernemersklimaat van de gemeente. Waalre eindigt dan ook op de 9e plaats als MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Brabant. De waardering voor dat klimaat komt o.a. voort uit de door de gemeente beïnvloedbare factoren lokale belastingen, ondernemersvriendelijkheid en ondernemersbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren en de samenwerking tussen gemeente en ondernemers te stimuleren.

  Meer info
 • Waalre financieel gezond = goede basis voor zelfstandigheid

  09-10-2013 - Waalre is een financieel gezonde gemeente. Op 1 oktober presenteerde het college, met trots, een meerjarig financieel sluitende begroting 2014 – 2017, gerealiseerd met inachtneming van aangekondigde rijksbezuinigingen van 6 miljard euro op Prinsjesdag jl. Deze bezuiniging is reeds verwerkt in deze begroting. Bovendien is er een lastenverlaging voor de jaren 2014 en 2015 voor de inwoners van Waalre. De gemeente Waalre is toekomstbestendig en het college is van mening dat dit een uitstekende basis is voor een zelfstandige gemeente die samenwerkt met haar partners in het Stedelijk gebied. Dit heeft de gemeente Waalre laten weten aan GS van Noord Brabant in een reactie naar aanleiding van het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’.

  Meer info
 • Ben jij al donor?Ben jij al donor?

  8-10-2013 - In de week van 14 t/m 20 oktober is het de jaarlijkse Donorweek. Op allerlei manieren wordt er tijdens die week aandacht besteed voor orgaan- en weefseldonatie. Een belangrijk doel is mensen te stimuleren in hun keuze om donor te worden ja of nee en dit vast te leggen in het Donorregister. Inspanningen tijdens de Donorweek leiden ieder jaar weer tot tientallen duizenden extra registraties.

  Ga voor meer informatie naar www.jaofnee.nl of http://www.transplantatiestichting.nl/.

 • Samenwerkingsovereenkomst Brede School WaalreOndertekening samenwerkingsovereenkomst

  8-10-2013 - Wethouder Piet van Dalen, Carlo Zegers van scholenkoepel Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit (SKOzoK) en Geert de Wit van Kinderstad tekenden op woensdag 2 oktober jl. een overeenkomst voor de realisatie van de Brede School Waalre. Hiermee is de samenwerking tussen de drie partijen officieel vastgelegd.

  Meer info
 • Informatieavond vuurwerkopslag bij Timco Voordeelmarkt

  8-10-2013 - Tijdens de officiële verkoopperiode voor consumentenvuurwerk van 28 december t/m 31 december 2013 gaat Timco Voordeelmarkt consumentenvuurwerk verkopen. Dit kan bij direct omwonenden en/of andere geïnteresseerden vragen oproepen. Daarom organiseert Timco een informatieavond op donderdag 24 oktober. U bent van harte welkom.

  Meer info
 • Het kastje en de muur!

  8-10-2013 - Vanaf 1 oktober 2013 is er een Opvoedpoli en Care-Express in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre.

  Wat doet de Opvoedpoli en Care-Express? Ben je een kind of jongere in de leeftijd van 0-25 jaar of heb je kinderen in die leeftijd? Dan kun je met vragen rondom opvoeding, ouderschap en ontwikkeling bij ons terecht. Vanuit onze visie doen we er alles aan om je vragen te beantwoorden of helpen je uit te zoeken hoe deze zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden.

  Meer info
 • Mooie Momenten gemeentehuis Waalre

 • Politie verspreidt enquête in Ekenrooi!Logo politie

  8-10-2013 - De politie Valkenswaard-Waalre en de gemeente Waalre streven ernaar om u zo prettig en veilig mogelijk te laten wonen. Om te bekijken welke problemen of irritaties er in de wijk spelen, verspreidt de politie Valkenswaard-Waalre in de week van 7 oktober 2013 200 enquêtes random in de wijk Ekenrooi. Wij vragen u uw medewerking te verlenen aan dit onderzoek zodat de politie een goed beeld krijgt van uw gevoelens met betrekking tot het prettig en veilig wonen in uw wijk. Mocht u de enquête niet ontvangen hebben in uw brievenbus en hem toch graag willen deelnemen aan het onderzoek, vul de enquête dan online in via http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=161123.

 • Collectieve ziektekostenverzekering voor alle minima

  8-10-2013 - Sinds 1 januari 2013 kunnen bijstandsgerechtigden van de gemeente Waalre een collectieve basis- en aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten via de gemeente Eindhoven.

  Dit gaat per 1 januari 2014 veranderen
  De gemeente Waalre heeft opnieuw afspraken gemaakt met de ziektekostenverzekeraars CZ, VGZ en Menzis. Vanaf 1 januari 2014 is de collectieve ziektekostenverzekering niet meer mogelijk via de gemeente Eindhoven.

  Wat biedt de gemeente Waalre u?
  De premiebijdrage, die u maandelijks van de gemeente Eindhoven ontvangt, vervalt. De gemeente Waalre biedt u dezelfde pakketen die CZ, VGZ en Menzis nu verstrekt. De premiekorting bedraagt 6% op de zorgverzekering. U dient voortaan zelf de maandelijkse premie te betalen. 

  Voor vragen over, of aanmelding voor de collectieve basis verzekering kunt u contact opnemen met de Gemeente Waalre via tel: 040-2282500. Voor vragen over de verzekering en de pakketen kunt u de internetsites raadplegen www.cz.nl, www.vgz.nl of www.menzis.nl of contact opnemen met het servicekantoor van het CZ via tel: 040-2045405, MENZIS via tel: 088-2224040 en de VGZ Verzekeringslijn via tel: 0900-8490.

 • Resultaten onderzoek: de Sociale Kracht van WaalreVrijwilligers

  30-09-2013 - De gemeente heeft het onderzoek “De Sociale Kracht van Waalre” laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige wensen en mogelijkheden van Waalre op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. Veel inwoners hebben aan dit onderzoek meegedaan. Wij informeren u in dit artikel graag over de resultaten van het onderzoek.

  Meer info
 • Woonvisie 2013

  30-09-2013 - De landelijke crisis op de woningmarkt doet zich ook in Waalre voor. De dalende inkomensvooruitzichten, het afnemende consumentenvertrouwen, het strengere hypotheekbeleid van banken en de dalende huizenprijzen hebben er o.a. toe geleid dat mensen minder snel verhuizen waardoor de doorstroming op de woningmarkt is gedaald. Dit zie je niet alleen in de koopsector maar ook in de huursector terug. Starters komen moeilijker aan een woning en de productie van nieuwbouwprojecten stokt. Ook zijn er wijzigingen in rijksbeleid en regionale ontwikkelingen. Al deze elementen samen is voor de gemeente Waalre aanleiding geweest om de Woonvisie van Waalre te actualiseren. In dit artikel leest u meer over de Waalrese woonvisie.

  Meer info
 • Speelkr8Logo Speelkr8

  30-09-2013 - Speelgoed! De één heeft er veel te veel van. De ander heeft (bijna) niets, omdat de financiële situatie dit niet toelaat. Stichting Speelkr8 helpt hierbij een handje.

  Meer info
 • Week van de opvoedingCentrum voor Jeugd en Gezin

  30-09-2013 - Inloopspreekuur voor ouders en opvoeders
  Tijdens de jaarlijkse ‘Week van de Opvoeding’ , van 7-13 oktober 2013 houden het Centrum voor Jeugd en Gezin & MEE Zuidoost Brabant een inloopspreekuur. Iedere opvoeder of verzorger twijfelt wel eens en in elk gezin speelt er wel eens wat. Groter worden gaat niet altijd vanzelf. Wij denken met u mee, geven praktische tips en kijken welke oplossing het beste bij u past. Als u extra hulp en/of begeleiding wenst, kunnen wij ook een afspraak maken met deskundigen die wat verder op uw vraag ingaan.
   

  Meer info
 • Toekomstig gemeentehuisLogo toekomstige huisvesting

  30-09-2013 - Op dinsdag 8 oktober bespreekt de gemeenteraad de lijst met mogelijke locaties voor het toekomstige gemeentehuis. Alle door u aangedragen locaties zijn daarin opgenomen. Ook wordt er tijdens deze avond een raadsvoorstel besproken met daarin een voorstel om de lijst met mogelijke locaties terug te brengen tot maximaal vijf locaties. Wilt u uw mening geven over de locaties? Doe dat dan op 8 oktober!

  Voor informatie ga naar www.waalre.nl/gemeentehuis.

 • Maak uw huis energieneutraal!Maak uw huis energieneutraal!

  30-09-2013 - Stijgende energiekosten, berichten over de eindige voorraad fossiele brandstoffen… Steeds meer mensen denken er over na om zelf hun energie op te wekken en energiebesparende maatregelen te nemen. Wilt u ook de kosten in eigen hand houden? Dan is het energieneutraal maken van uw woning iets voor u. Huis vol Energie en SRE bieden daarvoor de cursus 'Hoe (ver)bouw ik mijn huis vol energie’ aan.
   

  Meer info
 • Biobased economy, kansrijk voor Oost-Brabant

  30-09-2013 - De Biobased economy ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Door technologische innovatie ontstaan steeds meer mogelijkheden om biomassa om te zetten in hernieuwbare groene grondstoffen voor de industrie. Voor Oost-Brabant liggen de grootste economische kansen op het raakvlak van agro, food en technologie in de markt van Biobased ingrediënten, nutriënten en hoogwaardige brandstoffen.

   

  Meer info
 • Voorkom fraude!

  30-09-2013 - Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan.

  Meer info
 • Social media in het verkeerlogo veilig verkeer Nederland

  29-09-2013. Wist u dat 8 miljoen Nederlanders een smartphone hebben? Het is logisch dat smartphonen en verkeersdeelname niet samengaan. Toch zegt 1 op de 3 Nederlanders weleens achter het stuur de smartphone te gebruiken.

  Meer info
 • Plaatsing tuinkorvenBladkorf

  29-09-2013 - Vanaf maandag 14 oktober worden er weer tuinkorven geplaatst. Het plaatsen van alle tuinkorven duurt twee dagen. Op maandag 25 en dinsdag 26 november worden de tuinkorven weer opgeruimd.

  Meer info
 • Brandweeroefeningen

  23-09-2013 - Vanaf 25 september 2013 tot aan het eind van het jaar vinden op het terrein van het Regionaal brandweer Opleidingscentrum (ROC) aan de Engelse Tuin in Waalre regelmatig trainingen plaats.

  Meer info
 • Aan het woord: de Brandweercommandant van Waalre Ben van Otterdijk

  23-09-2013 - Binnen de gemeentegrenzen werken er verschillende mensen op het gebied van handhaving en veiligheid. In de maanden september en oktober 2013 informeren wij u in een drietal artikelen wat de Brandweercommandant, de Buitengewoon Opsporingsambtenaar en de Wijkagent van de Politie binnen onze gemeente doen. Begin september las u het verhaal van Buitengewoon Opsporingsambtenaar Stephan Gruijters. Deze week vertelt Brandweercommandant Ben van Otterdijk over de werkzaamheden van de brandweer en zijn eigen ervaringen in het brandweervak.

   

  Meer info
 • Bedankt voor het aandragen van locaties!Logo toekomstige huisvesting

  23-09-2013 - De gemeente bedankt iedereen die locaties heeft aangedragen voor het toekomstige gemeentehuis! Binnenkort informeren wij u om welke locaties het gaat en welke onderzocht worden.

  Voor meer informatie of vragen/opmerkingen kunt u terecht op www.waalre.nl/gemeentehuis of gemeentehuis@waalre.nl.

 • Wie verdient de LPB Award 2013?

  23-09-2013 - Meld jouw wijk- of buurtinitiatief aan!
  Tot en met maandag 14 oktober kunnen wijkprofessionals en bewoners projecten aanmelden voor de LPB Award 2013: de prijs voor het meest inspirerende buurt- of wijkinitiatief. LPB is het platform voor wijkgericht werken. Heeft jouw gemeente of wijkorganisatie een prachtig wijkproject dat navolging verdient? Ken jij een buurtinitiatief dat de buurt echt verrijkt? Meld het dan online aan op de website van de LPB Award 2013 http://www.lpbaward.nl/.

  Meer info
 • Onveilige seks gehad? Doe een Soa-test!

  23-09-2013 - Onder het motto ‘Onveilige seks gehad in de vakantie of tijdens de introductie? Doe een soa-test!’ organiseert de GGD Brabant–Zuidoost samen met de andere GGD’en in Brabant en Zeeland op donderdag 26 september een soa-inloopspreekuur voor jongeren t/m 24 jaar. Tijdens de zomervakantie en de introducties is er bij jongeren een toename van onveilig vrijgedrag, wat de kans op een soa (seksueel overdraagbare aandoening) vergroot. Voor jongeren, die zonder condoom seks hebben gehad, hopen we de drempel om zich te laten testen op deze manier te verlagen.

  Meer info
 • DeBroekriem

  23-09-2013 - DeBroekriem is een actieve on- en offline beweging die in diverse steden inspirerende activiteiten en netwerkontmoetingen organiseert voor werkzoekenden.
   

  Meer info
 • Informatie voor Vrijwilligers Vrijwilligers Waalre

  23-09-2013 - Bemiddeling naar een organisatie

  Met elkaar in contact brengen
  Vrijwilligers Waalre geeft informatie, bemiddelt en begeleidt zowel de vrijwilliger als de organisatie. Zij brengt beide partijen samen en neemt in een persoonlijk gesprek graag de tijd om de wederzijdse wensen te inventariseren. Met als doel een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger en de organisatie te arrangeren.

  Meer info
 • Shotgun, dat wil je zijn!Logo veilig verkeer Nederland

  23-09-2013. In het Wilde Westen reed hij al mee met paard en wagen. Op de bok naast de bestuurder hield hij met zijn geweer de struikrovers op afstand. Alleen met een Shotgun kwam je veilig thuis.

  Meer info
 • Ontwerp-luchthavenbesluit en Milieueffectrapport militaire luchthaven Eindhoven

  23-09-2013 - Van 9 september tot en met 21 oktober 2013 ligt het ontwerp-luchthavenbesluit en Milieueffectrapport militaire luchthaven Eindhoven ter inzage. U kunt tijdens deze periode hierop reageren bij het ministerie. Ga direct naar de website van het ministerie voor meer informatie.

 • Elshouter in finale leukste straat van Nederland!

  18-09-2013 - De Elshouter uit Waalre staat in de finale van De Leukste Straat van Nederland! De 12 finalisten ontvangen zaterdag 21 september om 10.00 de finale opdrachten. Daar is geen voorbereiding voor mogelijk.

  Het initiatief voor De Leukste Straat van Nederland komt van www.jouwstraat.nl. Met deze verkiezing wil jouwstraat.nl buren met elkaar in contact brengen en het wij gevoel in de straat versterken.

 • Bijna zeven ton Rijk voor aanpak jeugdwerkloosheid regio Eindhoven

  17-09-2013 - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Eindhoven (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonk, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) €680.000 toe voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Met het extra geld kan de regio een impuls geven aan de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren van 18 tot 27 jaar. Landelijk wordt er in totaal €25 miljoen ter beschikking gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Op 16 september bekrachtigde minister Asscher tijdens een werkbezoek bij Philips Healthcare Systems in Best de afspraken met de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s door het ondertekenen van het Brabantse ‘convenant regionale aanpak jeugdwerkloosheid’.

  Meer info
 • Week van de digitale interactie zoektocht toekomstig gemeentehuisLogo toekomstig gemeentehuis

  16-09-2013 - Het is de week van de digitale interactie rondom de zoektocht naar een locatie van het toekomstige gemeentehuis. Wij willen graag van u weten welke mogelijke locaties u wilt aandragen voor de vestiging van het nieuwe gemeentehuis. Dus op welke plekken zou volgens u het nieuwe gemeentehuis gevestigd kunnen worden? Laat ons dat weten voor 22 september 2013, via gemeentehuis@waalre.nl.

  Meer info
 • Nieuwe uniformen voor brandweercorpsUitreiking brandweeruniformen

  16-09-2013 - Op 9 september 2013 heeft het brandweercorps nieuwe brandweeruniformen ontvangen uit handen van burgemeester de Wijkerslooth.

 • Resultaten Gezondheidsonderzoek GGD Brabant-Zuidoost

  16-09-2013 - Het aantal ouderen in Zuidoost-Brabant dat hulp of zorg geeft aan familieleden, vrienden of buren is de afgelopen jaren toegenomen. In 2009 gaf één op de acht mensen hulp aan naasten, nu is dat één op de vijf. Beleid van gemeenten is er steeds meer op gericht dat burgers hun eigen kracht en hun eigen sociale netwerk benutten. Pas als burgers het zelf niet meer redden, kunnen ze een beroep doen op voorzieningen. Echter, is hulp van naasten is niet altijd beschikbaar in de eigen omgeving. Twintig procent van de ouderen geeft aan dat als men in de toekomst hulp behoeft, deze niet voor handen is.

   

  Meer info
 • Elshouter in halve finale Leukste Straat van NederlandPoster LeuksteStraatvanNederland

  12-09-2013 - De Elshouter is genomineerd voor de halve finale van de leukste straat van Nederland. De inwoners van de Elshouter voeren verschillende opdrachten uit om zo een plek te kunnen bemachtigen in de finale van de Leukste straat van Nederland. Zo hebben de inwoners een promotiefilmpje gemaakt welke op youtube staat onder de naam “ElshouterDeLeuksteStraatvanNederland2013” of bekijk het via http://youtu.be/Zry-xCzaDK8 . De straat met de meeste views kan hiervoor de meeste punten verdienen.

  Bekijk het filmpje en breng je stem uit voor de Elshouterstraat op www.deleukstestraatvannederland.nl.

  De 12 straten die de ‘streetbattle’ winnen gaan op zaterdag 21 september door naar de finale. Een straatjury bepaalt wat de leukste straat van Nederland is. De leukste straat van Nederland maakt kans op o.a. een buurtbarbecue, of andere leuke prijzen!

  Kijk op youtube onder de naam “ElshouterDeLeuksteStraatvanNederland2013” of breng je stem uit op www.deleukstestraatvannederland.nl of Twitter mee via #leukstestraat.

 • Draag locaties aan voor het gemeentehuisLogo huisvesting

  09-09-2013 - Doe mee, denk mee! Volgende week is de week van de digitale interactie rondom de zoektocht naar een locatie van het toekomstige gemeentehuis. Wij willen graag van u weten welke mogelijke locaties u wilt aandragen voor de vestiging van het nieuwe gemeentehuis. Dus op welke plekken zou volgens u het nieuwe gemeentehuis gevestigd kunnen worden Laat ons dat weten, tussen 16 september en 22 september 2013, via gemeentehuis@waalre.nl.

  Meer info
 • Gemeentehuis gesloten op 20 september

  09-09-2013 - Op vrijdag 20 september is het gemeentehuis gesloten aan de laan van Diepenvoorde 32. Dit betekent dat zowel de telefooncentrale als de balies van burgerzaken niet voor publiek beschikbaar zijn. U kunt ons op maandag 23 september weer bereiken.
   

 • Wat doe jij op Burendag?Burendag

  09-09-2013 - Op 21 september 2013 is het weer Burendag. Het jaarlijks terugkerende feest dat je samen met je buren viert. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor je eigen buurt.

  Meer info
 • Chip je dier!Hond

  09-09-2013 - Honden geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen zeven weken na de geboorte gechipt worden en binnen acht weken na de geboorte bij een aangewezen databank geregistreerd zijn. Dit is van belang voor iedereen die een hond heeft (particulieren) of in zijn werk of hobby met honden te maken heeft (professionals). Professionals zijn bijvoorbeeld hondenfokkers, hondenhandelaren, dierenartsen, medewerkers van dierenspeciaalzaken etc…

  Meer info
 • Vergadering adviesraad Leerlingenvervoer 11 september 2013

  06-09-2013 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 11 september a.s., aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u mailen naar voorgaand emailadres.

 • Ook weer naar school?Logo veilig verkeer Nederland

  05-09-2013 - Bellen en whatsappen terwijl je op je fiets onderweg bent? Waarom niet? Met z’n drieën naast elkaar fietsen? Het mag niet, maar de weg is toch breed genoeg. Hebben andere weggebruikers last van ons als we in een groep fietsen? Dat valt toch wel mee? 

  Meer info
 • Burgernet deelnemers maken Waalre veiliger

  04-09-2013 - Stel je voor. Je ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. Je belt de politie om de inbraak te melden. Ondertussen zie je de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kun je een goed signalement van de mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een Burgernetactie.

  Meer info
 • Waalre krijgt nieuwe burgemeesterambtsketen

  04-09-2013 - Commissaris van de Koning de heer Wim van den Donk stelt direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 de vacature voor de nieuwe burgemeester van Waalre open. Hierdoor kan de nieuwe gemeenteraad de nieuwe burgemeester selecteren en voordragen. Dit is een landelijke lijn.

  Meer info
 • 15 september: Open Monumentendag

  Macht & Pracht in Waalre
  Schitterende monumenten tijdens Open Monumentendag op 15 september

  Door de eeuwen heen hebben invloedrijke personen en instellingen veel monumentale pracht voortgebracht om hun macht tentoon te spreiden. Dit gegeven vormt de inspiratiebron voor het thema van Open Monumentendag 2013: Macht & Pracht. In het weekend van 14 en 15 september zullen duizenden schitterende monumenten van Macht & Pracht in ons land hun deuren openen voor het publiek.
   

  Meer info
 • Deel uw herinneringen aan een mooi monumentFoto’s uit het archief gemaakt door diverse fotografen waaronder Arie Muller

  02-09-2013 - Veel mensen hebben fijne en goede herinneringen aan het oude gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan, dat op 18 juli 2013 is afgebrand. De gemeente richt samen met het Waalres Museum een tentoonstelling in, waar herinneringen worden opgehaald aan het oude gemeentehuis. Uw herinneringen! Wij nodigen iedereen uit om herinneringen aan het oude gemeentehuis in de vorm van foto’s, filmpjes of voorwerpen te delen.

  Meer info
 • Burgernetdeelnemers maken Waalre veiliger Burgernet

  02-09-2013 - Stel je voor. Je ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. Je belt de politie om de inbraak te melden. Ondertussen zie je de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kun je een goed signalement van de mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een Burgernetactie.

  Meer info
 • Omleidingen door herinrichting Anton Coolenlaan

  2-09-2013 - Op 16 september 2013 start de gemeente Eindhoven met de herinrichting van de Antoon Coolenlaan tussen de Aalsterweg en de Tongelreep. Een deel van het verkeer zal worden omgeleidt via de Eindhovenseweg en Burgemeester Mollaan in Waalre.
  De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Eind december 2013 zijn de werkzaamheden klaar. Dit is afhankelijk van onder andere het weer.
   

  Meer info
 • Gemeente nodig? Maak een afspraak!Poster Werken op Afspraak

  02-09-2013 - De gemeente Waalre werkt uitsluitend op afspraak. Heeft u een paspoort, uittreksel, rijbewijs of een ander product nodig? Dan moet u een afspraak maken. Dat kunt u vanaf nu doen via www.waalre.nl.

  Meer info
 • Maak uw huis energieneutraalLogo huisvol energie

  02-09-2013 - Droomt u ervan om met uw woning zoveel mogelijk energie zelf op te wekken? Dan is het energieneutraal maken van uw woning misschien iets voor u. De regio Zuidoost-Brabant heeft als ambitie om energieneutraal te worden. Met de cursus 'Hoe (ver)bouw ik mijn huis vol energie’ wil de regio huiseigenaren stimuleren om hun energieneutrale droom waar te maken.

  Meer info
 • Wat doet de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente?Stephan Gruijters

  02-09-2013 - Binnen de gemeentegrenzen werken er verschillende mensen op het gebied van handhaving en veiligheid. In de maanden september en oktober 2013 informeren wij u in een drietal artikelen wat de Buitengewoon Opsporingsambtenaar, de Brandweercommandant en de Wijkagent van de Politie binnen onze gemeente doen. Deze maand vertelt Buitengewoon Opsporingsambtenaar Stephan Gruijters over zijn werkzaamheden.

  Meer info
 • Vrijwillige coaches in Waalrelogo vrijwilligers Waalre

  02-09-2013 - ‘Vrijwillige Coaches’ is een project opgezet door GOW Welzijnswerk, waaraan de gemeente Waalre ook deelneemt. Vrijwillige Coaches is een activiteit waarbij een vrijwilliger de mantelzorger of een kwetsbare burger die in een sociaal isolement dreigt te raken, ondersteunt en ‘coacht’ om toch verder te kunnen.

  Meer info
 • Asfalteringswerkzaanheden Burgemeester Mollaan vanaf 10 septemberAsfalteringswerkzaamh

  30-08-2013 - Vanaf 10 september start aannemer Heijmans Wegenbouw op de Burgemeester Mollaan met het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden: de deklaag wordt vervangen. Aansluitend wordt er nieuwe markering aangebracht. De werkzaamheden zijn vrijdag 13 september afgerond.

  Meer info
 • Negen gemeenten, 1-loket

  De gemeente Waalre presenteert zich tijdens de Regio Business Dagen op 16 en 17 september 2013 in het Beursgebouw samen met Best, Helmond, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Eindhoven. Met het thema 1-LOKET laten de negen gemeenten zien dat zij de economische krachten hebben gebundeld. Tijdens de Regio Business Dagen bieden zij een interessant én gevarieerd standprogramma.

  Meer info
 • Buurtbus 471 zoekt nieuwe chauffeurs

  Vorige week heeft u in De Schakel kunnen lezen dat de vertrouwde dienstverlening van buurtbus 471 blijft behouden. De dienstregeling van Buslijn 7 van Hermes en Buurtbus 471 wordt door een nieuwe dienstverlening beter op elkaar afgestemd. Buslijn 7 wordt op het traject Waalre-dorp – Maxima Medisch Centrum een uurdienst. Ter aanvulling blijft de buurtbus dit traject ook als uurdienst rijden. De nieuwe dienstregeling gaat in per december 2013.

  Meer info
 • Help hooikoortsplant Ambrosia te bestrijdenAmbrosia plant

  27-08-2013. Voor een effectieve bestrijding van de hooikoortsplant Ambrosia in Nederland is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, van tuinbezitters tot akkerbouwers, de komende weken de handen uit de mouwen steken. Door de plant op de juiste manier te verwijderen voorkomen we dat Ambrosia uitgroeit tot een schadelijk onkruid en veroorzaker van extra hooikoortsklachten.

  Meer info
 • Werkzaamheden Gasunie in HeikantstraatVoorbeeld van een afsluiterschema die vervangen wordt

  18-11-2013 - In de Heikantstraat wordt door Gasunie een afsluiterschema vervangen. De geplande werkzaamheden lopen door tot ongeveer half december 2013. In eerste instantie werd gedacht dat de werkzaamheden eind oktober afgerond zouden zijn. Eén rijbaan aan de Heikantstraat is afgesloten. Het verkeer wordt geregeld via een tijdelijke verkeersregelinstallatie. De werkzaamheden kunnen mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken. Op de aanvoerwegen zal meer vrachtverkeer zijn in verband met het transport van materialen en grond. De gasvoorziening blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in stand. Daarvoor zal Gasunie aanvullende maatregelen treffen.

  Meer info
 • Buurtbus 471: service blijft behouden!Foto buurtbus

  21-08-2013 - De vertrouwde dienstverlening van buurtbus 471 blijft behouden! Dat is de conclusie na intensief overleg tussen de buurtbusvereniging, Hermes, SRE en de gemeente Waalre.

  Meer info
 • Veranderingen stadspas Eindhoven voor Waalrenaren

  Per 1 juli 2013 kunnen Waalrese inwoners met een Eindhovense stadspas niet meer gebruikmaken van het gratis openbaar vervoer. Het gaat dan om kinderen onder de 12 jaar en 65 + ers. Dit heeft de Eindhovense gemeenteraad op 25 juni jl. besloten.

  Meer info
 • Houtwallengroep: "De werkzaamheden die wij op kleine schaal uitvoeren, zijn van belang voor het grotere geheel" Houtwallengroep aan het werk

  16-08-2013 - Binnen onze groene gemeente Waalre is al vele jaren aandacht voor het beheer van de vennen die karakteristiek zijn voor het Brabantse landschap. Een belangrijke speler in het beheren van die vennen is de Houtwallengroep, een initiatief van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). De 22 vrijwilligers van de Houtwallengroep werken ongeveer vijf maanden per jaar twee dagen per week aan het onderhouden van de vennen binnen onze gemeentegrenzen. Daarnaast werken ze ook aan andere projecten zoals het opschonen van heidevelden. Secretaris Ben Putman vertelt over de werkzaamheden van de Houtwallengroep.

  Meer info
 • DigiD regelmatig niet beschikbaar in Digitale BalieLogo DigiD

  16-08-2013 - Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op de website van DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD tijdelijk niet mogelijk is. Wij adviseren u in zo’n geval later opnieuw in te loggen. Onze excuses voor dit ongemak.
  Ervaringen van eerdere aanvallen op andere organisaties leren dat nieuwe aanvallen en daarmee gepaard gaande tijdelijke verstoringen niet uitgesloten kunnen worden. Er is geen sprake van een inbraak op het systeem van DigiD, dus uw persoonlijke gegevens blijven geheim!

  Bovenstaande informatie heeft de gemeente van Logius (verantwoordelijk voor DigiD) vandaag ontvangen.

 • Informatie voor vrijwilligers

  Willen en kunnen
  Denk je eraan om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Dan zijn een aantal zaken belangrijk namelijk: welke vrijwilligersfunctie wil je graag doen en welke vrijwilligersfunctie kun je doen?
   

  Meer info
 • Concept Verordening Winkeltijden 2013 ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders van Waalre maakt bekend dat het concept van de Verordening winkeltijden Waalre 2013 ter inzage ligt van 14 augustus tot en met 11 september 2013. De concept-verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis (Laan van Diepenvoorde 32 te Waalre) tijdens de openingsuren. Tevens is het digitaal beschikbaar via onderstaande link.

  Belanghebbenden kunnen ten aanzien van het concept een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk bij het college worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met Team Vergunningen (tel.: 040 – 22 82 500).

  Na de terinzagelegging zal het college de verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.
   

  Meer info
 • Herinneringen aan een mooi monumentCollage

  12-08-2013 - Veel mensen hebben fijne en goede herinneringen aan het oude gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan. Heeft u een mooie herinnering? Laat het ons weten! Wij willen herinneringen in de vorm van foto's filmpjes, voorwerpen of verhalen verzamelen, om tentoon te stellen in het Waalres Museum. De tentoonstelling met de titel: Mooie momenen, gemeentehuis Waalre' vind plaats van 19 oktober t/m 3 november 2013. De meest bijzondere foto’s, filmpjes of voorwerpen worden tentoongesteld.

  Meer info
 • Fraudehelpdesk waarschuwt voor nep-incassobureau

  De Fraudehelpdesk, een samenwerkingsverband tegen fraudeurs tussen overheid en bedrijfsleven, waarschuwt mensen niet te reageren op brieven van incassobureau Copus Justitia uit Eindhoven. In de brief wordt de ontvanger gesommeerd snel 129,80 euro over te maken, anders wordt beslag gelegd op huis en auto. Het incassobureau bestaat echter niet.

  Meer info
 • Bestemmingsplannen online op een andere manier bereikbaar

  09-08-2013 - Wegens een technische storing kunt u de bestemmingsplannen online tijdelijk niet inzien via www.waalre.nl / Wonen & Leven / Onherroepelijke en in werking getreden bestemmingsplannen met actuele topografie. Wilt u nu bestemmingsplannen inzien, ga dan naar www.waalre.nl / Wonen & Leven / Actualisatiebestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl  Heeft u nog vragen over een bestemmingsplan? Bel dan naar de gemeente via 040-2282500.
   

 • Nog steeds blauwalgen in ‘t Gat van Waalre Blauwalgen Gat van Waalre

  04-09-2013 - In ’t Gat van Waalre zijn blauwalgen geconstateerd! De gemeente roept inwoners op elk watercontact met mens en dier te vermijden. Ook raadt de gemeente af dieren in het water te laten zwemmen. Het komt voor dat blauwalgen giftig zijn waardoor honden ziek kunnen worden of hier zelfs aan kunnen overlijden. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst rondom de waterplas.

  Meer info
 • 10 en 11 augustus: formulieren Digitale Balie niet automatisch ingevuld

  08-08-2013 - In het weekend van 10 en 11 augustus kunnen formulieren van de Digitale Balie wegens technisch onderhoud niet automatisch ingevuld worden met uw adresgegevens. Onze excuses voor dit ongemak. Vanaf 12 augustus is dit wel weer mogelijk.

   

 • Niet zwemmen in 't Gat van Waalre

  05-08-2013 - Het Gat van Waalre is geen officiële zwemwaterlocatie. De gemeente roept inwoners op daarom niet te zwemmen in ’t Gat van Waalre. Voor officiële zwemwaterlocaties in de regio ga naar www.zwemwater.nl

  Meer info
 • Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven

  05-08-2013 - Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft al 26 jaar gratis informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Het steunpunt is deskundige op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en WWB (bijstand). De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op.

  Meer info
 • Voorkom fraude!

  05-08-2013 - Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan.

  Meer info
 • Wat doe jij op Burendag? Burendag

  05-08-2013 - Op 21 september 2013 is het weer Burendag. Het jaarlijks terugkerende feest dat je samen met je buren viert. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor je eigen buurt.

  Meer info
 • Heb jij de leukste straat van Waalre? Leukste straat van Nederland

  05-08-2013 - Heb jij de leukste straat van Waalre? Doe dan mee met "De Leukste Straat van Nederland" en meld je straat aan via www.deleukstestraatvannederland.nl. Laat zien waarom jouw straat de leukste van Nederland is en maak kans op o.a. een buurtbarbecue, of andere leuke prijzen!

  Iedereen kan zijn straat aanmelden en vanaf begin juli 2013 kan er op straten gestemd worden door buren, straatgenoten, vrienden en familie. De 36 straten met de meeste stemmen gaan door naar de halve finale. De straten zullen dan tegen elkaar strijden door middel van een ‘streetbattle’.

  De 12 straten die de ‘streetbattle’ winnen gaan door naar de finale op zaterdag 21 september. Een straatjury bepaalt wat de leukste straat van Nederland is. Kijk op www.deleukstestraatvannederland.nl of Twitter mee via #leukstestraat.

 • Chip je dier!Hond

  29-07-2013 - Honden geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen zeven weken na de geboorte gechipt worden en binnen acht weken na de geboorte bij een aangewezen databank geregistreerd zijn. Dit is van belang voor iedereen die een hond heeft (particulieren) of in zijn werk of hobby met honden te maken heeft (professionals). Professionals zijn bijvoorbeeld hondenfokkers, hondenhandelaren, dierenartsen, medewerkers van dierenspeciaalzaken etc…

  Meer info
 • Jeugdweek beschildert hekwerk rondom oud gemeentehuisKind met verf aan handen

  29-07-2013 - Op woensdag 7 augustus aanstaande gaat de jeugdweek de doeken beschilderen die aan de hekwerken vastzitten bij het oude gemeentehuis. Het gaat om ongeveer 24 jeugdgroepen, met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar, die op die dag hun creativiteit loslaten op de doeken. Dit initiatief van de jeugdweek wordt door het college van burgemeester en wethouders ondersteund en toegejuicht. Het idee achter het versieren van de doeken is om de eerste aanblik van het afgebrande oude gemeentehuis op te fleuren met kleurrijke schilderwerken van kinderen. Wethouder Balk brengt op deze dag een bezoekje aan de schilderende kinderen.

  Meer info
 • Vacature bij cliëntenraad Werk & Inkomen gemeente Eindhoven

  29-07-2013 - Bij de Cliëntenraad Werk & Inkomen is een plaats vrij voor een inwoner van Waalre met een WWB uitkering. Omdat de gemeente Waalre sinds 1 juni 2012 de Sociale Dienst bij Eindhoven heeft ondergebracht, is deelname door iemand uit Waalre in de Cliëntenraad van Eindhoven zeer gewenst.

  Meer info
 • Prijsuitreiking onderzoek: De Sociale Kracht van WaalrePrijswinnaars onderzoek

  22-07-2013 - De prijswinnaars van het onderzoek “De Sociale Kracht van Waalre” ontvingen uit handen van Wethouder Balk op donderdag 18 juli jl.,- ieder een VVV bon ter waarde van € 50,-. Deze bonnen zijn verloot als dank voor hun deelname aan het onderzoek. Het onderzoek gaat over de ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek bij het doorontwikkelen van het Wmo beleid.

  Meer info
 • Mama's Club

  22-07-2013 - Ben jij moeder van één of meerdere kinderen tot en met 12 jaar en vind je het leuk om deel uit te maken van een actief netwerk van moeders en hun gezinnen? Dan is de Mama's Club iets voor jou! Je ontmoet andere moeders en kunt je ervaringen delen. Kijk op www.mamasclub.nl

  Meer info
 • Prijsuitreiking onderzoek: De Sociale Kracht van WaalreWmo logo

  15-07-2013 - Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat inwoners met plezier in Waalre wonen! Daarom heeft de gemeente het onderzoek “De Sociale Kracht van Waalre” laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige wensen en mogelijkheden voor de lokale samenleving op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. Dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan dit onderzoek. In totaal hebben 1.036 mensen gereageerd.

  Meer info
 • Heb jij de leukste straat van Waalre? Poster leukste straat van Nederland

  15-07-2013 - Heb jij de leukste straat van Waalre? Doe dan mee met "De Leukste Straat van Nederland" en meld je straat aan via www.deleukstestraatvannederland.nl. Laat zien waarom jouw straat de leukste van Nederland is en maak kans op o.a. een buurtbarbecue, of andere leuke prijzen!

  Iedereen kan zijn straat aanmelden en vanaf begin juli 2013 kan er op straten gestemd worden door buren, straatgenoten, vrienden en familie. De 36 straten met de meeste stemmen gaan door naar de halve finale. De straten zullen dan tegen elkaar strijden door middel van een ‘streetbattle’.

  De 12 straten die de ‘streetbattle’ winnen gaan door naar de finale op zaterdag 21 september. Een straatjury bepaalt wat de leukste straat van Nederland is.

  Kijk op www.deleukstestraatvannederland.nl of Twitter mee via #leukstestraat.

 • Wat doe jij op burendag? Burendag

  15-07-2013 - Op 21 september 2013 is het weer Burendag. Het jaarlijks terugkerende feest dat je samen met je buren viert. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor je eigen buurt.

  Meer info
 • Olieverontreiniging Gat van Waalre en Woonwijk Hoogh Waalre

  15-07-2013 - De olievervuiling van eind juni 2013 in ’t Gat van Waalre en in de woonwijk Hoogh Waalre zijn ernstige overtredingen van de milieuwet. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie pakken deze feiten hoog op. De gemeente heeft onlangs aangifte gedaan bij de politie van milieu- en bodemvervuiling. De politie onderzoekt wie hiervoor verantwoordelijk is.

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  08-07-2013 - Tijdens de zomervakantie van 15 juli t/m 2 augustus 2013 vervalt de avondopenstelling op donderdagavond van het gemeentehuis. Op donderdag is het gemeentehuis dan tot 17.00 uur geopend. De overige reguliere openingstijden blijven wel van toepassing.

   

 • Brede School AalstDieneke, Esther en Bert

  08-07-2013 - Het schoolgebouw van de Brede School Aalst is in februari 2012 opgeleverd. Sinds die tijd zijn R.K basisschool de Christoffel, openbare basisschool Ekenrooi en Kinderstad gehuisvest in het nieuwe pand. Met veel enthousiasme vertellen Dieneke Berends- ten Broeke (locatiedirecteur basisschool Ekenrooi), Bert Arnold (directeur Christoffelschool) en Esther Schobbe (locatiedirecteur Kinderstad) over het afgelopen jaar, het gebouw en de onderlinge samenwerking tussen de drie partners.

  Meer info
 • UMTS Mast Hoogh Waalre

  08-07-2013 - De afgelopen maanden zijn er o.a. via Twitter en Facebook reacties bij de gemeente Waalre binnen gekomen over de UMTS mast in Hoogh Waalre. Ook heeft wethouder van Dalen op woensdag 22 mei 2013 een gesprek gevoerd met de initiatiefgroep ‘UMTS Hoogh Waalre’. Aanleiding voor dit gesprek was de bezorgdheid van UMTS Hoogh Waalre en een aantal omwonenden over de gezondheidseffecten met betrekking tot de UMTS mast in de woonwijk Hoogh Waalre.
   

  Meer info
 • Eerste batch zonnepalen via coöperatie Waalre Energie Lokaal besteld!Logo Waalre Energie Lokaal

  08-07-2013 - Op woensdag 26 juni j.l. heeft de coöperatie Waalre Energie Lokaal (WEL) haar leden kennis laten maken met de leveranciers voor groene energie en zonnepanelen waarmee WEL een overeenkomst gesloten heeft. Op de bijeenkomst in het Klooster waren ruim 60 leden van WEL aanwezig. In een uitgebreide presentatie werd uitgelegd hoe het bestuur aan de leveranciers gekomen is en hoe de leden vanaf nu groene energie en panelen bij deze leveranciers aan kunnen schaffen. De opkomst van de avond in het klooster was ver boven de verwachting. Op de avond zelf en in de dagen daarna zijn ruim 20 leden overgegaan tot het maken van een afspraak met de leverancier voor panelen. Voor de leden van WEL is momenteel een container met 700 panelen gereserveerd. Dit is voldoende voor ongeveer 50 huishoudens. Het bestuur van WEL verwacht dat deze container ruimschoots voor het einde van dit jaar leeg is.

  Wilt u meer weten? Kijk dan op www.waalreenergielokaal.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden als lid van WEL. Lid zijn is een voorwaarde om van de geldende aanbiedingen van WEL gebruik te kunnen maken.

 • Vakantiekaartactie en tips tegen woninginbraak

  08-07-2013 - Bij het gemeentehuis in Waalre kunt u deze zomerperiode een vakantiekaart inleveren zodat de politie weet wie er tijdens uw vakantie op uw woning past. Belangrijker nog: vergeet niet om zelf maatregelen te nemen om inbrekers tijdens de zomermaanden buiten de deur te houden.

  Meer info
 • Vakantiesluiting LIAC

  08-07-2013 - Tijdens de zomervakantie is het LIAC – Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening – in Waalre gesloten van maandag 15 juli t/m vrijdag 9 augustus 2013. Bij zeer urgente aanvragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen met GOW De Kempen in Eersel via tel. 0497-514746. Vanaf maandag 12 augustus is het LIAC weer te bereiken op het adres Trolliuslaan 7 in Waalre van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via tel. 040-2221194.
   

 • Ondersteuning en advies voor vrijwilligers

  08-07-2013 - Ben je op zoek naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding of wil je graag iets voor andere mensen doen? Dan is een functie in het vrijwilligerswerk een goede optie.

  Meer info
 • Waalre voor derde jaar op rij beste gemeente van Brabant!Project Heuvelse Hof

  04-07-2013 - Voor het derde jaar op rij is Waalre uitgeroepen tot de beste gemeente van Noord-Brabant. Uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier blijkt Waalre een goede plek om te wonen, werken en recreëren. Dit jaar is Waalre op de veertiende plaats van alle Nederlandse gemeenten op de lijst van Elsevier geëindigd.

  Meer info
 • Week van de Mantelzorger 2013

  05-07-2013 - De Week van de Mantelzorger zal dit jaar plaatsvinden van 11 november t/m 15 november.

 • Gat van Waalre weer toegankelijk

  04-07-2013 - De reinigingswerkzaamheden met betrekking tot de olieverontreiniging in en rondom ’t Gat van Waalre zijn afgerond. Het waterschap heeft donderdag een controle uitgevoerd, waarna de gemeente en het waterschap het gebied weer toegankelijk hebben verklaard. Bezoekers kunnen het gebied weer betreden. Vrijdagochtend worden de borden en afzetlinten weggehaald. Dieren mogen dan ook weer in het water zwemmen en er kan weer gevist worden.
   

  Meer info
 • Werkzaamheden olieverontreiniging Gat van Waalre

  03-07-2013 - De reinigingswerkzaamheden met betrekking tot de olieverontreiniging in en rondom ’t Gat van Waalre zijn bijna afgerond. Het gebied is naar alle waarschijnlijk aan het eind van deze week weer toegankelijk voor bezoekers. Ook kunnen dieren dan weer in het water zwemmen. De gemeente en het waterschap houden de komende twee weken het wateroppervlak nog in de gaten.
   

  Meer info
 • Bestemmingsplannen geactualiseerd

  01-07-2013 - De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering van 25 juni jl. de bestemmingsplannen Waalre en Buitengebied vastgesteld. Hiermee is het project ‘Actualisatie bestemmingsplannen’ afgesloten.

  Meer info
 • College geeft gehoor aan burgerinitiatief

  01-07-2013 - Het college heeft op 25 juni 2013 besloten om het terrein dat voorheen in gebruik was door de Dahliavereniging in gebruik te geven aan een groep vrijwilligers. Het college geeft hiermee gehoor aan het burgerinitiatief van deze groep. De vrijwilligers gaan van het betreffende terrein een bloementuin c.q. ecologische moestuin maken. Met ingang van 1 augustus 2013 mogen de vrijwilligers gebruikmaken van het gebied.

  Meer info
 • Feestelijke viering start bouw Heuvelse HofDruk op de knop

  01-07-2013 - Op maandag 24 juni werd met een feestelijke bijeenkomst de start bouw van de woningen in het plan Heuvelse Hof gevierd. Wethouder Ton Bonouvrié verrichtte de officiële handeling: met één druk op de knop gaf hij het startsein voor de bouw, samen met familie De Bie, die het bouwproject mede mogelijk hebben gemaakt. Bij de feestelijke bijeenkomst waren de toekomstige bewoners, bouwbedrijf Van Santvoort, Woningstichting Thuis, de gemeente Waalre en andere betrokken partijen aanwezig.

  Meer info
 • Gemeenteraad rondt eerste fase aanpak toekomstige huisvesting af Logo toekomstige huivesting

  01-07-2013 - Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad de eerste fase rondom de aanpak van de toekomstige huisvesting afgerond. Zij heeft ingestemd met het concept Programma van Eisen en de duurzaamheidsambitie. Ook heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de tweede fase en in relatie tot het verzekeringstraject de principekeuze gemaakt tot herinvesteren. Sinds maart 2013 is de gemeente gestart met een traject dat moet leiden naar een besluit over toekomstige huisvesting. Eind 2013 zal duidelijk worden voor welke huisvestingsvariant en locatie de gemeente kiest.

  Meer info
 • Schakel in de zomerse weken 29, 30 & 31

  01-07-2013 - In de zomerse weken 29,30 & 31 wordt de Schakel samengevoegd met de Kempener Koerier en de Parel van Brabant. Deze zomereditie wordt verspreid in Valkenswaard, Aalst, Bergeijk, Heeze, Maarheeze, Gastel, Dommelen, Borkel en Schaft, Leende, Luyksgestel, Riethoven, Soerendonk, Sterksel, Waalre, Weebosch en Westerhoven.

 • Vakantiesluiting LIAC

  01-07-2013 - Tijdens de zomervakantie is het LIAC – Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening – in Waalre gesloten van maandag 18 juli t/m vrijdag 12 augustus 2013. Bij zeer urgente aanvragen, kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen met GOW De Kempen in Eersel via tel. 0497-514746.
  Vanaf maandag 15 augustus is het LIAC weer te bereiken op het adres Trolliuslaan 7 in Waalre van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via tel. 040-2221194.

 • Eerste batch zonnepanelen via coöperatie Waalre Energie Lokaal besteld!

  01-07-2013 - Op woensdag 26 juni j.l. heeft de coöperatie Waalre Energie Lokaal (WEL) haar leden kennis laten maken met de leveranciers voor groene energie en zonnepanelen waarmee WEL een overeenkomst gesloten heeft. Op de bijeenkomst in het Klooster waren ruim 60 leden van WEL aanwezig. In een uitgebreide presentatie werd uitgelegd hoe het bestuur aan de uiteindelijke leveranciers gekomen is en hoe de leden vanaf nu groene energie en panelen bij deze leveranciers aan kunnen schaffen.
   

  Meer info
 • Impuls bestrijding jeugdwerkloosheid regio Eindhoven

  01-07-2013 - De gemeente Waalre sluit zich aan bij een initiatief van gemeente Eindhoven, die een plan van aanpak opgesteld heeft dat een impuls moet geven aan de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren van 18 tot 27 jaar in de regio. Met het plan (mede namens de gemeenten* uit de arbeidsmarktregio Eindhoven) wordt €680.000,- aangevraagd die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de regio ter beschikking wordt gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Landelijk wordt er in totaal €25 miljoen ter beschikking gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s. De toekenning van de rijksbijdrage volgt in september.

  Meer info
 • Duikploeg brandweer naar Gat van Waalre om te controleren op olievaten

  27-06-2013 - Een duikploeg van de brandweer controleert of er naast de olieverontreiniging aan de oppervlakte van het water ook olievaten op de bodem of onder het wateroppervlakte aanwezig zijn in het Gat van Waalre. Dit doet de brandweer op verzoek van het bedrijf wat de olieverontreiniging saneert. Op deze manier kan het reinigingsbedrijf beter inschatten hoe zij de volgende fase van het reinigen uitvoeren.

 • Duikploeg brandweer vindt geen olievaten in 't Gat van Waalre

  27-06-2013 - De duikploeg van de brandweer heeft in de ochtend van 27 juni 2013 geen olievaten aangetroffen in 't Gat van Waalre. De duikploeg ging op zoek naar olievaten op de bodem of onder het wateroppervlakte. Dit op verzoek van het bedrijf dat de olieverontreiniging saneert. Informatie over hoe de volgende fase m.b.t. het reinigen eruit ziet, plaatst de gemeente zodra er meer informatie bekend is, op de website.
   

 • Reinigen Gat van Waalre

  27-06-2013 - Op vrijdag 28 juni 2013 wordt er gestart met het reinigen van de olieverontreiniging in en rondom 't Gat van Waalre. Het bedrijf dat de saneringswerkzaamheden uitvoert, start dan met het opzuigen van de olie op het water. Dit gebeurt vanuit een boot. Het is nog onduidelijk hoe lang het reinigen van het water gaat duren. Ook wordt de olie tegen de kant van het water weggehaald. De saneringswerkzaamheden starten aan de oostkant van de waterplas. Daar is de verontreiniging het ergst. Nadat het water schoon is, volgt het riet aan de waterkant. Indien het riet niet schoongemaakt kan worden, wordt het riet weggehaald. Naar verwachting nemen de saneringswerkzaamheden dagen in beslag.

 • Olieverontreiniging ‘t Gat van Waalre

  26-06-2013 - Op dinsdag 25 juni is een oliespoor in ‘t Gat van Waalre waargenomen en donderdag 20 juni zijn betonranden en een grasveld besmeurd met olie aangetroffen in de aangrenzende woonwijk Hoogh Waalre. Dit zijn ernstige overtredingen van de milieuwet, feiten die door de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie hoog opgepakt worden. De gemeente heeft daarom aangifte gedaan bij de politie van milieu- en bodemvervuiling, die onderzoekt wie hiervoor verantwoordelijk is. De gemeente adviseert om het gebied rondom ‘t Gat van Waalre niet te betreden, niet het water in te gaan en dieren niet in het water te laten zwemmen.

  Meer info
 • Olie in gat van Waalre

  2013-06-25 Vandaag is een oliespoor in waterplas De Meeris (beter bekend als 't Gat van Waalre) gesignaleerd. Het oliespoor strekt zich uit over een lengte van 350 meter aan de gehele oostzijde van de waterplas. De gemeente adviseert om niet het water in te gaan en dieren niet in het water te laten zwemmen. Er worden waarschuwingsborden geplaatst.

  Meer info
 • Nieuwe gemeentesecretaris in Waalre

  De heer Drs. F. (Freek) Compagne wordt per 1 oktober 2013 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Waalre. Met ingang van 19 augustus a.s. is hij plaatsvervangend gemeentesecretaris. Compagne volgt mevrouw G. van der Knaap op, die sinds 1 februari 2008 de functie van gemeentesecretaris in Waalre bekleedde.

  Meer info
 • Burgemeester De Wijkerslooth legt eind van het jaar functie neer

  25-06-2013 Burgemeester de Wijkerslooth van Waalre legt eind van dit jaar zijn functie neer. Dat heeft hij vanavond aan de gemeenteraad medegedeeld. De Wijkerslooth heeft nog geen concrete plannen voor de toekomst: “Ik verheug me op de nieuwe dingen die op mijn pad komen.”

  Meer info
 • Toekomstige huisvesting commissievergadering raad

  24-06-2013 - Sinds maart 2013 is de gemeente gestart met een traject dat moet leiden naar een besluit over toekomstige huisvesting. Eind 2013 zal duidelijk worden voor welke huisvestingsvariant de raad en het college kiest. Momenteel is het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie gehuisvest op twee tijdelijke locaties aan de Laan van Diepenvoorde.

  Meer info
 • Met kinderen op reismarechaussee

  24-06-2013 - Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Sommige landen eisen namelijk een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende ouder echt de ouder is of het ouderlijk gezag heeft.
   

  Meer info
 • Voorkom fraude!

  24-06-2013 - Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan.

  Meer info
 • Hercontrole op woonwagencentrum Broekweg

  19-06-2013 Voor de tweede keer dit jaar controleert de overheid onder regie van de gemeente Waalre vandaag woonwagencentrum Broekweg op naleving van bestuursrechtelijke en fiscale regelgeving. Het gaat om hercontroles naar aanleiding van de controledag op 19 februari jongstleden en, waar dat nog niet is gebeurd, controles om de bestaande bebouwing zo goed mogelijk in beeld brengen. Er is op dit moment geen sprake van een handhavingsactie. De controledag wordt gehouden in het kader van de normalisatie op het woonwagencentrum.

  Meer info
 • Cliëntenraad Werk & Inkomen gemeente Eindhoven

  17-06-2013 - Bij de Cliëntenraad Werk & Inkomen is een plaats vrij voor een inwoner van Waalre met een WWB uitkering. Omdat de gemeente Waalre sinds 1 juni 2012 de Sociale Dienst bij Eindhoven heeft ondergebracht, is deelname door iemand uit Waalre in de Cliëntenraad van Eindhoven zeer gewenst.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding voor dhr. van 't Hullenaardhr. van 't Hullenaar en burgemeester

  17-06-2013 - Op donderdag 13 juni werd de heer van ‘t Hullenaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester H. de Wijkerslooth reikte deze Koninklijke Onderscheiding aan hem uit.

  Meer info
 • Schilderen lichtmasten

  17-06-2013 - De gemeente start in juni 2013 met het schilderen van lichtmasten in een aantal straten. Dit in het kader van het preventieve onderhoud van lichtmasten.

  Meer info
 • Toekomstige huisvesting voor de gemeente Waalre

  17-06-2013 - Nadat het gemeentehuis van de gemeente Waalre op 18 juli 2012 door brand werd verwoest, werd er snel een tijdelijke locatie gevonden voor de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Op twee locaties aan de Laan van Diepenvoorde zijn de werkzaamheden en de dienstverlening aan de inwoners van Waalre snel weer opgepakt. Sinds maart 2013 is de gemeente gestart met een onderzoek dat moet leiden naar een besluit over definitieve huisvesting voor het gemeentehuis.

  Meer info
 • Nieuwe gemeentegids! Verspreiding week 26Voorkant gemeentegids

  17-06-2013 - In de week van 24 juni tot en met 28 juni 2013 wordt in heel Waalre de nieuwe gemeentegids 2013-2014 huis-aan-huis verspreid. In de gemeentegids staat veel praktische informatie, onder andere over de gemeentelijke organisatie en onze dienstverlening, over welzijn en zorg, over sociaal-cultureel werk en over sport- en ontspanningsmogelijkheden.

  Meer info
 • Gemeente Waalre en Dereumaux ondertekenen overeenkomstOndertekening overeenkomst Dereumaux en gemeente

  13-06-2013 - Op 13 juni 2013 hebben wethouder Bonouvrié namens de gemeente Waalre en Onroerend Goed Waalre BV een overeenkomst ondertekend met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie van het garagebedrijf Dereumaux in het centrum van Waalre-dorp. Met deze ondertekening zijn de afspraken tussen de gemeente en de grondeigenaar ten aanzien van de nieuwe invulling officieel vastgelegd. De overeenkomst is in goed overleg en naar alle tevredenheid tussen de gemeente en de eigenaar van het terrein tot stand gekomen.
   

  Meer info
 • Gemeente besluit minimabeleid anders te organiseren

  12-06-2013 - Per 1 juni 2012 voert de gemeente Eindhoven het minimabeleid uit voor de gemeente Waalre. Om de kosten beheersbaar te krijgen wordt voorgesteld om de onderdelen: meedoenbijdrage (voorheen bijdrage regeling welzijnsactiviteiten) en collectieve ziektekostenverzekering uit de samenwerkingsovereenkomst te halen en anders te organiseren onder eigen regie m.i.v. 1 januari 2014.

  Meer info
 • Waalre gedoogt zondagopenstellingWe are open!

  10-06-2013 - Vooruitlopend op nieuwe verordening winkeltijdenwet

  Winkels mogen per 5 juni 2013 in Waalre open zijn op zon- en feestdagen. Op 28 mei jl. is het wetsvoorstel voor wijziging van de Winkeltijdenwet namelijk aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheid voor de winkelopenstelling op zon- en feestdagen bij de gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juni besloten om een nieuwe Verordening Winkeltijden op te stellen en aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Ook heeft het college besloten om, totdat deze verordening gereed is, niet handhavend op te treden tegen winkels in Waalre die op zon- en feestdagen geopend zijn. Dat betekent dat winkels per 5 juni 2013 in Waalre open mogen zijn op zon- en feestdagen. De winkeliers kunnen zelf beslissen of zij van deze mogelijkheid gebruikmaken.

  Nieuwe verordening Winkeltijden
  De voorbereiding voor het vaststellen van de nieuwe verordening Winkeltijden is gestart. Dit duurt enkele maanden. Het college streeft ernaar om de Verordening Winkeltijden in het najaar aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

 • Inloopspreekuur structuurvisieLogo structuurvisie

  10-06-2013 - In de structuurvisie van de gemeente Waalre leggen we de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor de komende 10 jaar vast. Lees hier meer over in de themapagina verderop in De Schakel.

  We nodigen u van harte uit om naar het inloopspreekuur op a.s. woensdag 12 juni 2013 te komen. U kunt gewoon binnenlopen met vragen en opmerkingen.


  Datum: 12 juni 2013
  Tijd: 19.00 – 20.00 uur
  Locatie: Laan van Diepenvoorde 8 (Bestuurscentrum)

   

  Kijk voor meer informatie op:
  www.waalre.nl / Wonen & Leven / Structuurvisie

 • Vrijwillige coaches in WaalreLogo Vrijwilligers Waalre

  10-06-2013 - ‘Vrijwillige Coaches’ is een project opgezet door GOW Welzijnswerk, waaraan de gemeente Waalre ook deelneemt. Vrijwillige Coaches is een activiteit waarbij een vrijwilliger de mantelzorger of een kwetsbare burger, die in een sociaal isolement dreigt te raken, ondersteunt en ‘coacht’ om toch verder te kunnen.

  Meer info
 • Wat doet u op Burendag 2013?Logo Burendag 2013

  10-06-2013 - Op 21 september 2013 vindt voor de 8e keer Burendag plaats. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen viert met uw buren. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor uw eigen buurt. Dit jaar is het thema ‘koppen bij elkaar’. Steek daarom de koppen bij elkaar en bedenk zelf een leuke activiteit om te doen met uw buurt op Burendag!

  Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.

  Meer info
 • 'Ik ben leeskampioen'

  10-06-2013 - Op vrijdag 7 juni 2013 hebben kinderen van groep 3, 4 en 5 van basisschool de Drijfveer en kinderen van groep 3 van basisschool de Wilderen een leesdiploma ontvangen uit handen van wethouder van Dalen en wethouder Balk. Ook op de basisscholen de Christoffelschool, de Meent en Ekenrooij in Waalre is het programma ‘Ik ben leeskampioen’ uitgevoerd. Het initiatief voor de leesdiploma’s is een samenwerking tussen de basisscholen en de bibliotheek.

  Meer info
 • Concept subsidiebeleid ter inzage

  05-06-2013 - De gemeente Waalre heeft samen met verenigingen een concept subsidiebeleid opgesteld dat van 6 juni tot en met 4 juli 2013 ter inzage ligt. Het concept-subsidiebeleid gaat uit van het subsidiëren van activiteiten die sociale cohesie bevorderen in plaats van het subsidiëren op basis van ledenaantallen (de zgn. waarderingssubsidie). Waalre wil hiermee bereiken dat verenigingen financieel onafhankelijk worden van structurele subsidies, en gestimuleerd worden om te zoeken naar andere manieren om inkomsten te genereren. Voor verenigingen die met de invoering van het nieuwe financieel beleid in de problemen komen met hun zelfstandigheid, is er een overgangsregeling in de vorm van ondersteuningssubsidie.

  Meer info
 • Waalre gedoogt zondagopenstelling vooruitlopend op nieuwe verordening winkeltijdenwet

  04-06-2013 - Op 28 mei jl. is het wetsvoorstel voor wijziging van de Winkeltijdenwet aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheid voor de winkelopenstelling op zon- en feestdagen bij gemeenten. Het college van B&W van Waalre heeft op 3 juni voorgenomen om een nieuwe Verordening Winkeltijden op te stellen en aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Tevens heeft het college besloten om, totdat deze verordening gereed is, niet handhavend op te treden tegen winkels in Waalre die op zon- en feestdagen geopend willen zijn. Dat betekent dat de winkels per 5 juni 2013 open mogen zijn op zon- en feestdagen. De winkeliers mogen zelf beslissen of zij van deze mogelijkheid gebruik maken.

  Meer info
 • Reizen met kinderenLogo Koninklijke Marechaussee

  03-06-2013 - Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Sommige landen eisen namelijk een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende ouder echt de ouder is of het ouderlijk gezag heeft.

  Meer info
 • "Samen meer waarde"Logo Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

  03-06-2013 - Waalre in Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  De Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant dragen de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving dit jaar over aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. Op die manier worden kennis, kunde en capaciteit meer gebundeld. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, waar Waalre mede eigenaar van is, is sinds 3 juni operationeel.

  Meer info
 • UMTS Mast Hoogh Waalre

  22-05-2013 - Wethouder van Dalen heeft op woensdag 22 mei 2013 een gesprek gevoerd met de initiatiefgroep UMTS Hoogh Waalre. Aanleiding voor dit gesprek was de bezorgdheid van UMTS Hoogh Waalre over de gezondheidseffecten m.b.t. de UMTS mast in de woonwijk Hoogh Waalre. De afgelopen maanden zijn er o.a. via Twitter en Facebook reacties bij de gemeente Waalre binnen gekomen over deze UMTS mast.

  Meer info
 • De sociale kracht van WaalreLogo WMO

  21-05-2013 - Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat u met plezier in Waalre woont! Daarom laat de gemeente een onderzoek “De Sociale Kracht van Waalre” uitvoeren naar de huidige en toekomstige wensen en mogelijkheden voor de lokale samenleving op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. 2.500 Volwassen inwoners, geselecteerd via een willekeurige steekproef, ontvangen van onderzoeksbureau I&O Research een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek.

  Meer info
 • Bijna de helft van de Nederlanders actief als vrijwilligerLogo Vrijwilligers Waalre

  21-05-2013 - In Nederland zijn 45% van de volwassenen op een of andere manier op vrijwillige basis actief voor anderen in de samenleving. Ze zijn actief in de publieke dienstverlening en bouwen aan de sociale samenhang in de regio. In Waalre zijn er ook steeds meer vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren aan de diverse organisaties binnen onze gemeente.

  Meer info
 • Reactie gemeente Waalre op rapport 'Veerkrachtig Bestuur in Zuid-Oost Brabant'

  15-05-2013 - Gemeente Waalre herkent zich in resultaat SWOT-analyse onderzoek Provincie en Vereniging van Brabantse Gemeenten.

  De adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, ingesteld door de provincie en Vereniging van Brabantse Gemeenten, heeft op 15 mei 2013 het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Zuid-Oost Brabant’ openbaar gemaakt. Het rapport bestaat uit een algemeen beeld (een foto) van de regio op het gebied van krachtig bestuur inclusief aanbevelingen en per gemeente een sterkte-zwakte analyse (SWOT-analyse). De gemeente Waalre herkent zich in de resultaten van de SWOT-analyse van Waalre en neemt de elementen die daarin genoemd zijn mee om de gemeente in de toekomst nog sterker te maken.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval PinksterenRestafval logo

  14-05-2013 - In verband met Pinksteren wordt op maandag 20 mei 2013 geen restafval opgehaald. De ophaaldag van de grijze container verschuift daarom naar zaterdag 18 mei 2013. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op www.afvalkalender.waalre.nl of bel met Team Vergunningen, via tel.: 040 - 2282500.

 • Gemeentehuis gesloten op 2e pinksterdag

  14-05-2013 - In verband met Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 20 mei 2013 gesloten. U kunt ons weer bereiken op dinsdag 21 mei tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 • Herinnering betaling gemeentelijke belastingen

  14-05-2013 - Op 28 februari 2013 zijn de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen in 2013 verstuurd. Deze belastingen moet u uiterlijk op 31 mei 2013 betalen Als u de aanslag niet of niet volledig vóór 31 mei 2013 hebt betaald, ontvangt u van de gemeente in de maand juni 2013 een aanmaning. Heeft u nog niet betaald? Betaal dan alsnog direct. U bespaart dan de relatief hoge aanmaningskosten.

  Dit bericht is niet bestemd voor belastingplichtigen die betalen via automatische incasso!

 • Wmo-Café was een succes!

  13-05-2013 - Op donderdag 25 april 2013 werd voor de derde keer het Wmo-café georganiseerd. Dit was in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg, ZuidZorg, MEE, RSZK en Binnen (onderdeel van GGzE). Het thema van deze avond was “Goed geregeld – Erven en schenking, bewindvoering, mentorschap en curatele”.

  Meer info
 • K(r)oningslinde officieel onthuldFoto: Heidi Wils

  08-05-2013 - Op dinsdag 30 april 2013 vond de officiële onthulling van de Koningslinde plaats. Deze boom werd op Nationale Boomfeestdag geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander.

  Meer info
 • Belastingdienst Eindhoven werkt op afspraakLogo belastingdienst

  08-05-2013 - Wie de balie van het belastingkantoor in Eindhoven wil bezoeken, moet eerst een afspraak maken. Deze wijziging gaat in vanaf 13 mei 2013. Een afspraak maken kan via het gratis nummer van de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Over het algemeen kunnen de medewerkers van de BelastingTelefoon vragen direct beantwoorden en is een doorverwijzing naar het belastingkantoor niet meer noodzakelijk. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, wordt een afspraak aan de balie gemaakt.

  De meeste bezoekers van de Belastingdienst komen langs met vragen over de inkomstenbelasting, toeslagen of over betalingen. Door op afspraak te werken, hoeven klanten niet meer te wachten.

  Voor meer informatie over de Belastingdienst kijk op www.belastingdienst.nl.

 • Vergadering adviesraad leerlingenvervoer 16 mei 2013

  08-05-2013 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op donderdag 16 mei a.s., aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wil bijwonen en/of wil inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

 • Reconstructie ElandlaanRenovatie Elandlaan

  08-05-2013 - In 2012 is de aanleg van ‘Glasvezel Fase 1’ in Waalre van start gegaan. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is geconstateerd dat de bestrating van slechte kwaliteit was. Door boomwortels werd het trottoir opgedrukt en het waterafvoer gestremd. Verder was de beplanting slecht ontwikkeld, afgestorven of verdwenen als gevolg van de bezigheden.

  Meer info
 • Voorstel Samen BouwenLogo Samen Bouwen

  08-05-2013 - Op 14 mei wordt het Samen Bouwen voorstel in de besluitvormende raadsvergadering behandeld. U kunt het Samen Bouwen voorstel online bekijken via www.waalre.nl/samenbouwen.

  Vragen of opmerkingen?
  Mail dan naar samenbouwen@waalre.nl.

 • Sanering hogedruk gasleiding Endinetfoto van de werkzaamheden

  06-05-2013 - Vanaf 21 januari 2013 start Endinet B.V. in de gemeente Waalre met de sanering van een deel van het gasleidingnetwerk. Hierbij wordt het bestaande netwerk opgewaardeerd van een 1 bar netwerk naar een 8 bar netwerk. De sanering is een onderdeel van een grotere sanering die in de gemeente Eindhoven wordt uitgevoerd.

  Meer info
 • Uitslag enquête: Maakt u gebruik van de gemeentegids?Voorkant gemeentegids 2012-2013

  01-05-2013 - In de maanden februari en april 2013 heeft u uw mening via een schriftelijke of digitale enquête kunnen geven over het gebruik en de waardering van de gemeentegids. Via deze weg willen wij de respondenten graag hartelijk danken voor hun inbreng. De binnengekomen reacties zijn verwerkt en de resultaten van deze enquête willen wij graag met u delen.

  Meer info
 • Vrijwilligers in onze bibliotheekLogo vrijwilligers Waalre

  01-05-2013 - Kort gesprek met coördinator Silvia Masolijn.
  Onze gemeente heeft in samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven sinds eind vorig jaar een bibliotheek in ’t Hazzo.
   

  Meer info
 • Gemeentehuis gesloten op 9 en 10 meiGemeentehuis, lvd 32

  01-05-2013 -  In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten op donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2013. U kunt ons weer bereiken op maandag 13 mei tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 • Aangepaste afval ophaaldagRestafval

  01-05-2013 - In verband met Hemelvaart wordt op donderdag 9 mei 2013 geen restafval opgehaald. De ophaaldag van de grijze container verschuift daarom naar zaterdag 11 mei 2013. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat.

  Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender, http://afvalkalender.waalre.nl/ of bel met Team Vergunningen, via tel.: 040-2282500.

 • Samen bijna 100 jaar poetsen in het gemeentehuis

  01-05-2013 - Op donderdag 25 april 2013 hebben de drie dames van de huishoudelijke dienst: Lies Bogers, Ria van de Bosch en Corry van Delft, afscheid genomen van de gemeentelijke organisatie. Samen hebben deze dames bijna 100 jaar bij de gemeente Waalre gewerkt. Iets wat uiteraard bijzonder is. De drie dames gaan nu met pensioen.

  Namens het college en de gemeentelijke organisatie willen wij de dames via deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de organisatie!

 • Schoon Water: tuinonderhoud zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan prima

  26-04-2013 - Er zijn volop mogelijkheden om tuin, terras en moestuin te onderhouden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is beter voor het milieu én voor de portemonnee. Bovendien blijft zo het drinkwater van morgen schoon.

  Meer info
 • Nieuwe wethouders in Waalre

  26-04-2013 - Naast de huidige wethouders Piet van Dalen (CDA) en Ton Bonouvrié (VDD) hebben twee nieuwe wethouders zitting genomen in het college. Hanneke Balk (D66) en Elly de Jonge (PvdA) zijn op 25 april 2013 tijdens de raadsvergadering als wethouder beëdigd. Het nieuwe college van de gemeente Waalre bestaat uit vier parttime wethouders met een totale formatie van 3.2 Fte. Bekijk de portefeuilleverdeling van de collegeleden.
   

 • Verhuur Brabantia is gestartLogo Wooninc.

  25-04-2013 - De verhuur van 59 nieuwe Wooninc.Plus appartementen in Brabantia is gestart. Iedereen kan zonder inschrijving tot en met dinsdag 30 april 2013 reageren via www.kansrijkhuren.nl.

  Meer info
 • Ontwerpbestemmingsplan voor fietspad ‘Oude Spoorbaan’

  24-04-2013 - De gemeente Waalre heeft evenals de gemeente Valkenswaard in november 2012 het voorontwerpbestemmingsplan Oude spoorbaantracé ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in een directe snelle fietsverbinding over de Oude spoorbaan en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven. Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

  Meer info
 • Gemeentehuis gesloten op 29 en 30 aprilGemeentehuis, lvd 32

  23-04-2013 - Op maandag 29 april en dinsdag 30 april 2013 is het gemeentehuis gesloten in verband met Koninginnedag. U kunt ons weer bereiken op woensdag 1 mei tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 • Aangepaste afval ophaaldagPlastic en GFT afval

  23-04-2013 - In verband met Koninginnedag wordt op dinsdag 30 april 2013 geen GFT of plastic opgehaald. De ophaaldag van de groene container en het plastic verschuift daarom naar zaterdag 27 april 2013. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker vóór 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op http://afvalkalender.waalre.nl/ of bel met Team Vergunningen, via tel.: 040-2282500.

 • Bibliotheek een half jaar in 't HazzoSilvia Masolijn, Foto door: Mariëlle Lunenburg

  22-04-2013 - Met veel enthousiasme is Silvia Masolijn als medewerker aan de slag bij de bibliotheekvoorziening in ’t Hazzo. ‘Ik vind het leuk om iets op te bouwen. Ik zie het aantal leden en uitleningen een half jaar na de opening nog steeds groeien’, vertelt Masolijn. Naast de voorziening in ’t Hazzo kunnen inwoners ook gebruikmaken van het haal- en brengpunt in het Klooster en van alle diensten in Eindhoven, zoals de bibliotheek in de Witte Dame.

  Meer info
 • Koningsspelen 2013; Wij doen mee!Logo Koningsspelen

  22-04-2013 - Ter ere van onze nieuwe Koning en Koningin worden in Nederland op 26 april 2013 door de basisscholen de Koningsspelen georganiseerd. Op deze dag organiseren de basisscholen leuke en gevarieerde activiteiten om de leerlingen te laten bewegen.

  Meer info
 • Onthulling K(r)oningslinde

  22-04-2013 - Op woensdag 20 maart 2013 was het Nationale Boomfeestdag. Tijdens deze dag heeft een kleine delegatie van de basisscholen in Aalst en Waalre samen met burgemeester de Wijkerslooth een Koningslinde geplant. De Koningslinde staat tegenover het tijdelijk bestuurscentrum aan de Laan van Diepenvoorde.

  Meer info
 • Inwoners van Waalre waarderen vrijetijdsaanbod

  22-04-2013 - De inwoners van Zuidoost-Brabant zijn tevreden over de regionale vrijetijdsvoorzieningen in het buitengebied en in hun woonomgeving. Het regionale vrijetijdsaanbod wordt gewaardeerd met een 7,8. Dit blijkt uit onderzoek dat in de afgelopen maanden is verricht in opdracht van de 21 SRE-gemeenten en de ANWB. Waalrenaren waarderen het vrijetijdsaanbod met een 8,3.

  Meer info
 • Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het beekherstelproject Tongelreep Brabantia

  19-04-2013 - Op 25 april 2013 vindt er een inloopbijeenkomst plaats waar de plannen rondom het beekherstelproject Tongelreep Brabantia aan de hand van tekeningen worden toegelicht. Uiteraard is er voor u een mogelijkheid om vragen te stellen. U kunt vrij binnenlopen wanneer het u uitkomt.

  Meer info
 • Voorstel Samen BouwenLogo Samen Bouwen

  U kunt het Samen Bouwen voorstel online bekijken via www.waalre.nl/samenbouwen.

  Op 23 april wordt het Samen Bouwen voorstel in de raadscommissie en op 14 mei in de besluitvormende raadsvergadering behandeld. Voor de raadscommissie op 23 april is het mogelijk om spreekrecht aan te vragen. Wilt u meepraten? Kijk dan op www.waalre.nl / Bestuur & Organisatie / website gemeenteraad.

  Mocht u vragen/opmerkingen hebben mail dan naar samenbouwen@waalre.nl.

 • TuinafvalTuinafval

  23-04-2013 - Deze week worden de tuinkorven weer weggehaald. Als de tuinkorven weggehaald zijn, is het overigens niet de bedoeling dat u tuinafval blijft storten op die plaatsen waar de korven gestaan hebben.

  foto: Peter Lagendijk
   

 • Prijsuitreiking Dag van de BurgerBurgemeester de Wijkerslooth met Esther Willems. Foto: Miranda van Mol

  15-04-2013 - Op 19 maart 2013 was het de Dag van de Burger. Een dag waarbij de overheid stilstaat bij haar burgers. Ook de gemeente Waalre heeft die dag haar burgers in het zonnetje gezet. Alle bezoekers ontvingen een kleine attentie (in de vorm van een lekkernij) aan de balie in het gemeentehuis.

  Meer info
 • Helpt u mee om natuurbranden te voorkomen?

  15-04-2013 - De natuur is mooi maar ook kwetsbaar. In de lente en zomer is er een verhoogd risico op natuurbranden vanwege de droogte. De brandweer kan veel doen om een brand te voorkomen en te blussen. Maar ook u als bezoeker, van een natuurgebied, kunt hier alert op zijn. Naast menselijk gedrag zijn er natuurlijk ook andere oorzaken die invloed kunnen hebben op het ontstaan van een natuurbrand, zoals de begroeiing, de luchtvochtigheid, de temperatuur en de wind.

  Meer info
 • Wegwerkzaamheden

  11-04-2013 - Werkzaamheden op de kruising Antoon Coolenlaan – Genneperweg. 

  Meer info
 • Architect voor nieuwe Brede School Waalre bekend

  10-04-2013 - Op 21 maart 2013 hebben de gemeente, SKOzoK, De Wilderen, Kinderstad en Laride samen een architect gekozen voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw voor de Brede School Waalre. Wethouder van Dalen vertelt over de Brede School Waalre en het selecteren van Bonnemayer Architecten.

  Meer info
 • WMO Café: Goed geregeld

  09-04-2013 - De gemeente Waalre organiseert op 25 april 2013 om 19.30 uur voor de derde keer een Wmo-café samen met Steunpunt Mantelzorg, ZuidZorg, MEE, RSZK en Binnen, onderdeel van GGzE. Het thema van deze avond is “Goed geregeld – Erven en schenking, bewindvoering, mentorschap en curatele”.

  Meer info
 • Militaire oefening in Waalre

  09-04-2013 - Van 15 tot en met 19 april 2013 vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.
   

  Meer info
 • Kent u onze nieuwe bewoners al?Moeder met haar kalfje. Foto: Mariëlle Lunenburg

  02-04-2013 - De Schotse Hooglanders, die in het park aan de Laan van Diepenvoorde staan, hebben kalfjes gekregen! Het eerste kalfje werd geboren op 16 februari jl. en het tweede kalfje is onlangs geboren.

  Meer info
 • Te realiseren nieuwbouwwijk Heuvelse HofBouwproject Heuvelse Hof

  02-04-2013 - Gelegen in een groene en bosrijke omgeving wordt in Waalre-dorp de komende tijd het nieuwbouwproject Heuvelse Hof gerealiseerd met een dorpse uitstraling. De Heuvelse Hof strekt zich uit vanaf de Deelshouten tot aan de Heuvelstraat en wordt een gevarieerde, comfortabele en betaalbare woonwijk. Het project wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf W. van Santvoort BV. De woningen bestaan uit verschillende woningtypen zodat het een levendige woonwijk wordt. Momenteel is 80 % van de te realiseren woningen verkocht. ‘Iets waar ik trots op ben omdat dit in tijden van economische recessie uitzonderlijk is’, zegt wethouder Bonouvrié.

  Meer info
 • Overbruggingsovereenkomst Taxbus rond

  27-03-2013 - Per 1 april 2013 beëindigen de opdrachtgevers voor Taxbusvervoer in deze regio het Taxbuscontract. De financiële positie van vervoerder Regiotaxi De Vallei is zo ernstig dat deze voortijdige beëindiging van het contract noodzakelijk is. Om de dienstverlening aan de reiziger door te laten lopen, wordt een overbruggingsovereenkomst met de huidige vervoerder afgesloten. De 15 betrokken gemeenten en de SRE moeten het vervoer opnieuw gaan aanbesteden.

  Meer info
 • In verband met ICT werkzaamheden geen afspraken mogelijk aan balie's Team Burgerzaken op 25 & 26 maart

  25-03-2013 - In verband met ICT werkzaamheden van afgelopen weekend zijn op maandag 25 maart en dinsdag 26 maart 2013 de balie’s van Team Burgerzaken niet geopend voor inwoners.

  Uit voorzorg heeft de gemeente geen afspraken op deze dagen ingepland met inwoners.

  Vanaf woensdag 27 maart 2013 zijn de balie’s van Team Burgerzaken weer open voor publiek tijdens de gebruikelijke openingstijden. U kunt dan weer een afspraak maken en gebruikmaken van onze dienstverlening. Onze excuses voor het ongemak.

 • Bomen planten in de sneeuw!Planten koningslinde. Foto: Jurgen van Hoof

  25-03-2013 - Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart 2013 hebben de kinderen van groep 8 van de Sint Christoffelschool, de Openbare school Ekenrooi en de Drijfveer en de kinderen van groep 7/8 van de Meent samen met de schoolgidsen en de houtwalgroep van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) 1000 nieuwe boompjes geplant in de omgeving van de Hutdijk bij het Meeuwven. Ook heeft een kleine delegatie van de basisscholen samen met burgemeester de Wijkerslooth een koningslinde geplant tegenover het tijdelijke gemeentehuis aan de Laan van Diepenvoorde.

  Ongeacht het koude weer is de Nationale Boomfeestdag in Waalre goed verlopen. Het was een bijzondere ervaring om de bomen in de sneeuw te planten en de kinderen waren ondanks het weer enorm enthousiast. De geplante koningslinde wordt in het kader van de troonwisseling officieel onthuld op 30 april 2013.

 • Winnaar Waalrese KroonappelLogo Mappa Mondo

  25-03-2013 - Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van de Prins van Oranje en Prinses Máxima, organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. Duizenden organisaties die iets betekenen voor de samenleving, hebben hun activiteiten voorgedragen. Tijdens de publieksstemronde op 15, 16 en 17 maart hebben alle Nederlanders op het beste of leukste initiatief in de eigen gemeente kunnen stemmen.

  Meer info
 • Gemeentehuis 2e paasdag gesloten

  25-03-2013 - Op maandag 1 april is het gemeentehuis gesloten in verband met 2e paasdag. U kunt ons weer bereiken op dinsdag 2 april tijdens de gebruikelijke openingstijden. Wij wensen u fijne paasdagen toe.

 • Aangepaste ophaaldag met Pasen

  25-03-2013 - In verband met Pasen wordt op maandag 1 april 2013 geen GFT opgehaald. De ophaaldag van de groene container verschuift daarom naar zaterdag 30 maart 2013. Zorg dat uw afval op de inzameldag voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op de site onder Wonen & Leven / Afval & Milieu, uw afvalkalender of bel met Team Vergunningen, via tel.: 040 - 2282500.

 • Welstandsnota

  25-03-2013 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2013 de Welstandsnota vastgesteld. Binnenkort behandelt de gemeenteraad de Welstandsnota. Zodra de gemeenteraad de nieuwe Welstandsnota heeft vastgesteld kan de gemeente uitvoering geven aan de nieuwe Welstandsnota.

  Meer info
 • NL Doet wederom een groot succes!

  25-03-2013 - Op 15 maart 2013 hebben het gemeentebestuur en de organisatie “Vrijwilligers Waalre” vrijwilligerswerk verricht bij zorgkwekerij de Pimpernel en het Mappa Mondo huis. Dit gebeurde in het teken van NL DOET, van het Oranjefonds. Bij Mappa Mondo is het huis schoon gemaakt en zijn de kelder en tuinmeubels geverfd. Bij zorgkwekerij de Pimpernel hebben de klussers deuren en karren geverfd.

  Zowel de vrijwilligers als de organisaties waren enthousiast over deze succesvolle dag!

  Meer info
 • Definitieve afsluiting Dommelseweg voor autoverkeer vanaf 25 maart!

  20-03-2013 - In verband met de veiligheid voor fietsverkeer wordt via een verhoging in de weg de Dommmelseweg met ingang van 25 maart a.s. definitief afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Deze verhoging komt in de plaats van de huidige afsluiting met palen en wordt zodanig uitgevoerd dat alleen landbouwvoertuigen en langzaam verkeer de weg nog als doorgaande weg kunnen gebruiken. Er wordt extra bebording geplaatst om het verkeer te attenderen op de nieuwe situatie.

  De werkzaamheden voor deze afsluiting nemen enkele dagen in beslag.

  Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Daas van de gemeente Waalre, afdeling Civiel en Verkeer, via telefoonnummer 040-22 82 500.

 • De vrijwilliger met een doelLogo vrijwilligers Waalre

  19-03-2013 - De motivatie om vrijwilligerswerk te doen is voor elke vrijwilliger verschillend. De een ziet het als een vrijetijdsbesteding met een bijdrage aan het welzijn van anderen. De ander wil hierdoor graag zelf onder de mensen komen en zinvol bezig zijn. Wat de reden ook mag zijn, plezier hebben staat voorop!

  Meer info
 • Data behandeling voorstel Samen Bouwen bekendSamen bouwen aan voorzieningen in Waalre

  19-03-2013 - De data waarop het voorstel van het bouwteam van het participatietraject Samen Bouwen behandeld wordt in de raad, zijn bekend. Het voorstel wordt behandeld op 23 april in de raadscommissie en op 14 mei in de besluitvormende raadsvergadering. Voor de raadscommissie op 23 april is het mogelijk om spreekrecht aan te vragen.
  Meer informatie hierover wordt te zijner tijd gepubliceerd in De Schakel en hier op de website.

 • Doe jij ook één uur het licht uit voor de aarde?Logo WNF

  19-03-2013 - Op zaterdag 23 maart vanaf 20.30 uur is het Earth Hour. Dan gaat overal ter wereld één uur het licht uit. Met deze symbolische actie maken miljoenen mensen, bedrijven en organisaties samen het grootste statement voor de natuur om zuiniger om te gaan met onze aarde.

  Meer info
 • Herontwikkeling centrumgebied dorpshart Waalre verandertLinks wethouder Bonouvrié, midden: dhr. Dereumaux, rechts dhr. Noten. Foto: Mariëlle Lunenburg

  12-03-2013 - De sluiting van het tankstation aan de Willibrorduslaan en de verplaatsing van garagebedrijf Dereumaux naar de Onze Lieve Vrouwedijk 43A zijn enkele van de eerste zichtbare stappen in de uitvoering van de -in juni 2012 door de gemeenteraad- vastgestelde Centrumvisie Waalre-dorp. De Centrumvisie, waarin beschreven staat hoe het dorpshart van Waalre de komende jaren herontwikkeld kan worden, is met behulp van inwoners, ondernemers, stichtingen en andere belanghebbenden uit Waalre-dorp in 2012 tot stand gekomen. De gemeente Waalre is samen met grondeigenaar Dereumaux overeengekomen dat op de plaats, waar nu nog de garage van Dereumaux staat, meer dan 100 parkeerplaatsen komen.

  Meer info
 • Bouwkavel te koop: Irislaan 8

  12-03-2013 - Een fraaie bosrijke locatie
  Een unieke kans op een gewilde locatie in een rustige omgeving grenzend aan het bos. Wilt u graag uw eigen huis ontwerpen en bouwen? Irislaan 8 biedt u deze mogelijkheid!

  Meer info
 • Nieuwe brede school Waalre met tweede onderwijsstromingLinks Theo Houben en rechts Carlo Segers. Foto: Mariëlle Lunenburg

  11-03-2013 - Theo Houben, directeur basisschool De Wilderen en Carlo Segers, bestuurder scholenkoepel Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit (SKOzoK) zijn blij dat de gemeenteraad in december 2012 akkoord is gegaan met het voorstel van wethouder van Dalen om nieuwbouw te realiseren voor de Brede School Waalre. Het huidige schoolgebouw van basisschool De Wilderen, wat onderdeel uitmaakt van de Brede School Waalre, is namelijk gedateerd en aan vervanging toe. Naast het nieuwbouwtraject is basisschool De Wilderen gestart met een traject om medio 2014 een tweede onderwijsstroming aan te kunnen bieden.

  Meer info
 • NL DOET: Waalre aan de slagLogo NL DOET

  11-03-2013 - Het gemeentebestuur van Waalre en Vrijwilligers Waalre steken op vrijdag 15 maart de handen uit de mouwen bij twee waardevolle Waalrese projecten. Onder de vlag van NL DOET, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, maken zij het Mappa Mondo huis klaar voor de open dag die plaatsvindt op 16 maart. Ook gaan zij klussen bij zorgkwekerij De Pimpernel . Het gemeentebestuur en Vrijwilligers Waalre willen laten zien dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de Waalrese samenleving.

  Meer info
 • Actualisatie bestemmingsplan "Waalre"

  11-03-2013 - De gemeente Waalre is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van het bestemmingsplan “Waalre”. Zo heeft er op 17 december 2012 een inloopinformatieavond plaatsgevonden in De Wolderse Wever waar geïnteresseerde inwoners het concept ontwerpbestemmingsplan konden inzien.

  Meer info
 • Nationale Boomfeestdag op 20 maartNationale Boomfeestdag

  11-03-2013 - De nationale boomfeestdag wordt dit jaar gevierd op woensdag 20 maart 2013. Het thema van deze dag is: “Bomen maken gezond”.

  Meer info
 • Stem op onze kroonappelsLogo Oranje Fonds Kroonappels

  11-03-2013 - Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe Koning organiseert het Oranje Fonds een zoektocht naar Kroonappels. De mooiste sociale initiatieven en organisaties konden aangemeld worden tot 8 maart 2013. En ook in Waalre zijn er organisaties aangemeld die omkijken naar anderen en een bijzondere bijdrage leveren aan de maatschappij. Wij roepen iedereen op om te stemmen op de beste sociale initiatieven binnen onze gemeente.

  Meer info
 • Wie verdient een Koninklijk lintje?

  07-03-2013 - Aanvraag Koninklijke onderscheidingen Koninginnedag 2014

  Elk jaar bij de viering van Koninginnedag, worden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Kent u ook een vrijwilliger die een lintje verdient? U heeft de mogelijkheid om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen.

  Meer info
 • Dienstverlening aan bedrijven, een nette 7

  05-03-2013 - Waalre staat op plek 9 van alle Brabantse gemeenten (52 in kaart gebracht) qua dienstverlening aan bedrijven. Zeker gezien de gebeurtenissen afgelopen jaar een prima prestatie. De Kamer van Koophandel meet om de twee jaar de dienstverlening van de gemeentes. Zij doen dit door informatie op te vragen (15 maal telefonisch en 5 e-mails). Ondanks de nette score van een 7,0 proberen wij de komende jaren onze dienstverlening nog verder te verbeteren. In het rapport van de Kamer van Koophandel zijn hier ook aanbevelingen voor gedaan.

 • Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

  27-02-2013 - Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan.

  Meer info
 • Aanvraag omgevingsvergunning sloop oude gemeentehuis

  04-03-2013 - Het college van B&W van de gemeente Waalre heeft op 8 februari 2013 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de sloop van de restanten van het Rijksmonument aan de Koningin Julianalaan 19 in Waalre. Dit is het monumentale gedeelte van het oude gemeentehuis. Deze aanvraag is ingediend na uitgebreid onderzoek en overleg met vertegenwoordigers van verschillende partijen: de gemeentelijke monumentencommissie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, vertegenwoordigers van de gemeente, (brand)schade-experts, bouwkundigen en financieel deskundigen.

  Meer info
 • NL DoetLogo Oranje Fonds NL Doet

  04-03-2013 - Op 15 & 16 maart doet Waalre weer mee aan de vrijwilligersactie NL DOET van het Oranje Fonds. 
  Kijk voor alle klussen in Waalre op: http://www.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken/.

 • De zoektocht naar de KroonappelsDe Prins van Oranje en Prinses Máxima

  04-03-2013 - Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe Koning organiseert het Oranje Fonds een zoektocht naar Kroonappels. Het Oranje Fonds vraagt iedereen in het Koninkrijk de mooiste sociale initiatieven en organisaties te melden.

  Meer info
 • Een nieuwe woz-waarde voor uw pand

  27-02-2013 - In het kader van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) ontvangt u deze week voor 28 februari 2013 een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw pand. Deze waarde dient als heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting, het erfrecht, de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB) en de waterschapsomslag. De nieuwe WOZ-waarde geldt voor het belastingjaar 2013.

  Nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen 2013
  Afvalstoffenheffing
  Eenpersoonshuishouden                       €156,00               (2012: €174,00)
  Meerpersoonshuishouden                     €222,00               (2012: €246,00)

  Rioolheffing
  Tarief rioolheffing                                      €171,00               (2012: €163,00)

  Onroerende Zaakbelastingen (OZB)
  De Onroerende Zaakbelastingen (OZB) worden berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

   OZB-belastingpercentages 2013 Percentage Eigenaren


   Percentage gebruikers

   Woningen 0,09844 % WOZ- waarde
   0 %
   
   Niet-Woningen 0,15414 % WOZ- waarde
   0,12399 % WOZ-waarde
   

   

 • Kermis in Aalst en Waalre

  27-02-2013 - Op 13 februari 2013 heeft wethouder Teeven een gesprek gevoerd met een aantal kermisexploitanten en de Stichting Activiteiten BOVAK over de kermissen in Waalre en Aalst. Aanleiding voor dit gesprek was het besluit van 15 januari 2013 van het college van burgemeester en wethouders over het opheffen van de kermis. Hierover hebben wij u geïnformeerd in de Schakel van 13 februari 2013.

  Meer info
 • Gevonden en verloren voorwerpen

  27-02-2013 - De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen. De politie is hiervoor geen aanspreekpunt meer.

  Gevonden voorwerpen kunt u afgeven aan de balie van de gemeente aan de Laan van Diepenvoorde 32 in Waalre. Gevonden voorwerpen worden voor een bepaalde periode voor de rechtmatige eigenaar in het gemeentehuis bewaard. Als u een voorwerp verloren heeft, kunt u dit ook laten registreren bij de gemeente.

  Kijk voor de actuele openingstijden van de balie op www.waalre.nl / Contact

 • Heeft u schulden?Geld, Foto: Tanja Theunissen

  27-02-2013 - Heeft u schulden dan kunt u als inwoner van de gemeente Waalre contact opnemen met het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven. Samen met u zoekt de gemeente Eindhoven dan naar een oplossing. Dit kan op de volgende manieren:

  • U krijgt advies op maat;
  • Uw contactpersoon onderzoekt hoe de schulden zijn ontstaan en stelt een plan van aanpak op;
  • Uw contactpersoon verwijst u naar Welzijn Eindhoven, voor budgetbegeleiding en/of voor het volgen van de cursus 'Rondkomen met inkomen' voor informatie kijk alvast op www.welzijneindhoven.nl;
  • Uw contactpersoon start budgetbeheer op, voor informatie kijk op www.eindhoven.nl en zoek op budgetbeheer;
  • Uw contactpersoon bekijkt of een schuldregeling mogelijk is.

  Om een aanvraag voor schulddienstverlening te doen, kunt u dagelijks op het Inwonersplein in Eindhoven langskomen. U krijgt daar een kort gesprek waarin u uw situatie kunt toelichten. Het kan zijn dat u op dat moment al geholpen bent met een aantal adviezen. Als echter blijkt dat u meer hulp nodig hebt, kunt u een aanvraag indienen. U krijgt dan een gesprek met een casemanager.

  Samenwerkingspartners
  De gemeente Eindhoven werkt samen met de Lumens Groep www.lumensgroep.nl en Welzijn Eindhoven (bureau Schuldhulpverlening). Zij bieden de budgetcursus 'Rondkomen met inkomen' aan.

  Informatie Inwonersplein
  Wilt u contact met het Inwonersplein? Dat kan via tel. 14 040 of vanuit het buitenland via tel. (040) 238 6000. Het bezoekadres is: Stadskantoor, Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven.
  Voor openingstijden van het Inwonersplein kijk op http://www.eindhoven.nl/contact.htm.

 • Plaatsing tuinkorven

  26-02-2013 - Vanaf maandag 11 maart worden er tuinkorven geplaatst. Het plaatsen van alle tuinkorven zal twee dagen duren. Op maandag 22 en dinsdag 23 april worden de tuinkorven weer opgeruimd.

  Meer info
 • Gemeentehuis herkenbaar met bewegwijzeringLaan van Diepenvoorde 32

  21-02-2013 - Sinds deze week zijn de locaties Laan van Diepenvoorde 8, waar het bestuurscentrum zich bevindt en de Laan van Diepenvoorde 32, waar de publieksbalies zich bevinden, voorzien van bewegwijzeringsborden en -stickers. Op deze manier is het gemeentehuis voor u als inwoner herkenbaar. 
   

 • Sleuteloverhandiging CarnavalFoto: Heidi Wils

  20-02-2013 - Op zaterdag 9 februari overhandigde burgemeester De Wijkerslooth de sleutel van Waalre aan Prins Toon van AWC de Keien, Prins Rob van de Baltrappers en Prins Ad2 van de Torentutters. Ook dit jaar was de overhandiging weer een gezellig samenkomen.

 • Oranje Fonds zoekt kroonappelsLogo Oranje Fonds

  20-02-2013 - Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe Koning organiseert het Oranje Fonds een zoektocht naar Kroonappels. Het Oranje Fonds vraagt iedereen in het Koninkrijk de mooiste sociale initiatieven en organisaties te melden.

  Meer info
 • Kinderdroom komt uitKinderdroom komt uit

  20-02-2013 - Het is een geweldige tijd om naar uit te kijken. Even niet aan de dagelijkse problemen denken en tweeëneenhalve week genieten van een vakantie in Nederland. Europa Kinderhulp maakt al 50 jaar dromen van hulpbehoevende kinderen waar. Maar om dit te kunnen blijven doen, zijn nieuwe gastouders meer dan welkom.

  Meer info
 • Blog wethouders Teeven en Bonouvrié over gemeentelijke regierol

  Voor het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten schreven Wethouders Teeven en Bonouvrié een blog over de gemeentelijke regierol.
  Lees hun verhaal

  KING is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (opgericht door de VNG). Het instituut adviseert, begeleidt, stimuleert en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken.

 • Nieuwe openingstijden: Maak een afspraak!

  13-02-2013 - Vanaf 18 februari 2013 is het gemeentehuis ’s middags (met uitzondering van donderdagmiddag) gesloten. Burgers en bedrijven die persoonlijk contact met de gemeente willen, kunnen vanaf 18 februari alleen in de ochtend terecht. Heeft u een paspoort, uittreksel, rijbewijs of ander product nodig? Zorg ervoor dat u altijd een afspraak maakt, dit kan bij het BurgerBedrijvenPlein via 040-2282500.

  Meer info
 • Gedecoreerden bijeenkomstGedecoreerden bijeenkomst

  13-02-2013 - Op 31 januari vierden de gedecoreerde inwoners van Waalre de 75e verjaardag van Koningin Beatrix, dat dit jaar plaats vond in ’t Hazzo. Ook dit jaar was het weer een geslaagde bijeenkomst.

 • Waarschuwing voor incassoactie

  13-02-2013 - De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) meldt dat burgers diverse gemeenten hebben benaderd over een incasso voor Gemeentelijke heffing 2013. Via automatische incasso wordt een bedrag van € 49,95 met de omschrijving 'Gemeentelijke heffing 2013' van rekeningen van inwoners gehaald. Deze incasso is echter niet van de gemeente afkomstig. De incasso’s worden in opdracht van een particulier bedrijf uitgevoerd.

  Meer info
 • Wandelen in de wijkWandelen in de wijk

  13-02-2013 - In 2013 organiseert GOW Welzijnswerk in Waalre de activiteit “Wandelen in de Wijk”. De wandelingen zijn voor mensen die qua belasting niet (meer) mee kunnen lopen met wandelgroepen die grotere afstanden op een te hoog tempo afleggen.

  Meer info
 • Opheffing kermis in Aalst en Waalre

  13-02-2013 - Op dinsdag 15 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre besloten de kermis in Aalst met ingang van dit jaar op te heffen. Ook de kermis in Waalre wordt met ingang van 2014 opgeheven. De kermisexploitanten zijn hierover per brief geïnformeerd. Wanneer er een particulier initiatief is, zal het college hier onder bepaalde voorwaarden aan meewerken. O.a. dat dit initiatief budgettair neutraal voor de gemeente verloopt.

  Meer info
 • In memoriam Jack Biemans

  13-02-2013 - Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het alsnog onverwachte overlijden van de heer Jack Biemans.

  Jack Biemans was van 1982 tot en met 2002 raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Waalre. Van 1994 tot 1998 maakte hij als wethouder en locoburgemeester deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Jack Biemans was destijds als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening onder meer betrokken bij de realisering van ’t Hazzo, de ontwikkelingen van winkelcentra De Bus en Den Hof. Voor zijn raadslidmaatschap heeft hij in 2002 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

  Meer info
 • Maakt u gebruik van de gemeentegids?

  08-02-2013 - Half juni 2013 verschijnt de gemeentegids 2013-2014 als naslagwerk met informatie over Waalre. U vindt in deze gids een overzicht van telefoonnummers en adressen van organisaties en verenigingen in (en rondom) onze gemeente. Daarnaast vindt u in de gids informatie over de gemeentelijke organisatie.

  We onderzoeken op dit moment via een vragenlijst of onze gemeentegids door u gebruikt en gewaardeerd wordt. Het invullen van deze vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 5 minuten.

  U kunt het formulier digitaal invullen of u download de vragenlijst, print hem uit en vult hem in.

  Inleveren vragenlijst
  U kunt de ingevulde vragenlijst tot 1 maart 2013 inleveren op het gemeentehuis aan de Laan van Diepenvoorde 32 in Waalre. U kunt de vragenlijst ook gratis opsturen naar: Gemeente Waalre t.a.v. Team Communicatie, antwoordnummer 6, 5550 VP Waalre.
   

 • “Vijf villa's in ’t groen”: Nu vijf bouwkavels te koop in Waalre Noord!

  04-02-2013 - De eerste fase van het bouwplan Waalre Noord, beter bekend als de nieuwe woonwijk Hoogh Waalre, is een groot succes. De tweede fase in het bouwplan is door de gemeente Waalre voortvarend gestart. In een bosrijke, groene omgeving is ruimte gemaakt voor vijf kavels voor de bouw van villa’s. Deze villa’s komen aan de Winterbleeck in het zuidelijke deel van de woonwijk. Wilt u graag uw eigen droomhuis ontwerpen en bouwen op deze prachtige locatie? Grijp uw kans met één van deze vijf kavels.

  Kijk voor meer informatie op www.waalre.nl/waalrenoord onder nieuwsberichten.

 • Gevonden (huis)dieren

  06-02-2013 - Regelmatig worden er binnen onze gemeente overleden (huis)dieren gevonden. Het is altijd verstandig om een vermist of gevonden dier te melden.

  Meer info
 • Gemeentehuis caranavalsmaandag gesloten

  04-02-2013 - Op maandag 11 februari is het gemeentehuis in verband met Carnaval de hele dag gesloten. U kunt ons weer bereiken op 12 februari tijdens de gebruikelijke openingstijden. We wensen u plezierige carnavalsdagen toe.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker

  04-02-2013 - Bevolkingsonderzoek borstkanker in Waalre
  Op 13 februari 2013 start het Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Waalre. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Waalre. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 85,23%. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.

  Meer info
 • Waalre, een gemeente in ontwikkelingWethouder Teeven

  04-02-2013 - De brand in het oude gemeentehuis domineerde de afgelopen maanden zowel de landelijke, regionale als lokale pers. Heel begrijpelijk. Ook aanverwante onderwerpen als het wel of niet herbouwen van het gemeentehuis en de discussie over het voorbestaan van Waalre waren onderwerp van gesprek.

  Onze eerste prioriteit was de dienstverlening weer op de rit krijgen, zegt wethouder Teeven. Maar daar wilden we het niet bij laten, nee, de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Laan van Diepenvoorde 32 grepen we meteen aan om, waar het kon, een verbeterslag aan te brengen. We startten met het ‘Werken op afspraak’, zodat we onze inwoners beter kunnen helpen. We kunnen ons voorbereiden op de vraag en dat werkt prettig en efficiënt. Het is even wennen, maar het went snel, dat ervaren we al.

  Meer info
 • Waalrese jeugd en politiekBurgemeester de Wijkerslooth

  04-02-2013 - Burgemeester de Wijkerslooth vindt het belangrijk om de jeugd in Waalre kennis te laten maken met de politiek. Hij heeft in een gesprek met de directeuren van de vijf basisscholen binnen onze gemeente gesproken over het idee om iets voor de jeugd te organiseren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die in 2014 plaatsvinden.
   

  Meer info
 • 3e mijlpaalavond Samen Bouwen druk bezochtAanwezigen tijdens mijlpaalavond 3

  04-02-2013 - Op 30 januari 2013 zijn de leden van het bouwteam in gesprek gegaan met de inwoners van Waalre over het conceptbezuinigingsvoorstel. Deze drukbezochte 3e mijlpaalavond vond plaats in ’t Hazzo. Het bouwteam heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een duurzaam bezuinigingsvoorstel op te stellen zodat de gemeente € 500.000,- op maatschappelijke voorzieningen kan besparen.
   

  Meer info
 • Inbreker of carnavalsvierder?Inbreker of carnavalsvierder?

  04-02-2013 - Al jaren is er een stijging te zien van het aantal woninginbraken in de week voorafgaande aan de Carnaval en tijdens dit festijn. Ook gaan veel mensen in deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, extra alert te zijn op verdachte situaties in hun woonomgeving en deze ook bij de politie te melden.

  Meer info
 • KlantenContactCentrum is telefonisch weer bereikbaar

  28-01-2013 - Het KlantenContactCentrum is telefonisch weer bereikbaar.  

 • Prijs campagne fietsverlichting voor Waalrese leerling!

  28-01-2013 - Christoffelschool meest geflitst
  Op maandag 28 januari vond de prijsuitreiking plaats van de fietsverlichtingsactie “Yes, geflitst in Eindhoven e.o.”  Wilbert Huijben van groep 8a van basisschool Christoffel in Waalre is het meest geflitst en was daarmee de best zichtbare leerling op de fiets in deze donkere maanden. Wethouden Teeven was aanwezig bij de prijsuitreiking.

  Meer info
 • Gemeente Waalre en AM tekenen overeenkomst voor ontwikkeling volgende fase Hoogh Waalre Gemeente Waalre en AM tekenen overeenkomst voor ontwikkeling volgende fase Hoogh Waalre

  28-01-2013 - Gemeente Waalre en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben maandag 28 januari de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de volgende fase van het woonplan Hoogh Waalre. Deze fase is de 2e fase in het bouwplan Waalre Noord en omvat de ontwikkeling van 22 woningen in het aansluitende gebied Heistraat-Noord. Gezien de brede waardering voor de eerste fase van Hoogh Waalre, hebben de gemeente en AM afgesproken voor de volgende fase een vergelijkbare planopzet te kiezen. De planning is de opzet voor Heistraat-Noord al over enkele maanden te presenteren.
   

  Meer info
 • Winnaars loterij kerstboominzameling

  28-01-2013 - Op zaterdag 12 januari 2013 werden tijdens de kerstboominzameling bijna 600 bomen ingeleverd. Zoals elk jaar was er aan de actie een loterij verbonden. De inzamelpunten waren net als voorgaande jaren bemenst door vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds, afdeling Waalre en van de Rabobank. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd.

   

  Meer info
 • Retourette inzamelactie

  24-01-2013 - Afgelopen half jaar leverden de bezoekers van de Retourette® bij de Albert Heijn aan Den Hof 4 in Aalst weer hun statiegeldbonnetjes in voor het goede doel.  Marc Bogers, supermarktmanager, namens de Albert Heijn en de Retourette® heeft de cheques met de opbrengst uitgereikt aan Stichting Het Wolders Ven en Stichting Waalres Erfgoed. 

   

  Meer info
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Waalre

  24-01-2013 - Op 13 februari 2013 start het Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Waalre. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Waalre. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 85,23%. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.

  Waarom deelnemen?
  Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. De grote verdienste van het bevolkingsonderzoek is dat borstkanker in zo'n vroeg stadium kan worden ontdekt dat een knobbeltje vaak nog niet voelbaar is. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

  Meer info
 • Oneigenlijke acquisitie gemeentegids

  22-01-2013 - Op het moment wordt er oneigenlijke acquisitie verricht voor de gemeentegids door verschillende partijen. Let op: de door Akse Media uitgegeven gemeentegids uit Den Helder is de enige officiële gemeentegids van Waalre en alleen de vertegenwoordiger van Akse Media heeft toestemming om hiervoor de advertentieacquisitie te verrichten. Meer informatie over Akse Media.

 • NL-AlertLogo NL-Alert

  21-01-2013 - NL-Alert is een extra middel van de overheid dat vanaf eind 2012 ingezet kan worden door de crisisorganisatie in de regio. Via NL-Alert zijn mensen bij een calamiteit of bij een (acute) dreiging van een calamiteit in een specifiek gebied te alarmeren, informeren en te voorzien van een handelingsperspectief.

  Meer info
 • Bekendmaking loterij inzameling kerstbomen verschuift

  21-01-2013 - Op zaterdag 12 januari 2013 hebben inwoners van Waalre hun kerstboom kunnen inleveren bij Basisschool De Wilderen, De Pracht en winkelcentrum De Voldijn. Deze kerstbomen zijn ingezameld door vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds. Voor iedere ingeleverde boom heeft u een lotje ontvangen waarmee u een pluche Wereld Natuur Fonds knuffels kunt winnen. In de Schakel van week 1 hebben wij vermeld dat de winnaars van deze loterij in week 4 bekend gemaakt zouden worden. Deze bekendmaking wordt met een week verschoven naar week 5.

 • Ontmoeting GedecoreerdenFoto gedecoreerden

  21-01-2013 - Traditioneel vieren de gedecoreerde inwoners van Waalre de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin in het gemeentehuis. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op donderdag 31 januari in de theaterzaal van ’t Hazzo, aanvang 19.30 uur. Mr. M. Zonnevylle – voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zal de gedecoreerden toespreken over ‘Oranjevereniging: vereniging tot nut van ’t algemeen’.
   

 • Samen Bouwen aan voorzieningenBouwmannetje

  21-01-2013 - Wat staat er in het bezuinigingsvoorstel?
  Belangrijke kenmerken

  - Het Bouwteam ziet Waalre als één gemeenschap en wil vergaande samenwerking op sociaal, cultureel, maatschappelijk gebied en in de sport stimuleren.
  - Het Bouwteam gaat uit van gedeelde smart en wil de pijn eerlijk verdelen, dat betekent dat iedereen moet inleveren en bijdragen.
  - Het Bouwteam wil dicht bij de bron blijven en de eigen kracht van mensen, verenigingen en organisaties benutten.

  Meer info
 • Wijziging openingstijden Dommelregio

  Het inloopspreekuur van Dommelregio wijzigt per 21 januari 2013. De nieuwe inlooptijden zijn op maandagochtend tussen 9.00 - 10.00 uur.

  Meer info
 • 3e Mijpaalavond project Samen Bouwen aan voorzieningenBouwmannetje

  14-01-2013 - Op 30 januari 2013 organiseren de leden van het bouwteam in samenwerking met de gemeente Waalre een 3e en laatste mijlpaalavond. Tijdens deze mijlpaalavond gaat het bouwteam met de inwoners van Waalre in gesprek over haar voorstel over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in Waalre. Geef het bouwteam uw laatste suggesties mee en denk mee over hoe we samen de negatieve gevolgen van de bezuinigingen kunnen beperken.

  Meer info
 • Goed voornemen: nul verkeersdodenlogo veilig verkeer Nederland

  09-01-2013 Een nieuw jaar: de tijd van goede voornemens. Ons goede voornemen: Op naar de nul verkeersdoden in dit jaar. Want elk jaar vallen er honderden verkeersdoden om nog maar niet te spreken over de duizenden gewonden.

  Meer info
 • Nieuwe DigiD aanvragen gaat op dit moment moeizaam!Logo DigiD

  07-01-2013 - Vanwege een storing wordt momenteel de e-mailverificatiecode niet verstuurd als u een nieuwe DigiD aanvraagt. Het opgeven van een e-mailadres is optioneel binnen de aanvraag van een DigiD. De verificatiecode is nodig om het e-mailadres te bevestigen. Via de website van DigiD wordt u geïnformeerd om deze stap op een later tijdstip uit te voeren. 

 • Nieuwbouw voor Brede School Waalre

  07-01-2013 - Op 18 december 2012 nam de gemeenteraad het collegevoorstel van Wethouder Piet van Dalen aan rondom nieuwbouw voor de Brede School Waalre. De nieuwe Brede School Waalre zal gebouwd worden op de huidige locatie van basisschool de Wilderen aan De Meesterslootsweg 1. Het is de bedoeling dat basisschool de Wilderen en Kinderstad, aanbieder van kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk, zich in 2015 in het nieuwe pand gaan vestigen. Wethouder van Dalen is blij dat de gemeenteraad gekozen heeft voor nieuwbouw; “een duurzame oplossing ten opzichte van renovatie”. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat er samen gewerkt wordt bij de uitvoering van het nieuwe pand.

  Meer info
 • NieuwjaarsspeechBurgemeester geeft speech

  03-02-2013 - Lees hieronder de nieuwjaarsspeech 2013 van burgemeester de Wijkerslooth de Weerdesteijn

  Gelukkig nieuwjaar!
  Het nieuwe jaar sluit een jaar af dat Waalre niet snel zal vergeten! De brandstichting op 18 juli 2012 kostte ons het prachtige gemeentehuis, het was een schokkende aanslag op de rechtstaat, maar ook een keerpunt, een nieuw begin, dat in 2013 zal doorwerken. Heel Nederland kent inmiddels Waalre, als een dorp dat zich niet laat kisten. Nr 7 van Elsevier!                                                                                                                                    Foto: Heidi Wils

  Iedereen liet zich de afgelopen maanden van zijn beste kant zien: saamhorigheid, verdraagzaamheid, creativiteit en geduld kenmerkte deze periode. De behulpzaamheid van buiten was hartverwarmend: meubilair, koffie, drukpapier, gemeentebord, en talloze andere hartelijke aanbiedingen: wij maakten er dankbaar gebruik van. Het gemeenschappelijk belang - herstel van de dienstverlening - stond voor iedereen voorop. Binnen 2 dagen was de publieksbalie open in de brandweerkazerne en binnen 2 weken was kantoor Diepenvoorde 32 operationeel. Hulde aan iedereen die daar een bijdrage aan geleverd heeft.

  Meer info
 • Afvalkalender 2013

  03-01-2013- In december 2012 heeft u per post de Afvalkalender 2013 ontvangen. Naast een fysieke afvalkalender kunt u de afvalkalender 2013 ook raadplegen via de link http://afvalkalender.waalre.nl/ of via vindpad: www.waalre.nl / Afval & Milieu / Afvalkalender 2013.

  Meer info
 • Openbare verlichting Heikantstraat in LEDPhilips Iridium LED

  02-01-2013 - In navolging van het in 2012 uitgevoerde project “LED in de Burgemeester Mollaan” wordt nu dezelfde LED verlichting toegepast in de Heikantstraat.

  Meer info
 • Vernieuwen Welstandsnota

  02-01-2013 - Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig? Dan dient uw bouwplan onder andere te voldoen aan redelijke eisen van Welstand. Deze eisen zijn vastgelegd in de Welstandsnota. De toets aan Welstand houdt in dat het uiterlijk van een bouwwerk moet passen in de omgeving. Hierdoor wordt de kwaliteit en de uitstraling van bouwwerken in de omgeving gewaarborgd. Zo wordt verloedering van het straatbeeld voorkomen.

  Meer info
 • Gemeentegids 2013-2014Cover gemeentegids 2012-2013

  27-12-2012 - Op dit moment bereiden wij samen met het bedrijf Akse Media uit Den Helder de gemeentegids 2013-2014 voor, welke medio 2013 zal verschijnen. We merken dat organisaties en instellingen soms huiverig zijn hun adresgegevens aan Akse Media te verstrekken. Daarom laten wij u weten dat Akse Media het actualiseren van de gegevens in opdracht van de gemeente Waalre uitvoert.

  Meer info
 • Keuzes maken en rekenen blijkt een pittige opgaveBouwmannetje

  27-12-2012 - Het bouwteam presenteerde tijdens de 2e mijlpaalavond drie verschillende scenario’s. Tijdens die avond werd al gauw duidelijk dat besparen leidt tot het maken van pijnlijke keuzes en dat iedereen wat moet inleveren en bijdragen.

  Meer info
 • Duurzame verwerking van kerstbomenKerstbomen worden ingeladen in een vrachtwagen

  18-12-2012 - Op zaterdag 12 januari 2013 kunnen inwoners van Waalre hun kerstboom tussen 11.00 en 15.00 uur op drie plaatsen in de gemeente inleveren. In het kerkdorp Waalre kan dat bij Basisschool De Wilderen. In het kerkdorp Aalst bij de inzamelpunten De Pracht en winkelcentrum De Voldijn.

  Meer info
 • Wijziging routes lijnen 7 en 17 in Aalst en Waalre

  19-12-2012 - Met ingang van 6 januari 2013 wijzigt de dienstregeling van Hermes. Dat betekent voor de bussen in Waalre en Aalst het volgende:

  Meer info
 • Nationale Naturalisatie CeremonieBurgemeester samen met 4 naturalisanten die in 2012

  18-12-2012 - Op 14 december 2012 is voor de 8e keer de Nationale Naturalisatiedag gevierd. Alle in Waalre wonende naturalisanten die in 2012 Nederlander werden, waren met hun families te gast tijdens de ceremonie, die plaatsvond in activiteitencentrum ’t Hazzo in Waalre.

  Meer info
 • Nieuwjaarsreceptie

  17-12-2012 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre nodigt u als inwoner van Waalre uit voor de nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari 2012 van 19.00 uur tot 21.00 uur in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre. Wij hopen u dan te ontmoeten.

 • Kerst- en nieuwjaarswensKerstballen

  17-12-2012 - Het college van burgemeester & wethouders en alle medewerkers van de gemeente Waalre wensen u als inwoner van Waalre alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2013 toe.

 • BOB: de populairste gast op ieder feest!Logo veilig verkeer Nederland

  17-02-2012. Met de feestdagen voor de deur zal regelmatig de vraag gesteld worden: BOB jij of BOB ik? Een belangrijke vraag, want alcohol in het verkeer eist nog altijd honderden onnodige slachtoffers per jaar.

  Meer info
 • Winnaars fotowedstrijd gemeentegids 2013/2014Winnaars fotowedstrijd met burgemeester

  17-12-2012 - In de Schakel van week 43 hebben wij u uitgenodigd deel te nemen aan de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2013/2014. Van belang was een foto in te zenden die genomen is in Waalre door een inwoner uit Waalre. Er zijn 19 inwoners die één of meerdere foto’s hebben ingezonden. Wij willen iedereen die zijn of haar foto’s heeft toegestuurd hiervoor hartelijk danken! Hier vind je de prijswinnaars en hun inzendingen.

  Meer info
 • Uitreiking vrijwilligerspenning

  Vrijwilligers groepsfoto

  Foto: Bart van de Weijer

  14-12-2012 - Op woensdag 12 december 2012 reikten burgemeester De Wijkerslooth en wethouder Van Dalen aan 39 vrijwilligers een persoonlijke vrijwilligerspenning en een oorkonde uit.

  De bedoeling van de vrijwilligersavond was om de genomineerde vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun tomeloze vrijwillige inzet voor de organisatie waarvan zij lid zijn.

 • Actualisatie bestemmingsplan 'Waalre' en 'Buitengebied'

  11-12-2012 - De gemeente Waalre is de afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereiding van de actualisatie van de bestemmingsplannen “Waalre-dorp, eerste herziening” en “Buitengebied, tweede herziening”. Op 17 december 2012 vindt er tussen 18:00 en 20:00 uur een informatieavond plaats in ‘De Wolderse Wever’ waar geïnteresseerde inwoners de concept ontwerpbestemmingsplannen kunnen inzien.

  Meer info
 • Nieuwe tarieven Taxbus en de dienstverlening rond de jaarwisseling

  12-12-2012 - In 2013 worden de tarieven voor Taxbus verhoogd op basis van de tariefontwikkeling van het reguliere openbaar vervoer. Het nieuwe basistarief voor een zone bedraagt € 0,60. Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudjaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelreizigers vervoerd.

  Meer info
 • Files mijden op A2 Den Bosch - Eindhoven met App

  10-12-2012 - Vanaf heden is de smartphone app ‘Winnen van de file’ beschikbaar voor automobilisten die in de spits over de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven rijden. De app geeft actuele lokale verkeersinfromatie over reistijden, files en wegwerkzaamheden en helpt om slim te reizen en de spits te mijden. De winst: een snellere reis en minder hinder van de verbredingswerkzaamheden op de A2. Automobilisten kunnen de app downloaden door zich aan te melden via www.winnenvandefile.nl.

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis feestdagen

  10-12-2012 - Tijdens de feestdagen zijn er aangepaste openingstijden van het gemeentehuis:

  - maandag 24 december, dinsdag 25 december en woensdag 26 december is het gemeentehuis gesloten.
  - Donderdag 27 december en vrijdag 28 december is het gemeentehuis tijdens reguliere openingstijden geopend.
  - Maandag 31 december zijn de productbalies in het gemeentehuis tot half 1 geopend.
  - Vanaf woensdag 2 januari is het gemeentehuis weer tijdens reguliere openingstijden geopend.

  Voor reguliere openingstijden kijk op www.waalre.nl / Contact.

 • Vet niet in het riool!

  10-12-2012 - De feestdagen komen er weer aan. Oliebollen en andere lekkernijen worden gebakken in frituurvet of bakolie. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet en bakolie? Deponeer geen vet in het toilet of de gootsteen, dit kan verstoppingen in de riolering veroorzaken. Hieronder leest u wat u wel kunt doen.

  Meer info
 • Subsidie voor zonnepanelen ook in 2013 beschikbaar

  10-12-2012 - Sinds 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie krijgen als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. Wilt u alsnog van de regeling gebruik maken? Er is budget voor nieuwe aanvragen!

  Meer info
 • Inloopinformatiebijeenkomst Fietspad Oude Spoorbaan

  05-12-2012 - Op 28 november 2012 vond in ’t Hazzo in Waalre de inloopinformatiebijeenkomst plaats in het kader van de bestemmingsplanprocedure “Fietspad Oude Spoorbaan”. De gemeente Waalre is evenals de gemeente Valkenswaard op 22 november 2012 gestart met de bestemmingsplanprocedure voor een fietspad over het Oude spoorbaantracé (inclusief een aftakking richting Dommelen). Het betreft een directe snelle fietsverbinding over de Oude spoorbaan en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven. Hieronder leest u meer over de bestemmingsplanprocedure en hoe de inloopinformatiebijeenkomst verlopen is.

  Meer info
 • Winter in aantocht: Wees voorbereidlogo veilig verkeer Nederland

  03-12-2012 - De Nederlandse winters zijn onvoorspelbaar. Het ene jaar gaat de herfst bijna ongemerkt over in de lente en het andere jaar ligt er van november tot maart sneeuw en ijs. Wees dus altijd goed voorbereid op kou, sneeuw en ijs; het kan van de ene op de andere dag winter zijn in ons land.

  Meer info
 • 12 December gemeentehuis vanaf 15.00 uur telefonisch niet bereikbaarLogo gemeente Waalre

  03-12-2012 - Op woensdag 12 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur niet meer telefonisch bereikbaar. U kunt ons op donderdag 13 december weer telefonisch bereiken. Voor reguliere openingstijden en telefonische bereikbaarheid kijk op www.waalre.nl / Contact

 • Gladheidbestrijding in WaalreSneeuwlandschap

  03-12-2012 - Bij gladheidbestrijding wordt wegenzout gestrooid om het vriespunt van het water te verlagen. Normaal gesproken bevriest water als de temperatuur onder 0 graden Celsius komt. Na het strooien bevriest het water pas vanaf temperaturen die lager zijn dan ongeveer 10 graden onder het nulpunt. Hieronder leest u op welke manier de gemeente de gladheid bestrijdt en waar gestrooid wordt.

  Meer info
 • 12 December: uitreiking vrijwilligerspenning

  03-12-2012 - Op woensdag 12 december 2012 reiken burgemeester De Wijkerslooth en wethouder Van Dalen aan 38 vrijwilligers een persoonlijke vrijwilligerspenning en een oorkonde uit. De ontvangst van de genomineerden is vanaf 19.30 uur in de foyer van Het Klooster.

  Meer info
 • Bouwteam presenteert drie scenario's tijdens 2e mijlpaalavondBouwmannetje

  03-12-2012 - Op 28 november 2012 hebben de negen leden van het bouwteam in de Brede School Aalst drie scenario’s gepresenteerd aan de inwoners van Waalre. Deze drie scenario’s moeten uiteindelijk leiden tot één duurzaam toekomstscenario waarmee € 500.000,- op maatschappelijke voorzieningen bespaard kan worden.

  Meer info
 • Onderzoek naar vrijetijdsaanbod in de regioLogo Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

  26-11-2012 - De 21 samenwerkende gemeenten (SRE) en de ANWB willen graag weten wat de inwoners van Zuidoost-Brabant vinden van de kwaliteit van de recreatievoorzieningen in de regio Zuidoost-Brabant. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in activiteiten die de recreant leuk vindt om te doen en locaties die de recreant waardeert. Ook eventuele knelpunten of ontbrekende voorzieningen worden met dit onderzoek in beeld gebracht. Met die gegevens kunnen gemeenten of andere partijen het vrijetijdsaanbod verbeteren.

  Meer info
 • Opruimdag een succes!Foto: Bartelijne Feenstra. Jongen vult kruiwagen met snoeiafval.

  Ook dit jaar heeft de gemeente Waalre wederom een opruimdag georganiseerd. De buurtbewoners van de Victor J.M. Swanelaan hebben enthousiast gereageerd op de oproep van de gemeente. Deze buurtbewoners zijn zaterdag 17 november aan de slag gegaan met het opruimen van de straat en de voortuinen. 

  Meer info
 • RotondesLogo veilig verkeer Nederland

  21-11-2012 - Rotondes zijn prachtige uitvindingen. Het aantal ernstige ongevallen is op rotondes veel lager dan op normale kruispunten. Dit komt doordat automobilisten daar gedwongen worden langzaam te rijden.

  Meer info
 • Burgerinitiatief: Waalre Energie Lokaal (WEL)Logo Waalre Energie Lokaal Wel

  16-11-2012 - Op 28 november 2012 organiseert burgerinitiatief Waalre Energie Lokaal (WEL) een informatiebijeenkomst in het Klooster in Waalre. Energie wordt steeds duurder en de mogelijkheden om eigen energie op te wekken worden steeds aantrekkelijker. Deze ideeën zijn de basis voor het ontstaan van coöperatie Waalre Energie Lokaal (WEL). De gedachte achter WEL is om duurzame energie voor en door Waalre te realiseren. De gemeente Waalre is enthousiast over dit burgerinitiatief.

  Meer info
 • Cursus ‘Omgaan met geld ’ voor jongeren van 13-15 jaar uit de gemeente Waalre

  16-11-2012 - Scholieren geven het meeste geld uit aan kleding en schoenen, alcohol, snoep en hun mobiele telefoon, zo blijkt uit het Nationaal Scholierenonderzoek van het Nibud. Omdat geld maar één keer uitgegeven kan worden, organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Waalre voor jongeren uit Waalre een cursus van 2 avonden op 26 november en 3 december 2012.

  Meer info
 • Gemeente nodig? Maak een afspraak! Poster Gemeente nodig? Maak een afsporaak! Bel 040-2282500 of kijk voor meer informatie op www.waalre.nl/maakeenafspraak

  16-11-2012 - Vanaf 3 december 2012 werkt de gemeente Waalre uitsluitend op afspraak. Heeft u een paspoort, uittreksel, rijbewijs of een ander product nodig? Dan moet u met ingang van 3 december 2012 een afspraak maken. Dat kan via het centrale telefoonnummer (040)-2282500.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding Dhr. BongaertsBurgemeester De Wijkerslooth speldt bij dhr. Bongaerts een Koninklijke Onderscheiding op

  14-11-2012 - Op zondag 11 november 2012 heeft Dhr. Bongaerts tijdens de viering van de patroonsdag van het Sint Martinusgilde een koninklijke onderscheiding van burgemeester de Wijkerslooth de Weerdesteijn ontvangen. Dhr. Bongaerts heeft een koninklijke onderscheiding gekregen omdat hij al meer dan 30 jaar diverse vrijwillige activiteiten uitvoert voor de Waalrese gemeenschap. Ook bij het Sint Martinusgilde is hij al 25 jaar actief lid en voert hij verschillende bestuurlijke en uitvoerende taken uit.

 • 2e Mijlpaalavond project Samen BouwenProject Samen Bouwen

  12-11-2012 - Op 28 november 2012 organiseren de negen leden van het bouwteam in samenwerking met de gemeente Waalre een 2e mijlpaalavond. Tijdens deze mijlpaalavond presenteert het bouwteam aan de inwoners van Waalre verschillende scenario’s die uiteindelijk moeten leiden tot één duurzaam toekomstscenario voor de maatschappelijke voorzieningen in Waalre. Ook U kunt meepraten!

  Meer info
 • Vrijwilligerswerk! Het mes snijdt aan twee kantenVrijwilligerswerk Waalre

  12-11-2012 - In bijna alle sectoren van het maatschappelijk leven spelen vrijwilligers een steeds belangrijkere rol. Zij maken veel extra activiteiten mogelijk. Vrijwilligers dienen de gemeenschap en ondervinden hier zelf ook genoegen en plezier van.

  Meer info
 • Pasfotostudio in 't Hazzo

  5-11-2012 - Vanaf 12 november 2012 staat er bij ’t Hazzo een pasfotostudio van Prontophot. Hierdoor is het weer mogelijk om gebruik te maken van de pasfotoservice. De pasfotostudio is minder geschikt voor mindervalide en voor kinderen jonger dan 5 jaar. Heeft u binnenkort een nieuw rijbewijs of paspoort nodig? Dan kunt u vanaf nu pasfoto’s maken bij ‘t Hazzo op de Trolliuslaan 7. De kosten hiervoor bedragen €5,00.

  Meer info
 • Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden Logo veilig verkeer Nederland

  06-11-2012. Even een telefoontje aannemen, een sms beantwoorden tijdens het rijden of de navigatie instellen. Dat is voor veel chauffeurs herkenbaar en vol risico’s. In een fractie van een seconde kan dit fatale gevolgen hebben.

  Meer info
 • Bouwteam participatietrajectBouwmannetje

  05-11-2012 - Op maandag 29 oktober was er weer een bouwsessie van het bouwteam. Het bouwteam is blij dat de raad op 23 oktober akkoord is gegaan met hun voorstel. De negen inwoners uit het bouwteam zijn direct gestart met het formuleren van de missie en uitgangspunten die nodig zijn om tot één toekomstscenario te komen. Dit scenario wordt begin 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd om de gevraagde bezuinigingen van € 500.000,- op maatschappelijke voorzieningen te behalen.

  Meer info
 • Digitale informatieborden

  05-11-2012 - De gemeente Waalre beschikt over drie digitale informatieborden aan de invalswegen van Waalre (Eindhovenseweg, Valkenswaardseweg, Onze Lieve Vrouwedijk). U kunt uw evenement of activiteit aanmelden voor plaatsing op de digitale informatieborden van de gemeente.

  Meer info
 • Burgerzaken gesloten op 9 november 2012

  29-10-2012 - In verband met de verhuizing naar Laan van Diepenvoorde 32 is de locatie Kerkhoflaan 13 op vrijdag 9 november 2012 gesloten.

  Vanaf maandag 12 november 2012  is burgerzaken gehuisvest op Laan van Diepenvoorde 32.

 • Dienstverlening burgerzaken vanaf 12 november 2012 op Laan van Diepenvoorde 32

  29-10-2012 - Het is zover!! Vanaf maandag 12 november 2012 is ook burgerzaken gehuisvest op de locatie Laan van Diepenvoorde 32. Dit betekent dat u voor producten zoals het aanvragen en uitreiken van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, geboorteaangifte, uittreksel, vergunningen e.d. voortaan terecht kunt op de Laan van Diepenvoorde 32.

  Meer info
 • Militaire oefening in Waalre

  29-10-2012 - Van 5 tot en met 9 november vindt er binnen onze gemeente een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht.

  Meer info
 • Fietsverlichting: Ik wil je zien Logo veilig verkeer Nederland

  29-10-2012 - Veilig fietsen gaat vaak over zien en gezien worden. Fietsverlichting is dan erg belangrijk. Zeker met de donkere dagen voor de deur.

  Meer info
 • Leef je uit op de natuurwerkdag zaterdag 3 november

  29-10-2012. De 12e Natuurwerkdag vindt plaats op zaterdag 3 november 2012 op meer dan 300 locaties in Nederland. De Vereniging voor Natuur – en Milieueducatie (I.V.N.) afdeling Valkenswaard-Waalre nodigt iedereen uit om die dag van 10.00 tot 15.00 uur mee te werken bij het schonen van de heide tussen de Dirk van Hornalaan en de Oude Spoorbaan.

  Meer info
 • Opening bibliotheekpunt in 't Hazzo

  26-10-2012 - Op zaterdag 27 oktober opent burgemeester De Wijkerslooth om 13.30 uur het bibliotheekpunt in activiteitencentrum 't Hazzo. U bent vanaf 13.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen. De entree is gratis.

  Meer info
 • AsfalteringswerkzaamhedenWerkzaamheden op asfalt

  22-10-2012 - Vanaf 29 oktober start aannemer Heijmans Wegenbouw op diverse locaties binnen de gemeente Waalre met voorbereidingen voor asfaltreparaties. De asfalteringswerkzaamheden worden –onder voorbehoud van weersomstandigheden- uitgevoerd van 5 t/m 10 november. Van 12 t/m 16 november worden markeringen en bestratingen aangebracht.

  Meer info
 • Fotowedstrijd gemeentegids Waalre 2013-2014Voorkant Gemeentegids 2012-2013

  22-10-2012 - Rond mei/juni 2013 verschijnt de nieuwe gemeentegids 2013 / 2014 van de gemeente Waalre. We nodigen u van harte uit mee te werken aan deze gids. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. De foto’s die we als winnaar van deze wedstrijd aanwijzen, krijgen een plaats in de nieuwe gemeentegids. Naast een plek in de gids, winnen de drie beste inzendingen een waardebon van respectievelijk 75, 50 en 25 euro. Ook degenen die geen geldprijs winnen, zien hun foto mogelijk terug in de gemeentegids of in een andere publicatie van de gemeente.

  Meer info
 • Gemeente Waalre heeft chipreader voor gevonden dode dieren

  22-10-2012 - Met een chipreader controleert de gemeente Waalre vanaf nu gevonden dode dieren om deze te kunnen identificeren.

  Meer info
 • Gevonden en verloren voorwerpen

  22-10-2012 - Met ingang van 1 juli 2012 dient u gevonden voorwerpen af te geven op het gemeentehuis. De politie is dan niet meer het aanspreekpunt wanneer u voorwerpen gevonden of verloren heeft. De voorwerpen bewaren we voor een bepaalde periode in het gemeentehuis voor de rechtmatige eigenaar. Als u een voorwerp verloren heeft, kunt u dit laten registreren bij de gemeente. Gevonden voorwerpen kunt u voorlopig nog afgeven aan de balie bij de Brandweerkazerne, Kerkhoflaan 12 in Waalre.

 • Richting aangevenlogo veilig verkeer Nederland

  09-10-2012. In onderzoeken naar verkeersergernissen staat geen of onjuist richting aangeven al jaren in de top 10. Door juist gebruik van uw richtingaanwijzer kunnen mede weggebruikers zien wat u gaat doen.

  Meer info
 • Dunning in het bos rond de Hutdijk

  08-10-2012. Dunning in het bos.
  Binnenkort zal er gestart worden met de dunning, ook wel houtoogst genoemd, in het bos rond de Hutdijk. Deze maatregel heeft als doel de soortenrijkdom van het gebied te verhogen en meer structuurvariatie in het bos te creëren. Een van de gevolgen is dat de huidige bosopstanden veranderen van beeld. Nu zijn het veelal opstanden met één boomlaag met weinig andere vegetatie. De gemeente streeft naar een bos met meerdere boomsoorten wat tevens aantrekkelijk oogt voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt vergroot.
   

  Meer info
 • Samen moeten we de inbrekers stoppen!Logo Politie

  05-10-2012 - Politie vraagt uw hulp bij de aanpak van woninginbraken

  Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.

  Meer info
 • 11 oktober: Wmo café

  Op 11 oktober organiseert de gemeente Waalre voor de tweede keer een Wmo-café met als onderwerp: zorgen door en voor mantelzorgers van dementerenden.

  Meer info
 • 11 oktober: Wmo-caféLogo Wmo

  28-09-2012 - Op 11 oktober organiseert de gemeente Waalre voor de tweede keer een Wmo-café met als onderwerp: zorgen door en voor mantelzorgers van dementerenden.

  Meer info
 • Blijven lerenlogo veilig verkeer Nederland

  27-09-2012. De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot, jaarlijks terugkerende, internationale dag voor de ouderen. Veilig Verkeer Nederland geeft het hele jaar door aandacht aan de ouderen.

  Meer info
 • SRE en gemeente Eindhoven lanceren Cyclodeo: zet zelf je fietsfilmpje op internet

  25-09-2012 - Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) lanceert vandaag samen met de gemeenten Helmond en Eindhoven: Cyclodeo.

  Meer info
 • Beheer-en herstel werkzaamheden vennen in Waalrefoto beheer-en herstel werkzaamheden vennen in Waalre

  24-09-2012 - Binnen onze groene gemeente Waalre is al vele jaren aandacht voor het beheer van de vennen die karakteristiek zijn voor het Brabantse landschap. De gemeente Waalre heeft in de afgelopen jaren onderhoudswerkzaamheden verricht bij het Meertjesven, Woldersven en Molenven. Jaren geleden is gedurende de eerste fase bos rondom de vennen weggehaald. Dit voorjaar is tijdens de start van de tweede fase de opslag verwijderd en binnenkort wordt gestart met het plaggen van de oevers.

  Meer info
 • Verkiezing meest inspirerende buurtinitiatief van start

  24-09-2012 - Tot 15 oktober kunnen bewoners en wijkprofessionals initiatieven en projecten aanmelden voor de LPB Award 2012. De LPB Award is de prijs voor het meest inspirerende wijk- of buurtinitiatief.

  Meer info
 • Week van de opvoeding

  24-09-2012 - Van 1 tot en met 7 oktober staat Nederland voor de tweede keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren staan in de Week van de Opvoeding centraal.

  Meer info
 • Geen Inkomensgrens voor de Wmo

  21-09-2012  - Inkomensgrens Wet maatschappelijke ondersteuning
  In artikel 41 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalre is opgenomen dat bij het toekennen van vervoersvoorzieningen een inkomensgrens wordt gehanteerd. Op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 19-01-2012 mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren. Artikel 41 van deze verordening wordt niet meer toegepast.

 • Vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre

  20-09-2012 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op maandag 1 oktober om 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wil bijwonen en/of wil inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via adviesraadleerlingenvervoer@waalre.nl. Ook voor uw vragen en opmerkingen over leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

 • Voordrachten Koninklijke Onderscheidingen 2013 opnieuw indienen

  20-09-2012 - Helaas zijn door de brand van het gemeentehuis op 18 juli de voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding voor Koninginnedag 2013 verloren gegaan.

  Meer info
 • Wonen hartje Waalre
 • Verkiezingsuitslagen Waalre: 12 september 2012

  18-09-2012 - In Waalre zijn op 12 september 10.002 stemmen uitgebracht. Het aantal kiesgerechtigden is 12.559. Het opkomstpercentage is 79,6%.

  Meer info
 • Waalre zoekt leden voor vernieuwde participatieraad WMOWMO

  17-09-2012 - Bent u maatschappelijk betrokken? Wilt u mee doen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de WMO? Dan is deze functie misschien iets voor u.

  Meer info
 • Problemen Verkeerslichten op de Eindhovenseweg

  Op dit moment kampt de gemeente met een storing in de verkeerslichten op de Eindhovenseweg. De verkeerslichten van de hoofdrichting blijven om onverklaarbare reden gedurende lange tijd op rood staan. Dit leidt tot opstoppingen op de Eindhovenseweg en veel irritatie onder de weggebruikers. Dit probleem is bekend bij de gemeente en de leverancier van het software programma dat de verkeerslichten aanstuurt. Zij werken op dit moment hard aan een oplossing van dit vervelende probleem. Het is op dit moment echter niet bekend wat het probleem veroorzaakt en hoe lang het nog duurt voordat het probleem is opgelost.
  We doen er alles aan om het probleem op te lossen en hopen u snel hierover te kunnen berichten. Zodra er meer informatie bekend is, laten we u dat weten.

 • Gemeentehuis op 28 september gesloten.Gemeente Waalre

  10-09-2012 - Op vrijdag 28 september is het gemeentehuis gesloten aan de laan van Diepenvoorde 32. Ook het loket voor Burgerzaken in de Brandweerkazerne (Kerkhoflaan 13) is op deze dag gesloten. U kunt ons op maandag 1 oktober weer op beide locaties bereiken.

 • Koppen bij elkaar voor Burendag 2012Burendag 2012

  10-09-2012 - Op 22 september 2012 vindt voor de zevende keer Burendag plaats. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen viert met uw buren. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor uw eigen buurt.

  Meer info
 • Militaire oefening

  10-09-2012 - Tussen 10 en 14 september vindt er binnen Noord-Brabant een militaire oefening plaats. Deze oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding en training van verkenners. De militairen voeren verkenningsopdrachten uit. Hierbij maken zij onder andere gebruik van pantserwielvoertuigen. Tijdens de oefening wordt er geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

 • Uitnodiging mijlpaal 1: welk steentje draagt u bij?Samen bouwen

  10-09-2012 - Op 17 september organiseren we een avond waarin uw mening telt over de toekomst van de voorzieningen in Waalre. Wie weet er nu beter wat ons dorp of wijk nodig heeft dan de inwoners, U dus? De voorzieningen zijn belangrijke bouwstenen voor Waalre: inwoners ontmoeten elkaar bij de (sport)clubs of de verenigingen, op de scholen, in de bieb en de dorpshuizen, op de sportvelden en in sporthallen. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat iedereen in Waalre mee kan doen en blijven
  doen.

  Meer info
 • Dankbaar voor uw begripGemeente Waalre

  10-09-2012 - Na de brandstichting op 18 juli 2012 wordt door iedereen hard gewerkt om de dienstverlening aan u zo snel mogelijk te herstellen. Voor burgerzaken kunt u nog steeds terecht in de brandweerkazerne, Kerkhoflaan 13 in Waalre. De reden dat we u nog niet kunnen ontvangen in het nieuwe gemeentehuis aan de Laan van Diepenvoorde nummer 32 is dat we nog bezig zijn met het inrichten van de ontvangsthal, de balies en de telefooncentrale. Deze inrichting moet aan wettelijke eisen en veiligheids- en arbomaatregelen voldoen, en dat kost veel voorbereidingstijd met diverse partijen. Ook het aanschaffen en inrichten van de telefooncentrale neemt de nodige tijd in beslag. Het reinigen van documenten uit het gemeentelijk archief zorgt er mede voor dat onze dienstverlening nog niet helemaal op orde is. We realiseren ons dat dit voor u soms lastig kan zijn. Natuurlijk willen we u zo snel mogelijk als vanouds van dienst zijn, maar we vragen u de komende weken, en voor sommige diensten misschien zelfs de komende maanden, nog begrip te hebben voor de situatie. We zijn u daar zeer dankbaar voor en ook voor de steun die we tot nu toe kregen.

  We berichten u over de laatste stand van zaken.
   

  Meer info
 • Digitale verkeersquizLogo veilig verkeer Nederland

  10-09-2012. Meld je nu aan voor de digitale Verkeersquiz!
  Het verkeer wordt steeds drukker en een goede kennis van de verkeersregels én hoe je je veilig gedraagt in het verkeer is harder nodig dan ooit.

  Meer info
 • Subsidie voor zonnepanelen nog beschikbaarLogo SRE zonnepanelen

  05-09-2012 - Sinds 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie krijgen als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. Was 2 juli voor u te kort dag om de voorbereidingen te treffen? U kunt alsnog subsidie aanvragen: er is nog budget voor nieuwe aanvragen!

  Meer info
 • Uitrol glasvezel verlaat

  31-08-2012 - De graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel zijn opgeschoven van 3 naar 24 september. Dit komt door leverproblemen van kabels.
  De werkzaamheden van Fase 1 duren tot en met november. Ze worden uitgevoerd door de firma Gebroeders v.d. Donk uit Oss. De aannemer informeert inwoners tijdig over de werkzaamheden bij u in de straat. Indien u vragen of een klacht/melding heeft, dan kunt u bellen naar de aannemer op tel. 088 – 3131065.

  Voor meer informatie over het project aanleg glasvezel in Waalre kunt u de website van KTWaalre raadplegen: www.ktwaalre.nl  


   

 • 5 september: vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre

  30-08-2012 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 5 september om 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wil bijwonen en/of wil inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via adviesraadleerlingenvervoer@waalre.nl. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

 • Maak van de nul een punt.logo veilig verkeer Nederland

  29-08-2012. Nul verkeersdoden! Dat is de gezamenlijke doelstelling van alle verkeersorganisaties en overheden in Brabant. Ieder slachtoffer is er namelijk één teveel.

  Meer info
 • Glasvezelproject in Waalre officieel van startFoto glasvezel in Waalre officieel van start

  21-08-2012 - Op donderdag 16 augustus is officieel de uitrol van glasvezel in Waalre gestart. Samen met 15 leerlingen van basisschool De Drijfveer groef burgemeester De Wijkerslooth symbolisch de eerste sleuf voor glasvezel. De aannemer is inmiddels gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de aansluiting van fase 1, die circa 2.300 aansluitingen betreft.

  Meer info
 • Appeltjes van Oranje 2013Logo Oranje Fonds

  17-08-2012 - Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar, zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Sociale initiatieven die hier ervaring mee hebben zijn van harte uitgenodigd voor deelname aan de Appeltjes van Oranje 2013. Het thema dit jaar is “Alle jaren tellen”.

  Meer info
 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen termijnen juli en augustus

  13-08-2012 - In verband met de brand van het gemeentehuis en de daarmee verband houdende problemen, is het niet mogelijk geweest om de automatische incasso van de maand juli uit te voeren. Daarom is besloten om de termijnen van juli en augustus eind augustus tezamen te incasseren. Wij vragen uw begrip voor deze oplossing.

 • Ongewenste acquisitie gemeentegidsFoto cover gemeentegids

  13-08-2012 - Bedrijven en instellingen in Waalre worden telefonisch benaderd met de vraag of zij een advertentie in de gemeentegids van Waalre willen plaatsen. Op dit moment zijn wij niet bezig met het actualiseren van de gemeentegids. De gemeentegids 2012-2013 is medio juni 2012 verschenen.

  Meer info
 • De scholen zijn weer begonnenLogo veilig verkeer Nederland

  10-12-2012. Na de zomervakantie gaan veel kinderen voor het eerst in lange tijd weer op de fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers.

  Meer info
 • Openbare verlichting Burg. Mollaan in ledPhilips Irirdium LED

  10-08-2012. In navolging van het in 2011 uitgevoerde project “vervanging openbare verlichting De Voldijn” wordt nu de openbare verlichting aangepakt van de weg die deze wijk omsluit: de Burgemeester Mollaan. De huidige armaturen worden vervangen door een LED armatuur.

  Meer info
 • Help hooikoortsplant Ambrosia te bestrijdenfoto ambrosia

  10-08-2012. Voor een effectieve bestrijding van de hooikoortsplant Ambrosia in Nederland is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, van tuinbezitters tot akkerbouwers, de komende weken de handen uit de mouwen steken. Door de plant op de juiste manier te verwijderen voorkomen we dat Ambrosia uitgroeit tot een schadelijk onkruid en veroorzaker van extra hooikoortsklachten.

  Meer info
 • Verkeerslichten buiten werking op kruisingen Eindhovenseweg

  10-08-2012. Op 20, 21 en 23 augustus is wisselend een aantal verkeerslichten op de kruisingen buiten werking op de Eindhovenseweg. Op 20 en 21 augustus geldt dit voor de kruising met de Burgemeester Mollaan en op 22 en 23 augustus voor de kruising met de Julianalaan. Bij de kruising met de Brabantialaan blijven de verkeerslichten branden.

  Meer info
 • Informatie eerste fase sloop

  De gemeente streeft ernaar om begin volgende week te starten met de eerste fase van de sloop van delen van het gemeentehuis van Waalre. Het betreft drie topgevels van het monumentale pand en een deel van de nieuwbouw. Vanwege de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid asbesthoudend materiaal wordt de eerste fase van de sloop onder asbestcondities uitgevoerd.

  Meer info
 • Sloopmelding ingediend voor deel gemeentehuis Waalre

  07-08-2012 - Op vrijdag 3 augustus jl. heeft het college van de gemeente Waalre ingestemd met het indienen van een sloopmelding voor een deel van het gemeentehuis, dat op 18 juli jl. door brand is aangetast. Het betreft een deel van het monumentale pand en een deel van de nieuwbouw. Het is nog niet bekend wanneer de sloopwerkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden zullen in gang worden gezet om het instortingsgevaar te verkleinen.

  Meer info
 • BOB: altijd ‘Man of the match’!logo veilig verkeer Nederland

  06-08-2012. De mooiste sportzomer sinds jaren is gaande. En wat is er nu leuker dan samen met vrienden en vriendinnen, onder het genot van een hapje en een drankje, sportwedstrijden bekijken?

  Meer info
 • Veerkracht gemeente groot, onderzoek looptFotocollage veerkracht gemeente groot

  06-08-2012 - De gevolgen van de brandstichting in ons gemeentehuis zijn nog dagelijks pijnlijk voelbaar in onze gemeente. Voor u in het dorp natuurlijk ook als u langs de onheilsplek rijdt. De confrontatie blijft onwezenlijk. Wij zijn de afgelopen weken dagelijks met man en macht aan het werk geweest om nieuwe huisvesting te vinden en in te richten. Het op gang brengen van ons ICT-systeem was één van de belangrijkste mijlpalen van de afgelopen week. Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden weer steeds beter doen! In het afgebrande gemeentehuis moesten we een paar muren stutten om de veiligheid te waarborgen. Deze week wil ik u opnieuw berichten over de stand van zaken.

  Meer info
 • Informatie Tweede KamerverkiezingInformatie Tweede Kamerverkiezingen

  06-08-2012 - Op 12 september 2012 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Om goed voorbereid te gaan stemmen, volgt hieronder meer informatie.

  Meer info
 • Namen en nummers van de stembureaus

  06-08-2012 - Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen. U kunt stemmen van 7.30 tot 21.00 uur.

  Meer info
 • Beslistermijnen aanvragen en bezwaarschriften opgeschort

  01-08-2012 - Heeft u na 1 juni 2012 een aanvraag of bezwaarschrift ingediend en nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Meldt u zich dan bij de gemeente via 040 2282500 of info@waalre.nl. Wij hebben namelijk nog geen toegang tot de bestanden die nog in het door brand getroffen gemeentehuis liggen. U zou ons zeer helpen door contact met ons op te nemen.

  In verband met de brand in het gemeentehuis gaat het college de beslistermijnen van aanvragen en bezwaarschriftprocedures opschorten naar 18 december 2012. Dit gaat voorlopig om zowel de lopende procedures als voor de nog in te dienen aanvragen en bezwaarschriften.

  Meer info
 • Muren oude gemeentehuis gestut

  01-08-12 Vandaag beginnen wij met het stutten van drie muren in het monumentale deel van het door brand getroffen gemeentehuis. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot en met vrijdag 3 augustus. Wij verstevigen deze muren met stalen ankers. Over het stutten van twee andere muren overleggen wij nog met de Monumentencommissie. Het stutten gebeurt om instorting te voorkomen. Er is nog geen besluit genomen over de toekomst van het gebouw. Wij besluiten op een later tijdstip of we het gemeentehuis zullen herbouwen.

 • Saneringswerkzaamheden asbest gemeentehuis maandag afgerond

  28-07-2012 - De saneringswerkzaamheden van het materiaal dat asbestsporen bevat in de verwarmingsruimte van het gemeentehuis van Waalre, worden maandag 30 juli a.s. afgerond. Aanvankelijk werd verwacht dat de activiteiten op zaterdag 28 juli gereed zouden zijn, de werkzaamheden lopen echter enigszins uit. Het gaat om ongeveer 45 m2 brandwerend asbesthoudend plaatmateriaal dat standaard in verwarmingsruimten als afwerkingsmateriaal werd gebruikt. Volgens de metingen die zijn uitgevoerd heeft het asbest zich niet verder verspreid dan de directe omgeving van de verwarmingsruimte. Alleen deskundigen zijn in aanraking geweest met asbest. Zij hebben bij de werkzaamheden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. Het gevaar voor medewerkers die het terrein hebben bezocht en voor omwonenden is verwaarloosbaar klein. Iedereen kan maandag het terrein dan ook gewoon betreden. Bij branden in gebouwen die dateren van voor 1993 en waarbij geen asbestinventarisatie meer mogelijk is - zoals bij deze brand in het gemeentehuis - dienen de resten onder asbestcondities te worden geruimd. Dat kan ook de komende periode nog het geval zijn.

 • Publieksvragen over brand gemeentehuis via tel 040-2282500

  27-07-2012 - Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van de brand in het gemeentehuis, dan kunt u deze stellen via telefoonnummer 040-2282500. U vindt de openingstijden van dit informatienummer in het document veelgestelde vragen.

 • Onthulling gevelbord nieuwe locatie tijdelijk gemeentehuis Waalre

  27-07-2012 - Op donderdagmiddag 26 juli jl. om 16.00 uur onthulde een delegatie van het personeel van de gemeente Waalre het gevelbord van het tijdelijke gemeentehuis op de Laan van Diepenvoorde. Tijdens deze aangelegenheid bedankt burgemeester De Wijkerslooth iedereen voor alle steun en hulp die is geboden na de brand in het gemeentehuis. De onthulling van het gevelbord was onderdeel van de medewerkersbijeenkomst.

 • Verslag inwonersbijeenkomst 25 juli: brand gemeentehuis Waalre

  27-07-2012 - In de bijlage vindt u het verslag van de inwonersbijeenkomst brand gemeentehuis Waalre, die gehouden is op 25 juli.

  Meer info
 • Kleine hoeveelheid asbestverdacht materiaal gemeentehuis Waalre geen gevaar voor gezondheid

  27-07-2012 - Er is een kleine hoeveelheid asbestverdacht materiaal aangetroffen in de verwarmingsruimte van het gemeentehuis, dat uit voorzorg op zaterdag 28 juli a.s. vakkundig wordt verwijderd. Na het aantreffen van het onbekende materiaal zijn kleefmonsters genomen in de kantoorruimtes. De kleefmonsters van de kantoorruimtes bevatten geen asbest, zo is op vrijdag 27 juli gebleken uit onderzoek. Het asbestverdachte materiaal in de verwarmingsruimte bevat wel asbestsporen. Deze asbestsporen hebben zich door de grootte en het gewicht alleen kunnen verspreiden in de verwarmingsruimte zelf en net voor de deur van deze verwarmingsruimte. Anderen dan deskundigen zijn niet in aanraking geweest met asbest. Het gevaar voor medewerkers die het terrein hebben bezocht en omwonenden was en is dus verwaarloosbaar klein. Voor de ingezette deskundigen zijn bij de werkzaamheden op deze locatie de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen.
  Tijdens het blussen is de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer gestart met luchtmetingen. Hierbij is geen asbest aangetroffen. Ook in meting van het bluswater zijn geen asbestdeeltjes aangetroffen als gevolg van de brand.

 • Verslag inwonersbijeenkomst beschikbaar op 27 juli 2012

  26-07-2012 - Het verslag van de inwonersbijeenkomst die plaatsvond op woensdag 25 juli jl, zal op vrijdag 27 juli 's middags beschikbaar zijn op deze website.

 • Afgekeurde paspoorten / id-kaarten hoeven niet opnieuw aangevraagd te worden

  25-07-2012 - Afgekeurde paspoorten en id-kaarten die uit de kluis komen van het afgebrande gemeentehuis, hoeven niet opnieuw aangevraagd te worden. De afgekeurde documenten zijn inmiddels vervangen door nieuwe exemplaren. Deze kunnen tijdens openingstijden van het loket Burgerzaken opgehaald worden.

 • Donderdag 26 juli: eenmalig kortere openingstijden

  25-07-2012 - Op donderdag 26 juli is het loket Burgerzaken korter open: van 8.30 tot 15.30 uur in de brandweerkazerne. Ook zijn we telefonisch tot 15.30 uur bereikbaar. Deze openingstijden zijn ALLEEN van toepassing op donderdag 26 juli. Alle andere dagen zijn onze reguliere openingstijden van toepassing.

 • Mogelijk aanvullende inwonersbijeenkomst(en) bij hoge opkomst

  25-07-2012 - Omdat we vooraf niet geheel kan inschatten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn bij de inwonersbijeenkomst op woensdag 25 juli van 19.30 – 20.30 uur, houden we rekening met een volgende inwonersbijeenkomst direct na afloop. Het organiseren van een extra bijeenkomst op donderdag 26 juli behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer woensdagavond blijkt dat de opkomst voor de bijeenkomst van 19.30 – 20.30 uur te hoog is, wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd over de organisatie van een aanvullende bijeenkomst. We vragen uw begrip daarvoor.

   

 • Onthulling gevelbord tijdelijke locatie gemeentehuis Waalre

  25-07-2012 - Donderdag 26 juli 2012 wordt om 16.00 uur het gevelbord van het gemeentehuis onthuld aan de Laan van Diepenvoorde 32 in Waalre. Dit gevelbord is bestemd voor de tijdelijke locatie van het gemeentehuis en zal worden onthuld door een delegatie van het personeel. Geïnteresseerde inwoners en pers zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

   

   

 • Videofragment: Commissaris van de Koningin bezoekt Waalre

  24-07-2012 - Bekijkt u het videofragment op  http://bit.ly/NP5sjX  voor het bezoek van de Commissaris van de Koningin aan Waalre.

 • Inrichten van nieuwe locatie gemeente Waalre

  24-07-2012 - Vanaf dinsdag 24 juli zijn we begonnen met de inrichting van de kantoren aan de Laan van Diepenvoorde 8 en 30-36. De gemeente verwacht in de loop van deze week weer zo goed als het kan operationeel te zijn. Het loket Burgerzaken is op dit moment in de brandweerkazerne. U kunt nog niet terecht bij de Laan van Diepenvoorde.

  Wilt u weten voor welke diensten u bij de gemeente terecht kunt? Kijk bij onze veelgestelde vragen.

 • Aanvragen van reisdocumenten tijdelijk niet mogelijk door printerproblemen

  23-07-2012 - Maandagochtend is gebleken dat het aanvragen van reisdocumenten nog niet mogelijk is wegens printerproblemen. Documenten afhalen op de brandweerkazerne kan wel. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen en hopen in de loop van de middag weer aanvragen af te kunnen handelen. We houden u op de hoogte.

 • Ambtenaren kunnen maandag het gemeentehuis aan buitenzijde bekijken

  23-07-2012 - Ambtenaren van de gemeente Waalre krijgen maandagmiddag 23 juli de gelegenheid om in groepjes langs het gebouw te lopen. Alleen de verzekeringsexpert zal onder begeleiding het pand betreden en in het pand de situatie opnemen.

 • Prioriteit aan herstel van onze dienstverlening

  23-07-2012 - De gemeente werkt met grote prioriteit aan het herstellen van de totale dienstverlening. Vanuit de brandweerkazerne worden vanaf vorige week de belangrijkste diensten van Publiekszaken al verleend. Dinsdagochtend 24 juli rond 9.00 uur verwachten we de verhuiswagen uit Hardenberg met het meubilair dat de gemeente Waalre in bruikleen krijgt. Een team van medewerkers gaat dinsdagochtend helpen met het lossen van de vrachtwagen en het verder gebruiksklaar maken van het pand Laan van Diepenvoorde 30-36.

  Meer info
 • Openingstijden loket Burgerzaken in brandweerkazerne

  23-07-2012 - Het tijdelijke loket Burgerzaken in de brandweerkazerne heeft de volgende openingstijden:

  Het loket is geopend:
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur
  Donderdag 8.30 – 17.00 uur.
  U kunt er alleen contant betalen.

  Telefonisch kunt u het loket bereiken:
  Maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur.
  Vrijdag van 8.30 – 12.30 uur
  Publieksinformatienummer: 040 - 228 2500

  Locatie: Brandweerkazerne, Kerkhoflaan 13 in Waalre.

 • 25 juli: 19.30 uur bijeenkomst inwoners Waalre in 't Hazzo voor een update over de brand

  21-07-2012 - Op woensdag 25 juli vindt om 19.30 uur in 't Hazzo een bijeenkomst plaats voor de inwoners van Waalre. U krijgt dan een update over de laatste stand van zaken van de brand van het gemeentehuis. In welke vorm de bijeenkomst precies plaats vindt, weten we op dit moment nog niet. We houden u op de hoogte.

 • Nieuw publieksinformatienummer beschikbaar voor vragen van inwoners over brand

  20-07-2012 - Indien u vragen heeft over de brand in het gemeentehuis in Waalre, kunt u contact opnemen met het (nieuwe) publieksinformatienummer: tel. 040-2282500. Volgt u ons ook op Twitter http://twitter.com/waalregemeente.

 • Informatie van de burgemeester van vrijdagmiddag 20 juli

  20-07-2012 - Vrijdagmiddag 20 juli, rond 12.00 uur, gaf burgemeester De Wijkerslooth een persupdate. Hij deelde onderstaande informatie mee.
   

  Meer info
 • Balie in brandweerkazerne vrijdag 20/7 beperkt geopend, vanaf maandag 23/7 weer uitgebreidere dienstverlening

  20-07-2012 - Eerder meldden wij dat er vrijdagochtend een tijdelijke balie zou openen in de brandweerkazerne. Helaas werken alle systemen nog niet, waardoor we inwoners nog niet volledig van dienst kunnen zijn. U kunt vrijdag wel bij de tijdelijke balie terecht met vragen, maar nog niet voor aanvragen van reisdocumenten en dergelijke. Het loket is geopend tot 16.00 uur.

  Meer info
 • Gevonden paspoorten kunnen niet worden uitgereikt

  20-07-2012 - Donderdag zijn uit het afgebrande gemeentehuis de paspoorten gehaald die klaar lagen om te worden afgehaald. Hoewel de paspoorten er op het eerste gezicht redelijk ongeschonden uitzagen, heeft een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdagochtend bepaald dat de paspoorten niet uitgereikt kunnen worden. Reden hiervoor is dat onduidelijk is of de chip in de paspoorten al dan niet beschadigd is.

  Meer info
 • Verklaring van de gemeenteraad

  19-07-2012 - De gemeenteraad van Waalre is verbijsterd en geschokt door het gebeuren en betreurt in hoge mate het verlies van het karakteristieke huis van de gemeente. “Wij hopen dat de dienstverlening aan de inwoners weer snel wordt opgestart en wensen alle medewerkers daarbij veel sterkte. We hebben als gemeenteraad grote waardering voor het crisisteam en de samenwerking met en de ondersteuning uit de regio." De raad heeft alle vertrouwen in het justitieel onderzoek en wacht de uitkomst daarvan af.

 • Programma burgemeester op 19 juli

  19-07-2012 - De burgemeester heeft vandaag diverse media te woord gestaan, zie onder andere www.omroepbrabant.nl/aanslagwaalre. Als voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam heeft hij vandaag besluiten genomen over de voortgang. Er moeten bijvoorbeeld besluiten worden genomen over het afgebrande gemeentehuis, huisvesting van de ambtenaren, organiseren van de normale dienstverlening door publiekszaken. Daarnaast heeft de burgemeester contact met de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Minister Opstelten is naar Waalre gekomen om persoonlijk op de hoogte te worden gesteld van de situatie. De burgemeester heeft hem rondgeleid en bijgepraat.

   

 • Filmpje persverklaring gemeente Waalre brand gemeentehuis

  18-07-2012 - Op de website van Omroep Brabant vindt u de persverklaring van loco-burgemeester Bonouvrié over de brand van het gemeentehuis: zie http://bit.ly/MwhIYa

 • Veelgestelde vragen en antwoorden brand gemeentehuis

  31-07-2012 - Heeft u vragen over de brand in Waalre? Kijk dan in onderstaand document bij  "meer info" of hier uw antwoorden staan. U kunt ook contact opnemen met ons publieksinformatienummer: 040-2282500. 

  Meer info
 • Waalre verbijsterd, boos, teleurgesteld: de laatste berichtgeving over de brand in Waalre

  18-07-2012 - “Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld. We hebben er geen woorden voor.” Zo duidt loco-burgemeester Ton Bonouvrié de brand die vandaag de Waalrese gemeenschap heeft geschokt. Met opzet is vannacht brand gesticht in het gemeentehuis. Door de brand is het huis van de gemeente volledig onbruikbaar geworden.

  “Geen enkele gebeurtenis rechtvaardigt een dergelijke actie, waarbij mensen met opzet het huis van de gemeente vernietigen. Als er ergens iets dwars zit, dan praten we erover. Wij snappen er dan ook werkelijk niets van. Dit is een ondermijning van de rechtstaat”, aldus de loco-burgemeester. Of er sprake is van een wraakactie of anderszins, is nog niet bekend. De politie is inmiddels druk bezig met onderzoek. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en is de overlast voor de omgeving beperkt gebleven. Burgemeester De Wijkerslooth is inmiddels teruggekeerd vanaf zijn vakantieadres.
   

 • Koppen bij elkaar voor Burendag 2012Burendag 2012

  16-07-2012 - Op 22 september 2012 vindt voor de zevende keer Burendag plaats. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen viert met uw buren. Deze dag staat in het teken van gezellig samenzijn, iets goeds doen voor elkaar én voor uw eigen buurt. Dit jaar is het thema ‘koppen bij elkaar’. Steek daarom de koppen bij elkaar en bedenk zelf een leuke activiteit om te doen met uw buurt op Burendag!

  Meer info
 • Filmpje huldiging Waalrese sportkampioenen 2011

  12-07-2012 - Op 29 juni 2012 vond de huldiging van de Waalre sportkampioenen 2011 plaats. Op deze dag werd bekend gemaakt wie sportman en sportvrouw is geworden van 2011. RTV Horizon heeft van deze huldiging een filmpje gemaakt. Wilt u deze bekijken? Ga dan naar www.rtvhorizon.nl en bekijk het filmpje met de titel: ‘nieuwsflits 04-07-2012’.

 • De stembureaus in de gemeente Waalre

  09-07-2012 - Op 12 september 2012 zijn de Tweede Kamer verkiezing. Hieronder staan de namen van de stembureaus in de Gemeente Waalre. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen.

  1. Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV
  2. Sporthal hoeveland, Meester Slootsweg 3, 5581 AS
  3. Ontmoetingscentrum Het Klooster, Hoogstraat 6, 5581 BK
  4. Woningstichting De Kempen, De Hoevenakkers 1a, 5581 AV
  5. Zalencenttrum ‘t Hazzo, Trolliuslaan 7, 5582 GM
  6. Woonzorgcentrum ’t Laar, Malvalaan 2, 5582 BD
  7. Serviceflat Eeckenrhode, Irenelaan 9, 5583 AD
  8. Christoffelschool, Maximiliaanlaan 1, 5583 XG
  9. Ontmoetingscentrum De Pracht, De Pracht 2, 5583 CW
   

 • Werkzaamheden kruising Eindhovenseweg licht vertraagd

  09-07-2012 - De werkzaamheden aan de kruising Eindhovenseweg met de wegen Brabantialaan en Raadhuisstraat lopen wat vertraging op in verband met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de grond. Hieronder leest u de gevolgen van deze vertraging en de planning.

  De afsluiting op de Raadhuisstraat en de aanpassing op het kruispunt met de Eindhovenseweg duurt nog tot 13 juli, daarna gaat deze weg weer open. De afsluiting van de Brabantialaan blijft nog staan tot uiterlijk 24 augustus 2012. Op de Brabantialaan blijven de voetpaden en fietspaden nog gedeeltelijk onverhard. Deze verharding brengt Heijmans zo spoedig mogelijk aan, zodat de fiets- en voetpaden uiterlijk eind augustus opengesteld kunnen worden.
   

  Meer info
 • Informatie Tweede Kamer verkiezing 12 september 2012Tweede Kamer verkiezing 2012

  09-07-2012 - Wanneer u om welke reden dan ook niet op 12 september 2012 zelf kunt gaan stemmen is er de mogelijkheid om iemand anders voor u te laten stemmen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om zelf te stemmen in een andere gemeente dan waarin u woonachtig bent.

  Meer info
 • Afsluitingen toe- en afritten A67 bij Eersel: 4 – 8 juliAfsluitingen toe- en afritten A67 bij Eersel

  03-07-2012 - De regionale wegbeheerders in Zuidoost-Brabant werken aan de verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de rotonde en aansluitingen met de A67 bij Eersel. In zes weken tijd wordt rotonde ’t Stuivertje verbreed en de noordelijke en zuidelijke aansluiting op de A67 aangepast. De werkzaamheden zijn in volle gang; van 4 tot en met 8 juli 2012 worden de toe- en afrit van de A67 richting Eindhoven afgesloten. In verband met omleidingen moeten automobilisten rekening houden met een langere reistijd van circa 10 minuten. In de komende weken volgen meer afsluitingen, zie voor omleidingsroutes www.haalmeeruitdeweg.nl.

  Meer info
 • Motoren in de fileLogo veilig verkeer nederland

  02-07-2012 - Files kosten de automobilist veel tijd. Nog meer tijd kost het wanneer motorrijders in dezelfde lange rij moeten aansluiten, of wanneer motorrijders in plaats van de motor ook voor de auto zouden kiezen.

  Meer info
 • Sluitingstijden LIAC en Vrijwilligers Waalre

  02-07-2012 - Tijdens de zomervakantie, van maandag 9 juli t/m vrijdag 3 augustus 2012 zijn het LIAC (Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening) en Vrijwilligers Waalre gesloten. Het telefoonnummer van het LIAC is 040-2221194 en van Vrijwilligers Waalre 040-7440416. Beide kunt u bereiken op het volgende adres: Trolliuslaan 7 in Waalre.

  Bij zeer urgente vragen kunt u op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen met GOW de Kempen, telefoonnummer 0497-514746. Vanaf maandag 6 augustus zijn beide weer bereikbaar.
   

 • Leefbaarheid en veiligheid in waalre is goedLogo Politie

  02-07-2012 - Waalre scoort hoog in de landelijke Veiligheidsmonitor 2011. Het rapportcijfer dat de gemeente Waalre van haar inwoners krijgt voor woonomgeving is een 7,9; voor leefbaarheid en veiligheid scoort Waalre respectievelijk een 7,8 en een 7,4. De scores wijken positief af van de gemiddelde scores van zes andere gemeenten in deze regio en van de score van de regio Brabant Zuidoost.

  De veiligheidsmonitor is een enquête over de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en in de gehele gemeente. 565 inwoners van Waalre hebben deze enquête in het najaar van 2011 ingevuld.
   

  Meer info
 • Informatie tweede kamer verkiezing 12 september 2012Tweede Kamer foto

  02-07-2012 - Op 12 september 2012 zullen de Tweede Kamer verkiezingen worden gehouden. Om goed voorbereid te gaan stemmen zullen er twee informatieve artikelen geplaatst worden. Dit is het eerste artikel met belangrijke informatie over de Tweede Kamer verkiezing op 12 september 2012.

  Stemmen in een willekeurig stembureau in Waalre
  Voor de komende verkiezingen van de Leden van de Tweede Kamer is het weer mogelijk te stemmen in een willekeurig stembureau binnen de gemeente Waalre met een stempas. De stempas is net als een identiteitsbewijs voorzien van een aantal echtheidskenmerken om fraude met de stempas tegen te gaan. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. U moet deze dus meebrengen als u uw stem uitbrengt. De voorzitter van het stembureau vraagt daarnaast altijd om een identiteitsbewijs. Voor deze verkiezingen mag het legitimatiebewijs op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk op dinsdag 11 september tot 12.30 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, Team Burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
   

  Meer info
 • Waalre topgemeente om te wonen

  Plaatje Elsevier "De beste Gemeenten editie 2012"In het onderzoek van Elsevier (editie 30 juni) naar de beste gemeenten van Nederland scoort Waalre een fantastische 7e plaats! Waalre is dit jaar 4 plaatsen gestegen, van een 11e naar een 7e plaats. Waalre doet het onder andere zeer goed op de punten natuur, rust en ruimte, aantrekkelijke buurt, cultuur, sportvoorzieningen, economische bedrijvigheid en gemeentelijke diensten en tarieven. Van alle gemeenten in Noord-Brabant komt Waalre zelfs als beste uit de bus.
   

  Meer info
 • Pasfoto's maken vanaf nu mogelijk in het gemeentehuisfoto: fotohokje

  28-06-2012 - Op donderdag 28 juni is er in het gemeentehuis een automatische pasfotostudio geplaatst. Deze studio maakt het mogelijk voor bezoekers van het gemeentehuis om zelfstandig en snel pasfoto’s te maken. De kosten hiervoor bedragen € 5,00.

  Meer info
 • Weblinks naar nieuwe verordeningen

  27-06-2012 - In De Schakel van week 26 werd bij de bekendmaking verordeningen Wet werk en bijstand verwezen naar de links naar de nieuwe verordeningen die vrijwel gelijk zijn aan de nieuwe verordeningen van de gemeente Waalre. Klik op de onderstaande weblinks om de nieuwe verordeningen te bekijken.

  Meer info
 • Akkoord totaaloplossing N69 ondertekend

  Ondertekening Totaalakkoord N6927-06-2012 - Na 30 jaar is er een akkoord over de totaaloplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied rond de N69. De bestuurders van de samenwerkende partijen ondertekenden vandaag het Gebiedsakkoord. Hierin staan afspraken voor een nieuwe verbindingsweg N69, aanvullende verkeersmaatregelen (‘Nulplus’) en verbeteringen voor natuur, milieu, landschap, landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls).

  Meer info
 • Centrumvisie Waalre-dorp vastgesteldWaalre

  25-06-2012 - Op 19 juni heeft de raad van Waalre de centrumvisie Waalre-dorp vastgesteld. De centrumvisie geeft de toekomstrichting aan voor de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het centrumgebied van Waalre-dorp en biedt een duidelijk kader aan particulieren en marktpartijen die mogelijk een ontwikkeling willen starten in het gebied. Daarnaast is de centrumvisie een toetsingskader voor de gemeente. De gemeente heeft samen met adviesbureau LOS Stadomland de centrumvisie Waalre-dorp opgesteld.

  Meer info
 • Huldiging Waalrese kampioenen 2011

  25-06-2012 - Op vrijdagavond 29 juni aanstaande huldigt het gemeentebestuur de Waalrese Kampioenen van het jaar 2011. Bovendien wordt dan bekend gemaakt wie verkozen zijn tot Waalrese Sportman, Sportvrouw of Sportploeg van het jaar 2011. De avond zal georganiseerd worden door de Waalrese Lawn Tennis Vereniging en vindt plaats in het paviljoen van de Tennisclub WLTV, Meester Slootsweg 3-1, 5581 AS Waalre. De aanvang is om 19.30 uur.

 • Gevonden voorwerpen? Gemeente Waalre!Gemeentehuis Waalre

  21-06-2012 - Vanaf 1 juli 2012 kunnen voorwerpen die gevonden zijn in de gemeente Waalre, zoals een sleutelbos of portefeuille niet meer worden ingeleverd op het politiebureau. De gemeente Waalre neemt deze taken over. Bent u iets verloren? Ook dan kunt u bij de gemeente terecht.

  Meer info
 • Breng je stem uit voor de structuurvisieLogo Facebook

  18-06-2012 - Voor de structuurvisie van Waalre zijn er drie scenario’s bedacht: people, planet of profit. Welk scenario vindt u het beste? De komende dagen worden op de Facebookpagina van gemeente Waalre stellingen per locatie gepost. Op die manier kunt u per locatie stemmen op een van de scenario’s. Wilt u natuurontwikkeling en kantoren? Of stemt u juist voor recreatiegebieden en ontwikkeling van de infrastructuur? Wij horen graag waar u welke ontwikkeling wilt zien. Word vrienden en stem op onze Facebookpagina: www.facebook.com/gemwaalre.

 • Gemeenten willen geld uit afval halenLogo SRE

  15-06-2012 - De gemeenten in Zuidoost-Brabant streven naar een maximum van 5% restafval in 2020. Door afgedankte materialen opnieuw te gebruiken, willen gemeenten de kosten voor huishoudelijk afval verlagen. Om dit doel te bekrachtigen werd op 13 juni een manifest ondertekend.

  Meer info
 • Brede School Aalst is geopend!

  15-06-2012 - Op 13 juni is de Brede School Aalst geopend!

  Hieronder vindt u een fotoimpressie van deze feestelijke dag.

  Meer info
 • Verkeersonderzoek op A2 Eindhoven - Den Bosch voor proef spitsmijdenLogo SRE

  15-06-2012 - Vanaf maandag 18 juni 2012 start een verkeersonderzoek op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. Dit gebeurt met camera’s bij het ecoduct tussen Best en Boxtel en bij het fiets- en voetgangersviaduct tussen Vught en Boxtel-Noord. De camera’s registreren gedurende circa 2 weken kenteken, passagetijdstip en locatie van het autoverkeer. Weggebruikers die in deze periode vaak op het weggedeelte rijden, krijgen het aanbod dit najaar mee te doen met een mobiliteitsproef ‘Spitsmijden’. Hierbij worden automobilisten gestimuleerd zoveel mogelijk buiten de spits te reizen tijdens de wegwerkzaamheden aan de snelweg.

  Meer info
 • 23 en 24 juni werkt de prefill van de Digitale Balie niet

  14-06-2012 - In het weekend van 23 en 24 juni werkt de prefill van de Digitale Balie niet. Dit betekent het volgende: als u een product of dienst via de Digitale Balie wilt aanvragen, dan moet u eerst inloggen met DigD. Na het inloggen met DigiD toont het digitale formulier op 23 en 24 juni niet automatisch uw adresgegevens. U kunt dus wel digitaal een product of dienst aanvragen!
  Het voorinvullen van het formulier werkt tijdelijk niet. We verwachten dat het op maandag 25 juni wel weer werkt.
   

 • Breng je stem uit voor de structuurvisieFacebook logo

  14-06-2012 - Voor de structuurvisie van Waalre zijn er drie scenario’s bedacht: people, planet of profit. Welk scenario vindt u het beste? De komende dagen worden op de Facebookpagina van gemeente Waalre stellingen per locatie gepost. Op die manier kunt u per locatie stemmen op een van de scenario’s. Wilt u natuurontwikkeling en kantoren? Of stemt u juist voor recreatiegebieden en ontwikkeling van de infrastructuur? Wij horen graag waar u welke ontwikkeling wilt zien. Word vrienden en stem op onze Facebookpagina: www.facebook.com/gemwaalre.

 • Participatieraad Wmo Waalre
  1. Inleiding
  2. De Participatieraad Wmo
  3. Profielen
  4. Werving en selectie

   

  Meer info
 • Bob: altijd 'man of the match'BOB

  11-06-2012 - De mooiste sportzomer sinds jaren staat voor de deur. En wat is er nu leuker dan samen met vrienden en vriendinnen, onder het genot van een hapje en een drankje, sportwedstrijden bekijken? Samen juichen, samen winnen, samen feesten. Maar wie zorgt er vervolgens voor dat iedereen weer veilig thuiskomt? Een belangrijke vraag, want alcohol en verkeer vormen een levensgevaarlijke combinatie. Geniet dus van alle sportieve hoogtepunten en spreek al voor de wedstrijd af wie de BOB, en dus ‘Man of the match’, is. Meer weten? Kijk op www.nederlandveilig.nl/bob.

 • De vrijwilliger met een doelLogo vrijwilligers Waalre

  11-06-2012 - De motivatie om vrijwilligerswerk te doen is voor elke vrijwilliger verschillend. De een ziet het als een vrijetijdsbesteding met een bijdrage aan het welzijn van anderen. De ander wil graag hierdoor een reïntegratieproces in werking zetten of door deze activiteiten zelf onder de mensen komen en zinvol bezig zijn. Wat de reden ook mag zijn, plezier hebben staat voorop!

  Meer info
 • Finale 'Jouw slimste idee'!Foto Luuc Jan Vrehen finale Jouw slimste idee

  08-06-2012 - Op 4 juni heeft Luuk Jan Vrehen uit Waalre zijn idee, de zonnemolen, gepresenteerd tijdens de finale van “Jouw slimste idee” in De Ontdekfabriek Eindhoven. Luuk Jan werd gecoacht door burgemeester De Wijkerslooth. Britt Verrijt uit Veldhoven heeft met ‘het vluchtpakket voor in een brand’ de finale gewonnen.

  Meer info
 • Digitale informatieborden

  04-06-2012 - Medio juni 2012 worden door Suurland Outdoor aan de invalswegen - de Eindhovenseweg, Valkenswaardseweg en Onze Lieve Vrouwendijk - digitale informatieborden geplaatst. De plaatsing en het onderhoud van deze drie borden worden door lokale ondernemers mogelijk gemaakt. De borden worden namelijk grotendeels gefinancierd door advertenties van bedrijven uit Waalre. De advertentie-inkomsten voor een vierde bord op de Heikantstraat zijn niet toereikend om ook daar een bord te kunnen plaatsen.

  Meer info
 • Voorkom fietsdiefstal!Cartoon preventietips

  31-05-2012 - Alhoewel de cijfers over fietsdiefstal beter zijn dan enkele jaren geleden, komt fietsdiefstal nog steeds te vaak voor. Partijen zoals gemeenten, politie en de fietsenbranche hebben inmiddels diverse maatregelen genomen om fietsdiefstal verder terug te dringen. Maar ook u kunt verantwoordelijkheid nemen. Daarom heeft het Centrum Fietsdiefstal een overzicht van maatregelen opgesteld die u kunt nemen om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

  Meer info
 • 7 juni: raad behandelt Centrumvisie Waalre-dorpimpressie horecaplein

  30-05-2012 - Op 7 juni behandelt de raad in haar commissievergadering het voorstel tot het vaststellen van de centrumvisie Waalre-dorp. De commissievergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De centrumvisie geeft de toekomstrichting aan voor de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het centrumgebied van Waalre-dorp en biedt een duidelijk kader aan particulieren en marktpartijen die mogelijk een ontwikkeling willen starten in het gebied. Daarnaast is de centrumvisie een toetsingskader voor de gemeente. De gemeente heeft samen met adviesbureau LOS Stadomland de centrumvisie Waalre-dorp opgesteld.

  Meer info
 • Zorg voor JeugdZorg voor Jeugd logo

  28-05-2012 - Gemeente Waalre is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en om vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen. Daarnaast kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers, hulp beter op elkaar worden afgestemd.

  Meer info
 • Waalre sluit aan bij Bibliotheek Eindhoven

  24-05-2012 -  Op dinsdag 22 mei 2012 besloot de raad van Waalre tot aansluiting bij Bibliotheek Eindhoven. Hiermee komt per 1 juni 2012 een einde aan de ingestelde ledenstop voor inwoners uit Waalre. Vanaf 1 juni kan iedereen uit Waalre lid worden van Bibliotheek Eindhoven (of een andere bibliotheek naar keuze) en daar boeken en materialen lenen.

  Meer info
 • Ek-voetbal: let op brandveilige versiering!

  21-05-2012 - De nationale voetbalcompetitie is ten einde en het Europees kampioenschap voetbal staat alweer voor de deur. De eerste café’s, huizen en straten zijn al oranje gekleurd. Ook in winkels worden inmiddels de eerste oranje versieringen aangebracht. Deze vele versieringen – helaas nog te vaak van brandbaar materiaal – kunnen echter ook gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. De brandweer vraagt caféhouders, winkeliers en ook burgers alert te zijn op de brandveiligheid van de slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en boa’s. ‘Ook dit jaar zijn ongetwijfeld veel feest- en sfeerartikelen niet veilig. Ze vliegen te gemakkelijk in brand met alle gevolgen van dien.’ Dat stelt Charles Meijer van de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).

  Meer info
 • Begeleid Rijden.Logo veilig verkeer Nederland

  21-05-2012. Een 17-jarige achter het stuur van een auto; is dat wel vertrouwd? Wel als je ervoor zorgt dat die 17-jarige goed opgeleid is en goed begeleid wordt.

  Meer info
 • Geef uw mening voor de structuurvisie!

  21-05-2012 - Kom naar de dorpenavond op 31 mei.
  De gemeente Waalre gaat een nieuwe structuurvisie opstellen, samen met u! Een structuurvisie is een toekomstbeeld voor het grondgebied van de gemeente Waalre. Het geeft een beschrijving van de wensen, de mogelijkheden en onmogelijkheden en de kansen voor woningbouw, verkeer, onderwijs, ondernemen en landbouw en natuur voor verschillende locaties in de gemeente.

  Meer info
 • Gemeentehuis gesloten op 2de pinksterdagGemeentehuis

  21-05-2012 - In verband met Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 28 mei gesloten. U kunt ons weer bereiken op 29 mei tijdens de gebruikelijke openingstijden

 • Verspreiding gemeentegids in week 22Gemeentegids 2012-2013

  21-05-2012 - In de week van 28 mei tot en met 2 juni wordt in heel Waalre de nieuwe gemeentegids 2012-2013 huis-aan-huis verspreid. In de gemeentegids staat veel praktische informatie, onder andere over de gemeentelijke organisatie en onze dienstverlening, over welzijn en zorg, over sociaal-cultureel werk en over sport- en ontspanningsmogelijkheden.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval pinksteren

  21-05 -2012 - Aangepaste ophaaldag afval pinksteren

  In verband met Pinksteren wordt op maandag 28 mei 2012 geen gft-afval opgehaald. De ophaaldag van de groene container verschuift daarom naar zaterdag 26 mei 2012. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender of bel met Team Vergunningen, telefoonnummer: 040-2282500.

 • Genomineerden voor de innovatiewedstrijd ‘Jouw slimste idee’ bekendLogo Brainport

  21-05-2012 - Om jongeren te enthousiasmeren voor opleidingen en beroepen in techniek en innovatie organiseerden gemeenten uit Brainport regio Eindhoven de innovatiewedstrijd ‘Jouw Slimste Idee’. Op de website www.jouwslimsteidee.nl presenteerden kinderen en jongeren hun ideeën voor bedrijven uit de regio. Burgemeesters en wethouders coachen nu de beste inzenders voor hun presentatie tijdens de finale op 4 juni in De Ontdekfabriek in Eindhoven.

  Meer info
 • Ons kent ons bijeenkomst: 30 meiLogo ons kent ons

  21-05-2012 - ‘Ons kent ons’ is een initiatief van Scouting Aalst-Waalre. Het idee is om verenigingen uit Aalst en Waalre met elkaar in contact te brengen zodat er vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Verenigingen kunnen kennis, kunde, materialen, locaties et cetera uitwisselen of afspraken met elkaar maken waar beide (of meerdere) verenigingen voordeel van hebben. In deze tijden van bezuinigingen kan dat zeer welkom zijn.

  Om te weten welke mogelijkheden verenigingen elkaar kunnen bieden, moeten zij elkaar leren kennen. Daar is de eerste bijeenkomst van ‘ons kent ons’ voor bedoeld. Onlangs zijn Scouting Aalst-Waalre en Vereniging voor de Jeugd al een succesvolle samenwerking aangegaan. Zij vertellen jullie daar tijdens de bijeenkomst graag meer over.

  Meer info
 • Werk en Inkomen Waalre per 1 juni naar Eindhoven

  16-05-2012 - De dienstverlening voor de Waalrese cliënten van Werk en Inkomen in Valkenswaard gaat op 1 juni 2012 over naar de gemeente Eindhoven. Vanaf die datum kunnen de Waalrese cliënten voor al hun uitkeringszaken terecht bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om alle cliënten met een bijstandsuitkering en / of inkomensondersteuning of een re-integratietraject.

  Meer info
 • 31 mei: dorpenavond Structuurvisie in 't Hazzo
 • Gemeentehuis geslotengemeentehuis

  14-05-2012 - Deze maand is het gemeentehuis op verschillende dagen gesloten:
  - donderdag 17 mei in verband met Hemelvaart
  - vrijdag 18 mei
  - maandag 28 mei in verband met Pinksteren
  U kunt ons op alle andere dagen tijdens de gebruikelijke openingstijden bereiken.
   

 • Informatieavond bestemmingsplan 'Heuvelse Hof'Voorlopig stedenbouwkundig plan “Heuvelse Hof”

  14-05-2012 - Omwille het woningbouwproject “Heuvelse Hof” heeft gemeente Waalre een concept-ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Op 23 mei is er een inloopavond om alle inwoners en andere geïnteresseerden hierover te informeren.

  Meer info
 • Project "schilderen lichtmasten 2012"

  14-05-2012 - Deze week start de gemeente met het schilderen van lichtmasten in Waalre. Dit wordt gedaan in het kader van het preventieve onderhoud. De lichtmasten zullen hun huidige kleur behouden. De werkzaamheden duren circa 3 weken, mits de weersomstandigheden meewerken.

  Meer info
 • Vrijwilligers WaalreVrijwilligers Waalre
 • Ons kent ons - verenigingsleven Aalst WaalreOns kent ons

  10-05-2012 - Wij nodigen u graag uit voor de allereerste ‘ons kent ons’ bijeenkomst op woensdag 30 mei voor alle verenigingen uit Waalre. ‘Ons kent ons’ is een initiatief van Scouting Aalst-Waalre. Het idee is om verenigingen uit Aalst en Waalre met elkaar in contact te brengen zodat er vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Verenigingen kunnen kennis, kunde, materialen, locaties et cetera uitwisselen of afspraken met elkaar maken waar beide (of meerdere) verenigingen voordeel van hebben. In deze tijden van bezuinigingen kan dat zeer welkom zijn.

  Meer info
 • Commissie bezwaarschriften op 16 mei vervalt!

  10-05-2012 - De commissie bezwaarschriften op 16 mei vervalt!  Alle punten die op de agenda staan, gaan niet door. Hiermee komt de officiële bekendmaking die hierover in De Schakel van week 19 staat te vervallen.

 • Aanvragen reisdocument wordt beperktfoto: Aanvragen reisdocument wordt beperkt

  09-05-2012 - Momenteel worden er landelijk veel meer reisdocumenten aangevraagd dan was voorzien. Hierdoor verwacht de Minister van Binnenlandse Zaken problemen met de levering van deze documenten. Om de stroom met aanvragen in de hand te houden heeft zij enkele maatregelen genomen.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval hemelvaart

  07-05-2012 - In verband met Hemelvaart wordt op donderdag 17 mei 2012 geen gft-afval en plastic opgehaald. De ophaaldag van de groene container en plastic zak verschuift daarom naar zaterdag 19 mei 2012. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender of bel met Team Vergunningen, telefoonnummer 040-2282500.

 • Brabant awards: de finalisten van 2012 zijn bekend! Brabant awards

  07-05-2012 - De jury van de Brabant Awards heeft gesproken: eensgezind koos zij uit ruim 150 genomineerden de finalisten. Vanaf nu kan het Nederlandse publiek stemmen op zijn favoriete finalist op www.brabantawards.nl. Dat kan t/m woensdag 23 mei. U bepaalt dus wie op vrijdag 25 mei één van de drie Brabant Awards wint!

  Bij de Brabant Awards gaat het om dé spannende zoektocht naar de Brabantste Brabander. Er zijn drie awards: voor de Brabantste Brabander, de Brabantste student en het Brabantste bedrijf. Brabanders zijn innovatief en ondernemen met lef, maar zijn ook gemoedelijk en gastvrij. Ze combineren moeiteloos de harde én zachte kanten van het leven. Juist deze bijzondere combinatie staat centraal bij de Brabant Awards!
   

  Meer info
 • VerkeersexamensLogo veilig verkeer Nederland

  07-05-2012. Het Verkeersexamen bestaat tachtig jaar, er hebben dus intussen al heel wat generaties vol spanning én met succes het examen afgelegd.

  Meer info
 • HULDIGING WAALRESE KAMPIOENEN 2011

  07-05-2012 - HULDIGING WAALRESE KAMPIOENEN 2011
  Voordrachten uiterlijk op 25 mei 2012 indienen

  Op vrijdagavond 29 juni 2012 aanstaande huldigt het gemeentebestuur, de Waalrese Kampioenen van het jaar 2011. Bovendien wordt dan bekend gemaakt wie verkozen zijn tot Waalrese Sportman, Sportvrouw of Sportploeg van het jaar 2011. De avond zal
  georganiseerd worden door WLTV en vindt plaats in het paviljoen van de Tennisclub WLTV, Mr. Slootsweg 3-1 5581 AS Waalre. Aanvang 19.30 uur.

  Meer info
 • Vier Waalrenaren Koninklijk Onderscheiden Lintjesregen Waalre

  01-05-2012 - Op vrijdag 27 april reikte burgemeester H. de Wijkerslooth aan vier inwoners van de gemeente Waalre een Koninklijke Onderscheiding uit. Dhr. H.H. Baijens, dhr. M.R.A.M. van Eert en dhr. J. van Twisk werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. E.J.W. van Berkom werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  Meer info
 • Nog één bouwkavel te koop in waalre noordWaalre Noord

  01-05-2012 - In de eerste fase van het project Waalre Noord is nog één bouwkavel te koop. Een unieke kans op een gewilde locatie in een rustige omgeving. Wilt u graag uw eigen huis ontwerpen en bouwen? Meerbergschelaan 16 biedt u deze mogelijkheid!

  Meer info
 • Dorpenavond structuurvisieOp de stip voor Waalre

  30-04-2012 - De gemeente Waalre gaat een nieuwe structuurvisie opstellen, samen met u! Een structuurvisie geeft een beschrijving van de wensen, de mogelijkheden en onmogelijkheden en de kansen voor woningbouw, verkeer, onderwijs, ondernemen en landbouw en natuur.

  Op de dorpenavond zullen er drie scenario’s gepresenteerd worden. De aanwezigen kunnen op dit moment meepraten, meediscussiëren en hun mening geven over deze scenario’s. Komt u uw stem laten horen? Aanmelden kan via Facebook, e-mail (structuurvisie@waalre.nl) of per telefoon (040-2282500).

  Datum: 31 mei 2012. Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur. Locatie: ’t Hazzo.
   

 • Gemeentehuis gesloten op 17 en 18 meiGemeentehuis

  30-04-2012 - In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten op donderdag 17 en vrijdag 18 mei. U kunt ons weer bereiken op maandag 21 mei tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 • Vooruitblik op de grenscorridor N69Vooruitblik op de grenscorridor N69

  30-04-2012 - Vorige week dinsdag behandelde de raadscommissie het concept Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Allereerst was er ruimte voor een inspreker. Hij benadrukte dat het probleem van overlast van sluip- en vrachtverkeer dringend opgelost moet worden. De voorzitter van Actie N69, dhr. Bosma is ervan overtuigd dat de Westparallel de beste oplossingen biedt voor de problemen van alle partijen in het gebied, en dat het proces zorgvuldig doorlopen is en daardoor op groot draagvlak onder de betrokken partijen mag rekenen. Vervolgens hebben wethouder Bonouvrie en de provincie Noord-Brabant de laatste stand van zaken toegelicht.

  Meer info
 • Reizen met kinderen

  Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind, wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee: http://www.defensie.nl/marechaussee/service/reizenmetkinderen.

  Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart voor volwassenen, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

   

 • Phishing – wees alert!

  23-04-2012 - Phishing is een vorm van internetfraude. Dit gebeurt onder andere door het sturen van foutieve links of e-mails. Meestal wordt er gevraagd naar inloggegevens of bankgegevens. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens, met alle gevolgen van dien.

  Meer info
 • Maak van de 0 een punt.Logo veilig verkeer Nederland

  23-04-2012. Nul verkeersdoden! Dat is de gezamenlijke doelstelling van alle verkeersorganisaties en overheden in Brabant.

  Meer info
 • Opening kunstexpositie gemeentehuisOpening kunstexpositie

  23-04-2012 - Op dinsdag 17 april heeft burgemeester De Wijkerslooth de kunstexpositie van Ria van der Ploeg en Peter van den Hamer in het gemeentehuis geopend. U bent van harte welkom om de kunstwerken te bekijken. De expositie duurt tot en met 22 juni.
   

 • Inzenddatum Brain Trigger Innovatiewedstrijd uitgesteld!Logo Brainport

  20-04-2012 - Je kunt nog steeds meedoen met de Brain Trigger Innovatiewedstrijd! Om alle kinderen de kans te geven om in de meivakantie een idee in te laten zenden is de uiterste inzenddatum opgeschoven naar 6 mei! Doe mee via een project op school of via www.jouwslimsteidee.nl

  Meer info
 • Rood, wit en blauw werken nauw samenLogo 112 spektakel

  17-04-2012 -  Altijd al willen zien wat de hulpdiensten in huis hebben? Kom dan op zondag 17 juni naar de Helmondse Kasteeltuinen en het park Boscotondo voor het 112-Spektakel. Politie, brandweer en de geneeskundige diensten (GHOR en RAV) houden dan van 11.00 tot 18.00 uur het 112-Spektakel. En het mooie is: het evenement is gratis te bezoeken!

  Meer info
 • De gebiedsimpuls zorgt voor ruimtelijke kwaliteitAfbeelding impulsgebieden

  16-04-2012 - De 25 samenwerkende partijen van de Grenscorridor N69 presenteerden onlangs het Gebiedsakkoord met een totaaloplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied. In het Gebiedsakkoord staan afspraken over een nieuwe verbindingsweg N69, aanvullende verkeersmaatregelen en over natuur-, milieu- en landschapsverbeteringen. Dit laatste wordt ook wel Gebiedsimpuls genoemd. In dit artikel leest u wat de Gebiedsimpuls betekent voor Waalre.

  Meer info
 • Gemeentehuis gesloten op KoninginnedagAfbeelding gemeentehuis

  16-04-2012 - Op maandag 30 april is het gemeentehuis gesloten in verband met Koninginnedag. U kunt ons weer bereiken op dinsdag 1 mei tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 • Start werkzaamheden Waalre-dorp OostAfbeelding werkzaamheden Waalre-dorp Oost

  16-04-2012 - Deze week starten de werkzaamheden om verkeersmaatregelen in de wijk Waalre-dorp Oost aan te leggen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanleggen van verkeersplateaus, drempels en punaises. Het doel hiervan is om sluipverkeer en hard rijdend verkeer tegen te gaan. Hiermee moet de wijk veiliger en aantrekkelijker worden. De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken en worden uitgevoerd door Webo Wegenbouwbedrijf BV uit Veldhoven. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

  Meer info
 • Lokale maatregelen verbeteren leefbaarheid in hele regioLokale maatregelen verbeteren leefbaarheid

  09-04-2012 - Het college van B&W van Waalre stemde op 27 maart in met het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. In dit gebiedsakkoord is gekozen voor de Westparallel Plus die een integrale oplossing biedt voor de hele regio. Het gebiedsakkoord bestaat uit drie delen: de nieuwe verbinding, aanvullende lokale verkeersmaatregelen en een gebiedsimpuls. Deze week leggen we uit welke aanvullende verkeersmaatregelen in Waalre worden getroffen.

  Meer info
 • Start werkzaamheden kruising N69 / Brabantialaan - RaadhuisstraatKruising N69

  09-04-2012 - In week 16 van 2012 worden op maandag de wegen Raadhuisstraat en Brabantialaan afgesloten van de Eindhovenseweg in verband met werkzaamheden van Nutsbedrijven. De afsluiting zal ingaan op 16 april en duurt tot en met week 28 van 2012 waarbij het verkeer wordt omgeleid.
  De nachtwerkzaamheden vinden plaats in de nacht van 17 op 18 april (1 nacht) en van 9 tot 11 juli (2 nachten) van 20.00 uur tot 06.00 uur. Tijdens deze nachten is het hele kruispunt afgesloten.

  Meer info
 • WMO-café: Zorg voor jezelf!

  09-04-2012 - De gemeente Waalre organiseert op 19 april om 19.30 uur voor de eerste keer een Wmo-café samen met Steunpunt Mantelzorg, ZuidZorg, MEE , RSZK en Binnen, onderdeel van GGzE. Het thema van deze avond is “Zorg voor jezelf”. Voor mensen die voor een ander zorgen en ook zelf in balans willen blijven. Voor iedereen die het belang van goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en psychisch fit zijn onderschrijft. U bent van harte welkom!

  Meer info
 • Nieuwe kunstexpositie in het gemeentehuis!Schilderij Ria van der Ploef

  05-04-2012 - Op dinsdag 17 april om 17.00 uur opent burgemeester De Wijkerslooth de kunstexpositie van Ria van der Ploeg en Peter van den Hamer. Van dinsdag 10 april t/m vrijdag 22 juni exposeren Ria van der Ploeg en Peter van den Hamer hun werk in het gemeentehuis van Waalre. Als u een bezoekje aan het gemeentehuis brengt zult u zowel schilderijen, sieraden als foto’s aantreffen. U bent van harte welkom om deze kunstexpositie te komen bekijken.

  Meer info
 • Reclame Gamma over controle grofvuil misleidend

  02-04-2012 - Afgelopen week viel bij alle huishoudens in Nederland een reclame-uiting van de Gamma op de deurmat. De bouwmarkt kondigde daarin aan, namens de gemeenten, dat de Gemeentelijke Dienst Afvalcontroles verscherpte controles gaat uitvoeren op de aanbieding van grofvuil.

  Let op: deze reclame-uiting is niet door de gemeente verstuurd.
   

 • De nieuwe weg verbetert de bereikbaarheid van BrainportGebiedsakkoord Grenscorridor N69

  02-04-2012 - Bereikbaarheid is belangrijk voor de economie

  Op 14 maart hebben alle belanghebbende partijen uit de regio, die samenwerken in de Grenscorridor N69 ingestemd met het gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Deze partijen zijn het eens dat de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de regio opgelost moeten worden en dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden en waar mogelijk versterkt moet worden.
   

  Ton Bonouvrié: “Via de Brede Belangenbenadering zijn alle voor- en nadelen van verschillende alternatieven het afgelopen anderhalf jaar onderzocht en besproken. De partijen zijn ervan overtuigd dat dit gebiedsakkoord de beste oplossing biedt voor onze regio. De Westparallel Plus scoort namelijk beter op de onderdelen leefbaarheid en bereikbaarheid en lost daarmee het beste deze problemen op.”
   

  Meer info
 • Afscheid Aalst-Waalre journaal AW Journaal

  02-04-2012 - In de afgelopen periode hebben meerdere medewerkers van het Aalst-Waalre Journaal om uiteenlopende redenen afscheid van de stichting moeten nemen. Helaas blijkt het erg moeilijk om buitenstaanders te interesseren voor de mooie hobby van videograaf.

  Meer info
 • Kwalificatie wedstrijden jeugdbrandweerJeugdbrandweer

  02-04-2012 - Op 14 april worden in Waalre de kwalificatie wedstrijden voor jeugdbrandweer Nederland georganiseerd. Hieraan doen diverse jeugdbrandweerkorpsen uit heel Nederland mee. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd door verschillende jeugdkorpsen in Nederland waarin de vaardigheden van de jeugdleden getest worden. Het uiteindelijke doel van deze wedstrijden is het behalen van de landelijke finale en wellicht kampioen van Nederland te worden.

  Meer info
 • Aangepaste ophaaldag afval Pasen

  02-04-2012 - In verband met Pasen wordt op maandag 9 april 2012 geen restafval opgehaald. De ophaaldag van de grijze container verschuift daarom naar zaterdag 7 april 2012. Zorg dat uw afval op de inzameldag zeker voor 07.30 uur buiten staat. Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender of bel met team Vergunningen, telefoon 040-2282500.

 • Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt

  28-03-2012 - Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dat aan vóór 1 mei 2012.

  Meer info
 • Boomfeestdag 2012Kinderen onder een boom

  27-03-2012. Het was een schitterende zonovergoten dag, Boomfeestdag 2012! Op woensdag 21 maart hebben 240 kinderen op de plantlocatie van het Brabant Landschap nabij de wijk Ekenrooi in Aalst, zo’n 750 bomen en struiken geplant. Dit jaar werd de Boomfeestdag voor de 55e keer gehouden.

  Meer info
 • Renovatie kruispunt Ekenrooisestraatinrijverbod

  27-03-2012. In verband met reconstructie werkzaamheden zal het kruispunt Ekenrooisestraat-Johann Strausslaan van vrijdag 30 maart tot en met vrijdag 13 april 2012 afgesloten zijn voor alle verkeer.

  Meer info
 • Voorranglogo veilig verkeer nederland

  27-03-2012. Misschien wel de belangrijkste verkeersregel: voorrang. Op kruispunten krijgen verschillende mensen met elkaar te maken. Wie mag er eerst; of eigenlijk: wie moet een ander voor laten gaan?

  Meer info
 • College stemt in met gebiedsakkoord n69Ton Bonouvrié

  26-03-2012 - Ton Bonouvrié: ‘Een belangrijke stap voor oplossing verkeersproblemen in Aalst én Waalre’

  Op 27 maart stemde het college van B&W van Waalre in met het concept gebiedsakkoord N69. Het concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 beschrijft een totaaloplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied. De bestuurders van de 25 samenwerkende partijen van de Grenscorridor N69 stemden op 14 maart in met het concept en het voorleggen van dit concept aan de gemeenteraden en achterbannen. In de afspraken zijn de nieuwe verbindingsweg N69 (tussen de A67 bij Veldhoven-West en de huidige N69 bij Valkenswaard), aanvullende verkeersmaatregelen en natuur-, milieu- en landschapsverbeteringen opgenomen.

  Meer info
 • NL DOET in Waalre

  26-03-2012 -Zorgboerderij 't Angelag en speeltuin De Klimbim.

  Op 16 maart was het gemeentebestuur Waalre en de organisatie “Vrijwilligers Waalre” hard aan het werk bij zorgboerderij ’t Angelag en speeltuin De Klimbim. Dit gebeurde in het teken van NL DOET, van het Oranjefonds. Bij ’t Angelag werd in de tuin gewerkt. De werkzaamheden bij De Klimbim bestonden uit het seizoensklaar maken van de speeltuin.

  Foto zorgboerderij 't AngelagFoto speeltuin De Klimbim

  Zorgboerderij 't Angelag                         Speeltuin De Klimbim (foto's: Heidi Wils)

  Daarnaast is er nog een filmpje gemaakt van de dag zelf. Zie de link:  http://youtu.be/7jqBFOlIc38 (Bron: Aalst-Waalre Journaal).

 • De strijd barst los: Wie is de Brabantste Brabander?Brabant awards

  19-03-2012 - De strijd om de Brabant Awards 2012 is los gebarsten. De Brabant Awards is dé zoektocht naar de Brabantste Brabander. Tot zondag 15 april 2012 kan iedereen zijn of haar favoriete Brabander inschrijven op de website van de Brabant Awards, www.brabantawards.nl.

  Brabanders zijn bijzondere mensen. Ze zoeken slimme oplossingen, ondernemen met lef en zoeken graag de samenwerking op. Maar ze zijn ook Bourgondisch, gastvrij en gemoedelijk. Brabanders combineren moeiteloos de harde én zachte kanten van het leven. Juist deze bijzondere combinatie staat centraal bij de Brabant Awards.

   

  Meer info
 • Gemeentehuis 2e paasdag geslotenGemeentehuis Waalre

  19-03-2012 - Op maandag 9 april is het gemeentehuis gesloten in verband met 2e paasdag. U kunt ons weer bereiken op dinsdag 10 april tijdens de gebruikelijke openingstijden. Wij wensen u fijne paasdagen toe.

 • Nationale opschoondag 2012Wethouder Teeven heeft bij Scouting Aalst-Waalre tijdens de opening van de dag de kinderen toegesproken

  19-03-2012 - De gemeente Waalre heeft ook dit jaar weer mee gedaan aan de Nationale opschoondag die op 10 maart plaatsvond. Het doel van deze dag is de maatschappelijke betrokkenheid bij milieu en leefomgeving vergroten. Het was de vierde keer dat de gemeente Waalre deel nam aan de Nationale opschoondag.

  Meer info
 • Spoedreparatie Burgemeester Mollaanasfalteringswerkzaamheden

  15-03-2012 - Op 22 maart 2012 zal er een spoedreparatie aan het asfalt plaatsvinden op de Burgemeester Mollaan. Tussen de rotondes ter hoogte van de Juliana de Lannoylaan en de Primulalaan zal de weg afgesloten zijn voor alle verkeer. De weg is vanaf 06.00 uur afgesloten en zal uiterlijk om 19.00 uur weer vrijgegeven worden.

  Meer info
 • Boomfeestdag 21 maartpoppetjes bij een boom

  13-03-2012 - Op 21 maart gaan 240 kinderen van 8.45 uur tot 12.00 uur van de Openbare basisschool Ekenrooi, de St. Christoffelschool, basisschool de Drijfveer en basisschool de Wilderen 1000 bomen planten. Ook IVN Valkenswaard-Waalre levert een bijdrage aan deze dag. De gemeente zorgt voor benodigde materialen en een leuke attentie voor alle planters.

   

  Meer info
 • Meldpunt Veilig VerkeerLogo Veilig Verkeer Nederland

  13-03-2012. Onduidelijke en onveilige verkeerssituaties. U komt ze vast ook wel eens tegen.

  Meer info
 • Meld u aan voor Burgernet en zorg voor een veilige omgeving!Politie, Brabant Zuid-Oost

  13-03-2012 Burgernet formeel van start in Brabant Zuid-Oost

  Vanaf donderdag 16 februari is Burgernet in Brabant Zuid-Oost formeel gestart. SMS Alert is gestopt en alle abonnees zijn automatisch overgezet naar Burgernet. Inmiddels zijn de eerste Burgernetacties verzonden en zijn enkelen acties met succes afgesloten.

  Meer info
 • De vrijwilliger met een doel

  12-3-2012 - De motivatie is voor elke vrijwilliger verschillend. De een ziet het als een vrijetijdsbesteding met een bijdrage aan het welzijn van anderen. De ander wil graag hierdoor een re-integratie proces in werking zetten. Weer een ander wil door deze activiteiten zelf onder de mensen komen en zinvol bezig zijn. Wat de reden ook mag zijn, plezier hebben staat voorop.

  Meer info
 • College Waalre wil volwaardige bibliotheekvoorziening

  Op 6 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Waalre een motie aangenomen over de toekomst van de bibliotheekvoorziening in Waalre. In de motie stond dat per 1 april 2012 een bibliotheekvoorziening geopend moest worden en dat deze uitgebouwd zou kunnen worden naar een volwaardige voorziening voor 0 tot 100-jarigen. Op 15 mei 2012 behandelt de raad een voorstel waarin een aantal maatschappelijke voorzieningen integraal wordt afgewogen. Hierin is ook het voorstel voor de bibliotheekvoorziening opgenomen. Dit voorstel wijkt af van de motie, namelijk om te investeren in een volwaardige bibliotheekvoorziening en niet in een tijdelijke voorziening die per 1 april 2012 moest starten.

  Meer info
 • Brainport - Jouw slimste ideeBrainport

  07-03-2012 - SRE gemeenten zetten zich de komende weken in om techniek en innovatie onder de aandacht van jongeren (10 – 18 jaar) te brengen. De BrainTrigger innovatiewedstrijd daagt jongeren uit om hun slimste ideeën in te zenden. Burgemeester De Wijkerslooth zal de jongeren uit Waalre met de beste inzendingen coachen voor hun presentatie tijdens een eindfinale.

  Meer info
 • Wandelen in de wijk - WaalreWandelen in de wijk

  07-03-2012 - Bewegen is gezond, dat weet iedereen. GOW Welzijnswerk in Waalre organiseert daarom de activiteit ‘Wandelen in de Wijk’ voor mensen die qua belasting niet (meer) mee kunnen lopen met wandelgroepen die grotere afstanden afleggen in een (te) hoog tempo.

  Meer info
 • De bibliotheek

  07-03-2012 - Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeente Waalre ook getroffen wordt door de economische crisis. Noodgedwongen moeten wij daarom nadenken over de voorzieningen in ons dorp, zo ook over de bibliotheek.

  Meer info
 • Krant Centrum voor Jeugd en Gezin

  07-03-2012 - In week 11 wordt in heel Waalre de nieuwe informatiekrant voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) huis-aan-huis verspreid. In de CJG-krant staat informatie over onder andere het opgroeien en opvoeden van kinderen.

  Meer info
 • NL Doet: Waalre aan de slagOranje Fonds: NL Doet

  07-03-2012 - Het gemeentebestuur van Waalre en Vrijwilligers Waalre steken op 16 maart aanstaande de handen uit de mouwen bij twee waardevolle Waalrese projecten. Onder de vlag van NL DOET, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, maken zij speeltuin De Klimbim klaar voor het nieuwe seizoen. Bij Zorgboerderij ’t Angelag klussen zij in de tuin. Met deze actie laten het gemeentebestuur en Vrijwilligers Waalre zien hoe belangrijk zij vrijwilligerswerk vinden voor de Waalrese samenleving.

  Meer info
 • Wie verdient een Koninklijk Lintje?Plaatje Koninklijk Lintje

  06-03-2012 - Aanvraag koninklijke onderscheidingen Koninginnedag 2013

  Elk jaar bij de viering van Koninginnedag, worden koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Kent u ook een vrijwilliger die een lintje verdient? U heeft de mogelijkheid om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen.

  Meer info
 • Oude strippenkaarten leveren 10 duizend euro op

  05-03-2012 - Brabanders hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep van provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, om hun oude, deels gebruikte strippenkaarten in te leveren. Sinds de start van de actie in oktober vorig jaar hebben reizigers maar liefst 5.120 strippenkaarten geschonken aan Villa Pardoes. Voor elke ingeleverde strippenkaart wordt €2,- gedoneerd aan dit vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen. De actie heeft dus in totaal €10.240 opgeleverd voor Villa Pardoes.

  Meer info
 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding

  04-03-2012 - Op zaterdag 3 maart werd de heer R.J.S. (René) Vos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en reikte burgemeester H. de Wijkerslooth tijdens het concert ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van zangvereniging De Nachtegaal in Waalre een Koninklijke Onderscheiding aan hem uit. Aanleiding is de inzet van de heer Vos als ondermeer begeleidend pianist en voorzitter voor zangvereniging De Nachtegaal en initiatiefnemer van de Muziekkiosk, een jaarlijks terugkerend muzikaal evenement in de kiosk van Waalre.

  Meer info
 • RotondesLogo veilig verkeer Nederland

  28-02-2012. Rotondes zijn prachtige uitvindingen. Het aantal ernstige ongevallen is op rotondes veel lager dan op normale kruispunten.

  Meer info
 • Handhavingsbeleid peuterspeelzaalwerk, kinder- en gastouderopvang gewijzigd

  27-02-2012 - Op 7 juni 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre het regionale handhavingsbeleid kinderopvang ‘Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)’ vastgesteld. Dit beleid sluit aan op de actuele tekst van de Wko en daarnaast op de landelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

  Meer info
 • Het Aalst-Waalre journaal elke maandag op uw tv!AW Journaal

  27-02-2012 - Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur kunt u kijken naar het Aalst-Waalre Journaal. De uitzending wordt herhaald om 21.00 en 23.00 uur alsmede op dinsdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Het Aalst-Waalre Journaal is te ontvangen op het kanaal van Horizon-TV.

  Meer info
 • Criminaliteitscijfers dalen over de grote lijn in Valkenswaard en WaalreLogo Politie

  27-02-2012 - Politie Valkenswaard-Waalre constateert dat de criminaliteitscijfers voor het overgrote deel zijn gedaald. De prioriteiten van de politie voor 2012 zijn vergelijkbaar met het afgelopen jaar: drugs, vrijplaatsen, jeugd, geweld, woninginbraken en alcohol. Het intensiveren van het directe contact met de burger blijft voor de politie ook dit jaar weer hoog in het vaandel staan.

  Meer info
 • Informatieavond over kruising N69Kruising N69

  27-02-2012 - Op maandag 5 maart is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in restaurant De Gouverneur over werkzaamheden aan de kruising Eindhovenseweg met de wegen Brabantialaan en Raadhuisstraat die plaatsvinden van begin april tot en met juli 2012.

  Meer info
 • Plaatsing tuinkorvenTuinkorf

  27-02-2012 - Net zoals afgelopen najaar worden ook dit voorjaar de tuinkorven geplaatst waarin u gratis al uw tuinafval kwijt kunt.
  Vanaf maandag 12 maart 2012 worden de tuinkorven geplaatst, het zal twee dagen duren alvorens ze overal staan. 23 en 24 april 2012 worden de tuinkorven weer opgeruimd.

  Meer info
 • Sleuteloverhandiging CarnavalBurgemeester De Wijkerslooth overhandigt de sleutel aan prins carnaval

  27-02-2012 - Traditiegetrouw overhandigde burgemeester De Wijkerslooth op 18 februari de sleutel van Waalre aan Prins Janus van AWC de Keien. Dit gebeurde in gezelschap van Prinses Kitty van de Baltrappers, Prinses Joland van de Torentutters, Jeugdprins Nillis van AWC de Keien en hun gevolg.

  Foto: Bennie van Dooren

 • Presentatie concept - centrumvisie waalre-dorp Centrum-visie Waalre-Dorp

  27-02-2012 - De concept-centrumvisie Waalre-dorp is af! Op woensdag 7 maart vindt de presentatie van deze visie plaats in café zaal De Wolderse Wever van 19.30 tot 21.30 uur. De concept-centrumvisie is het gewenste toekomstbeeld voor Waalre-dorp. Samen met bewoners, ondernemers, winkeliers en andere belanghebbende partijen heeft de gemeente dit concept opgesteld.

  Meer info
 • NL DOETNL doet

  27-02-2012 - Waalre doet op 16 maart ook mee aan de vrijwilligersactie NL DOET van het Oranjefonds. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

 • Kabeltelevisie waalre blijft aan de toekomst werken

  27-02-2012 - Laatste fase renovatie netwerk binnenkort van start

  Kabeltelevisie Waalre (KT Waalre) is eigenaar en beheerder van het kabelnetwerk in de gemeente Waalre. Een grondige renovatie van dit netwerk is al geruime tijd aan de gang en op korte termijn breekt er voor het bedrijf een nieuwe fase aan. De voltooiing van deze renovatie zal bestaan uit de aanleg van een volledig glasvezelkabelnetwerk dat de inwoners van Waalre tal van voordelen zal bieden.

  Meer info
 • Kind in de auto.logo van veilig verkeer nederland

  24-02-2012. Weet u hoe het precies zit? Wanneer moet mijn kind in een autostoeltje? En mag mijn kind op de voorstoel van de auto?

  Meer info
 • Centrum voor Jeugd en GezinLogo Centrum voor Jeugd en Gezin

  17-02-2012 - Heeft u vragen over "Groot worden in Waalre"? Kijk eens op de website van www.cjgwaalre.nl, het Centrum voor Jeugd en Gezin in Waalre. Hieronder kunt u ook een poster bekijken.

  Meer info
 • Stijging aantal meisjes leerstraf alcohol in regio zuidoost-brabantLaat je niet flessen!

  16-02-2012 - In 2011 hebben 42 jongeren uit Zuidoost-Brabant met succes deelgenomen aan de Leerstraf alcohol bij stichting Halt Oost-Brabant. Deze jongeren pleegden een delict waarbij alcohol een rol speelde. Opvallend is dat ten opzichte van voorgaande jaren het aantal meisjes dat aan de leerstraf heeft deelgenomen is gestegen. In 2009 en 2010 lag het percentage meisjes op 8%. In 2011 is dat gestegen naar 15%.

  Meer info
 • Doorontwikkeling collectieve beveiliging duin en venOndertekening beveiligingsprotocol Duin en Ven:v.l.n.r: C. van Egdom, A. Bosma, Burgemeester H. de Wijkerslooth, J. Meusen en E. van Rooij

  16-02-2012 - Er is eind 2007 sprake geweest van een lange reeks inbraken in de wijk Duin en Ven. De belangenvereniging Duin en Ven heeft toen het initiatief genomen en heeft met betrokken partijen de handen ineen geslagen, om de kans op herhaling hiervan in de toekomst zo klein mogelijk te maken.

  Meer info
 • Een nieuwe woz-waarde voor uw pand

  16-02-2012 - In het kader van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) ontvangt u eind februari 2012 een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw pand. Deze waarde dient als heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting, het erfrecht, de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB) en de waterschapsomslag. De nieuwe WOZ-waarde geldt voor het belastingjaar 2012.
   

  Meer info
 • Ouderbijdrage verlaagd op peuterspeelzaal

  16-02-2012 - Het consultatiebureau Zuidzorg gaat in de gemeente Waalre een Advies Voorschoolse Educatie geven aan de ouders van kinderen die dat nodig hebben. De ouderbijdrage voor kinderen met dit advies wordt verlaagd.

  Meer info
 • Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

  16-02-2012 - Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken.

  Meer info
 • Beschouwing BurgemeesterFoto burgemeester De Wijkerslooth

  13-02-2012 - We bevinden ons in een roerige periode. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met berichten dat landen, gemeenten en bedrijven het financieel moeilijk hebben. De persoonlijke verhalen van mensen die hun baan verliezen of hun huis gedwongen moeten verkopen, maken de impact pas echt duidelijk. Het is niet eenvoudig als onze verworvenheden en zekerheden veranderen of soms zelfs verdwijnen. Hoe mensen daarmee omgaan maakt wel duidelijk dat de mens zeer veerkrachtig en creatief is. Vaak vindt men juist in dit soort situaties nieuwe mogelijkheden om een crisis het hoofd te bieden.

  Meer info
 • Vrijwilligers WaalreVrijwilligers Waalre

  13-02-2012 - Na de officiële opening eind november zijn in navolging van de communicatie per brief en mail de contacten uitgebreid met persoonlijke gesprekken met organisaties. In deze gesprekken worden de wensen van de organisaties en de werkwijze van “Vrijwilligers Waalre” besproken om zo tot een efficiënte samenwerking te komen. Met als resultaat een gestaag groeiende opgave van de vraag naar vrijwilligers.

  Meer info
 • Levering Nederlandse identiteitskaarten

  09-02-2012 - De Nederlandse identiteitskaarten (voor personen jonger dan 13 jaar en 6 maanden) die zijn aangevraagd in de week van 28 tot en met 30 december 2011 zijn door de producent geleverd en kunnen worden opgehaald tijdens openingstijden van de balies van burgerzaken.
  Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 08.30 uur - 12.30 uur
  Donderdag: 08.30 uur - 19.30 uur

  Let op:  kinderen dienen bij het ophalen aanwezig te zijn.

 • Gemeentehuis carnavalsmaandag geslotenGemeentehuis Waalre

  06-02-2012 - Op maandag 20 februari is het gemeentehuis in verband met Carnaval de hele dag gesloten. U kunt ons weer bereiken op 21 februari tijdens de gebruikelijke openingstijden. We wensen u plezierige carnavalsdagen toe.

 • Ontmoeting gedecoreerdenGedecoreerde inwoners vieren de verjaardag van Koningin Beatrix op 31 januari

  06-02-2012 - Traditiegetrouw vieren de gedecoreerde inwoners van Waalre op 31 januari de verjaardag van Koningin Beatrix in het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst gaf gastspreker jonkheer mr. Pieter de Savornin Lohman (Op foto zittend links naast Burgemeester Henri de Wijkerslooth) een voordracht met titel ‘Protocol en het paleis’.

 • Politie waarschuwt voor oplichter in WaalrePolitie Brabant Zuid-Oost

  06-02-2012 - De afgelopen dagen zijn verschillende vrouwen slachtoffer geworden van een oplichter. Een onbekende man troggelde geld aan de deur af en nam vervolgens de benen. De politie is op zoek naar getuigen die informatie hebben over de mogelijke dader.

  Meer info
 • Waarschuwing voor bedrijf dat ten onrechte advertenties werft

  06-02-2012 - Het blijkt dat ondernemers in Waalre op dit moment benaderd worden door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente Waalre advertenties te werven voor een gemeentegids of een andere gemeentelijke uitgave.

  Meer info
 • Blijf uit de dode hoek!Logo veilig verkeer Nederland

  03-02-2012 - Nederland Fietsland! Vrijwel iedere Nederlander fietst.

  Meer info
 • Politie controleert parkeergedrag rondom scholenPolitie Brabant Zuid-Oost

  02-02-2012 - Het parkeergedrag rondom de Waalrese scholen zorgt regelmatig voor onveilige situaties. De politie heeft vorige week bij alle scholen in Waalre controles gehouden en zeven bekeuringen uitgedeeld. In de toekomst worden deze controles met regelmaat herhaald.

  Meer info
 • Het AWJ, elke maandag op uw tvLogo Aalst-Waalre Journaal

  30-01-2012 - Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur kunt u kijken naar het Aalst-Waalre Journaal. De uitzending wordt herhaald om 21.00 en 23.00 uur én op dinsdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Het Aalst-Waalre Journaal is te ontvangen op het kanaal van Horizon-TV.

  Meer info
 • 47 jongeren krijgen Halt-verwijzing van politieLogo Politie

  27-01-2012 - Tijdens de vuurwerkcampagne in deze regio zijn 47 jongeren door de politie doorverwezen naar Halt. De campagne van de Politie Brabant Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en de gemeenten liep van 1 december 2011 tot en met 15 januari 2012.

  Meer info
 • Onderzoek naar gezondheidsbeleving rondom luchthaven in EindhovenLogo GGD Brabant-Zuidoost

  24-01-2012 - De GGD Brabant Zuidoost gaat in opdracht van de gemeenten Eindhoven, Eersel, Best, Oirschot, Veldhoven,Waalre, Sint-Oedenrode en Son en Breugel een onderzoek uitvoeren naar de gezondheidsbeleving rondom de luchthaven Eindhoven. Eindhoven Airport en de provincie ondersteunen dit onderzoek. De resultaten van de onderzoeken geven inzicht in eventuele wijziging van hinderbeleving als gevolg van meer burgerluchtvaart.

  Meer info
 • Opening kunstexpositie gemeentehuisFoto opening kunstexpositie

  20-01-2012 - Op dinsdag 17 januari heeft burgemeester De Wijkerslooth de kunstexpositie van Hans van de Burgt en Marijke Fast in het gemeentehuis geopend. U bent van harte welkom om de kunstwerken te bekijken. De expositie duurt tot en met 23 maart.

 • Vergadering Adviesraad Leerlingenvervoer 1 februari

  20-01-2012 - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 1 februari in het gemeentehuis om 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Indien u de vergadering wil bijwonen en/of wil inspreken tijdens de vergadering, wordt u verzocht dit aan te kondigen via adviesraadleerlingenvervoer@waalre.nl. Ook voor uw vragen en opmerkingen over leerlingenvervoer kunt u op genoemd e-mailadres terecht.

 • Overtreding hondenuitlaatregelsLogo hondenuitlaatregels

  20-01-2012 - Bij een overtreding van de hondenuitlaatregels kunt u een boete krijgen van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Deze boetes zijn verhoogd vanaf 1 januari 2012. In De Schakel van 18 januari stonden nog de oude boetes vermeld. Dit is onjuist. Hieronder vindt u de juiste bedragen:

  • Uw hond is niet aangelijnd op de plaatsen waar dat wel moet (boete: € 85,-);
  • uw hond is aanwezig op terrein dat verboden is voor honden (boete: € 120,-);
  • de uitwerpselen van uw hond worden niet opgeruimd waar dat wel moet (boete: € 120,-).
 • Centrum voor Jeugd en GezinCentrum voor Jeugd en Gezin

  20-01-2012 - Hoezo druk! Ik? Bekijk de poster van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Meer info
 • Voorbereiding gemeentegids 2012 - 2013

  Cover gemeentegids 2011 -201216-01-2012 - De gemeente Waalre bereidt samen met het bedrijf Akse Media uit Den Helder de nieuwe gemeentegids 2012-2013 voor, die medio 2012 zal verschijnen. We merken dat organisaties en instellingen soms huiverig zijn om hun adresgegevens aan Akse Media te verstrekken. Daarom vermelden we nogmaals dat Akse Media het actualiseren van de gegevens in opdracht van de gemeente Waalre uitvoert.

  Meer info
 • Winnaars loterij kerstbomeninzameling

  Foto inzameling kerstbomen16-01-2012 - Op zaterdag 7 januari 2012 werden tijdens de kerstboominzameling bijna 850 bomen ingeleverd. De bomen zijn versnipperd. Zoals elk jaar was aan de actie een loterij verbonden. Gemeente Waalre en het Wereld Natuur Fonds onderstrepen het belang van duurzame energie. Bij de inzamelpunten waren zoals voorgaande jaren vrijwilligers aanwezig van het Wereld Natuur Fonds, afdeling Waalre.

  Meer info
 • Nieuw telefoonnummer voor uw klachten over afvalinzamelingFoto afvalwagen Baetsen

  16-01-2012 - Voor klachten over afvalinzameling kunt u bellen naar het telefoonnummer van Firma Baetsen: tel. 0880 - 233200.

 • Goed voornemen: nul verkeersdodenLogo Veilig Verkeer

  16-01-2012. Het is weer de tijd van de goede voornemen:

  Meer info
 • Onderzoek vrachtverkeerverbod N69Plaatje N69

  10-01-2012 - De laatste weken is er veel geschreven en getwitterd over het niet meewerken van het college aan een motie over het onderzoeken van een vrachtverkeerverbod op de N69. Het college wil graag haar standpunt daarover kenbaar maken.
   

  Meer info
 • Nieuwjaarsspeech 2012: burgemeester De WijkersloothBurgemeester De Wijkerslooth voor het gemeentehuis

  03-01-2012 - Hieronder leest u de speech van burgemeester De Wijkerslooth, die hij heeft gehouden op de nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2012 in het gemeentehuis.

  Welkom in 2012: het wordt vast een spannend jaar. Vol dynamiek, verandering, vernieuwing, creativiteit: de slimste regio! De wereld verandert snel. Grenzen vervagen. Ook in Waalre begint het besef door te dringen dat niet alles bij het oude gaat blijven: of wij het willen of niet. Groei is niet langer normaal. 

  Meer info
 • Leefstijl actief in de wijk

  02-01-2012 - Wie gerichte oefeningen doet, kan dagelijkse handelingen langer blijven doen; de trap op, naar de winkel wandelen, met kleinkinderen ravotten en de tuin zelf bijhouden.
  Het levert ook contacten op met mensen uit uw buurt/dorp en is vaak leuk en gezellig.
   

  Meer info
 • Nieuwe afvalinzamelaar in 2012Logo baetsen-groep

  29-12-11 -  Per 1 januari zal de afvalinzameling bij u aan huis niet meer door Van Gansewinkel gedaan worden, maar door Baetsen Groep.

  Meer info
 • Klanttevredenheidsonderzoek Digitale Balie

  29-12-11 - In de maanden december en januari doet gemeente Waalre een klanttevredenheidsonderzoek naar de Digitale Balie. Indien u iets aanvraagt op www.waalre.nl/digitalebalie, ontvangt u een bevestigingsmail met de door u aangevraagde dienst / product. In deze mail staat een link die leidt naar het onderzoek. Klikt u op de link, dan kunt u deelnemen aan de enquête en deze na het invullen online versturen. De enquête kost slechts enkele minuten van uw tijd. Met de resultaten kunnen we onze Digitale Balie nog beter inrichten! Alvast onze dank voor uw medewerking.

 • Duurzame verwerking van kerstbomenFoto duurzame verwerking kerstbomen

  29-12-2011 - De gemeente onderstreept het belang van de reductie van fossiele CO2-uitstoot en daarmee het belang van duurzame energie. De kerstbomen worden gebruikt om duurzame ‘groene’ elektriciteit op te wekken.

  Meer info
 • Winnaars fotowedstrijd in het zonnetje gezet

  28-12-11 - Op woensdag 21 december hebben de drie prijswinnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2012-2013 hun prijs in ontvangst genomen op het gemeentehuis in Waalre. Burgemeester De Wijkerslooth heeft de prijzen uitgereikt.

  Meer info
 • Boete voor gebruik verboden parkeerschijfLogo Politie

  28-12-11 - Het gebruiken van een parkeerschijf met een ingeschakeld klokmechanisme is verboden. Parkeerders die hiervan gebruik maken kunnen een fikse boete verwachten. In Valkenswaard is deze maand een man betrapt met een dergelijke parkeerschijf.

  Meer info
 • Aanvragen uitkering wet werk en bijstand

  28-12-11 - Tot voor kort kon u terecht op het werkplein in Valkenswaard voor het aanvragen van een uitkering, als u zonder werk zat. Sinds 16 december kan dat niet meer, omdat de UWV-vestiging inmiddels is ondergebracht naar werkplein Mercado in Eindhoven. Als u een uitkering wilt aanvragen dan betekent dit dat u daarvoor naar Eindhoven moet gaan.

  Meer info
 • Vrijwilligersavond 2011 Foto Vrijwilligersavond door Bennie van Doorn

  20-12-2011 Op vrijdag 9 december hebben 42 vrijwilligers in het gemeentehuis uit handen van burgemeester De Wijkerslooth en wethouder Van Dalen een persoonlijke vrijwilligerspenning en een oorkonde in ontvangst mogen nemen. De vrijwilligerscommissie van de gemeente Waalre overhandigde aan iedere genomineerde ook een leuk presentje van de wereldwinkel.

  Meer info
 • Nationale naturalisatiedagfoto nationale naturalisatieceremonie

  19-12-2011 Op 15 december 2011 is voor de 7e keer de Nationale Naturalisatiedag gevierd. Alle in Waalre wonende naturalisanten die in 2011 Nederlander werden, waren met hun families te gast tijdens de ceremonie, die plaatsvond in de trouwzaal van het gemeentehuis van de gemeente Waalre.

  Meer info
 • Vuurwerkafval: RUIM HET OP! Banner: Ben jij een vuurwerk prof?

  19-12-2011 Nog enkele weken en dan is het zover; weer een jaar voorbij. Tijdens de jaarwisseling zal ook in Waalre weer heel wat vuurwerk de lucht in gaan. Steekt u vuurwerk af? Ruim het afval daarna zelf op en zorg voor een schone straat.

  Meer info
 • Papieren en digitale gemeentegids 2012-2013

  19-12-1012 De gemeente is gestart met de voorbereidingen van zowel de papieren als digitale gemeentegids 2012-2013.
  Wilt u adverteren in deze gids, neemt u dan contact op met team communicatie 040-2282500 of met Akse Media (producent van de gids) 0223-668877
   

 • Tips ter voorkoming dierenleed oud en nieuw

  19-12-2011 -Om vuurwerk dierenleed bij huisdieren zoveel mogelijk te voorkomen verwijzen wij graag naar enkele handige tips van de Dierenbescherming

  Meer info
 • Nieuwjaarsreceptie op 2 januarifoto gemeentehuis

  19-12-2011 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalre nodigt de inwoners van Waalre uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2012 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Wij hopen velen van u te ontmoeten.

   

 • Afsluiting computercursus voor mantelzorgers

  Foto cursisten mantelzorg19-12-2011 -Op donderdag 24 november 2011 hebben zeven mantelzorgers uit handen van voorzitter Piet Verhoeven van Seniorweb een certificaat ontvangen voor het met goed gevolg afronden van een computercursus.

  Meer info
 • Einde stadspas voor de buurtbus

  15-12-2012 Chauffeurs van de buurtbus mogen de Stadspas niet meer accepteren als geldig vervoerbewijs.
  Er zijn nu nog de volgende mogelijkheden:
  - de OV chipkaart (voor iedereen aan te raden om de persoonlijke OV chipkaart snel aan te vragen)
  - een kaartje uit het huidige assortiment (nog te verkrijgen tot en met 31 december 2011)
  Vanaf 1 januari 2012 vervallen alle kaartjes en blijft reizen alleen nog mogelijk met de OV chipkaart of met de nieuwe éénritkaart van € 3,--.
   

 • Convenant arbeidsmarkt: ambitie is werkzekerheid in de Brainport regioLogo: Brainport

  15-12-2011 - Werkgevers, onderwijs en overheid in de regio Brainport hebben verregaande afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio tot 2020. Uitgangspunt is dat in deze periode een vrijwel volledige werkzekerheid ontstaat voor de beroepsbevolking. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat de betrokken partijen*, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) Zuidoost-Brabant, op 19 december ondertekenen.

  Meer info
 • Handen ineen tegen vuurwerk

  14-12-11 De jaarwisseling komt er aan en daarmee ook de tijd dat er weer vuurwerk wordt afgestoken. Daarom zijn Politie Brabant Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en de gemeenten in deze regio de jaarlijkse vuurwerkcampagne begonnen. Die loopt van 1 december 2011 tot 15 januari 2012.

  Meer info
 • Nieuwe afvalkalender 2012

  14-12-11 Deze week valt bij iedere inwoner van Waalre de nieuwe afvalkalender voor 2012 in de brievenbus. Let op! Dit is geen afvalkalender zoals u gewend bent, maar een brief waarin precies de inzameldata staan die gelden voor uw adres. U ontvangt dus een persoonlijk afvaloverzicht. In de brief staat verder ook handige informatie zoals de inzameldata voor het KCA, de data waarop de tuinkorven in Waalre staan en de adressen, telefoonnummers en openingstijden van o.a. de milieustraat en de kringloopwinkel.

  Meer info
 • BOB: de populairste gast op ieder feest!logo veilig verkeer nederland

  14-12-2011 Met de feestdagen voor de deur zal regelmatig de vraag gesteld worden: BOB jij of BOB ik?

  Meer info
 • Viering 200 jaar koninkrijk: Doe mee!

  13-12-11 - Het Nationaal Comité nodigt mensen en organisaties uit om zich aan te sluiten en eigen activiteiten te organiseren voor de viering van 200 jaar Koninkrijk. Woensdag 30 november presenteerde het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk in Madurodam het landelijke activiteitenprogramma van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Over precies twee jaar, op 30 november 2013, start de viering die tot oktober 2015 duurt.

  Meer info
 • Uitreiking vrijwilligerspenning

  09-12-2011 - Op vrijdag 9 december reiken burgemeester De Wijkerslooth en wethouder Van Dalen aan 46 vrijwilligers een persoonlijke vrijwilligerspenning en een oorkonde uit. De ontvangst van de genomineerden is vanaf 19.30 uur in de foyer van Het Klooster.

  Meer info
 • 27 miljoen voor terugdringen files in Zuidoost-Brabant

  2-12-2011 Zuidoost-Brabant krijgt 27 miljoen euro voor maatregelen die de files in de regio moeten terugdringen. Minister Melanie Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, maakte dit vanmiddag bekend tijdens de lancering van het landelijke programma ‘Beter Benutten’.

  Meer info
 • 6% Korting op ziektekostenverzekering voor minima

  02-12-2011 Inwoners van de gemeente Waalre die moeten leven van een minimaal inkomen, de zgn. minima, kunnen 6% korting krijgen op hun ziektekostenverzekering. De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre hebben voor alle minima in hun gemeenten afspraken gemaakt met de ziektekostenverzekeraars CZ en VGZ. U krijgt een korting van 6 procent op de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

  Meer info
 • Nationale naturalisatie ceremonie op 15 december

  1-12-2011 Op 15 december vindt de nationale naturalisatie ceremonie plaats. In De Schakel van 30 november staat ten onrechte in de activiteitenkalender dat deze plaats vindt op 5 december.

 • NL DOET! Meld uw klus aan vóór 11 januari 2012NL DOET logo

  01-12-2011 - Heeft u een klus? Uw speeltuin opgeknapt of dorpshuis geschilderd? Of een dagje uit met de ouderen of gehandicapten? Met elkaar een gezellige high tea of zangmiddag beleven? Het buitenterrein eens lekker aanpakken en zomerklaar maken? Wensen kunnen er in alle soorten en maten zijn. Meld uw klus eenvoudig aan via www.nldoet.nl vóór 11 januari 2012. Maak een leuke omschrijving en laat iedereen weten dat er bij u werk aan de winkel is op 16 en 17 maart 2012. Vraag ook 500 euro aan voor uw klus! Met de landelijke mediacampagne die begin februari van start gaat, roept het Oranjefonds zoveel mogelijk mensen op om te komen klussen. Ook bij u.

  Meer info
 • Help ons uw buurt verkeersveilig te houdenveilig verkeer nederland

  30-11-2011. Er vallen nog steeds te veel slachtoffers in het verkeer.

  Meer info
 • Duizendste Bouwen In Eigen Beheer-woning in Waalre

  29-11-2011 Dinsdag 29 november is de duizendste zogeheten BIEB-woning opgeleverd aan de Brugbeemd in Waalre. Het startersproject van kopersvereniging Starters Waalre maakt deel uit van de nieuwbouwlocatie Hoogh Waalre bij het Gat van Waalre. Het voorziet in een grote behoefte aan betaalbare koopwoningen in de gemeente. Woningprijzen in het startersproject lagen tussen de 122.000 en 178.000 euro. Alle woningen zijn verkocht.
  BIEB staat voor Bouwen In Eigen Beheer, woningbouwontwikkeling waarbij kopers hun eigen woningen ontwikkelen. De eigen wensen en het eigen budget zijn hierbij uitgangspunt. Dit levert meer woning op voor minder geld.

   

 • Bruidsparenmiddag

  28-11-2011 Maandag 21 november vond weer de jaarlijkse Bruidsparenmiddag plaats in de Restaurant De Leemer Hoef in Waalre. Voor alle 50, 60 en 65 jarige bruidsparen werd er een feest aangeboden door de Gemeente Waalre.
   

  Meer info
 • Programma Aalst Waalre Journaal December

  28-11-2011 Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur kunt u kijken naar het Aalst-Waalre Journaal. De uitzending wordt herhaald om 21.00 en 23.00 uur alsmede op dinsdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Het Aalst-Waalre Journaal is te ontvangen op het kanaal van Horizon-TV.
   

  Meer info
 • Vernieuwde samenwerking ICT

  23-11-2011 Vanaf 1 december gaat de gemeente Waalre voor haar Informatie en Communicatie Technologie (ICT) met twee marktpartijen samenwerken, te weten Simac ICT Nederland bv (Veldhoven) en Telengy (Eindhoven). Belangrijke adviespartner in dit traject is Bizob (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant).

  Meer info
 • Stijgende lijn in naleving Drank- en Horecawet in Zuidoost-Brabant

  23-11-2011 Vandaag worden tijdens de conferentie van het regionale alcoholproject ‘Laat je niet flessen!’ de resultaten van het mysteryshoponderzoek 2011 gepresenteerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Twente, is voor het vijfde jaar gehouden bij supermarkten, cafés, discotheken en sportkantines om het verloop van het verkoopgedrag van alcohol aan jongeren onder de 16 te testen. Uit het onderzoek blijkt dat de horecagelegenheden, supermarkten en sportkantines in de Regio Zuidoost-Brabant de Drank- en Horecawet steeds beter naleven. Met name in de horeca is de naleving sterk verbeterd.

  Meer info
 • Enquête betrokkenheid gemeentelijke projecten

  21-11-2011 De gemeente wil graag uw mening horen over uw betrokkenheid bij gemeentelijke projecten en heeft daarom een enquête opgesteld. Deze enquête gaat over projectcommunicatie van de gemeente Waalre met u als inwoner. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan de enquête invullen. Om het onderzoek te laten slagen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek. Graag vragen wij daarom om uw hulp en medewerking.

  Enquête: https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFF6MUpwdWs3cHdWQzJWMVFJU1Q5cnc6MQ

   

  Meer info
 • Koninklijke Onderscheiding Henk Huisman

  21-11-2011 koninklijke Onderscheiding Henk Huisman- Op zaterdag 19 november werd H.J. Huisman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester H. de Wijkerslooth reikte tijdens de bindingsavond in de brandweerkazerne Aalst de Koninklijke Onderscheiding aan hem uit. De heer H.J. Huisman ontving de onderscheiding naar aanleiding van zijn aftreden bij de vrijwillige brandweer Waalre.

  Meer info
 • Controles en bekeuringen in Waalre

  21-11-2011 - Enige tijd geleden is door Waalre een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) ingehuurd van de gemeente Eindhoven. Hij voerde controles uit en gaf verschillende soorten bekeuringen. De Eindhovense BOA is nu weg, maar de BOA’s van Waalre nemen de taken nu waar en stellen de controles op scherp.

  Meer info
 • Winter in aantocht: Wees voorbereidlogo veilig verkeer nederland

  16-11-2011. De Nederlandse winters zijn onvoorspelbaar.

  Meer info
 • Actie persoonlijke OV-Chipkaart voor 2,50 euro beëindigd

  Logo OV-Chipkaart10-11-2011 De actie persoonlijke OV-Chipkaart voor € 2,50 i.p.v. € 7,50 opgezet door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en Hermes is beëindigd. De actie is zo enthousiast opgepakt door de inwoners van Zuidoost-Brabant dat alle beschikbare OV-Chipkaarten voor € 2,50 verkocht zijn. Ze zijn dus niet meer verkrijgbaar.
   

  Meer info
 • Natuurcompensatie Knooppunt Leenderheide van startLogo Brabants Landschap

  10-11-2011 - De afgelopen periode is door Brabants Landschap in samenwerking met Rijkswaterstaat, Royal Haskoning en Waterschap de Dommel een plan ontwikkeld voor de herinrichting van de Moerputten, gelegen tussen Aalst en knooppunt Leenderheide.

  Meer info
 • Vrijwilligers Waalrelogo vrijwilligers Waalre

  10-11-2011 - Op zaterdag 26 november 2011 wordt in het activiteitencentrum ’t Hazzo tussen 13.00 en 16.00 uur de organisatie Vrijwilligers Waalre officieel geopend door wethouder P. van Dalen (o.a. Maatschappelijke Zaken en Welzijn).

  Meer info
 • Eindhoven hoogste omzet in vrijetijdssector, Bergeijk telt meeste overnachtingen

  10-11-2012 Grote verschillen in economische betekenis vrijetijdssector per gemeente

  Meer info
 • Sinterklaasintocht Aalst

  09-11-2012 De intocht van Sinterklaas in Aalst op 20 november gaat gewoon door. De route blijft hetzelfde.

 • Bladkorven tot 28 en 29 november

  09-11-2011 De bladkorven die in Waalre verspreid staan blijven tot 28 en 29 november staan. Ze worden daarna leeggemaakt en opgeruimd.

 • Fietsverlichting: Ik val op!Logo Veilig Verkeer Nederland

  02-11-2011. Veilig fietsen gaat vaak over zien en gezien worden. Fietsverlichting is dan erg belangrijk.

  Meer info
 • Niet meer reizen met de strippenkaart vanaf donderdag 3 november!Logo SRE

  31-10-2011 -